กัวลาลัมเปอร์ ปลายทาง รัฐปีนัง @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 28 เม.ย. 2017

51 การเดินทาง (THB 269 — 3,123)

จาก Kuala Lumpur Sentral ถึง รัฐปีนัง โดย รถไฟ

#9202
KTM
09:00
Kuala Lumpur Sentral, กัวลาลัมเปอร์
13:25
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 25m
Instant
฿ 617
× 2 = ฿ 1,234
  ที่นั่งว่าง
#9204
KTM
11:30
Kuala Lumpur Sentral, กัวลาลัมเปอร์
15:55
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 25m
Instant
฿ 617
× 2 = ฿ 1,234
  ที่นั่งว่าง
#9412
KTM
16:13
Kuala Lumpur Sentral, กัวลาลัมเปอร์
20:48
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 35m
Instant
฿ 461
× 2 = ฿ 922
  ที่นั่งว่าง
#9214
KTM
19:53
Kuala Lumpur Sentral, กัวลาลัมเปอร์
00:28
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 35m
Instant
฿ 461
× 2 = ฿ 922
  ที่นั่งว่าง
#9216
KTM
21:33
Kuala Lumpur Sentral, กัวลาลัมเปอร์
02:18
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 45m
Instant
฿ 461
× 2 = ฿ 922
  ที่นั่งว่าง

จาก Kuala Lumpur Airport ถึง รัฐปีนัง โดย เที่ยวบิน

#AK6110
AirAsia
07:05
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
08:05
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 894
× 2 = ฿ 1,788
  ที่นั่งว่าง
#AK6124
AirAsia
08:00
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
09:00
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 1,119
× 2 = ฿ 2,238
  ที่นั่งว่าง
#AK6112
AirAsia
10:00
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
11:00
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 1,119
× 2 = ฿ 2,238
  ที่นั่งว่าง
#AK6126
AirAsia
12:50
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
13:50
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 1,405
× 2 = ฿ 2,810
  ที่นั่งว่าง
#AK6114
AirAsia
14:35
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
15:35
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 1,692
× 2 = ฿ 3,384
  ที่นั่งว่าง
#AK6116
AirAsia
15:50
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
16:50
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 1,614
× 2 = ฿ 3,228
  ที่นั่งว่าง
#AK6130
AirAsia
16:50
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
17:50
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 1,614
× 2 = ฿ 3,228
  ที่นั่งว่าง
#AK6128
AirAsia
19:40
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
20:40
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 2,186
× 2 = ฿ 4,372
  ที่นั่งว่าง
#AK6118
AirAsia
21:00
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
22:00
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 1,900
× 2 = ฿ 3,800
  ที่นั่งว่าง
#AK9116
AirAsia
21:40
Kuala Lumpur Airport, กัวลาลัมเปอร์
22:40
Penang International Airport, รัฐปีนัง
1h
Instant
฿ 3,123
× 2 = ฿ 6,246
  ที่นั่งว่าง

จาก Terminal Bersepadu Selatan ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

02:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
07:00
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 40m
Instant
฿ 1,230
× 2 = ฿ 2,460
  ที่นั่งว่าง
02:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
07:15
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 40m
Instant
฿ 861
× 2 = ฿ 1,722
  ที่นั่งว่าง
02:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
07:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 40m
Instant
฿ 861
× 2 = ฿ 1,722
  ที่นั่งว่าง
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:45
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:35
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:00
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:35
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:45
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
11:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:35
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
11:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:45
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
13:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:45
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
13:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:35
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:10
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 40m
Instant
฿ 703
× 2 = ฿ 1,406
  ที่นั่งว่าง
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:20
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 703
× 2 = ฿ 1,406
  ที่นั่งว่าง
15:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:35
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
15:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:45
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:20
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 703
× 2 = ฿ 1,406
  ที่นั่งว่าง
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:10
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 40m
Instant
฿ 703
× 2 = ฿ 1,406
  ที่นั่งว่าง
17:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:35
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
17:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:45
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
18:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
23:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
18:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
23:30
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
20:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:50
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
20:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:00
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:50
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:00
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง
22:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:50
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
Instant
฿ 269
× 2 = ฿ 538
  ที่นั่งว่าง
22:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
03:00
Sungai Nibong, Penang, รัฐปีนัง
5h
Instant
฿ 301
× 2 = ฿ 602
  ที่นั่งว่าง

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 1,418 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

★★★★☆ 29 มิ.ย. 2016 (train #9208 ETS Gold, KTM) :
Good
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐปีนัง ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 4h 5m ด้วยรถไฟ, เที่ยวบิน, รถบัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 289 กม. ผ่าน 51 สถานี จนถึงสถานีปลายทางรัฐปีนัง โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 2 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 02:20 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 22:00 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ได้แก่ , AirAsia มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 269 (US $ 7.83) โดย (ใช้เวลา 4h 50m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 3,123 (US $ 90.94) โดยAirAsia (ใช้เวลา 1h ) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย