50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ) ไป กรุงเทพ ด้วย รถบัส

00:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
13:30
กรุงเทพ
13ชั่วโมง
ทันที 
08:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
20:00
กรุงเทพ
12ชั่วโมง
ทันที 

จาก สถานีขนส่งเสียมเรียบ ไป กรุงเทพ ด้วย รถบัส

07:45
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
14:56
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในกรุงเทพฯ
7ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
08:45
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
15:56
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในกรุงเทพฯ
7ชั่วโมง 11นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานเสียมเรียบ (REP) ไป กรุงเทพ (BKK) ด้วย เที่ยวบิน

#LQ670 #LQ670
07:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 55m
Phnom Penh Airport
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
07:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
08:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
11:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TG2589
09:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
10:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
10:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TG7085
09:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
11:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG2589
09:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
11:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
11:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CZ3054 #CZ363
11:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 1h 15m
Guangzhou Baiyun Airport
17:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CX5249 #CX701
11:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 1h 5m
Hong Kong Airport
18:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KA249 #CX701
11:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 1h 5m
Hong Kong Airport
18:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#VN3818 #VN607
11:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 3h 35m
Ho Chi Minh Airport
18:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TG7087
13:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
14:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG7063
15:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
16:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG7063
16:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG7065
19:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
20:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TG7065
19:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
20:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TG2591
20:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
21:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
21:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VN3822 #VN605
20:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 12h 45m
Ho Chi Minh Airport
13:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VN3822 #VN601
20:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 9h 50m
Ho Chi Minh Airport
10:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG7067
21:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#MU754 #MU741
21:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 12h 55m
Kunming Airport
14:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
21:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TG2591
21:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#MU514 #MU9833
23:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 7h 30m
Pu Dong Airport
15:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#MU514 #FM833
23:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 7h 50m
Pu Dong Airport
15:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#MU514 #MU541
23:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 4h 35m
Pu Dong Airport
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานเสียมเรียบ (REP) ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง (BKK) ด้วย เที่ยวบิน

11:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
13:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
16:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
16:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
55นาที
ทันที 
 
16:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
55นาที
ทันที 
 
16:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
55นาที
ทันที 
 
16:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
55นาที
ทันที 
 
17:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
18:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
55นาที
ทันที 
 
21:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

เดินทางจากเสียมราฐไปกรุงเทพ

จากเสียมราฐไปกรุงเทพโดยรถบัสประจำทาง

มีผู้ประกอบการรถบัสเอกชนจำนวนมากเปิดให้บริการเส้นทาง เสียมราฐ-กรุงเทพ เรียกได้ว่ามีแทบจะทุกมุมของเสียมราฐ บางครั้งตั๋วจาก เสียมราฐกลับมายังกรุงเทพหรือพัทยานั้นขายราคาถูกกว่า USD15 ในขณะที่การเดินทางไปกับผู้ประกอบการเหล่านี้จะทำให้คุณถึงที่หมายอย่างแน่นอนแต่การเดินทางของคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าที่คาดการไว้ เนื่องจากโดยปกติแล้วคนกัมพูชาจะให้บริการแบบที่เรียกได้ว่า ‘good service’ คุณอาจจะต้องเดินทางกับรถบัสที่มีพื้นที่วางกระเป๋าแบบจำกัด แม้ในปัจจุบันถนนหนทางใน เสียมราฐและปอยเปต จะค่อนข้างพัฒนาให้เดินทางสะดวกสบายและครอบคลุมเส้นทางมากขึ้นการเดินทางโดยปกติแล้วใช้เวลาเพียงแค่สองชั่วโมง ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง 4-5 ชั่วโมง ในการไปถึงเขตแดนกัมพูชา เพราะจะแวะจอดร้านขายของที่ระลึกหรือร้านกาแฟ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังชายแดนเขตกัมพูชา

ความไม่สะดวกอีกอย่างหนึ่งของการเดินทางคือหลังจากดำเนินการผ่านขั้นตอนจากเขตแดนฝั่งกัมพูชาแล้ว คุณต้องเปลี่ยนรถหลังจากที่คุณเดินทางมาถึงชายแดนฝั่งไทย และถ้าคุณโชคดีเดินทางในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นคุณจะได้ย้ายไปนั่งรถบัสคันใหญ่ที่จะทำให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่บางครั้งพวกเค้าจะใช้รถบัสคันเล็กหรือรถตู้ในการรับส่งลูกค้าแทน พื้นที่วางเหยียดขาและที่วางกระเป๋าบนรถก็จำกัด และคนขับรถบัสเล็กหรือรถตู้ต่างก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากด้านการขับรถเร็ว

มีรถบัสประจำทางบริการเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศตรงจาก เสียมราฐถึงกรุงเทพ ให้บริการโดยบริษัท *Siem Reap Transport Co**. โดยมีรถบริการทุกวันเริ่มเที่ยวแรกตอน 8 โมงเช้าจากออฟฟิศบริษัท Nattakan Cambodia Co., Ltd (ถนน Sivatha 22 ) บริษัทจะจัดหารถแบบ VIP บัสให้ แต่อาจจะมีพื้นที่ให้ยืดขาไม่มากนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ไม่ฉะนั้นรถจะค่อนข้างสะดวกสบาย มีห้องน้ำบนรถและมีบริการเสิร์ฟอาหารให้สองมื้อ – อาหารเช้าและอาหารกลางวัน – เสิร์ฟระหว่างเดินทาง อาหารจะเป็นอาหารง่ายๆ – ช่วงเช้าจะเสิร์ฟมัฟฟินกับน้ำส้มหรือนม กลางวันจะเป็นข้าวกล่อง ราคาตั๋วรถบัสจากเสียมราฐไปกรุงเทพ จะแพงกว่า bangkoktosiemreap ราคาตั๋วประมาณ 1149 บาท ประโยชน์หลักของรถโดยสารระหว่างประเทศคือคุณไม่ต้องเปลี่ยนรถเมื่อถึงเขตชายแดนในกรณีที่คุณจองตั๋ว 2 ใบแยกกัน – เช่นจากเสียมราฐไปปอยเปต และจาก อรัญประเทศไปกรุงเทพ เวลาที่ใช้ในการเดินทางนั้นประมาณ 8 ชั่วโมง แต่บางครั้งตรงเขตชายแดนมักจะมีผู้คนจำนวนมากรอคิวข้ามชายแดนจากทั้งสองฝั่ง ทั้งจากฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทย ซึ่งคุณอาจจะต้องยืนรอคิวเป็นเวลาหลายชั่วโมงกลางแดด และหลังจากข้ามเขตแดนมาแล้วรถบัสจะมาส่งที่สถานีขนส่งหมอชิตและสถานีขนส่งสายเหนือในกรุงเทพ ท่ารถจะเชื่อมต่อกับศูนย์กลางของกรุงเทพ โดยคุณสามารถเดินทางได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS และยังสามารถเดินทางไปยังสนามบินทั้งที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิโดยรถบัสประจำทางได้อีกด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถเลือกได้สองทางเลือก – จากเสียมราฐไปยังเขตชายแดนปอยเปต และจากชายแดน(อรัญประเทศ)ไปกรุงเทพ อาจจะใช้เวลาเดินทางมากกว่าการเดินทางโดยรถบัสระหว่างประเทศ แต่ทางเลือกที่ดีที่สุดของการเดินทางไปเขตชายแดนปอยเปตคือแชร์แท๊กซี่ (ราคาประมาณ USD40 ต่อคัน) และเมื่อคุณเดินทางมาถึงฝั่งไทย สามารถนั่งรถบัสต่อได้ อรัญประเทศไปกรุงเทพ ท่ารถบัสตั้งอยู่ห่างจากเขตชายแดน 6 กิโลเมตร ซึ่งคุณต้องขึ้นรถตุ๊ก-ตุ๊กเดินทางไปทีี่ท่ารถ หลังจากผ่านด่านที่เขตชายแดนจะมีท่ารถบัสอยู่ฝั่งขวาของตลาดโรงเกลือ บริษัทรถบัส อรัญ จะจัดหารถบัสบริการแบบ VIP24 ที่นั่งจาก อรัญประเทศและจากตลาดโรงเกลือมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตลอดทั้งวัน ตั๋วราคาอยู่ที่ 238 ถึง 254 บาทต่อใบ และใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่งโมงครึ่ง ถึง 5 ชั่วโมงมาถึงสถานีขนส่งหมอชิตและขนส่งสายเหนือ

คำแนะนำ: เขตชายแดน ปอยเปต–อรัญประเทศ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 7 โมงเช้าจนถึง 4 ทุ่ม แต่ถ้าคุณต้องจะใช้รถจากอรัญประเทศ กรุงเทพ วันเดียวกัน โปรดทราบว่าคุณต้องไปถึงสถานีขนส่งตลาดโรงเกลือ ก่อนเวลา 5 โมงเย็น หรือ ถึงสถานีรถบัสในเมืองโดยประมาณ 5.30 โมง มิฉะนั้นคุณจะต้องนอนค้างในอรัญประเทศหนึ่งคืน และเดินทางต่อในวันถัดไป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก จังหวัดเสียมราฐ ถึง กรุงเทพ

WF
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 27 มี.ค. 2020
Border immigration ,etc pathetic. No government change even indicated. This is the life blood of both Countries. More pressure to streamline the border immigration is needed instead of the millions spent on self promoting crap.
AR
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 11 มี.ค. 2020
Everything was great, except for location of bus station in Siem Reap. I think having a stop near city center would have been much better.
RK
รถบัส Express Seater 41, Virak Buntham Express, 5 มี.ค. 2020
The only drawback was to wait for 3 hours in the border to the oppening hour of the immigration offices. Then we had to carry our luggage to a busy street on Thailand side. It took a a minute to figure out where the meeting point to take the bus again. But the trip was very nice and smooth
MW
รถบัส ด่วน, Nattakan, 4 มี.ค. 2020
Bus was late about 4.5 hours. Staff at the station didn't give us any information about true bus arrival. Finally after 14 hours we arrived in Bangkok. So remember to book flight a bit later in case of possibility of quite considerable delay.
NR
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 2 มี.ค. 2020
No problems encountered from boarding to destination. Spent about 2 hours at immigration control but heard that this was to be expected. Guide was helpful.
MJ
รถบัส ด่วน, Nattakan, 1 มี.ค. 2020
The bus was at least an hour late departing Siem Reap. This was, they said, due to problems with air conditioning; I think another bus had to be found. In the end we travelled on a Giant Ibis bus (not Nattakan). Very comfortable bus with plenty leg room and fully reclining seats. There were about 20 passengers. The bus conductor took great care in explaining how to proceed through departure at the Cambodian border (which was reasonably quick) and passport control on the Thailand side (which took over 2 hours of queuing). As a result of these delays we hit Bangkok at rush hour and didn't get off the bus until after 7pm (instead of scheduled 5pm). Also, we were not dropped at Morchit bus station but at Makassan.
MT
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 1 มี.ค. 2020
We travel safe thanks to your service
MJ
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 28 ก.พ. 2020
A long trip, with a long wait at the border. We're dropped off a bus station at night with no taxis in sight..
EV
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 26 ก.พ. 2020
Perfect service
RM
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 25 ก.พ. 2020
Seats were comfortable and very spacious, staff were friendly and very helpful to get us through the Cambodia/Thai border.
RM
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 21 ก.พ. 2020
Great service with exceptional guidance given at the border crossings. And after we finished, lunch was waiting. When we return to Cambodia, we will use this company again. Website booking service is making our trip through Southeast Asian very easy.
NB
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 19 ก.พ. 2020
Everything fine... Fast and on time... And also we past the border pretty fast...
LM
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 19 ก.พ. 2020
The greatest service and visa assistance. This company literally babysit their customers, everyone speaks English and are super nice. Every single step is communicated and you always know where you are and what you are doing and how much time you have. Great job, guys! Traveling with you was a pleasure. Thank you
BG
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 13 ก.พ. 2020
Although long time did go quicker than expected, staff were friendly and helpful. Driver was good also. Would do it again if needed
BE
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 7 ก.พ. 2020
I've traveled with 12go 3 times now and have had no issues. A very organised experience, no delays.
ES
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 4 ก.พ. 2020
Comfy bus, good aircon, wifi, plugs...tasty breakfast and lunch!! Helpful staff who can give good advice on visas and boarders !
KG
รถบัส Express Seater 41, Virak Buntham Express, 4 ก.พ. 2020
It's good. But it will be much better if they could actually help us or assist us at the boarder line during immigration something.. we paid at immigration for 100baht and my friends 3dollars each. We don't know why.. we just paid for it since we're afraid that we won't be able to cross the boarder if we refuse to do so. And we almost got lost. We're not able to find the bus immediately. Cause no sign boards or no personnel waiting for us outside the boarder.
LG
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 2 ก.พ. 2020
good bus, air conditioning, food, water, wifi everything. The tour guide was very nice
EK
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 2 ก.พ. 2020
Very comfortable trip - breakfast and lunch included. Highly recommended.
KC
รถบัส ด่วน, Nattakan, 30 ม.ค. 2020
The first half of the trip was fine, the bus was a little run down but staff was friendly and we departed on time. However the bus broke down at the border and we had a 6 hour delay until a new bus arrived. During the delay we were told that it would be “just another hour,” if we were told anything at all. We arrived in Bangkok very late but less than a mile from the Morchit station, the driver stopped to pick up a bunch of boxes which were then stacked up in the aisles, causing yet another delay. None of us dared to ask to exit because the employees of the bus company seemed very angry with the passengers. Additionally we were given only a single bottle of water at the beginning of the trip, no breakfast or lunch for what became a 16 hour day. I would never use this company again, book early so you can use Giant Ibis, we had a wonderful experience with them.
WM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 28 ม.ค. 2020
Perfect website used for several bus and airline tickets. Will recommend to anyone
DK
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 27 ม.ค. 2020
Took a lot longer then expected.
HP
รถบัส ด่วน, Nattakan, 26 ม.ค. 2020
Would definitely recommend this service, the drivers are absolutely lovely and they provide support for getting you through the border and fresh bottles of cold water throughout the trip. We also got a big muffin for breakfast and later a ready meal of rice and meat from the 7-11 store. Bus had air con and was pretty comfortable. For $20 I can’t complain!!
PW
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 25 ม.ค. 2020
To long
JB
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 25 ม.ค. 2020
Comfortable bus, only left half an hour late from Siem Reap. Good service from the staff, we got coffee, water, pastry and lunch provided for us. Guided across the border efficiently from Cambodia to Thailand. Careful driver, free Wifi whilst on the bus.
SB
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 22 ม.ค. 2020
Was very impressed with our trip. We were about 30 mins late leaving due to people not arriving on time and not registering but once in the road the guy helping the driver was very good at keeping us informed of process for border and checked to ensure everyone had what they needed. For Cambodia customs the assistant took our passsports and paperwork and did the customers work for us. When we got to the Thai border the bus had arranged for our luggage so we didn’t have to take it ourselves and the assistant walked us to the customs office where we cleared customs after a long wait. After we got back in the bus they had food for us. Overall it was a great experience and we felt Giant Inis did a great job and we would definitely travel with them again.
CS
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 21 ม.ค. 2020
Nice comfortable bus. Was nice to get lunch and extras included. Staff were unfriendly throughout however and then tried to drop us all off 7km from Khaosan Road (tossing our bags onto the street), where we were told we would be dropped and where there were no taxis. After arguing with the driver he agreed to drop us off at Khaosan so we put our bags back on and boarded the bus again but unfortunately half the group had already walked off to try and find their own way, bemused and angry.
CN
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 19 ม.ค. 2020
Was much better that I expected. We had water, linch and snaks, and also wifi. The staff was very kind and he explaind every step to cross the border.
GM
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 19 ม.ค. 2020
The best bus trip in Asian. The bus was clean and comfortable. The staff and driver was very good, we got breakfast and lunch. On time pause for restroom. It was perfect for us!
DN
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 19 ม.ค. 2020
They get a 3 because the staff was nice. After reading other reviews I realized that my experience was not unique. They shouldn't say 8 hours when they know that ain't true.
NB
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 18 ม.ค. 2020
Loved the bus! Took way too long though
NA
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 18 ม.ค. 2020
The ticket was great value. Nice surprise to receive food and drinks on the way. The only thing that was missing was a toilet on the bus. Apart from that it was great.
MC
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 18 ม.ค. 2020
Perfect organization ... I recommend this company
DL
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 15 ม.ค. 2020
This company in my opinion is one of the best. We have been on quite a few buses on our journey and this one was our best trip. Very organized, always letting you know what is going on, and very helpful at the border. Our guide went to the Cambodian customs with all our passports and came back to guide us to where we had to go for the Thailand customs. We did not have to take our luggage with us. The bus driver was great, not honking all the time and driving normal. A nice little rice with chicken lunch and water after we got through the customs in Thailand. Definitely recommend this company. Very professional on all levels. Worth the couple extra dollars. Book with this company, you will be happy you did. Dianne from Canada
UE
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 15 ม.ค. 2020
Comfort bus and we departed almost on time. Good help at the boarder but it would have been nice if the bus staff had warned us about the 1 1/2 hour queuing at the control to get in to Thailand and had told us to bring water. And the timetable is really overoptimistic, we were more than 2 hours late to Bangkok and I guess the 8.45 bus from Siam Reep never arrives at 16.45.
JS
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 14 ม.ค. 2020
A good trip on a clean bus with all we needed, including drinks and lunch but first and foremost helpful staff who lead us through the border.
ET
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 12 ม.ค. 2020
The bus staff was well oriented. He kept his clients informed and guided. Thank you.
RE
รถบัส Express Seater 41, Virak Buntham Express, 8 ม.ค. 2020
The travel was convenient, although my sister reported that several stops were made because bus problems. They didn't have time for a stop over meal. Anyway they told me that it's comfortable while travelling with this bus. Thanks
AH
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 7 ม.ค. 2020
Giant Ibis has not only good buses, the service at the border the little snacks and lunch the usb slots Wifi -well worth the money
TB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 6 ม.ค. 2020
No problem on check-in. Flight on time. Cheaper tickets than at the airline itself
LC
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 6 ม.ค. 2020
The guide was very accomodating compared to the other ones I encountered.
EC
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 4 ม.ค. 2020
Very enjoyable. Friendly staff. We got coffee, a snack and lunch on board. The bus stop at Makkasan Station is ideal for onward connections and direct link to the airport. As with the other comments you need to plan more time. We were 4 hours late.
DA
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 3 ม.ค. 2020
I can recommend travelling with Giantibis. The bus was modern. Best to take an very (!) early bus from Siem Reap in the morning to be first at the Thai border control...unless you love to wait 2-3 hours in the row with 250 other tourists in a small room.
AB
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 29 ธ.ค. 2019
Significant time was wasted at the border crossing, for VOA Else, everything was great
JC
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 24 ธ.ค. 2019
Nice bus and great ride.
ML
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 22 ธ.ค. 2019
The Giant Ibis staff were great - extremely friendly, helpful and with a great sense of humour. We felt warmly welcomed and looked after by our lovely guide, and he genuinely cared for our well-being as well as other passengers who weren't even on our bus but who got left behind by their own bus company at the border. So, big praise needs to go to him (I'm so sorry I can't remember his name). The bus was comfy and the air-con worked, so that's good! There are, however, a couple of things that can be improved upon-: 1. My husband and I are both vegan, which means we can't consume any food items that contain animal products like meat, eggs, milk etc. This also meant that we couldn't drink the Nescafé coffee, or eat the pastry, or enjoy the lunch generously provided by Giant Ibis. As a suggestion for improvement, it would be great if there was an option at the time of booking to specify any dietary requirements or allergens (very important) as there were others on the bus who also had dietary requirements. 2. Provide a more realistic arrival time than the one provided, because we arrived 2 hours late due to the border being busy. However, if you factor this delay onto the ticket/schedule, then people will expect to arrive at a later time and not be disappointed that they were late by a couple of hours. And if the bus actually arrives early, then more people will be happy. Under promise, over deliver! 3. The WiFi connection in Thailand once we crossed the border was intermittent and unstable. We didn't have Thai SIM cards so without WiFi, we couldn't check where we would be dropped off or organise a ride from the drop off point to our hotel. Also, the drop off point was a bit obscure and arriving at nighttime (late) really threw us off. So, words of advice to fellow travelers - bring your own food/snacks in case you have dietary requirements, try to get a Thai SIM card somewhere if you need internet and expect there to be delays at the border.
BB
รถบัส Express Seater 41, Virak Buntham Express, 22 ธ.ค. 2019
Best!!!
AS
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 22 ธ.ค. 2019
Easy bus trip from Siem Reap to BKK. Go with Giant Ibis bus and avoid all the horror stories of the border crossing you read from others. Giant Ibis staff were friendly and helpful, and stayed with us all the way, directing us as needed. Thank you.
PW
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 21 ธ.ค. 2019
The trip was OK, bus was comfortable and the refreshments were nice as well. We did arrive 2,5 hours late, but this was mostly because it was busy at the border. I'm surprised nobody here mentions the trap/ripoff going on at the border, maybe this was only on our trip? Here's what happened. The Giant Ibis employee accompanying us from Siem Reap to the Thai border told us that sometimes they ask for a PRINTED flight ticket and hotel confirmation for people who enter Thailand a second time. He told us we could follow (we were with 15 people) him to a shop where we could print. This all sounded strange to me, never heard this before, but for a reasonable price I don't mind. At the shop, the guy there shamelessly tells me it's 100 Baht (3+ US Dollar) per page! Noway I'm going along with this ripoff and left (as one of the few). As it turned out, at the border, I was never asked for the documents. Talked to some of the others and they weren't either. I don't want to accuse the Giant Ibis employee, maybe he was just trying to help. But I feel this is just a scam to shake some extra dollars out of tourists (especially by the shop guys). So tip: If you're a second time Thailand visitor and want to play it safe, have your flight ticket and hotel confirmation printed with you before you go on the bus.
JB
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 20 ธ.ค. 2019
We had a great journey with Giant Ibis to Bangkok. We read all sorts of recent stories about avoiding this company stating that they used to be good but are not anymore. We cannot confirm that. We’re glad we went for them. The journey was impeccable, the bus clean, seats comfortable and the staff friendly and knowledgable. Yes, the toilet got quite smelly quite soon, but that happens on those busses right? And we arrived 2 hours late, but that was due to the aweful traffic in Bangkok. Would definitely recommend.
4.0
887 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
49%
4
25%
3
12%
2
5%
1
9%

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา