50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถไฟเก่า KTM ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

07:30
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
12:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:20
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
13:50
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
14:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:15
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
15:45
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:10
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
16:40
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
17:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:15
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
18:45
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:10
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
19:40
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
20:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
22:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:40
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
00:10
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:59
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
04:29
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

07:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
12:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
12:15
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:50
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:50
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:25
บูกิตเมอร์ตายัน, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
10:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:35
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:35
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:35
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:35
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
15:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
02:50
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
03:05
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
20:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
01:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:35
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
01:05
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
02:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
02:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
02:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
05:05
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
22:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
05:35
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:05
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:05
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:35
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:35
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:35
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:29
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:49
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:49
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:49
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:49
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:49
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:49
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง บัตเตอร์เวิร์ท โดย รถบัส

09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:05
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
10:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที