กัวลาลัมเปอร์ ปลายทาง รัฐปีนัง @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 23 พ.ย. 2017

จาก Kuala Lumpur Sentral ถึง รัฐปีนัง โดย รถไฟ

#9202
KTM
09:00
Kuala Lumpur Sentral
13:05
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 5m
Instant
#9204
KTM
11:30
Kuala Lumpur Sentral
15:35
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 5m
Instant
#9412
KTM
16:13
Kuala Lumpur Sentral
20:24
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 11m
Instant
#9214
KTM
19:53
Kuala Lumpur Sentral
00:08
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 15m
Instant
#9216
KTM
21:30
Kuala Lumpur Sentral
01:45
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 15m
Instant

จาก Terminal Bersepadu Selatan ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

01:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
06:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
01:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
06:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
06:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
11:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
06:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
11:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
06:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
11:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
06:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
11:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
07:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:15
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
07:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:10
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
08:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
08:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
08:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
08:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
09:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
10:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:20
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
10:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:20
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
10:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:25
Bukit Mertajam, รัฐปีนัง
4h 55m
Instant
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
11:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
11:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
11:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
11:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
11:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
11:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
11:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
12:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
12:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
12:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
12:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
13:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
13:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
13:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
13:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
13:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
14:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
14:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
15:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
15:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
15:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:10
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
15:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:10
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
15:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
15:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
15:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:15
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
15:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:15
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
15:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
15:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
15:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
16:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
16:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
16:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
16:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
16:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:15
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
16:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:15
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
16:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
16:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
16:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
16:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
17:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:00
Bukit Mertajam, รัฐปีนัง
4h 55m
Instant
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
18:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
23:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant