กัวลาลัมเปอร์ ปลายทาง รัฐปีนัง @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 31 พ.ค. 2017

43 การเดินทาง (THB 275 — 1,058)

จาก Kuala Lumpur Sentral ถึง รัฐปีนัง โดย รถไฟ

#9202
KTM
09:00
Kuala Lumpur Sentral, กัวลาลัมเปอร์
13:25
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 25m
Instant
฿ 631
× 2 = ฿ 1,262
  ที่นั่งว่าง
#9204
KTM
11:30
Kuala Lumpur Sentral, กัวลาลัมเปอร์
15:55
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 25m
Instant
฿ 631
× 2 = ฿ 1,262
  ที่นั่งว่าง
#9412
KTM
16:13
Kuala Lumpur Sentral, กัวลาลัมเปอร์
20:48
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 35m
Instant
฿ 471
× 2 = ฿ 942
  ที่นั่งว่าง
#9214
KTM
19:53
Kuala Lumpur Sentral, กัวลาลัมเปอร์
00:28
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 35m
Instant
฿ 471
× 2 = ฿ 942
  ที่นั่งว่าง
#9216
KTM
21:33
Kuala Lumpur Sentral, กัวลาลัมเปอร์
02:18
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 45m
Instant
฿ 471
× 2 = ฿ 942
  ที่นั่งว่าง

จาก Kuala Lumpur Airport ถึง รัฐปีนัง โดย เที่ยวบิน

#AK6110
AirAsia
07:05
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
08:00
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 701
× 2 = ฿ 1,402
  ที่นั่งว่าง
#AK6124
AirAsia
08:05
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
09:05
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 701
× 2 = ฿ 1,402
  ที่นั่งว่าง
#AK6112
AirAsia
10:00
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
11:00
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 701
× 2 = ฿ 1,402
  ที่นั่งว่าง
#AK6126
AirAsia
12:50
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
13:50
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 790
× 2 = ฿ 1,580
  ที่นั่งว่าง
#AK6114
AirAsia
14:35
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
15:35
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 790
× 2 = ฿ 1,580
  ที่นั่งว่าง
#AK6116
AirAsia
15:50
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
16:50
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 790
× 2 = ฿ 1,580
  ที่นั่งว่าง
#AK6130
AirAsia
16:55
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
17:50
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 701
× 2 = ฿ 1,402
  ที่นั่งว่าง
#AK6128
AirAsia
19:40
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
20:40
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 1,058
× 2 = ฿ 2,116
  ที่นั่งว่าง
#AK6118
AirAsia
21:00
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
22:00
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 701
× 2 = ฿ 1,402
  ที่นั่งว่าง

จาก Terminal Bersepadu Selatan ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

02:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
07:15
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 40m
Instant
฿ 862
× 2 = ฿ 1,724
  ที่นั่งว่าง
02:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
07:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 40m
Instant
฿ 862
× 2 = ฿ 1,724
  ที่นั่งว่าง
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:35
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 275
× 2 = ฿ 550
  ที่นั่งว่าง
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:45
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:00
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 275
× 2 = ฿ 550
  ที่นั่งว่าง
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:35
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 275
× 2 = ฿ 550
  ที่นั่งว่าง
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:45
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง
11:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:35
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 275
× 2 = ฿ 550
  ที่นั่งว่าง
11:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:45
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 275
× 2 = ฿ 550
  ที่นั่งว่าง
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:10
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 40m
Instant
฿ 639
× 2 = ฿ 1,278
  ที่นั่งว่าง
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:20
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 639
× 2 = ฿ 1,278
  ที่นั่งว่าง
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 275
× 2 = ฿ 550
  ที่นั่งว่าง
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 275
× 2 = ฿ 550
  ที่นั่งว่าง
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:10
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 40m
Instant
฿ 639
× 2 = ฿ 1,278
  ที่นั่งว่าง
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:20
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 639
× 2 = ฿ 1,278
  ที่นั่งว่าง
18:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
23:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 275
× 2 = ฿ 550
  ที่นั่งว่าง
18:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
23:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง
20:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:00
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง
20:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:50
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 275
× 2 = ฿ 550
  ที่นั่งว่าง
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:50
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 275
× 2 = ฿ 550
  ที่นั่งว่าง
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:00
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 307
× 2 = ฿ 614
  ที่นั่งว่าง

จาก Berjaya Times Square ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

02:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
07:15
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 30m
Instant
฿ 862
× 2 = ฿ 1,724
  ที่นั่งว่าง
03:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
07:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 30m
Instant
฿ 862
× 2 = ฿ 1,724
  ที่นั่งว่าง

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 1,548 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

★★★★☆ 29 มิ.ย. 2016 (train #9208 ETS Gold, KTM) :
Good
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐปีนัง ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 4h ด้วยรถไฟ, เที่ยวบิน, รถบัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 289 กม. ผ่าน 43 สถานี จนถึงสถานีปลายทางรัฐปีนัง โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 2 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 02:35 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 21:33 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ได้แก่ , AirAsia มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 275 (US $ 8.04) โดย (ใช้เวลา 4h 50m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 1,058 (US $ 30.90) โดยAirAsia (ใช้เวลา 1h ) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย