ดานัง ปลายทาง Hanoi @ รถไฟ, เที่ยวบิน 28 เม.ย. 2017

41 การเดินทาง (THB 728 — 12,639)

จาก Da Nang Airport ถึง Hanoi โดย เที่ยวบิน

#VJ502
06:30
Da Nang Airport, ดานัง
07:45
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 1,459
× 2 = ฿ 2,918
  ที่นั่งว่าง
#VN7112
เวียดนาม แิอร์ไลน์
07:45
Da Nang Airport, ดานัง
09:05
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VN162
เวียดนาม แิอร์ไลน์
08:10
Da Nang Airport, ดานัง
09:30
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VN164
เวียดนาม แิอร์ไลน์
08:30
Da Nang Airport, ดานัง
09:50
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VN166
เวียดนาม แิอร์ไลน์
09:30
Da Nang Airport, ดานัง
10:50
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VN170
เวียดนาม แิอร์ไลน์
11:40
Da Nang Airport, ดานัง
13:00
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VN7172
เวียดนาม แิอร์ไลน์
12:20
Da Nang Airport, ดานัง
13:40
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VN7176
เวียดนาม แิอร์ไลน์
12:40
Da Nang Airport, ดานัง
14:00
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VN172
เวียดนาม แิอร์ไลน์
13:00
Da Nang Airport, ดานัง
14:20
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VN176
เวียดนาม แิอร์ไลน์
14:45
Da Nang Airport, ดานัง
16:05
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VN7160
เวียดนาม แิอร์ไลน์
16:10
Da Nang Airport, ดานัง
17:30
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#BL558
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
17:25
Da Nang Airport, ดานัง
18:45
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 2,586
× 2 = ฿ 5,172
  ที่นั่งว่าง
#VN184
เวียดนาม แิอร์ไลน์
17:30
Da Nang Airport, ดานัง
18:50
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VJ510
18:15
Da Nang Airport, ดานัง
19:30
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 1,809
× 2 = ฿ 3,618
  ที่นั่งว่าง
#VN186
เวียดนาม แิอร์ไลน์
18:45
Da Nang Airport, ดานัง
20:05
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#BL560
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
19:15
Da Nang Airport, ดานัง
20:35
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 2,761
× 2 = ฿ 5,522
  ที่นั่งว่าง
#VN190
เวียดนาม แิอร์ไลน์
20:45
Da Nang Airport, ดานัง
22:05
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 12,639
× 2 = ฿ 25,278
  ที่นั่งว่าง
#VJ506
22:20
Da Nang Airport, ดานัง
23:35
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 3,481
× 2 = ฿ 6,962
  ที่นั่งว่าง
#VJ512
22:40
Da Nang Airport, ดานัง
23:55
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 2,353
× 2 = ฿ 4,706
  ที่นั่งว่าง
#VJ514
22:45
Da Nang Airport, ดานัง
00:00
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 2,217
× 2 = ฿ 4,434
  ที่นั่งว่าง
#VJ516
23:30
Da Nang Airport, ดานัง
00:45
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 2,042
× 2 = ฿ 4,084
  ที่นั่งว่าง

จาก Danang ถึง Hanoi โดย รถไฟ

#SE6
Đường Sắt Việt Nam
03:05
Danang, ดานัง
20:00
Hanoi
16h 55m
Instant คืนเงิน
฿ 916
× 2 = ฿ 1,832
  ที่นั่งว่าง
#SE6
Đường Sắt Việt Nam
03:05
Danang, ดานัง
20:00
Hanoi
16h 55m
Instant คืนเงิน
฿ 1,208
× 2 = ฿ 2,416
  ที่นั่งว่าง
#SE6
Đường Sắt Việt Nam
03:05
Danang, ดานัง
20:00
Hanoi
16h 55m
Instant คืนเงิน
฿ 1,325
× 2 = ฿ 2,650
  ที่นั่งว่าง
#TN2
Đường Sắt Việt Nam
08:35
Danang, ดานัง
03:30
Hanoi
18h 55m
Instant คืนเงิน
฿ 884
× 2 = ฿ 1,768
  ที่นั่งว่าง
#TN2
Đường Sắt Việt Nam
08:35
Danang, ดานัง
04:30
Hanoi
19h 55m
Instant คืนเงิน
฿ 1,058
× 2 = ฿ 2,116
  ที่นั่งว่าง
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
12:50
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h
Instant คืนเงิน
฿ 1,501
× 2 = ฿ 3,002
  ที่นั่งว่าง
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
12:50
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h
Instant คืนเงิน
฿ 1,343
× 2 = ฿ 2,686
  ที่นั่งว่าง
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
12:50
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h
Instant คืนเงิน
฿ 1,010
× 2 = ฿ 2,020
  ที่นั่งว่าง
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
14:15
Danang, ดานัง
05:30
Hanoi
15h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 1,501
× 2 = ฿ 3,002
  ที่นั่งว่าง
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
14:15
Danang, ดานัง
05:30
Hanoi
15h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 1,343
× 2 = ฿ 2,686
  ที่นั่งว่าง
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
14:15
Danang, ดานัง
05:30
Hanoi
15h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 1,010
× 2 = ฿ 2,020
  ที่นั่งว่าง
#SE18
Đường Sắt Việt Nam
15:10
Danang, ดานัง
08:45
Hanoi
17h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 1,348
× 2 = ฿ 2,696
  ที่นั่งว่าง
#SE18
Đường Sắt Việt Nam
15:10
Danang, ดานัง
08:45
Hanoi
17h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 931
× 2 = ฿ 1,862
  ที่นั่งว่าง
#SE18
Đường Sắt Việt Nam
15:10
Danang, ดานัง
08:45
Hanoi
17h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 1,507
× 2 = ฿ 3,014
  ที่นั่งว่าง
#SE20
Đường Sắt Việt Nam
18:40
Danang, ดานัง
12:25
Hanoi
17h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 728
× 2 = ฿ 1,456
  ที่นั่งว่าง
#SE20
Đường Sắt Việt Nam
18:40
Danang, ดานัง
12:25
Hanoi
17h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 1,016
× 2 = ฿ 2,032
  ที่นั่งว่าง
#SE20
Đường Sắt Việt Nam
18:40
Danang, ดานัง
12:25
Hanoi
17h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 1,131
× 2 = ฿ 2,262
  ที่นั่งว่าง
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
23:00
Danang, ดานัง
15:35
Hanoi
16h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 1,369
× 2 = ฿ 2,738
  ที่นั่งว่าง
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
23:00
Danang, ดานัง
15:35
Hanoi
16h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 946
× 2 = ฿ 1,892
  ที่นั่งว่าง
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
23:00
Danang, ดานัง
15:35
Hanoi
16h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 1,249
× 2 = ฿ 2,498
  ที่นั่งว่าง
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก ดานัง ถึง Hanoi ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน ดานัง - Hanoi ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 8h 56m ด้วยเที่ยวบิน, รถไฟ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 612 กม. ผ่าน 41 สถานี จนถึงสถานีปลายทางHanoi โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 4 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางดานัง - Hanoi เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 03:05 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 23:30 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากดานัง - Hanoi ได้แก่ , เวียดนาม แิอร์ไลน์, แปซิฟิค แิอร์ไลน์, Đường Sắt Việt Nam มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากดานัง - Hanoi ด้วยรถไฟ ในราคา ฿ 728 (US $ 21.19) โดยĐường Sắt Việt Nam (ใช้เวลา 17h 45m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 12,639 (US $ 368.05) โดยเวียดนาม แิอร์ไลน์ (ใช้เวลา 1h 20m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากดานัง - Hanoi ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากดานัง - Hanoi ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย