ดานัง ปลายทาง Hanoi @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 31 พ.ค. 2017

48 การเดินทาง (THB 483 — 8,955)

จาก Da Nang Airport ถึง Hanoi โดย เที่ยวบิน

#VJ502
06:30
Da Nang Airport, ดานัง
07:45
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 1,738
× 2 = ฿ 3,476
  ที่นั่งว่าง
#VN7154
เวียดนาม แิอร์ไลน์
07:20
Da Nang Airport, ดานัง
08:40
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 4,185
× 2 = ฿ 8,370
  ที่นั่งว่าง
#VJ506
08:00
Da Nang Airport, ดานัง
09:15
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 1,900
× 2 = ฿ 3,800
  ที่นั่งว่าง
#VN162
เวียดนาม แิอร์ไลน์
08:10
Da Nang Airport, ดานัง
09:30
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 4,185
× 2 = ฿ 8,370
  ที่นั่งว่าง
#VN164
เวียดนาม แิอร์ไลน์
08:30
Da Nang Airport, ดานัง
09:50
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 4,185
× 2 = ฿ 8,370
  ที่นั่งว่าง
#VJ508
08:45
Da Nang Airport, ดานัง
10:00
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 1,900
× 2 = ฿ 3,800
  ที่นั่งว่าง
#VJ512
09:15
Da Nang Airport, ดานัง
10:30
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 1,900
× 2 = ฿ 3,800
  ที่นั่งว่าง
#BL558
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
09:20
Da Nang Airport, ดานัง
10:40
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 2,426
× 2 = ฿ 4,852
  ที่นั่งว่าง
#VN166
เวียดนาม แิอร์ไลน์
09:30
Da Nang Airport, ดานัง
10:50
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 5,761
× 2 = ฿ 11,522
  ที่นั่งว่าง
#VJ516
11:20
Da Nang Airport, ดานัง
12:35
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 3,619
× 2 = ฿ 7,238
  ที่นั่งว่าง
#VN170
เวียดนาม แิอร์ไลน์
11:40
Da Nang Airport, ดานัง
13:00
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 5,761
× 2 = ฿ 11,522
  ที่นั่งว่าง
#VN172
เวียดนาม แิอร์ไลน์
13:00
Da Nang Airport, ดานัง
14:20
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 5,761
× 2 = ฿ 11,522
  ที่นั่งว่าง
#VN7176
เวียดนาม แิอร์ไลน์
14:05
Da Nang Airport, ดานัง
15:25
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 5,761
× 2 = ฿ 11,522
  ที่นั่งว่าง
#VN176
เวียดนาม แิอร์ไลน์
14:45
Da Nang Airport, ดานัง
16:05
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 5,761
× 2 = ฿ 11,522
  ที่นั่งว่าง
#VN182
เวียดนาม แิอร์ไลน์
15:00
Da Nang Airport, ดานัง
16:20
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 5,761
× 2 = ฿ 11,522
  ที่นั่งว่าง
#VJ526
17:30
Da Nang Airport, ดานัง
18:45
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 3,861
× 2 = ฿ 7,722
  ที่นั่งว่าง
#VN186
เวียดนาม แิอร์ไลน์
18:45
Da Nang Airport, ดานัง
20:05
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 8,955
× 2 = ฿ 17,910
  ที่นั่งว่าง
#BL560
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
19:15
Da Nang Airport, ดานัง
20:35
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 3,437
× 2 = ฿ 6,874
  ที่นั่งว่าง
#VN188
เวียดนาม แิอร์ไลน์
20:30
Da Nang Airport, ดานัง
21:50
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 7,358
× 2 = ฿ 14,716
  ที่นั่งว่าง
#VN190
เวียดนาม แิอร์ไลน์
20:45
Da Nang Airport, ดานัง
22:05
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 5,761
× 2 = ฿ 11,522
  ที่นั่งว่าง
#VN7156
เวียดนาม แิอร์ไลน์
21:10
Da Nang Airport, ดานัง
22:30
Noibai Airport, Hanoi
1h 20m
Instant
฿ 5,761
× 2 = ฿ 11,522
  ที่นั่งว่าง
#VJ530
22:25
Da Nang Airport, ดานัง
23:40
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 1,900
× 2 = ฿ 3,800
  ที่นั่งว่าง
#VJ534
23:00
Da Nang Airport, ดานัง
00:15
Noibai Airport, Hanoi
1h 15m
Instant
฿ 1,819
× 2 = ฿ 3,638
  ที่นั่งว่าง

จาก Da Nang Hanh Cafe ถึง Hanoi โดย รถบัส

Hanh Cafe
14:30
Da Nang Hanh Cafe, ดานัง
04:30
Hanoi My Dinh
14h
฿ 483
× 2 = ฿ 966
10 ที่นั่งว่าง

จาก Danang ถึง Hanoi โดย รถไฟ

#SE6
Đường Sắt Việt Nam
03:05
Danang, ดานัง
20:00
Hanoi
16h 55m
Instant คืนเงิน
฿ 1,274
× 2 = ฿ 2,548
  ที่นั่งว่าง
#SE6
Đường Sắt Việt Nam
03:05
Danang, ดานัง
20:00
Hanoi
16h 55m
Instant คืนเงิน
฿ 1,162
× 2 = ฿ 2,324
  ที่นั่งว่าง
#SE6
Đường Sắt Việt Nam
03:05
Danang, ดานัง
20:00
Hanoi
16h 55m
Instant คืนเงิน
฿ 856
× 2 = ฿ 1,712
  ที่นั่งว่าง
#TN2
Đường Sắt Việt Nam
08:35
Danang, ดานัง
03:30
Hanoi
18h 55m
Instant คืนเงิน
฿ 776
× 2 = ฿ 1,552
  ที่นั่งว่าง
#TN2
Đường Sắt Việt Nam
08:35
Danang, ดานัง
04:30
Hanoi
19h 55m
Instant คืนเงิน
฿ 1,011
× 2 = ฿ 2,022
  ที่นั่งว่าง
#SE2
LienViet Transport & Trade Joint stock Company
12:45
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h 5m
คืนเงิน
฿ 3,018
× 2 = ฿ 6,036
10 ที่นั่งว่าง
12:45
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h 5m
คืนเงิน
฿ 3,026
× 2 = ฿ 6,052
10 ที่นั่งว่าง
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
12:50
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h
Instant คืนเงิน
฿ 1,384
× 2 = ฿ 2,768
  ที่นั่งว่าง
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
12:50
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h
Instant คืนเงิน
฿ 1,245
× 2 = ฿ 2,490
  ที่นั่งว่าง
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
12:50
Danang, ดานัง
04:50
Hanoi
16h
Instant คืนเงิน
฿ 850
× 2 = ฿ 1,700
  ที่นั่งว่าง
14:13
Danang, ดานัง
05:40
Hanoi
15h 27m
คืนเงิน
฿ 3,026
× 2 = ฿ 6,052
10 ที่นั่งว่าง
#SE4
LienViet Transport & Trade Joint stock Company
14:13
Danang, ดานัง
06:18
Hanoi
16h 5m
คืนเงิน
฿ 3,018
× 2 = ฿ 6,036
10 ที่นั่งว่าง
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
14:15
Danang, ดานัง
05:30
Hanoi
15h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 1,426
× 2 = ฿ 2,852
  ที่นั่งว่าง
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
14:15
Danang, ดานัง
05:30
Hanoi
15h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 1,283
× 2 = ฿ 2,566
  ที่นั่งว่าง
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
14:15
Danang, ดานัง
05:30
Hanoi
15h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 874
× 2 = ฿ 1,748
  ที่นั่งว่าง
#SE18
Đường Sắt Việt Nam
15:10
Danang, ดานัง
08:45
Hanoi
17h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 1,500
× 2 = ฿ 3,000
  ที่นั่งว่าง
#SE18
Đường Sắt Việt Nam
15:10
Danang, ดานัง
08:45
Hanoi
17h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 1,342
× 2 = ฿ 2,684
  ที่นั่งว่าง
#SE18
Đường Sắt Việt Nam
15:10
Danang, ดานัง
08:45
Hanoi
17h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 927
× 2 = ฿ 1,854
  ที่นั่งว่าง
#SE20
Đường Sắt Việt Nam
18:40
Danang, ดานัง
12:25
Hanoi
17h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 1,126
× 2 = ฿ 2,252
  ที่นั่งว่าง
#SE20
Đường Sắt Việt Nam
18:40
Danang, ดานัง
12:25
Hanoi
17h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 726
× 2 = ฿ 1,452
  ที่นั่งว่าง
#SE20
Đường Sắt Việt Nam
18:40
Danang, ดานัง
12:25
Hanoi
17h 45m
Instant คืนเงิน
฿ 1,011
× 2 = ฿ 2,022
  ที่นั่งว่าง
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
23:00
Danang, ดานัง
15:35
Hanoi
16h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 1,286
× 2 = ฿ 2,572
  ที่นั่งว่าง
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
23:00
Danang, ดานัง
15:35
Hanoi
16h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 863
× 2 = ฿ 1,726
  ที่นั่งว่าง
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
23:00
Danang, ดานัง
15:35
Hanoi
16h 35m
Instant คืนเงิน
฿ 1,225
× 2 = ฿ 2,450
  ที่นั่งว่าง
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก ดานัง ถึง Hanoi ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน ดานัง - Hanoi ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 9h 18m ด้วยเที่ยวบิน, รถบัส, รถไฟ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 612 กม. ผ่าน 48 สถานี จนถึงสถานีปลายทางHanoi โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 6 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางดานัง - Hanoi เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 03:05 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 23:00 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากดานัง - Hanoi ได้แก่ , เวียดนาม แิอร์ไลน์, แปซิฟิค แิอร์ไลน์, Hanh Cafe, Đường Sắt Việt Nam, LienViet Transport & Trade Joint stock Company มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากดานัง - Hanoi ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 483 (US $ 14.12) โดยHanh Cafe (ใช้เวลา 14h ) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 8,955 (US $ 262.23) โดยเวียดนาม แิอร์ไลน์ (ใช้เวลา 1h 20m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากดานัง - Hanoi ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากดานัง - Hanoi ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย