50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ภูเก็ต ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

06:30
ภูเก็ต
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:30
ภูเก็ต
19:30
หมอชิต, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
ทันที 
15:30
ภูเก็ต
03:30
หมอชิต, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:30
ภูเก็ต
03:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:30
ภูเก็ต
03:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:40
ภูเก็ต
04:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
13ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
16:30
ภูเก็ต
06:55
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:30
ภูเก็ต
06:55
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:30
ภูเก็ต
06:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง
ทันที 
17:00
ภูเก็ต
05:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:20
ภูเก็ต
07:45
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:00
ภูเก็ต
08:25
หมอชิต, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:00
ภูเก็ต
08:25
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:04
ภูเก็ต
06:04
หมอชิต, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
ทันที 
18:20
ภูเก็ต
08:45
หมอชิต, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:20
ภูเก็ต
08:45
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:30
ภูเก็ต
08:55
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:00
ภูเก็ต
09:25
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:00
ภูเก็ต
09:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง
ทันที 

จาก สนามบินภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพ (BKK) โดย เที่ยวบิน

#VZ2665
00:05
HKT สนามบินภูเก็ต
01:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ9319
00:20
HKT สนามบินภูเก็ต
01:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ9311
00:40
HKT สนามบินภูเก็ต
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ9309
00:40
HKT สนามบินภูเก็ต
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ9307
00:55
HKT สนามบินภูเก็ต
02:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ9313
01:15
HKT สนามบินภูเก็ต
02:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ313Z
01:20
HKT สนามบินภูเก็ต
02:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#TG5640
06:45
HKT สนามบินภูเก็ต
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:45
HKT สนามบินภูเก็ต
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG5981
07:00
HKT สนามบินภูเก็ต
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VZ2301
07:00
HKT สนามบินภูเก็ต
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:20
HKT สนามบินภูเก็ต
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:20
HKT สนามบินภูเก็ต
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG226
07:20
HKT สนามบินภูเก็ต
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG2226
07:20
HKT สนามบินภูเก็ต
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VZ325
07:20
HKT สนามบินภูเก็ต
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
HKT สนามบินภูเก็ต
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG5632
08:40
HKT สนามบินภูเก็ต
10:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:40
HKT สนามบินภูเก็ต
10:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG5983
08:50
HKT สนามบินภูเก็ต
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2212
08:55
HKT สนามบินภูเก็ต
10:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2288
08:55
HKT สนามบินภูเก็ต
10:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:05
HKT สนามบินภูเก็ต
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG202
10:05
HKT สนามบินภูเก็ต
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG5985
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VZ304zx
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ304ZX
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#TG272
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VZ304
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ303
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#TG5622
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG204
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VZ2669
11:00
HKT สนามบินภูเก็ต
12:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:01
HKT สนามบินภูเก็ต
12:31
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:05
HKT สนามบินภูเก็ต
12:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2286
11:15
HKT สนามบินภูเก็ต
12:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:30
HKT สนามบินภูเก็ต
12:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
11:30
HKT สนามบินภูเก็ต
13:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2278
11:35
HKT สนามบินภูเก็ต
13:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG685
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
13:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:15
HKT สนามบินภูเก็ต
13:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG5987
12:15
HKT สนามบินภูเก็ต
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG276
12:15
HKT สนามบินภูเก็ต
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#VZ305
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ305x
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ305X
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:25
HKT สนามบินภูเก็ต
13:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:00
HKT สนามบินภูเก็ต
14:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2282
13:05
HKT สนามบินภูเก็ต
14:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG206
13:05
HKT สนามบินภูเก็ต
14:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG224
13:20
HKT สนามบินภูเก็ต
14:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VZ301
13:25
HKT สนามบินภูเก็ต
14:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
HKT สนามบินภูเก็ต
14:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG208
13:30
HKT สนามบินภูเก็ต
15:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VZ2611
13:45
HKT สนามบินภูเก็ต
15:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2208
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2290
14:05
HKT สนามบินภูเก็ต
15:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:15
HKT สนามบินภูเก็ต
15:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2274
14:15
HKT สนามบินภูเก็ต
15:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VZ315
14:20
HKT สนามบินภูเก็ต
15:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ2663
14:25
HKT สนามบินภูเก็ต
15:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#TG5989
14:40
HKT สนามบินภูเก็ต
16:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG274
14:40
HKT สนามบินภูเก็ต
16:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG5624
14:45
HKT สนามบินภูเก็ต
16:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:45
HKT สนามบินภูเก็ต
16:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG230
15:20
HKT สนามบินภูเก็ต
16:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที