กัวลาลัมเปอร์ ปลายทาง รัฐปีนัง @ รถไฟ, รถบัส 26 ก.ย. 2017

100 การเดินทาง (THB 270 — 623)

จาก Kuala Lumpur Sentral ถึง รัฐปีนัง โดย รถไฟ

#9202
KTM
09:00
Kuala Lumpur Sentral
13:05
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 5m
Instant
฿ 623
× 2 = ฿ 1,246
 
#9204
KTM
11:30
Kuala Lumpur Sentral
15:35
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 5m
Instant
฿ 623
× 2 = ฿ 1,246
 
#9412
KTM
16:13
Kuala Lumpur Sentral
20:24
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 11m
Instant
฿ 465
× 2 = ฿ 930
 
#9214
KTM
19:53
Kuala Lumpur Sentral
00:08
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 15m
Instant
฿ 465
× 2 = ฿ 930
 
#9216
KTM
21:30
Kuala Lumpur Sentral
01:45
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 15m
Instant
฿ 465
× 2 = ฿ 930
 

จาก Terminal Bersepadu Selatan ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

06:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
11:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
06:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
11:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
07:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:15
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
07:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:10
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
07:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 270
× 2 = ฿ 540
 
07:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:45
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
07:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:40
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 272
× 2 = ฿ 544
 
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
08:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
08:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
08:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
08:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
08:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 270
× 2 = ฿ 540
 
08:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 272
× 2 = ฿ 544
 
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
10:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:20
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 272
× 2 = ฿ 544
 
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
11:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
11:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
11:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
11:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
12:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
12:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
12:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
Aerosystem Tour & Travel
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 343
× 2 = ฿ 686
 
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 272
× 2 = ฿ 544
 
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
13:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
13:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
13:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:05
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 280
× 2 = ฿ 560
 
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 272
× 2 = ฿ 544
 
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
15:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
15:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:10
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
15:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
15:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:15
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
Aerosystem Tour & Travel
15:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 343
× 2 = ฿ 686
 
16:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
16:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:15
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 272
× 2 = ฿ 544
 
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
16:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 270
× 2 = ฿ 540
 
16:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
18:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
23:25
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 270
× 2 = ฿ 540
 
18:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
23:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
18:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
23:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
19:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
19:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
20:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 272
× 2 = ฿ 544
 
20:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
20:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 270
× 2 = ฿ 540
 
20:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
20:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
20:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 272
× 2 = ฿ 544
 
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
21:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
21:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
21:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 270
× 2 = ฿ 540
 
21:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 300
× 2 = ฿ 600
 
22:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
03:15
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
22:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
03:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
23:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
23:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
23:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:15
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
23:25
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:30
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 270
× 2 = ฿ 540
 
23:25
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:25
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 
23:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 276
× 2 = ฿ 552
 
23:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 538
× 2 = ฿ 1,076
 
23:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 538
× 2 = ฿ 1,076
 
23:59
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
05:04
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
฿ 271
× 2 = ฿ 542
 
23:59
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:59
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
฿ 304
× 2 = ฿ 608
 

จาก KLIA ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

01:00
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
06:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
฿ 441
× 2 = ฿ 882
 
06:20
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
11:40
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
฿ 441
× 2 = ฿ 882
 
11:45
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
17:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
฿ 441
× 2 = ฿ 882
 
13:45
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
19:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
฿ 441
× 2 = ฿ 882
 

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 2,093 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

★★★★☆ 17 ก.ค. 2017 (train #9202 ETS Platinum, KTM)
★★★★☆ 29 มิ.ย. 2016 (train #9208 ETS Gold, KTM) :
Good
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐปีนัง ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 5h ด้วยรถไฟ, รถบัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 289 กม. ผ่าน 100 สถานี จนถึงสถานีปลายทางรัฐปีนัง โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 2 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 01:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 23:59 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ได้แก่ , Aerosystem Tour & Travel มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 270 (US $ 8.17) โดย (ใช้เวลา 5h 5m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 623 (US $ 18.85) โดย (ใช้เวลา 4h 5m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย