50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ซาปา ลาวไก ถึง ฮานอย โดย รถไฟ

20:55
ซาปา ลาวไก
03:44
ดอง อันห์, ฮานอย
6ชั่วโมง 49นาที
คืนเงิน 
 
20:55
ซาปา ลาวไก
04:32
ฮานอย
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
 
20:55
ซาปา ลาวไก
04:32
ฮานอย
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
 
20:55
ซาปา ลาวไก
03:44
ดอง อันห์, ฮานอย
6ชั่วโมง 49นาที
คืนเงิน 
 
21:40
ซาปา ลาวไก
04:58
เยนเวียน, ฮานอย
7ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
 
21:40
ซาปา ลาวไก
04:58
เยนเวียน, ฮานอย
7ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
 
21:40
ซาปา ลาวไก
05:30
ฮานอย
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
 
21:40
ซาปา ลาวไก
05:30
ฮานอย
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
 

จาก ซาปา ลาวไก ถึง ซาลัม โดย รถไฟ

20:55
ซาปา ลาวไก
04:14
ซาลัม
7ชั่วโมง 19นาที
คืนเงิน 
 
20:55
ซาปา ลาวไก
04:14
ซาลัม
7ชั่วโมง 19นาที
คืนเงิน 
 
21:40
ซาปา ลาวไก
05:12
ซาลัม
7ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
 
21:40
ซาปา ลาวไก
05:12
ซาลัม
7ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
 

จาก ซาปากรีนไลออน ถึง ฮานอย โดย รถตู้

15:00
ซาปากรีนไลออน, จังหวัดหล่าวกาย
20:00
ฮานอยกรีนไลออน
5ชั่วโมง

จาก รถโดยสารด่วนซาปาในซาปา ถึง ฮานอย โดย รถบัส

07:00
รถโดยสารด่วนซาปาในซาปา
13:00
ซาปาเอ็กเพรส ฮานอย
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:30
รถโดยสารด่วนซาปาในซาปา
21:00
ซาปาเอ็กเพรส ฮานอย
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก H'mong Sapa hotel ถึง ฮานอย โดย รถบัส

15:30
H'mong Sapa hotel
21:30
ฮานอยซาปาดรากอน
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
15:30
H'mong Sapa hotel
21:30
ฮานอยซาปาดรากอน
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก SSB ซาปา ถึง ฮานอย โดย รถบัส

07:30
SSB ซาปา
14:00
Hanoi SB
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
08:30
SSB ซาปา
14:00
SSB ฮานอย
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:30
SSB ซาปา
17:00
SSB ฮานอย
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
12:30
SSB ซาปา
19:00
Hanoi SB
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:30
SSB ซาปา
19:00
SSB ฮานอย
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:00
SSB ซาปา
20:30
Hanoi SB
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:00
SSB ซาปา
21:30
Hanoi SB
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:15
SSB ซาปา
21:15
SSB ฮานอย
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:30
SSB ซาปา
02:00
Hanoi SB
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
22:00
SSB ซาปา
04:30
Hanoi SB
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
22:30
SSB ซาปา
04:00
SSB ฮานอย
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก SSB ซาปา ถึง ฮานอย โดย รถตู้

07:40
SSB ซาปา
12:40
Sân bay Nội Bài, ฮานอย
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
07:40
SSB ซาปา
12:40
SSB ฮานอย
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
08:00
SSB ซาปา
13:00
Sân bay Nội Bài, ฮานอย
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
08:00
SSB ซาปา
13:00
SSB ฮานอย
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:30
SSB ซาปา
19:30
SSB ฮานอย
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:30
SSB ซาปา
19:30
Sân bay Nội Bài, ฮานอย
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:00
SSB ซาปา
20:00
SSB ฮานอย
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:30
SSB ซาปา
20:30
Sân bay Nội Bài, ฮานอย
5ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก รถโดยสารด่วนซาปาในซาปา2 ถึง ฮานอย โดย รถบัส

13:30
รถโดยสารด่วนซาปาในซาปา2, จังหวัดหล่าวกาย
19:30
ซาปาเอ็กเพรส ฮานอย
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:30
รถโดยสารด่วนซาปาในซาปา2, จังหวัดหล่าวกาย
21:30
ซาปาเอ็กเพรส ฮานอย
6ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก ซาปา ถึง ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ซาปา ถึง ฮานอย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ฮานอย
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ฮานอย
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ฮานอย
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ซาปา
เวลา
ฮานอย
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา ซาปา ถึง ฮานอย

เวลา ซาปา ถึง ฮานอย
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Grouptour Van 7pax ตลอดเวลาVND 4,400k
Sapa Express VIP-Class 07:00 – 13:00VND 414k
Grouptour VIP 08:00 – 13:00VND 414k
Grouptour VIP 20 11:30 – 17:00VND 510k
Grouptour Semi Sleeper 12:30 – 19:00VND 250k
GreenLion Bus VIP 15:00 – 20:00VND 410k
Sapa Express VIP 20 15:30 – 21:00VND 368k
Sapa Dragon Express Sleeper 15:30 – 21:30VND 250k
Grouptour Semi Sleeper 14:00 – 20:30VND 250k
Grouptour Semi Sleeper 19:30 – 02:00VND 250k
Grouptour Semi Sleeper 22:00 – 04:30VND 250k

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก ซาปา ถึง ฮานอย

CA
รถบัส วีไอพี 20, Grouptour, 16 ม.ค. 2020
บริษัทประสานงานกันไม่ดีเลย
NC
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Laman Express, 6 ม.ค. 2020
รถไฟขากลับดูใหม่ดีค่ะ สะอาด นอนสบายมากค่ะ ห้องน้ำก้อกว้างขึ้น ไม่มีกลิ่น สะอาดดีมาก ถ้าเป็นแบบนี้ทุกขบวน คงดีนะคะ
KN
รถไฟ #SP4 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 6 ม.ค. 2020
ขบวนรถเสียงดัง หลับไม่สนิท อย่างอื่นเรื่องการบริการดีหมด
JJ
รถบัส กึ่งนอน, Grouptour, 18 ธ.ค. 2019
รถนั่งไม่ค่อยสบายเหมือน ซาปาเอกเพรส จอดบ่อย ที่นั่งแคบไป (คิงเอกเพรส)
KL
รถตู้ วีไอพี, Grouptour, 15 ธ.ค. 2019
รถมารับก่อนเวลาที่นัดหมาย น่าจะเป็นรถของบริษัทอื่นมารับแทน แวะตลอดทาง ทำให้ไปถึงล่าช้าไปเกือบชั่วโมง แต่ไม่มีปัญหาอะไร ได้เข้าไปเที่ยวในจุดอื่นมากขึ้น นั่งสบายกว่ารถขามาจากฮานอยเยอะ มีผู้โดยสารแค่ 2 คนเอง สรุปสะดวก สบายดี ราคาก็โอเคร
JT
รถบัส กึ่งนอน, Grouptour, 11 ธ.ค. 2019
รถออกไม่ตรงเวลา
MR
รถไฟ รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 10 ธ.ค. 2019
เป็นการเดินทางที่ดีมาก ได้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม แม้ตอนแรกจะสับสนกับการเช็คอินตั๋วนิดหน่อย แต่ก็ผ่านไปด้วยดี :)
TL
รถไฟ #SP2 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Vietnam Railways, 9 ธ.ค. 2019
ที่นั่งแย่ รถสกปรก
PL
รถบัส วีไอพี 20, Grouptour, 1 พ.ย. 2019
สูง173 แต่เท้าชนขอบแล้ว ต้องนอนงอขา
PT
รถบัส กึ่งนอน, Grouptour, 28 ต.ค. 2019
มีแมลงสาปบนรถ ไม่มีไวไฟฟรี คนขับไล่ลงจากรถทันทีที่ถึง
KR
รถบัส ชั้น VIP, Sapa Express, 24 ต.ค. 2019
ดีครับ นั่งสบายมาก
TP
รถไฟ #SP4 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Sapaly Express, 2 ต.ค. 2019
The room quite small but very clean as well as the rest room.
GT
รถบัส วีไอพี 20, Grouptour, 27 มี.ค. 2020
Our bus’s quite clean and comfortable, our trip was on time as the its schedule.But,driver and bus hostess (i guess!?) were unfriendly.
DO
รถไฟ #SP4 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Laman Express, 26 มี.ค. 2020
Having a waiting room was nice, although not something we felt the need to use. The bathroom was very nice, specifically for a train. Everything was clean. The beds are quite hard and the air conditioner made a really odd inconsist noise that woke me up throughout the night. I can sleep through a steady noise, but this was more of a stop creak. On the trip to Lao Cai we were woken up by "sunrise" music about 20 minutes before disembarking. That didn't happen on the return though. Only about 10 minutes before the arrival did someone come by to wake us.
GH
รถไฟ รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 15 มี.ค. 2020
I had a compartment to myself, so that was wonderful. The staff was very polite and helpful. The compartment and toilets were clean and comfortable. The bed was quite hard, which would be a problem for some people. The train was exactly on time.
CA
รถบัส ชั้น VIP, Sapa Express, 12 มี.ค. 2020
Very affordable and very comfortable ride
GJ
รถไฟ รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 10 มี.ค. 2020
We went with Laman Express both ways. Everything was great except noise from the rails, but that is expected, just bring earplugs with you. They gave water bottle, snacks for free. Woke us up in the morning just on time. The bathroom area was clean, there was toilet paper, soap all the time. There was possibility to make a coffee or tea for yourself with a kettle.
MC
รถไฟ #SP4 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, King Express, 5 มี.ค. 2020
Beds reasonably comfortable and toilets clean. Train left and arrived on time.
CT
รถบัส วีไอพี 20, Sapa Express, 4 มี.ค. 2020
Pleasant and comfortable coach. Well looked after by our guide Sophia. Very convenient way to travel to and from Sapa
GP
รถตู้ วีไอพี, Grouptour, 1 มี.ค. 2020
The van was new and safe, but we started one hour later than stated on our booking schedule and have to call two times to get information about the delay. At the end, the driver dropped us off at the airport with a delay of about half an hour
3.6
1265 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
34%
4
27%
3
15%
2
10%
1
14%

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม

จะเดินทางจาก ซาปา ไป ฮานอย อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ซาปา ไป ฮานอย คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • รถไฟ
  • รถตู้

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถตู้ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก รถไฟ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ VND 861,002 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะ รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง VND 250,006 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ซาปา ถึง ฮานอย?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 227 ไมล์ (365 กิโลเมตร) จาก ซาปา ไปยัง ฮานอย. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 170 ไมล์ (272 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ซาปา ไป ฮานอย?

ถ้าคุณเดินทางจาก ซาปา ไป ฮานอย คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 5 จนถึง 8 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ซาปา ไป ฮานอย?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ซาปา ไป ฮานอย แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Grouptour (Công ty du lịch quốc tế Grouptour): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ VND 250,006 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถไฟ - a one-way รถไฟ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ VND 861,002 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ซาปา ไป ฮานอย:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ VND 250,006 บาท จนถึง VND 510,001 บาท;
  • ตั๋วรถตู้ : VND 350,004 - VND 410,003;
  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ VND 491,005 บาท จนถึง VND 861,002 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ VND 3,700,007 บาท ไปจนถึง VND 5,979,023 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ซาปา ไปที่ ฮานอย กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 22:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 17 เที่ยวต่อวัน.
  • รถตู้จาก ซาปา ไป ฮานอย มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 5 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ซาปา ไปยัง ฮานอย ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ซาปา ไปยัง ฮานอย มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ซาปา ไปยัง ฮานอย มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ซาปา ไปยัง ฮานอย ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก ซาปา ไปยัง ฮานอย จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก ซาปา ไปยัง ฮานอย ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก VND 3,700,007 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก ซาปา ไปยัง ฮานอย. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก ซาปา ไปยัง ฮานอย.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ซาปา ไปยัง ฮานอย

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ซาปา ไปยัง ฮานอย แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: