จังหวัดเสียมราฐ ปลายทาง ภูเก็ต @ เที่ยวบิน 28 ต.ค. 2017

จาก Siem Reap Airport ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#FD631
แอร์เอเชีย
08:45
Siem Reap Airport
10:05
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant
#FD611 #FD3021
แอร์เอเชีย
11:55
Siem Reap Airport
Stop 3h 35m
สนามบินดอนเมือง
17:55
สนามบินภูเก็ต
6h
Instant
#FD615 #FD3013
แอร์เอเชีย
15:25
Siem Reap Airport
Stop 4h 15m
สนามบินดอนเมือง
21:55
สนามบินภูเก็ต
6h 30m
Instant
#FD619
แอร์เอเชีย
21:45
Siem Reap Airport
23:05
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant

วันเดย์ทริป @ Phuketท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ