กัวลาลัมเปอร์ ปลายทาง รัฐปีนัง @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 21 ม.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก One Utama ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

10:00
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
14:50
Sungai Nibong, Penang
4h 50m
Instant

จาก Kuala Lumpur Sentral ถึง รัฐปีนัง โดย รถไฟ

#9102
KTM
09:00
Kuala Lumpur Sentral
13:02
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 2m
Instant
#9104
KTM
11:00
Kuala Lumpur Sentral
15:02
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 2m
Instant
#9106
KTM
15:35
Kuala Lumpur Sentral
19:37
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 2m
Instant
#9322
KTM
17:14
Kuala Lumpur Sentral
21:30
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 16m
Instant
#9422
KTM
18:12
Kuala Lumpur Sentral
22:39
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 27m
Instant
#9422
KTM
18:12
Kuala Lumpur Sentral
23:22
Tasek Gelugor, รัฐปีนัง
5h 10m
Instant
#9122
KTM
20:10
Kuala Lumpur Sentral
00:22
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 12m
Instant
#9124
KTM
22:45
Kuala Lumpur Sentral
02:59
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
4h 14m
Instant

จาก Terminal Bersepadu Selatan ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
07:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
08:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
09:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
10:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
10:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:20
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
10:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:25
Bukit Mertajam, รัฐปีนัง
4h 55m
Instant
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
10:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
11:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
11:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
11:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
11:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
16:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
12:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
12:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
13:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
13:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
13:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
14:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
15:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
15:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:10
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
15:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:15
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
15:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
15:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
16:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
16:15
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:15
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
16:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
16:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
16:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
21:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
17:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:00
Bukit Mertajam, รัฐปีนัง
4h 55m
Instant
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
17:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
22:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
18:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
23:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
19:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
19:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
20:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
20:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
20:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:30
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
20:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
20:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
20:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:45
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:00
Sungai Nibong, Penang
5h
Instant
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant
23:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:35
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 5m
Instant

จาก Kuala Lumpur Airport ถึง รัฐปีนัง โดย เที่ยวบิน

#AK6110
AirAsia
05:45
Kuala Lumpur Airport
06:45
Penang Airport
1h
Instant
#AK6124
AirAsia
08:20
Kuala Lumpur Airport
09:20
Penang Airport
1h
Instant
#AK6112
AirAsia
09:55
Kuala Lumpur Airport
10:55
Penang Airport
1h
Instant
#OD2102
10:00
Kuala Lumpur Airport
11:00
Penang Airport
1h
Instant
#AK6122
AirAsia
10:55
Kuala Lumpur Airport
11:55
Penang Airport
1h
Instant
#AK6114
AirAsia
12:15
Kuala Lumpur Airport
13:15
Penang Airport
1h
Instant
#AK6126
AirAsia
13:00
Kuala Lumpur Airport
14:00
Penang Airport
1h
Instant
#AK6116
AirAsia
15:05
Kuala Lumpur Airport
16:05
Penang Airport
1h
Instant
#AK9114
AirAsia
16:15
Kuala Lumpur Airport
17:15
Penang Airport
1h
Instant
#AK6138
AirAsia
17:00
Kuala Lumpur Airport
18:05
Penang Airport
1h 5m
Instant
#AK6128
AirAsia
17:50
Kuala Lumpur Airport
18:50
Penang Airport
1h
Instant
#OD2110
18:00
Kuala Lumpur Airport
19:00
Penang Airport
1h
Instant
#AK6130
AirAsia
19:05
Kuala Lumpur Airport
20:10
Penang Airport
1h 5m
Instant
#AK6132
AirAsia
19:50
Kuala Lumpur Airport
20:50
Penang Airport
1h
Instant
#AK6136
AirAsia
21:00
Kuala Lumpur Airport
22:00
Penang Airport
1h
Instant
#AK6118
AirAsia
21:35
Kuala Lumpur Airport
22:35
Penang Airport
1h
Instant
#AK6120
AirAsia
22:10
Kuala Lumpur Airport
23:10
Penang Airport
1h
Instant
#OD2106
23:15
Kuala Lumpur Airport
00:15
Penang Airport
1h
Instant

จาก KLIA ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

01:00
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
06:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
06:20
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
11:40
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
11:45
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
17:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
13:45
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
19:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
17:45
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
23:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
20:45
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
02:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant

จาก KLIA2 ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

00:45
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
06:05
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
06:00
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
11:20
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
11:30
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
16:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
13:30
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
18:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
17:30
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
22:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant
20:30
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
01:50
Butterworth, รัฐปีนัง
5h 20m
Instant

จาก Sultan Abdul Aziz Shah ถึง รัฐปีนัง โดย เที่ยวบิน

#OD1150
06:30
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
07:30
Penang Airport
1h
Instant
#FY2082
07:20
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
08:20
Penang Airport
1h
Instant
#OD1176
07:30
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
08:30
Penang Airport
1h
Instant
#OD1180
08:20
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
09:20
Penang Airport
1h
Instant
#OD1160
08:50
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
09:50
Penang Airport
1h
Instant
#OD1182
10:50
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
11:50
Penang Airport
1h
Instant
#FY2088
11:00
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
12:00
Penang Airport
1h
Instant
#FY2090
12:45
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
13:45
Penang Airport
1h
Instant
#OD1156
13:30
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
14:30
Penang Airport
1h
Instant
#FY2098
15:45
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
16:45
Penang Airport
1h
Instant
#OD1166
16:10
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์