50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kuala Lumpur Sentral ถึง รัฐปีนัง โดย รถไฟ

#9102
KTM
11:25
Kuala Lumpur Sentral
15:40
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9104
KTM
14:40
Kuala Lumpur Sentral
18:55
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9322
KTM
17:39
Kuala Lumpur Sentral
22:02
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 23นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9422
KTM
18:12
Kuala Lumpur Sentral
22:39
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 27นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9422
KTM
18:12
Kuala Lumpur Sentral
23:22
Tasek Gelugor, รัฐปีนัง
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9106
KTM
20:40
Kuala Lumpur Sentral
00:55
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9122
KTM
21:50
Kuala Lumpur Sentral
02:15
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9124
KTM
22:45
Kuala Lumpur Sentral
02:59
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 14นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก KTM Old Railway Station ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

07:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
12:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:20
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
13:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:20
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
13:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
14:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:15
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
15:45
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:15
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
15:45
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:10
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
16:40
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:10
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
16:40
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
17:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:15
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
18:45
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:10
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
19:40
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:10
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
19:40
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
20:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
22:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
22:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:40
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
00:10
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:40
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
00:10
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
04:29
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก TBS Kuala Lumpur ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

07:30
TBS Kuala Lumpur
12:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
15:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:45
TBS Kuala Lumpur
15:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
16:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
16:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
17:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
18:35
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
17:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
TBS Kuala Lumpur
20:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
23:20
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
22:20
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
00:20
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
23:20
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
TBS Kuala Lumpur
00:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:15
TBS Kuala Lumpur
03:05
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:15
TBS Kuala Lumpur
05:05
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:30
TBS Kuala Lumpur
02:30
Butterworth Penang
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
22:45
TBS Kuala Lumpur
04:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:15
TBS Kuala Lumpur
06:05
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:15
TBS Kuala Lumpur
05:05
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:45
TBS Kuala Lumpur
06:35
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:45
TBS Kuala Lumpur
05:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
TBS Kuala Lumpur
06:49
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
TBS Kuala Lumpur
05:49
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก TBS Kuala Lumpur ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

09:00
TBS Kuala Lumpur
15:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
15:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
15:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
15:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:45
TBS Kuala Lumpur
15:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:45
TBS Kuala Lumpur
15:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
14:00
Butterworth Penang
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
14:00
Butterworth Penang
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
16:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
16:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
15:25
Bukit Mertajam, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
16:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
16:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
16:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
16:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
TBS Kuala Lumpur
16:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
TBS Kuala Lumpur
16:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
TBS Kuala Lumpur
17:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
TBS Kuala Lumpur
17:50
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
TBS Kuala Lumpur
16:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
17:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
17:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
17:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
17:35
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
18:35
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
18:35
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
18:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
TBS Kuala Lumpur
20:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
TBS Kuala Lumpur
20:50
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
TBS Kuala Lumpur
20:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
TBS Kuala Lumpur
20:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
TBS Kuala Lumpur
20:00
Butterworth Penang
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
16:00
TBS Kuala Lumpur
20:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
TBS Kuala Lumpur
20:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
20:30
Butterworth Penang
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
23:20
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
23:20
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
23:20
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
23:20
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
22:20
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
22:20
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
22:20
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
22:20
Butterworth Penang
5ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
20:30
Butterworth Penang
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
00:20
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที