50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ ไป จังหวัดเสียมราฐ ด้วย รถบัส

07:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
13:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
08:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
14:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
09:30
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
15:30
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
14:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
20:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ) ไป จังหวัดเสียมราฐ ด้วย รถบัส

00:05
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
06:05
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
6ชั่วโมง
ทันที 
06:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
11:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
12:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
13:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
14:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
14:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
15:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
16:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
17:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
18:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
19:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
19:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
20:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
20:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
21:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
21:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
22:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
00:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
6ชั่วโมง
ทันที 
20:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
02:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
6ชั่วโมง
ทันที 
21:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
03:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
6ชั่วโมง
ทันที 
21:15
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
03:15
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
6ชั่วโมง
ทันที 
21:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
03:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
6ชั่วโมง
ทันที 
23:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
05:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
6ชั่วโมง
ทันที 
23:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
05:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
6ชั่วโมง
ทันที 
23:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
05:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก Mey Hong Bus Station ไป จังหวัดเสียมราฐ ด้วย รถบัส

07:00
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
13:00
Siem Reap Borey
6ชั่วโมง
ทันที 
08:30
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
14:30
Siem Reap Borey
6ชั่วโมง
ทันที 
12:15
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
18:15
Siem Reap Borey
6ชั่วโมง
ทันที 
13:30
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
19:30
Siem Reap Borey
6ชั่วโมง
ทันที 
23:00
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
05:00
Siem Reap Borey
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก Phnom Penh Corner Street ไป จังหวัดเสียมราฐ ด้วย รถบัส

07:45
Phnom Penh Corner Street
14:45
SR Branch, จังหวัดเสียมราฐ
7ชั่วโมง
ทันที 
08:45
Phnom Penh Corner Street
15:15
SR Branch, จังหวัดเสียมราฐ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:45
Phnom Penh Corner Street
17:45
SR Branch, จังหวัดเสียมราฐ
7ชั่วโมง
ทันที 
14:45
Phnom Penh Corner Street
21:15
SR Branch, จังหวัดเสียมราฐ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ ไป จังหวัดเสียมราฐ ด้วย รถบัส

08:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
14:05
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
15:05
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
12:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
17:50
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
16:00
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
21:20
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
22:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
03:50
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
23:00
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
04:20
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
23:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
04:50
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

จาก Psar Thmey ไป จังหวัดเสียมราฐ ด้วย รถบัส

06:30
Psar Thmey, พนมเปญ
13:30
Siem Reap Bus Terminal
7ชั่วโมง
ทันที 
07:00
Psar Thmey, พนมเปญ
14:00
Siem Reap Bus Terminal
7ชั่วโมง
ทันที 
08:00
Psar Thmey, พนมเปญ
15:00
Siem Reap Bus Terminal
7ชั่วโมง
ทันที 
09:00
Psar Thmey, พนมเปญ
16:00
Siem Reap Bus Terminal
7ชั่วโมง
ทันที 
10:00
Psar Thmey, พนมเปญ
17:00
Siem Reap Bus Terminal
7ชั่วโมง
ทันที 
11:39
Psar Thmey, พนมเปญ
18:39
Siem Reap Bus Terminal
7ชั่วโมง
ทันที 
12:00
Psar Thmey, พนมเปญ
19:00
Siem Reap Bus Terminal
7ชั่วโมง
ทันที 
13:45
Psar Thmey, พนมเปญ
20:45
Siem Reap Bus Terminal
7ชั่วโมง
ทันที 
15:00
Psar Thmey, พนมเปญ
22:00
Siem Reap Bus Terminal
7ชั่วโมง
ทันที 
16:45
Psar Thmey, พนมเปญ
23:45
Siem Reap Bus Terminal
7ชั่วโมง
ทันที 

จาก เอชคิวพนมเปญ ไป จังหวัดเสียมราฐ ด้วย รถบัส

06:30
เอชคิวพนมเปญ
12:30
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
07:00
เอชคิวพนมเปญ
13:00
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
07:30
เอชคิวพนมเปญ
13:30
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
08:00
เอชคิวพนมเปญ
14:00
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
08:30
เอชคิวพนมเปญ
14:30
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
09:00
เอชคิวพนมเปญ
15:00
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
09:30
เอชคิวพนมเปญ
15:30
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
10:00
เอชคิวพนมเปญ
16:00
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
10:30
เอชคิวพนมเปญ
16:30
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
11:30
เอชคิวพนมเปญ
17:30
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
12:45
เอชคิวพนมเปญ
18:45
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
13:30
เอชคิวพนมเปญ
19:30
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
14:00
เอชคิวพนมเปญ
20:00
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
15:00
เอชคิวพนมเปญ
21:00
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
16:00
เอชคิวพนมเปญ
22:00
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
17:00
เอชคิวพนมเปญ
23:00
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 
18:00
เอชคิวพนมเปญ
00:00
Siem Reap Boarding Pont 3
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานพนมเปญ (PNH) ไป จังหวัดเสียมราฐ (REP) ด้วย เที่ยวบิน

#LQ909 #K6132
06:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 2h 5m
Sihanoukville Airport
10:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#VN3852 #VN3825
06:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 5h 50m
Ho Chi Minh Airport
15:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
8ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#K6812 #VN3825
06:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 5h 50m
Ho Chi Minh Airport
15:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
8ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
07:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
50นาที
ทันที 
 
07:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
08:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
55นาที
ทันที 
 
#3K596 #SQ5026
07:55
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 3h 25m
Singapore Airport
15:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
7ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#LQ670 #TG7062
09:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 3h 10m
Suvarnabhumi Airport
14:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#WE587 #TG7062
09:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 2h 35m
Suvarnabhumi Airport
14:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TG2587 #TG7062
09:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 2h 35m
Suvarnabhumi Airport
14:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
10:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
10:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
55นาที
ทันที 
 
10:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
11:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
55นาที
ทันที 
 
#TG2583 #TG7064
10:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 5h 50m
Suvarnabhumi Airport
18:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
8ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 6h 50m
Suvarnabhumi Airport
19:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#WE583 #TG2590
10:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 6h 50m
Suvarnabhumi Airport
19:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#WE583 #TG7064
10:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 5h 50m
Suvarnabhumi Airport
18:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
8ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TG2583 #WE590
10:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 6h 50m
Suvarnabhumi Airport
19:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TG2583 #TG2590
10:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 6h 50m
Suvarnabhumi Airport
19:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CX5207 #CX5240
11:25
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 2h 15m
Hong Kong Airport
19:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA207 #KA240
11:25
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 2h 15m
Hong Kong Airport
19:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA207 #CX5240
11:25
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 2h 15m
Hong Kong Airport
19:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
11:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
12:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
45นาที
ทันที 
 
13:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
14:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
40นาที
ทันที 
 
#VN921 #K6829
13:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 1h 55m
Ho Chi Minh Airport
18:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#VN921 #VN3821
13:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 1h 55m
Ho Chi Minh Airport
18:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#VN921 #VN813
13:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 1h 20m
Ho Chi Minh Airport
17:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#SQ5005 #3K603
14:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Stop 3h 5m
Singapore Airport
</