50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก One Utama ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

10:00
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
14:50
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
รับรหัสการจองทันที

จาก Hentian Duta ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

08:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
13:00
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
08:30
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
13:20
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
10:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
15:30
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
15:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
20:30
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
17:25
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
22:15
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
17:25
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
22:15
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
17:30
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
22:20
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
17:30
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
22:20
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
21:00
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
01:50
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
21:00
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
01:50
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
22:00
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
02:50
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
22:00
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
02:50
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
23:55
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
04:45
Butterworth, รัฐปีนัง
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
23:55
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
04:45
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
รับรหัสการจองทันที

จาก TBS Kuala Lumpur ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

00:30
TBS Kuala Lumpur
05:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
00:30
TBS Kuala Lumpur
05:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
01:00
TBS Kuala Lumpur
06:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
01:00
TBS Kuala Lumpur
06:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
01:30
TBS Kuala Lumpur
06:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
01:30
TBS Kuala Lumpur
06:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
06:30
TBS Kuala Lumpur
11:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
06:30
TBS Kuala Lumpur
11:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
06:45
TBS Kuala Lumpur
11:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
06:45
TBS Kuala Lumpur
11:45
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
07:10
TBS Kuala Lumpur
12:15
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
07:10
TBS Kuala Lumpur
12:10
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
07:30
TBS Kuala Lumpur
12:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
07:40
TBS Kuala Lumpur
12:45
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
08:00
TBS Kuala Lumpur
13:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
08:00
TBS Kuala Lumpur
13:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
09:45
TBS Kuala Lumpur
14:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:00
TBS Kuala Lumpur
15:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
10:10
TBS Kuala Lumpur
15:10
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
10:10
TBS Kuala Lumpur
15:10
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
15:25
Bukit Mertajam, รัฐปีนัง
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
15:45
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
15:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
15:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:45
TBS Kuala Lumpur
15:45
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
11:00
TBS Kuala Lumpur
16:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
11:00
TBS Kuala Lumpur
16:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
11:30
TBS Kuala Lumpur
16:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
16:45
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
16:45
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
16:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
11:45
TBS Kuala Lumpur
16:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
12:00
TBS Kuala Lumpur
17:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
12:00
TBS Kuala Lumpur
17:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
17:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
13:00
TBS Kuala Lumpur
18:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
13:00
TBS Kuala Lumpur
18:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
18:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
14:00
TBS Kuala Lumpur
19:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
14:00
TBS Kuala Lumpur
19:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
14:30
TBS Kuala Lumpur
19:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
14:30
TBS Kuala Lumpur
19:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
15:00
TBS Kuala Lumpur
20:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
15:00
TBS Kuala Lumpur
20:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
15:10
TBS Kuala Lumpur
20:10
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
15:10
TBS Kuala Lumpur
20:10
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
15:15
TBS Kuala Lumpur
20:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
15:15
TBS Kuala Lumpur
20:15
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
16:15
TBS Kuala Lumpur
21:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
16:15
TBS Kuala Lumpur
21:15
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
16:45
TBS Kuala Lumpur
21:45
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
16:45
TBS Kuala Lumpur
21:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
16:45
TBS Kuala Lumpur
21:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
16:45
TBS Kuala Lumpur
21:45
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
22:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
22:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
22:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
22:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
22:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
17:30
TBS Kuala Lumpur
22:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
18:00
TBS Kuala Lumpur
23:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
19:00
TBS Kuala Lumpur
00:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
19:00
TBS Kuala Lumpur
00:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
19:30
TBS Kuala Lumpur
00:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
19:30
TBS Kuala Lumpur
00:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
20:00
TBS Kuala Lumpur
01:00
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
20:00
TBS Kuala Lumpur
01:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
20:00
TBS Kuala Lumpur
01:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
20:30
TBS Kuala Lumpur
01:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
20:30
TBS Kuala Lumpur
01:30
Sungai Nibong, Penang
5h
รับรหัสการจองทันที
20:30
TBS Kuala Lumpur
01:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
รับรหัสการจองทันที