ภูเก็ต ปลายทาง กรุงเทพ @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 4 มิ.ย. 2017

76 การเดินทาง (THB 643 — 16,000)

จาก สนามบินภูเก็ต ถึง กรุงเทพ โดย เที่ยวบิน

#SL767
00:05
สนามบินภูเก็ต
01:30
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 5m
Instant 15kg
฿ 1,176
× 2 = ฿ 2,352
  ที่นั่งว่าง
#FD3036
แอร์เอเชีย
06:00
สนามบินภูเก็ต
07:15
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 1,466
× 2 = ฿ 2,932
  ที่นั่งว่าง
#DD7521
นกแิอร์
06:25
สนามบินภูเก็ต
07:45
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant 15kg
฿ 1,725
× 2 = ฿ 3,450
  ที่นั่งว่าง
#PG270
บางกอกแอร์เวย์
07:00
สนามบินภูเก็ต
08:25
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,213
× 2 = ฿ 4,426
  ที่นั่งว่าง
#TG226
07:20
สนามบินภูเก็ต
08:45
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,334
× 2 = ฿ 4,668
  ที่นั่งว่าง
#SL769
07:45
สนามบินภูเก็ต
09:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 5m
Instant 15kg
฿ 1,366
× 2 = ฿ 2,732
  ที่นั่งว่าง
#FD3020
แอร์เอเชีย
08:00
สนามบินภูเก็ต
09:20
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 1,807
× 2 = ฿ 3,614
  ที่นั่งว่าง
#FD3002
แอร์เอเชีย
08:40
สนามบินภูเก็ต
10:00
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 1,807
× 2 = ฿ 3,614
  ที่นั่งว่าง
#PG290
บางกอกแอร์เวย์
08:50
สนามบินภูเก็ต
10:15
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,012
× 2 = ฿ 4,024
  ที่นั่งว่าง
#SL751
09:00
สนามบินภูเก็ต
10:25
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 5m
Instant 15kg
฿ 1,746
× 2 = ฿ 3,492
  ที่นั่งว่าง
#FD3030
แอร์เอเชีย
09:30
สนามบินภูเก็ต
10:20
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,148
× 2 = ฿ 4,296
  ที่นั่งว่าง
#TG202
10:00
สนามบินภูเก็ต
11:30
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,334
× 2 = ฿ 4,668
  ที่นั่งว่าง
#PG272
บางกอกแอร์เวย์
10:20
สนามบินภูเก็ต
11:45
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,615
× 2 = ฿ 5,230
  ที่นั่งว่าง
#TG204
10:55
สนามบินภูเก็ต
12:25
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 3,581
× 2 = ฿ 7,162
  ที่นั่งว่าง
#DD7503
นกแิอร์
11:20
สนามบินภูเก็ต
12:40
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant 15kg
฿ 2,127
× 2 = ฿ 4,254
  ที่นั่งว่าง
#WE278
ไทยสมายล์
11:30
สนามบินภูเก็ต
12:55
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant 20kg
฿ 2,111
× 2 = ฿ 4,222
  ที่นั่งว่าง
#FD3092
แอร์เอเชีย
11:55
สนามบินภูเก็ต
13:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,148
× 2 = ฿ 4,296
  ที่นั่งว่าง
#PG276
บางกอกแอร์เวย์
12:15
สนามบินภูเก็ต
13:40
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,615
× 2 = ฿ 5,230
  ที่นั่งว่าง
#DD7513
นกแิอร์
12:45
สนามบินภูเก็ต
14:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant 15kg
฿ 2,328
× 2 = ฿ 4,656
  ที่นั่งว่าง
#WE274
ไทยสมายล์
12:55
สนามบินภูเก็ต
14:20
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant 20kg
฿ 2,111
× 2 = ฿ 4,222
  ที่นั่งว่าง
#TG206
13:05
สนามบินภูเก็ต
14:30
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 3,581
× 2 = ฿ 7,162
  ที่นั่งว่าง
#DD7505
นกแิอร์
13:20
สนามบินภูเก็ต
14:40
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant 15kg
฿ 2,328
× 2 = ฿ 4,656
  ที่นั่งว่าง
#TG208
13:30
สนามบินภูเก็ต
14:55
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 3,581
× 2 = ฿ 7,162
  ที่นั่งว่าง
#FD3026
แอร์เอเชีย
13:45
สนามบินภูเก็ต
15:05
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,375
× 2 = ฿ 4,750
  ที่นั่งว่าง
#PG274
บางกอกแอร์เวย์
14:40
สนามบินภูเก็ต
16:05
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,615
× 2 = ฿ 5,230
  ที่นั่งว่าง
#SL755
15:05
สนามบินภูเก็ต
16:40
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 5m
Instant 15kg
฿ 1,936
× 2 = ฿ 3,872
  ที่นั่งว่าง
#FD3006
แอร์เอเชีย
15:15
สนามบินภูเก็ต
16:40
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,375
× 2 = ฿ 4,750
  ที่นั่งว่าง
#DD7507
นกแิอร์
15:25
สนามบินภูเก็ต
16:45
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant 15kg
฿ 2,328
× 2 = ฿ 4,656
  ที่นั่งว่าง
#SL757
15:55
สนามบินภูเก็ต
17:20
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 5m
Instant 15kg
฿ 2,126
× 2 = ฿ 4,252
  ที่นั่งว่าง
#PG909
บางกอกแอร์เวย์
16:10
สนามบินภูเก็ต
17:35
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 3,139
× 2 = ฿ 6,278
  ที่นั่งว่าง
#TG216
16:25
สนามบินภูเก็ต
17:50
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 3,823
× 2 = ฿ 7,646
  ที่นั่งว่าง
#FD3008
แอร์เอเชีย
16:30
สนามบินภูเก็ต
17:55
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,375
× 2 = ฿ 4,750
  ที่นั่งว่าง
#DD7515
นกแิอร์
17:00
สนามบินภูเก็ต
18:20
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant 15kg
฿ 2,529
× 2 = ฿ 5,058
  ที่นั่งว่าง
#WE276
ไทยสมายล์
17:15
สนามบินภูเก็ต
18:40
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant 20kg
฿ 3,444
× 2 = ฿ 6,888
  ที่นั่งว่าง
#PG286
บางกอกแอร์เวย์
17:25
สนามบินภูเก็ต
18:50
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 4,104
× 2 = ฿ 8,208
  ที่นั่งว่าง
#FD3032
แอร์เอเชีย
18:00
สนามบินภูเก็ต
19:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,148
× 2 = ฿ 4,296
  ที่นั่งว่าง
#FD3022
แอร์เอเชีย
18:30
สนามบินภูเก็ต
19:50
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,375
× 2 = ฿ 4,750
  ที่นั่งว่าง
#TG218
19:00
สนามบินภูเก็ต
20:25
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 3,581
× 2 = ฿ 7,162
  ที่นั่งว่าง
#PG278
บางกอกแอร์เวย์
19:05
สนามบินภูเก็ต
20:30
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 3,420
× 2 = ฿ 6,840
  ที่นั่งว่าง
#SL763
20:00
สนามบินภูเก็ต
21:25
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 5m
Instant 15kg
฿ 2,506
× 2 = ฿ 5,012
  ที่นั่งว่าง
#TG222
20:35
สนามบินภูเก็ต
22:00
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 3,581
× 2 = ฿ 7,162
  ที่นั่งว่าง
#FD3028
แอร์เอเชีย
20:45
สนามบินภูเก็ต
22:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,375
× 2 = ฿ 4,750
  ที่นั่งว่าง
#FD3010
แอร์เอเชีย
21:00
สนามบินภูเก็ต
22:25
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,148
× 2 = ฿ 4,296
  ที่นั่งว่าง
#WE280
ไทยสมายล์
21:15
สนามบินภูเก็ต
22:35
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant 20kg
฿ 2,333
× 2 = ฿ 4,666
  ที่นั่งว่าง
#FD3012
แอร์เอเชีย
21:50
สนามบินภูเก็ต
23:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 1,807
× 2 = ฿ 3,614
  ที่นั่งว่าง
#PG280
บางกอกแอร์เวย์
22:10
สนามบินภูเก็ต
23:35
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant
฿ 2,213
× 2 = ฿ 4,426
  ที่นั่งว่าง
#FD3014
แอร์เอเชีย
22:35
สนามบินภูเก็ต
23:55
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 1,466
× 2 = ฿ 2,932
  ที่นั่งว่าง
#SL765
22:40
สนามบินภูเก็ต
00:15
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 5m
Instant 15kg
฿ 1,366
× 2 = ฿ 2,732
  ที่นั่งว่าง
#WE240
ไทยสมายล์
22:45
สนามบินภูเก็ต
00:10
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
1h 25m
Instant 20kg
฿ 1,778
× 2 = ฿ 3,556
  ที่นั่งว่าง
#DD7525
นกแิอร์
22:50
สนามบินภูเก็ต
00:15
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant 15kg
฿ 1,524
× 2 = ฿ 3,048
  ที่นั่งว่าง
#FD3034
แอร์เอเชีย
22:55
สนามบินภูเก็ต
00:15
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 1,466
× 2 = ฿ 2,932
  ที่นั่งว่าง
#FD3016
แอร์เอเชีย
23:10
สนามบินภูเก็ต
00:35
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 1,466
× 2 = ฿ 2,932
  ที่นั่งว่าง
#FD3024
แอร์เอเชีย
23:55
สนามบินภูเก็ต
01:20
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
1h 25m
Instant
฿ 1,466
× 2 = ฿ 2,932
  ที่นั่งว่าง

จาก ภูเก็ต ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

บัส เอ็กซ์เพลส
06:30
ภูเก็ต
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12h
Instant
฿ 643
× 2 = ฿ 1,286
? ที่นั่งว่าง
บัส เอ็กซ์เพลส
15:00
ภูเก็ต
03:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12h
Instant
฿ 643
× 2 = ฿ 1,286
? ที่นั่งว่าง
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
15:30
ภูเก็ต
03:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12h
Instant
฿ 643
× 2 = ฿ 1,286
? ที่นั่งว่าง
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
15:30
ภูเก็ต
03:30
หมอชิต, กรุงเทพ
12h
Instant
฿ 643
× 2 = ฿ 1,286
? ที่นั่งว่าง
ภูเก็ตท่องเที่ยว
16:30
ภูเก็ต
06:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14h
Instant
฿ 643
× 2 = ฿ 1,286
? ที่นั่งว่าง
บัส เอ็กซ์เพลส
17:00
ภูเก็ต
05:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12h
Instant
฿ 643
× 2 = ฿ 1,286
? ที่นั่งว่าง
ภูเก็ตท่องเที่ยว
17:20
ภูเก็ต
07:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14h
Instant
฿ 998
× 2 = ฿ 1,996
? ที่นั่งว่าง
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
18:00
ภูเก็ต
08:25
หมอชิต, กรุงเทพ
14h 25m
Instant
฿ 750
× 2 = ฿ 1,500
? ที่นั่งว่าง
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
18:00
ภูเก็ต
08:25
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14h 25m
Instant
฿ 750
× 2 = ฿ 1,500
? ที่นั่งว่าง
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
18:20
ภูเก็ต
08:45
หมอชิต, กรุงเทพ
14h 25m
Instant
฿ 998
× 2 = ฿ 1,996
? ที่นั่งว่าง
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
18:20
ภูเก็ต
08:45
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14h 25m
Instant
฿ 998
× 2 = ฿ 1,996
? ที่นั่งว่าง
ภูเก็ตท่องเที่ยว
18:30
ภูเก็ต
08:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14h
Instant
฿ 643
× 2 = ฿ 1,286
? ที่นั่งว่าง
บัส เอ็กซ์เพลส
18:30
ภูเก็ต
06:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12h
Instant
฿ 643
× 2 = ฿ 1,286
? ที่นั่งว่าง
บัส เอ็กซ์เพลส
18:30
ภูเก็ต
08:55
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14h 25m
Instant
฿ 998
× 2 = ฿ 1,996
? ที่นั่งว่าง
ภูเก็ตท่องเที่ยว
19:00
ภูเก็ต
09:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14h
Instant
฿ 998
× 2 = ฿ 1,996
? ที่นั่งว่าง

จาก ภูเก็ต ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส+รถไฟ ตั๋วรถร่วม

พันทิพย์ 1970
10:00
ภูเก็ต
14:20
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h 20m
Instant คืนเงิน
10 ที่นั่งว่าง
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 0 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 20 นาที)
#174
การรถไฟแห่งประเทศไทย
16:40
สุราษฎร์ธานี
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12h 30m
คืนเงิน
เฉพาะ 7 ที่นั่งฝั่งซ้าย
พันทิพย์ 1970
10:00
ภูเก็ต
14:20
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h 20m
Instant คืนเงิน
10 ที่นั่งว่าง
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 0 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 20 นาที)
#174
การรถไฟแห่งประเทศไทย
16:40
สุราษฎร์ธานี
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12h 30m
คืนเงิน
14 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
12:00
ภูเก็ต
16:20
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h 20m
Instant คืนเงิน
10 ที่นั่งว่าง
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 0 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 17 นาที)
#86
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:37
สุราษฎร์ธานี
06:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
11h 53m
คืนเงิน
37 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
12:00
ภูเก็ต
16:20
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h 20m
Instant คืนเงิน
10 ที่นั่งว่าง
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 0 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 17 นาที)
#86
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:37
สุราษฎร์ธานี
06:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
11h 53m
คืนเงิน
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
14:00
ภูเก็ต
18:20
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h 20m
Instant คืนเงิน
10 ที่นั่งว่าง
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 0 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
#84
การรถไฟแห่งประเทศไทย
21:05
สุราษฎร์ธานี
08:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
11h 30m
คืนเงิน
43 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
14:00
ภูเก็ต
18:20
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
4h 20m
Instant คืนเงิน
10 ที่นั่งว่าง
เปลี่ยนสถานี เดินเท้า - 3 นาที, 0 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
#84
การรถไฟแห่งประเทศไทย
21:05
สุราษฎร์ธานี
08:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
11h 30m
คืนเงิน
14 ที่นั่งว่าง

จาก ภูเก็ต ถึง กรุงเทพ โดย รถแท๊กซี่

PGS
อื่นๆ
ภูเก็ต
เวลา
กรุงเทพ
12h
คืนเงิน
฿ 13,000
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
ภูเก็ต
เวลา
กรุงเทพ
12h
คืนเงิน
฿ 16,000
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก ภูเก็ต ถึง กรุงเทพ ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน ภูเก็ต - กรุงเทพ ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 5h 23m ด้วยเที่ยวบิน, รถบัส, รถไฟ, รถแท๊กซี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 688 กม. ผ่าน 76 สถานี จนถึงสถานีปลายทางกรุงเทพ โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 10 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางภูเก็ต - กรุงเทพ เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 23:55 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากภูเก็ต - กรุงเทพ ได้แก่ , แอร์เอเชีย, นกแิอร์, บางกอกแอร์เวย์, ไทยสมายล์, บัส เอ็กซ์เพลส, พันทิพย์ 1970, การรถไฟแห่งประเทศไทย, ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์, ภูเก็ตท่องเที่ยว มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากภูเก็ต - กรุงเทพ ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 643 (US $ 18.86) โดยบัส เอ็กซ์เพลส (ใช้เวลา 12h ) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 16,000 (US $ 469.34) โดย (ใช้เวลา 12h ) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากภูเก็ต - กรุงเทพ ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากภูเก็ต - กรุงเทพ ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย