จังหวัดเสียมราฐ ปลายทาง กัวลาลัมเปอร์ @ เที่ยวบิน 28 ต.ค. 2017

จาก Siem Reap Airport ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย เที่ยวบิน

#AK543
AirAsia
08:35
Siem Reap Airport
11:40
Kuala Lumpur Airport
2h 5m
Instant
#AK541
AirAsia
14:50
Siem Reap Airport
18:05
Kuala Lumpur Airport
2h 15m
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ