50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Koh Phangan hotel transfer ถึง Surat Thani Train Station โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

05:50
Koh Phangan hotel transfer
10:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
Koh Phangan hotel transfer
15:10
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Phangan hotel transfer ถึง Surat Thani Airport โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

05:50
Koh Phangan hotel transfer
10:35
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
Koh Phangan hotel transfer
15:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Koh Phangan hotel transfer ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

05:50
Koh Phangan hotel transfer
10:00
สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
Koh Phangan hotel transfer
14:40
สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

05:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
09:00
ราชาเฟอรี่เมืองสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
12:00
ราชาเฟอรี่เมืองสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
15:00
ราชาเฟอรี่เมืองสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
17:00
ราชาเฟอรี่เมืองสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
21:00
ราชาเฟอรี่เมืองสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึง Surat Thani Town โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

05:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
09:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
11:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
12:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
14:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
16:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
17:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึง Surat Thani Airport โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

05:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
10:40
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
12:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:20
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
10:35
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
12:40
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
12:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
15:10
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
15:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
15:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
17:10
สนามบินสุราษฏร์ธานี
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
18:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึง Surat Thani Town โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส+รถตู้ ตั๋วร่วม

07:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
08:30
สุราษฎร์ธานี, Surat Thani Town
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

07:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
08:00
ป้ายหยุดเรือและรถประจำทางส่งเสริม, สุราษฎร์ธานี
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
08:20
ป้ายหยุดเรือและรถประจำทางส่งเสริม, สุราษฎร์ธานี
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
12:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
15:00
เมืองสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึง Surat Thani Train Station โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

07:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
11:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:20
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
10:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
17:40
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
7ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
15:10
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
17:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
16:50
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึง Surat Thani Bus Terminal โดย เรือเฟอร์รี่+รถบัส ตั๋วร่วม

07:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
07:10
สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี
10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
10:30
สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
10:30
สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เรือเฟอร์รี่

07:20
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
10:00
สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:20
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
12:10
สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
14:40
สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึง Surat Thani Train Station โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

10:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
15:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
17:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
21:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
22:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

เวลา เกาะพะงัน ถึง สุราษฎร์ธานี

เวลา เกาะพะงัน ถึง สุราษฎร์ธานี
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Phantip 1970 Standard AC 08:00 – 12:40฿ 500
Seatran Discovery High Speed Ferry 10:30 – 17:40฿ 750
Phantip 1970 Standard AC 10:30 – 14:30฿ 350
Lomprayah Catamaran 12:00 – 15:15฿ 850
Raja Ferry Ferry 12:30 – 17:00฿ 350
Songserm High Speed Ferry 12:30 – 17:30฿ 450
Phantip 1970 Standard AC 12:30 – 16:50฿ 400
Raja Ferry Ferry 16:30 – 21:00฿ 350
Raja Ferry Ferry 18:00 – 22:30฿ 380

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เกาะพะงัน ถึง สุราษฎร์ธานี

4.2
1178 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
56%
4
26%
3
10%
2
3%
1
6%
MM
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 15 ม.ค. 2020
Apart from a slight delay all went perfect
NS
3
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 14 ม.ค. 2020
If I didnt have a busted knee and had to carry my heavy suitcase up 2 flights of stairs with no help from staff (one just staring at me the whole time) then I would rate this higher. Aside from that the ferry had comfortable chairs but no aircon and the fans didn’t work. Once the ferry was moving it wasn’t bad. There was a convenience store on the ferry. I would use again if I had less luggage and my knee was ok.
SP
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 14 ม.ค. 2020
Everything was organized , smooth and timely
EI
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 14 ม.ค. 2020
Приехали на такси на пирс. В 12.30 отходит большой паром, с возможностью погрузки авто. Идёт дольше, но зато меньше качает. От Донсака есть смысл брать комплексный билет до аэропорта дальше, ехать реально далеко и долго.
MB
4
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 8 ม.ค. 2020
De reis is goed verlopen en sneller dan verwacht. Alleen in het busje met zoveel mensen en bagage was niet fijn. Zaten klem op een bankje voor 1.5 uur. Ik zou met minder mensen in een busje gaan.
EK
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 7 ม.ค. 2020
Путешествие было хорошим. Паром большой и выглядит старым, но по ощущениям комфортней, чем скоростной новый Lomprayah. Много места, сиденья откидываются довольно сильно, удобно поспать. Есть магазинчик и можно бесплатно набирать горячую воду (если есть куда). Задержки в расписании были незначительные (10-15 мин)
AS
2
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 7 ม.ค. 2020
Toilets were very dirty and not maintained on the ferry. Having to carry luggage up and down the steep stairs without any assistance was very difficult. Even on the smaller ferries like lomprayah staff assisted with baggage. The bus from Donsak to Surat Thani airport was overbooked. Will travel with other ferry company next time.
NP
5
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 7 ม.ค. 2020
On time, even a bit earlier. Boat is a little bit old, but clean enough. Good service. Thank you
SP
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 4 ม.ค. 2020
Can’t fault it
RH
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 4 ม.ค. 2020
The luggage is all dumped in the deck. When you arrive everybody is ‘fighting’ to het there belongings. Arrange a luggagecar om the wall, put i with a crane in the ship. That is much better.
IJ
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 2 ม.ค. 2020
Happy, everything went well and I knew where to go the whole time! Thanks!!!
SK
4
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 2 ม.ค. 2020
Изменили время отправления на более раннее, хорошо что предупредили заранее по почте
EM
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 31 ธ.ค. 2019
Quite difficult to find out where to go, to which ship to which bus to board, could be more visual signs
SK
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 26 ธ.ค. 2019
Delayed. Fine otherwise
CF
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 22 ธ.ค. 2019
The freey late half an hour. The van wait for us And take us to the air port.very good ride
AC
5
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 18 ธ.ค. 2019
Convenient, inexpensive, comfortable
LO
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 15 ธ.ค. 2019
Boat was late at the start but afterall arrived all on time. A lot of space inside.
AS
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 15 ธ.ค. 2019
Was bang in time!
SS
5
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 14 ธ.ค. 2019
Everything's good, but a minivan that took us to the train station was quite too small.
AD
4
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 13 ธ.ค. 2019
Comfortable boat ride and then dropped us right outside our hotel lane by van

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เกาะพะงัน ไป สุราษฎร์ธานี อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เกาะพะงัน ไป สุราษฎร์ธานี, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว เรือเฟอร์รี่+รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เรือเฟอร์รี่+รถบัส ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 850 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ เพราะตั๋ว เรือเฟอร์รี่+รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 350 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เกาะพะงัน ถึง สุราษฎร์ธานี?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 224 ไมล์ (359 กิโลเมตร) จาก เกาะพะงัน ไปยัง สุราษฎร์ธานี. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 68 ไมล์ (109 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เกาะพะงัน ไป สุราษฎร์ธานี?

ถ้าคุณเดินทางจาก เกาะพะงัน ไป สุราษฎร์ธานี คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 นาที จนถึง 8 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เกาะพะงัน ไป สุราษฎร์ธานี?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เกาะพะงัน ไป สุราษฎร์ธานี แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Raja Ferry (ราชา เฟอร์รี่): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 350 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่+รถบัส - a one-way เรือเฟอร์รี่+รถบัส ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 850 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เกาะพะงัน ไป สุราษฎร์ธานี:

 • ferry+van ราคาตั๋ว: THB 350 - THB 380. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะพะงัน ไป สุราษฎร์ธานี มีตั้งแต่ 05:00 นาฬิกา ที่ Thong Sala Koh Phangan จนถึง 18:00 นาฬิกา ที่ Thong Sala Koh Phangan
 • ferry+bus ราคาตั๋ว: THB 350 - THB 850. รอบรถออกเดินทางจาก เกาะพะงัน ไป สุราษฎร์ธานี มีตั้งแต่ 05:00 นาฬิกา ที่ Thong Sala Koh Phangan จนถึง 12:30 นาฬิกา ที่ Thong Sala Koh Phangan
 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 700 บาท จนถึง THB 700 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เกาะพะงัน ไปที่ สุราษฎร์ธานี กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 24 โดย ferry+bus จาก เกาะพะงัน ไปยัง สุราษฎร์ธานี ออกเดินทางตั้งแต่ 05:00 โมง จาก Thong Sala Koh Phangan จนถึงเวลา 12:30 ที่ Thong Sala Koh Phangan
 • เส้นทาง 9 โดย ferry+van จาก เกาะพะงัน ไปยัง สุราษฎร์ธานี ออกเดินทางตั้งแต่ 05:00 โมง จาก Thong Sala Koh Phangan จนถึงเวลา 18:00 ที่ Thong Sala Koh Phangan
 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะพะงัน ไปยัง สุราษฎร์ธานี มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เกาะพะงัน ไปยัง สุราษฎร์ธานี มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เกาะพะงัน ไปยัง สุราษฎร์ธานี มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เกาะพะงัน ไปยัง สุราษฎร์ธานี ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก เกาะพะงัน ไปยัง สุราษฎร์ธานี เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เกาะพะงัน ไปยัง สุราษฎร์ธานี

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เกาะพะงัน ไปยัง สุราษฎร์ธานี แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 96% เลือกเดินทางโดย ferry+bus
 • 3% เลือกเดินทางโดย ferry+van
 • 2% โหวตให้กับตั๋วเรือเร็ว.