50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Turkey

Travel between cities are up to permission. All international flights are suspended.

จาก Istanbul New Airport (IST) ถึง Antalya (AYT) โดย เที่ยวบิน

01:05
IST Istanbul New Airport
02:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
01:15
IST Istanbul New Airport
02:40
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
05:45
IST Istanbul New Airport
07:15
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#8Q222
O
06:15
IST Istanbul New Airport
07:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:50
IST Istanbul New Airport
10:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:50
IST Istanbul New Airport
11:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:05
IST Istanbul New Airport
11:30
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:10
IST Istanbul New Airport
12:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:15
IST Istanbul New Airport
13:40
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:50
IST Istanbul New Airport
14:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:55
IST Istanbul New Airport
14:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:55
IST Istanbul New Airport
15:30
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
14:15
IST Istanbul New Airport
15:45
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:25
IST Istanbul New Airport
16:55
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
16:10
IST Istanbul New Airport
17:40
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
16:30
IST Istanbul New Airport
17:55
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
17:10
IST Istanbul New Airport
18:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
17:20
IST Istanbul New Airport
18:50
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
18:20
IST Istanbul New Airport
19:50
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
19:20
IST Istanbul New Airport
20:45
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
19:55
IST Istanbul New Airport
21:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
21:00
IST Istanbul New Airport
22:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
21:30
IST Istanbul New Airport
23:00
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
21:35
IST Istanbul New Airport
23:00
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#8Q226
O
22:30
IST Istanbul New Airport
23:55
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
22:55
IST Istanbul New Airport
00:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
23:55
IST Istanbul New Airport
01:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 

จาก Sabiha Gokcen Airport (SAW) ถึง Antalya (AYT) โดย เที่ยวบิน

00:10
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
01:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
00:10
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
01:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
05:35
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
06:50
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
05:40
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
06:55
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
05:45
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
07:00
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
05:50
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
07:10
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
05:55
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
07:05
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:15
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
07:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
06:20
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
07:40
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
06:30
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
07:50
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
06:35
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
07:55
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
06:40
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
07:45
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:05
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
08:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
07:20
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
08:40
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
07:55
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
09:15
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:00
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
09:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:15
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
09:30
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:05
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
10:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:10
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
10:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:25
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
10:40
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
11:05
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
12:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
11:10
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
12:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:00
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
13:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
12:10
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
13:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:35
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
13:50
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:50
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
14:00
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:20
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
14:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
13:35
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
14:50
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
13:40
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
14:55
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
14:55
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
16:10
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:10
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
16:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:10
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
16:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:20
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
16:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:25
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
16:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
17:05
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
18:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
17:15
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
18:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:20
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
18:40
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
18:05
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
19:25
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
18:55
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
20:10
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:20
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
20:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:20
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
20:35
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:25
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
20:40
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:40
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
20:55
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:55
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
21:10
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
20:00
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
21:15
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
20:55
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
22:15
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
21:05
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
22:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
21:35
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
22:45
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
22:40
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
00:00
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
22:40
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
23:50
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
22:55
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
00:15
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:00
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
00:20
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:10
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
00:30
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:30
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
00:55
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
23:55
SAW Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
01:10
AYT Antalya Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน ตุรกี

เดินทางจาก อิสตันบูล ไป Antalyaอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก อิสตันบูล ไป Antalya, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก อิสตันบูล ไกลจาก Antalya แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก อิสตันบูล ไป Antalya เป็นระยะทาง 431 ไมล์ส (693 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 316 ไมล์ส (508 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก อิสตันบูล ไป Antalya นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก อิสตันบูล ไป Antalya ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก อิสตันบูล ไป Antalya เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก อิสตันบูล ไป Antalya ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย TRY 140 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก อิสตันบูล ไป Antalya กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก อิสตันบูล ไป Antalya ให้บริการ 35 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง อิสตันบูล และ Antalya โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก อิสตันบูล ไป Antalya มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก อิสตันบูล ไปยัง Antalya
    Onur Air, Pegasus Airlines, Turkish Airlines.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก อิสตันบูล ไป Antalya เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 530 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก อิสตันบูล ไป Antalya ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.