50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ภูเก็ต ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

06:30
ภูเก็ต
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:30
ภูเก็ต
03:30
หมอชิต, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:30
ภูเก็ต
03:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:30
ภูเก็ต
03:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:40
ภูเก็ต
04:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
13ชั่วโมง
16:30
ภูเก็ต
06:55
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
ภูเก็ต
06:55
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
ภูเก็ต
05:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
17:20
ภูเก็ต
07:45
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
ภูเก็ต
08:25
หมอชิต, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
ภูเก็ต
08:25
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:20
ภูเก็ต
08:45
หมอชิต, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:20
ภูเก็ต
08:45
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
ภูเก็ต
08:55
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
ภูเก็ต
09:25
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สนามบินภูเก็ต ถึง Suvarnabhumi Airport โดย เที่ยวบิน

#VZ9313
00:05
HKT สนามบินภูเก็ต
01:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ9319
00:20
HKT สนามบินภูเก็ต
01:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ9311
00:40
HKT สนามบินภูเก็ต
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ9309
00:40
HKT สนามบินภูเก็ต
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:45
HKT สนามบินภูเก็ต
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5981
07:00
HKT สนามบินภูเก็ต
08:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG226
07:20
HKT สนามบินภูเก็ต
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:40
HKT สนามบินภูเก็ต
10:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG202
10:05
HKT สนามบินภูเก็ต
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ304
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ303
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG204
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:05
HKT สนามบินภูเก็ต
12:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:30
HKT สนามบินภูเก็ต
12:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:15
HKT สนามบินภูเก็ต
13:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ305
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:05
HKT สนามบินภูเก็ต
14:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG685
13:20
HKT สนามบินภูเก็ต
14:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG224
13:20
HKT สนามบินภูเก็ต
14:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ301
13:25
HKT สนามบินภูเก็ต
14:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG208
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2208
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:15
HKT สนามบินภูเก็ต
15:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ315
14:20
HKT สนามบินภูเก็ต
15:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG5989
14:50
HKT สนามบินภูเก็ต
16:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:50
HKT สนามบินภูเก็ต
16:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2274
14:55
HKT สนามบินภูเก็ต
16:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG953
15:20
HKT สนามบินภูเก็ต
16:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG230
15:20
HKT สนามบินภูเก็ต
16:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG206
15:45
HKT สนามบินภูเก็ต
17:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG927
15:45
HKT สนามบินภูเก็ต
17:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG216
16:25
HKT สนามบินภูเก็ต
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5993
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
18:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
18:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:15
HKT สนามบินภูเก็ต
18:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ307
17:25
HKT สนามบินภูเก็ต
18:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
HKT สนามบินภูเก็ต
18:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5991
17:30
HKT สนามบินภูเก็ต
19:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:30
HKT สนามบินภูเก็ต
19:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ309
18:25
HKT สนามบินภูเก็ต
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG218
19:15
HKT สนามบินภูเก็ต
20:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:40
HKT สนามบินภูเก็ต
21:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2284
19:40
HKT สนามบินภูเก็ต
21:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5995
19:45
HKT สนามบินภูเก็ต
21:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:45
HKT สนามบินภูเก็ต
21:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG222
20:35
HKT สนามบินภูเก็ต
22:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
21:15
HKT สนามบินภูเก็ต
22:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ311
21:25
HKT สนามบินภูเก็ต
22:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG212
21:25
HKT สนามบินภูเก็ต
22:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
22:00
HKT สนามบินภูเก็ต
23:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ319
23:00
HKT สนามบินภูเก็ต
00:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ321
23:50
HKT สนามบินภูเก็ต
01:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ313
23:50
HKT สนามบินภูเก็ต
01:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สนามบินภูเก็ต ถึง Don Mueang Airport โดย เที่ยวบิน

#SL7671
00:25
HKT สนามบินภูเก็ต
01:50
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL767
00:35
HKT สนามบินภูเก็ต
02:00
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL753
05:20
HKT สนามบินภูเก็ต
06:45
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:30
HKT สนามบินภูเก็ต
07:50
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL769
06:45
HKT สนามบินภูเก็ต
08:10
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL7107
07:30
HKT สนามบินภูเก็ต
08:55
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL755
08:00
HKT สนามบินภูเก็ต
09:25
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:10
HKT สนามบินภูเก็ต
09:30
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:10
HKT สนามบินภูเก็ต
09:30
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL775
08:15
HKT สนามบินภูเก็ต
09:40
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL7519
08:55
HKT สนามบินภูเก็ต
10:20
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL751
09:05
HKT สนามบินภูเก็ต
10:30
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL7765
10:00
HKT สนามบินภูเก็ต
11:25
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
12:40
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL773
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
13:15
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:00
HKT สนามบินภูเก็ต
13:20
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที