พนมเปญ ปลายทาง กัมปอต @ รถบัส 27 พ.ย. 2017

จาก Phnom Penh Giant Ibis ถึง กัมปอต โดย รถบัส

Giant ibis Transport
08:00
Phnom Penh Giant Ibis
10:30
Kampot Giant Ibis
2h 30m
Instant
Giant ibis Transport
14:45
Phnom Penh Giant Ibis
17:15
Kampot Giant Ibis
2h 30m
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ