ดานัง ปลายทาง Hanoi @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 27 พ.ย. 2017

จาก Da Nang Hanh Cafe ถึง Hanoi โดย รถบัส

Hanh Cafe
14:30
Da Nang Hanh Cafe
04:30
Hanoi My Dinh
14h

จาก Danang ถึง Hanoi โดย รถไฟ

#SE6
Đường Sắt Việt Nam
03:05
Danang, ดานัง
20:00
Hanoi
16h 55m
คืนเงิน
#SE6
Đường Sắt Việt Nam
03:05
Danang, ดานัง
20:00
Hanoi
16h 55m
คืนเงิน
#SE6
Đường Sắt Việt Nam
03:05
Danang, ดานัง
20:00
Hanoi
16h 55m
คืนเงิน
#SE10
Đường Sắt Việt Nam
09:25
Danang, ดานัง
03:43
Hanoi
18h 18m
คืนเงิน
#SE10
Đường Sắt Việt Nam
09:25
Danang, ดานัง
03:43
Hanoi
18h 18m
คืนเงิน
#SE10
Đường Sắt Việt Nam
09:25
Danang, ดานัง
03:43
Hanoi
18h 18m
คืนเงิน
12:45
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h 5m
คืนเงิน
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
12:50
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h
คืนเงิน
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
12:50
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h
คืนเงิน
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
12:50
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h
คืนเงิน
#SE4
LienViet Transport & Trade Joint stock Company
14:13
Danang, ดานัง
06:18
Hanoi
16h 5m
คืนเงิน
14:13
Danang, ดานัง
05:40
Hanoi
15h 27m
คืนเงิน
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
14:15
Danang, ดานัง
05:30
Hanoi
15h 15m
คืนเงิน
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
14:15
Danang, ดานัง
05:30
Hanoi
15h 15m
คืนเงิน
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
14:15
Danang, ดานัง
05:30
Hanoi
15h 15m
คืนเงิน
#SE18
Đường Sắt Việt Nam
15:10
Danang, ดานัง
08:45
Hanoi
17h 35m
คืนเงิน
#SE18
Đường Sắt Việt Nam
15:10
Danang, ดานัง
08:45
Hanoi
17h 35m
คืนเงิน
#SE18
Đường Sắt Việt Nam
15:10
Danang, ดานัง
08:45
Hanoi
17h 35m
คืนเงิน
#SE20
Đường Sắt Việt Nam
18:55
Danang, ดานัง
11:55
Hanoi
17h
คืนเงิน
#SE20
Đường Sắt Việt Nam
18:55
Danang, ดานัง
11:55
Hanoi
17h
คืนเงิน
#SE20
Đường Sắt Việt Nam
18:55
Danang, ดานัง
11:55
Hanoi
17h
คืนเงิน
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
23:00
Danang, ดานัง
15:35
Hanoi
16h 35m
คืนเงิน
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
23:00
Danang, ดานัง
15:35
Hanoi
16h 35m
คืนเงิน
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
23:00
Danang, ดานัง
15:35
Hanoi
16h 35m
คืนเงิน

จาก Da Nang Airport ถึง Hanoi โดย เที่ยวบิน

#VJ502
07:20
Da Nang Airport
08:35
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
#VN166
เวียดนาม แิอร์ไลน์
08:10
Da Nang Airport
09:30
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
#BL558
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
09:05
Da Nang Airport
10:25
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
#VN168
เวียดนาม แิอร์ไลน์
10:30
Da Nang Airport
11:50
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
#VJ510
10:55
Da Nang Airport
12:10
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
#VN170
เวียดนาม แิอร์ไลน์
11:40
Da Nang Airport
13:00
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
#VJ512
12:20
Da Nang Airport
13:35
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
#VN172
เวียดนาม แิอร์ไลน์
13:00
Da Nang Airport
14:20
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
#VN176
เวียดนาม แิอร์ไลน์
14:45
Da Nang Airport
16:05
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
#BL560
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
16:40
Da Nang Airport
18:00
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
#VN184
เวียดนาม แิอร์ไลน์
17:15
Da Nang Airport
18:35
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
#VJ518
17:55
Da Nang Airport
19:10
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
#VN186
เวียดนาม แิอร์ไลน์
18:45
Da Nang Airport
20:05
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
#VJ506
19:15
Da Nang Airport
20:30
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
#VJ520
20:25
Da Nang Airport
21:40
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
#VN190
เวียดนาม แิอร์ไลน์
20:45
Da Nang Airport
22:05
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
#VJ522
22:40
Da Nang Airport
23:55
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ