50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก พนมเปญคัมโฮ ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย รถบัส

14:45
พนมเปญคัมโฮ
21:15
6ชั่วโมง 30นาที
15:30
พนมเปญคัมโฮ
22:00
6ชั่วโมง 30นาที
23:30
พนมเปญคัมโฮ
06:00
6ชั่วโมง 30นาที

จาก รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย รถบัส

08:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
14:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
6ชั่วโมง
ทันที 
09:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
15:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
6ชั่วโมง
ทันที 
12:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
18:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
6ชั่วโมง
ทันที 
23:00
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
06:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
7ชั่วโมง
ทันที 
23:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
06:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
7ชั่วโมง
ทันที 

จาก เอชคิวพนมเปญ ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย รถตู้

06:30
เอชคิวพนมเปญ
12:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
07:00
เอชคิวพนมเปญ
13:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
07:30
เอชคิวพนมเปญ
13:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
08:00
เอชคิวพนมเปญ
14:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
08:30
เอชคิวพนมเปญ
14:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
09:00
เอชคิวพนมเปญ
15:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
09:30
เอชคิวพนมเปญ
15:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
10:00
เอชคิวพนมเปญ
16:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
10:30
เอชคิวพนมเปญ
16:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
11:30
เอชคิวพนมเปญ
17:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
12:45
เอชคิวพนมเปญ
18:45
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
13:30
เอชคิวพนมเปญ
19:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
14:00
เอชคิวพนมเปญ
20:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
15:00
เอชคิวพนมเปญ
21:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
16:00
เอชคิวพนมเปญ
22:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
17:00
เอชคิวพนมเปญ
23:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
18:00
เอชคิวพนมเปญ
00:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานพนมเปญ ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย เที่ยวบิน

07:25
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
08:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
45นาที
ทันที 
 
09:55
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
10:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
55นาที
ทันที 
 
11:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
11:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
45นาที
ทันที 
 
14:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
15:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
55นาที
ทันที 
 
15:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
16:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
45นาที
ทันที 
 
16:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
16:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
50นาที
ทันที 
 
16:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
17:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
45นาที
ทันที 
 
17:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
18:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
45นาที
ทันที 
 
17:45
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
18:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
50นาที
ทันที 
 
18:25
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
19:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
50นาที
ทันที 
 
18:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
19:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
45นาที
ทันที 
 

จาก ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย รถตู้

07:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
13:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
08:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
14:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
09:30
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
15:30
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 
14:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
20:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก พนมเปญโอลิมปิก ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย รถบัส

00:05
พนมเปญโอลิมปิก
06:05
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
6ชั่วโมง
ทันที 
06:00
พนมเปญโอลิมปิก
11:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:00
พนมเปญโอลิมปิก
12:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
พนมเปญโอลิมปิก
13:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
พนมเปญโอลิมปิก
14:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
พนมเปญโอลิมปิก
15:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
พนมเปญโอลิมปิก
16:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:00
พนมเปญโอลิมปิก
17:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
พนมเปญโอลิมปิก
18:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
พนมเปญโอลิมปิก
19:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
พนมเปญโอลิมปิก
20:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
พนมเปญโอลิมปิก
21:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
พนมเปญโอลิมปิก
22:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:30
พนมเปญโอลิมปิก
00:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
6ชั่วโมง
ทันที 
20:00
พนมเปญโอลิมปิก
02:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
6ชั่วโมง
ทันที 
21:00
พนมเปญโอลิมปิก
03:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
6ชั่วโมง
ทันที 
21:15
พนมเปญโอลิมปิก
03:15
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
6ชั่วโมง
ทันที 
21:30
พนมเปญโอลิมปิก
03:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
6ชั่วโมง
ทันที 
23:00
พนมเปญโอลิมปิก
05:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
6ชั่วโมง
ทันที 
23:30
พนมเปญโอลิมปิก
05:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
6ชั่วโมง
ทันที 

เวลา พนมเปญ ถึง จังหวัดเสียมราฐ

เวลา พนมเปญ ถึง จังหวัดเสียมราฐ
Transport NameRoute Timeราคา
Virak Buntham Express Hotel Bus 00:05 – 06:05$ 13.20
Seila Angkor Express VIP 06:30 – 12:30$ 12.66
Giant Ibis Transport Universe Luxury 08:45 – 14:45$ 15
Seila Angkor Express VIP 10:00 – 16:00$ 12.66
Giant Ibis Transport Universe Luxury 12:30 – 18:30$ 15
Seila Angkor Express VIP 14:00 – 20:00$ 12.66
Virak Buntham Express Coaster 14:00 – 19:30$ 13.76
Seila Angkor Express VIP 16:00 – 22:00$ 12.66
Seila Angkor Express VIP 18:00 – 00:00$ 12.66
Virak Buntham Express Hotel Bus 20:00 – 02:00$ 13.20

การเดินทางจากพนมเปญไปเสียมราฐ

เกี่ยวกับเสียมราฐ

นครวัดนั้นถูกสร้างจากแรงบัลดาลใจที่ซับซ้อนอย่างไม่ต้องสงสัย เสียมราฐคือประตู่สู่แหล่งอารยะธรรมของอาณาจักรเขมร ที่ประเทศกัมพูชาคุณสามารถใช้เวลา 1 วันเดินทางสำรวจวัดทุกที่ที่อยู่ห่างไกลจากนครวัด, เยี่ยมชมหมูบ้านลอยน้ำที่ตั้งอยู่ที่ Tonle Sap Lake, ในส่วนของอาหารนั้นรสชาติจะค่อนข้างอ่อน ถ้าเทียบกับอาหารไทย, คุณสามารถเยี่ยมชมโชว์ระบำอัปสรา, เพลิดเพลินไปกับการนวดพักผ่อนตามร้านนวดแบบฉบับเขมรตลอดข้างทาง และถึงแม้ว่าเสียมราฐจะถูกปกคลุมไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวอย่างหนาแน่นอยู่ตลอด แต่มันยังคง บรรยากาศดั้งเดิม ที่เป็นมิตรและอบอุ่น เก็สเฮาส์ที่เป็นเหมือนบ้าน รวมถึงบรรยากาศของตลาดเก่าที่มีสีสันเอาไว้ทั้งหมด และถือเป็นความผิดพลาดถ้าคุณคิดว่าไม่มีอะไรน่าสนใจในเสียมราฐ นอกจากการชื่นชมโครงสร้างที่ดีของนครวัด ที่นี่คุณจะได้พบกับกิจกรรมมากมายและจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากมายรวมถึงชาวบ้าน ซึ่งเราแน่ใจว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์นี้อย่างแน่นอน.

การเดินทางจากพนมเปญไปเสียมราฐโดยรถบัส

เสียมราฐเป็นปลายทางท่องเที่ยวหลักในประเทศกัมพูชา ประโยคนี้ไม่ได้กล่าวเกินความจริง และการเดินทางนั้นก็สะดวกสบายและง่ายดาย มีหลายเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับเมืองหลักไปยังเมืองหลวง เส้นทางที่ผู้ประกอบการให้บริการนั้นกว้างขวาง มีรถโดยสารให้บริการเส้นทางออกจากเสียมเรียบตลอดทั้งวัน ระยะทาง 320 กิโลเมตร จากกรุงพนมเปญไปยังเสียมราฐ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 7 ชั่วโมง เราขอแนะนำให้พยายามออกเดินทางจากพนมเปญก่อนช่วงบ่ายแล้วจะถึงเสียมราฐก่อนช่วงเย็น รถบัสในช่วงเวลาเช้านั้นถึงจะขโมยเวลาเที่ยวของคุณในตอนกลางวัน แต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาเดินทางนี้มันค่อนข้างจะสะดวกที่จะไปยังจุดหมาย รถบัสส่วนใหญ่จะแวะพักหรือหยุดเติมน้ำมันระหว่างทาง และหมายความว่าคุณจะมีเวลามากพอที่จะชื่นชมกับบรรยากาศท้องถิ่นรอบๆ ดอกไม้บานเต็มไปด้วยสีสันเช่นดอกบัว มีควายเล็มหญ้าอยู่ที่ท้องทุ่งนาสีเขียวขจีทั่วทุ่งสดใส

อาจจะฟังดูแปลกแต่ว่ารถบัสที่ให้บริการช่วงเวลากลางคืนนั้นมีจำกัด ถ้าคุณเลือกที่จะออกเดินทางช่วงเวลาเที่ยงคืน คุณจะถึงเสียมราฐประมาณ 6-7 โมงเช้า และจะมีเวลาเหลือให้ได้เที่ยวตลอดทั้งวันรวมถึงประหยัดเงินค่าโรงแรมได้อีกด้วย

ในปัจจุบัน มีเพียงผู้ประกอบการเดียวที่ให้บริการรถบัสเส้นทางในประเทศกัมพูชาที่เปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าออนไลน์นั้นก็คือ Giant Ibis Transport. ซึ่งให้บริการรถบัสในช่วงเช้าทั้งหมด 3 รอบ คือเวลา 7.45, 8.45 และ 12.30 และให้บริการรถบัสในช่วงเวลากลางคืนทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ 22.30, 23.00 และ 23.30 ทุกวัน

การเดินทางจากพนมเปญไปเสียมราฐโดยรถบัสช่วงเช้า

โดยปกติแล้วจะเป็นรถบัสคันใหญ่ (Giant Ibis, ใช้รถบัสหรู). ตั๋วราคาประมาณ USD15, ราคาจะสูงกว่าตามผู้ประกอบการทั่วไป. ราคานี้จะรวมไปถึงประกันที่จะครอบคลุมผู้โดยสารทุกคน, รวมถึงมีขนมและน้ำบริการ. รถบัสทุกคันจะมีที่ชาร์จให้บนรถและมี free Wi-Fi ให้บริการตลอดการเดินทาง.

แต่บนรถบัสไม่มีห้องน้ำในรถ. รถบัสของ Giant Ibis จะหยุดแวะพักรถเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าห้องน้ำ และทานอาหารเป็นเวลาประมาณ 10 นาที 2 ครั้ง ช่วงระหว่างครึ่งทางในระหว่างการเดินทาง. ค่าอาหารจะไม่รวมกับค่าตั๋วรถบัส. ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ USD3 และ USD5.

การเดินทางจากพนมเปญไปเสียมราฐโดยรถบัสเวลากลางคืน

ถ้าคุณไม่เคยเดินทางโดย sleeper bus ในเอเชีย, เราขอแนะนำ. คุณไม่จำเป็นที่จะต้องชอบ, แต่มันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่คุณห้ามพลาด. ข้อดีอย่างแรกเลยคือประหยัดเงิน – ถ้าคุณเลือกที่จะเดินทางกับรถบัสนอนจะช่วยคุณประหยัดค่าโรงแรมไป 1 คืน, ราคาตั๋วรถบัสเพียงแค่ USD15 – นอกจากนั้นแล้วยังช่วยให้คุณได้มีเวลาเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วย. ข้อเสียคือรถบัสนอนจะไม่ค่อยสะดวกสบายนัก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขาของคุณยาว. และนอกจากนั้นการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจระหว่างเดินทาง, และถ้าคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือเราขอแนะนำให้เลือกจองที่นั่งด้านบนเพราะจะมีไฟส่องอ่านหนังสือให้ในเวลากลางคืน

รถบัสนอนนั้นจะมีห้องน้ำบนรถและรถจะหยุดแวะพักในช่วงครึ่งทางระหว่างพนมเปญและเสียมราฐ.

ในพนมเปญ, รถบัสของ Giant Ibis Transport ทั้งหมดจะออกจากออฟฟิศที่ถนน 106, ซึ่งอยู่ติดกับตลาดนัดกลางคืนและริมแม่น้ำ. และถ้าคุณจองห้องพักที่มีคอนเนคชั่นกับบริษัท Giant Ibis Transport, คุณจะได้รับสิทธิพิเศษคือคุณสามารถให้รถบัสไปรับคุณจากที่โรงแรมได้อีกด้วย. โดยสามารถเช็ครายชื่อของโรงแรมที่ร่วมประกอบการได้ที่หน้าเว็บไซค์ของ Giant Ibis Transport หรือสอบถามข้อมูลได้กับทางโรงแรมที่เข้าพัก.

ในเสียมราฐ, รถบัสจะไปส่งผู้โดยสารที่ท่ารถบัสของ Giant Ibis Transport. ซึ่งสถานที่ตั้งจะอยู่ในตัวเมืองและค่อนข้างสะดวก, ใกล้กับ Angkor National Museum. และจากจุดนั้นถัดไปอีก 2 กิโลเมตร จะเป็นตลาดเก่า ซึ่งจะสามารถหาที่พักที่มีระดับในราคาห้องเช่า, อย่างน้อยก็ที่ถนน Wat Bo กับโรงแรมในสไตล์ boutique. คุณสามารถเดินหรือนั่งรถตุ๊ก-ตุ๊ก ซึ่งรถตุ๊ก-ตุ๊ก มีจำนวนมากจอดรอแถวๆท่ารถบัส.

การเดินทางในละแวกนั้น

โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยมีชาวต่างชาติเช่ารถมอเตอร์ไซค์หรือสกู๊ตเตอร์ขับในเสียมราฐ, ถ้าคุณต้องการมียานพาหนะที่จะช่วยในเรื่องของการเดินทาง, มีอยู่เพียงแค่ 1 ทางเลือกคือ จักรยาน ซึ่งราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ USD2 ต่อวัน. ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จากเสียมราฐ รวมถึงระยะทางจากขากลับไม่ต่ำกว่า 10 กิโลเมตร ถ้าคุณต้องการจะเดินทางแบบ round trip, และอากาศนั้นร้อนมากที่นครวัด.

แต่ถ้าคุณชอบการขนส่งทางยนต์, จะมีตัวเลือกให้เลือก เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, ตุ๊ก-ตุ๊ก หรือ แท๊กซี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ทางเลือกที่ถูกที่สุดในการเยี่ยมชมเมือง. การเดินทางไปที่เสียมราฐโดยปกติจะมีราคาต่ำกว่า USD1. คุณสามารถเช่าเหมารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างตลอดทั้งวันเพื่อเยี่ยมชมนครวัด (โดยราคาจะเริ่มที่ USD8). นี่เป็นทางเลือกที่สะดวกสบายสำหรับคนที่ต้องการเดินทางคนเดียวและไม่ต้องการจะให้ตารางเวลาการท่องเที่ยวให้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเหมือนบางกลุ่มนักท่องเที่ยวจะเหมารถแท๊กซี่ หรือ ตุ๊ก-ตุ๊ก แชร์ไปด้วยกัน.

ตุ๊ก-ตุ๊ก นั้นมีอยู่ทุกที่และสะดวกสบาย – และน่าเชื่อถือ – สำหรับการขับชมรอบเมือง. การเช่าเหมาตุ๊ก-ตุ๊ก ตลอดหนึ่งวันสำหรับการสำรวจซากปรักหักพังของนครวัด. ถ้าหากเดินทาง2 ท่าน นั้นจะมีเนื้อที่บนรถเหลือเฟือและสะดวกสบายเพียงพอ, ถ้าสามหรือสี่คนอาจจะทำให้ให้รู้สึกอึดอัดเหมือนนั่งรวมอยู่ในถ้วยชาม. ราคาค่าเหมาตุ๊ก-ตุ๊ก จะอยู่ที่USD15 ต่อวัน.

แท๊กซี่ หรือ เช่ารถที่มีคนขับรถให้ ท่านจะได้เดินทางไปกับพาหนะที่มีเครื่องปรับอากาศ – ไม่ร้อน, ไม่เจอฝุ่นดินแดง, ไม่มีเหงื่อออก. ทางเลือกนี้จะสะดวกสบายมากว่าแน่นอนและยังจะทำให้คุณรู้สึก ‘ปลอดภัย’ ในเวลานั่ง. ถ้าคุณยังอยากจะไปเยี่ยมชมวัดและตามรอยประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่แชร์ต่อๆกันมา, แท๊กซี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของที่นั่น. โดยราคาค่าเหมาจะอยู่ที่ USD25 ถึง USD30 สำหรับหนึ่งวัน.

กิจกรรม

สำรวจและชื่นชมทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจของนครวัดตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงค่ำ - นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำในขณะที่อยู่เสียมราฐ ไม่มีใครไปถึงเสียมราฐหนีนครวัด - ซึ่งดี, ไม่น่าแปลกใจ

แต่ที่เสียมราฐมีกิจกรรมมากมายให้คุณได้ลองของศตวรรษนี้. สมัครเรียน เซรามิคคลาส และออกแบบเครื่องปั้นดินเผาของคุณเอง และใช้ล้อเครื่องปั้นดินเผา ได้ที่ The Angkor Pottery Centre หรืิอหาเมนูโปรดของร้านอาหารเขมรใน คลาสสอนทำอาหาร เรียนทำอาหารกับครอบครัวท้องถิ่นที่เมนูจะไม่ซ้ำกับในคลาสเรียน. และนอกจากนี้ยังมีโอกาสของคนที่ชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนั้นคือจะมีการให้ชิม Georges Rum Free Tasting หรือ Palm Wine tasting. และ 20 นาทีจากใจกลางเมืองจะมี The Angkor Silk Farm เป็นที่ๆนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้กระบวนการทั้งหมดของ การทำผ้าไหม. ถ้าคุณยังคงติดใจการเยี่ยมชมวัดหลังจากได้ชมนครวัด, ยังมี วันในเมือง อีกเป็นโหล, ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแตกต่างกันที่น่าสนใจ, รวมไปถึงวัด Preah Prom Rath ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 500 ปี, ซึ่งแสดงให้เห็นอิทธิพล Angkorian อย่างชัดเจน.

แวววาวในยามค่ำคืนไปกับชุดเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของ นักเต้น เป็นการแสดงที่จัดขึ้นในสถานที่ต่างๆในเสียมราฐ. และยังมี ร้านนวด ที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของคุณหลังจากเดินทางตลอดทั้งวัน. เขมรมักจะอ้างว่าการนวดแบบไทยที่โด่งดังนั้นดั้งเดิมแล้วเริ่มต้นจากการนวดของเขมร. ไม่ว่าจะจริงหรือไม่นั้น, ก็คุ้มค่าที่จะลองเปรียบเทียบดูอย่างไรก็ตาม.

จากเสียมราฐไปที่ประเทศไทย

มีรถบัสที่จะไปส่งคุณไปยังปอยเปต. รถบัสบางคันยังคงจอดระหว่างการเดินทางเพื่อให้ลูกค้าได้แวะร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารโดยบริษัทรถบัสจะได้คอมมิชชั่นเล็กน้อยๆจากทางร้านจากเงินที่คุณใช้จ่าย. แต่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายในระหว่างการเดินทางไปยังเขตชายแดน. และจะไม่มีเอเจนซี่หรือมีคนคอยช่วยเหลือในการทำไทยวีซ่าซึ่งคุณอาจจะต้องผิดหวังเพราะคิวต่อรอทำวีซ่านั้นยาวมาก. ในฝั่งไทยนั้น, เดินไปยัง ตลาดโรงเกลือ เพื่อไปขึ้นรถบัสต่อไปยังกรุงเทพและจุดหมายปลายทางอื่นๆในประเทศไทย หรือนั่งตุ๊ก-ตุ๊ก ต่อไปยัง อรัญประเทศ ซึ่งที่นั่นจะมีสถานีขนส่งรถบัสให้เลือกว่าจะไปยังที่ใด. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ from Aranyaprathet to Bangkok here.

มี a direct international bus from Siem Reap to Bangkok, ด้วยเช่นกัน. ถ้าคุณใช้อันนี้, คุณจะไม่ต้องเปลี่ยนรถที่เขตชายแดน, ในกรณีที่มีทริปแยกกัน – จากเสียมราฐไปปอยเปตและจากอรัญประเทศไปกรุงเทพ – และจาก ‘การเดินทางตรง’ โดยรถบัสจากเสียมราฐไปยังทุกที่ในประเทศไทย.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก พนมเปญ ถึง จังหวัดเสียมราฐ

4.3
1039 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
52%
4
33%
3
8%
2
3%
1
4%
MS
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 13 ต.ค. 2019
ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่งโมงครึ่ง . WiFi แรง ที่นั่งกว้าง สะอาด ไม่มีห้องน้ำ แต่จอดพัก 2 ครั้ง (15 และ 25 นาที) จุดจอดที่ขนส่งเสียมเรียบห่างผับสตรีทประมาณ 5 กม
TP
5
รถบัส เกีย แกรนด์เบิร์ด, Giant Ibis Transport, 1 ก.พ. 2019
Safe travel and on time Service staff with courtesy Save price
NS
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 13 พ.ย. 2019
The attendant spoke really good English, felt safe the whole drive.. the driver drove very well. Made good stops for breaks.
PT
5
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 12 พ.ย. 2019
After everything I’d heard about bus travel in Cambodia - I was pleasantly surprised. Perfect, safe driver and we arrived early. Would definitely use again.
TW
4
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 11 พ.ย. 2019
Recommended service, the driver was prompt and courteous. The van was clean and the A.C. worked. We arrived about 30 minutes early as well.
RH
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 8 พ.ย. 2019
Easy trip. Bus was comfortable and cool. Lunch spot was adequate. About 3 USD for meals with a wide selection. Tuk tuk drivers are waiting on arrival at Siem Reap.
JL
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 4 พ.ย. 2019
Safe, comfortable, on time. Can't ask for anything more.
TT
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 3 พ.ย. 2019
The best bus company in Cambodia in my experience. Taken care customer support, annoncements of the places going, cleanness, snack and bottle of water. Thank you for your ride!
MS
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 3 พ.ย. 2019
Very comfortable seats with plenty of legroom. Very clean. Water and pastry provided. Onboard Wi-Fi. Smooth ride. 2 stops at nice establishments with clean toilets. Fantastic easy journey!
RJ
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 30 ต.ค. 2019
Good WiFi, comfortable bus and the stop for food was very reasonably priced
JB
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 30 ต.ค. 2019
Great bus journey. Very prompt service. Fine comfortable coach
SS
3
รถบัส เกีย แกรนด์เบิร์ด, Giant Ibis Transport, 27 ต.ค. 2019
Bus wasn't the same as in picture. Was a slightly older bus. Was still ok but do not book the last row 6. It's crammed in the back of this bus. Toilet really smelled and good luck getting a good sleep. The door was a task and a half to close from some people so very noise. Bus rattled from old engine and the roads are bad in sections. Beds aren't made for people 5ft 9/10in or taller. My head was hitting the headboard and feet hitting the other person's headboard. Can't really turn on your side as the width of the bed is tiny too. The good points. Bus left on time and arrived early (although less rest because of this). They give you decent pillow,blanket and bottle. When you get off a wash towel. For the price it's about par. I would recommend getting a Giant Ibis bus during the day. It's definitely a more comfortable journey.
MV
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 26 ต.ค. 2019
Great ride, comfy seats, delicious brekfast included, 2 stops in really nice restaurant.
IJ
3
รถบัส Minibus 12, Virak Buntham Express, 23 ต.ค. 2019
Ok trip, seats a bit narrow for a european. Other then this all good.
IW
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 22 ต.ค. 2019
The seats were a bit narrow for a couple of broad beamed Westerners but that was a minor problem as I was able to find a separate seat for the majority of the trip. Apart from that the experience was very positive. The driver was quick but careful. The assistant very helpful and the stops were well chosen.
LY
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 22 ต.ค. 2019
Great, safe driver and very nice and attentive assistant. Arrived on time. Bus was old and tired. I was expecting something a little better. Seats were torn and very narrow with no middle arm rest. I liked the water and croissant they gave out.
DV
3
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 20 ต.ค. 2019
Driver was kind and communicative. Seats can be a bit cramped, no WiFi available. Efficient to the price.
LL
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 18 ต.ค. 2019
Very comfortable to travel in as seats recline. Stops a couple times for food and bathroom breaks.
BB
5
รถบัส เกีย แกรนด์เบิร์ด, Giant Ibis Transport, 17 ต.ค. 2019
Great way to get from Phnom Penh to Siem Reap. Don't worry about taking overnight bus in Cambodia, the roads are safe & the bus was pleasant! A bit bumpy & cold at times, but it's an economic way of travel & you save on a night's accommodation.
SJ
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cambodia Angkor Air, 15 ต.ค. 2019
Ver y smooth and easy flight. Super fast check in.

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา