กรุงเทพ ปลายทาง ชุมพร @ รถไฟ, เรือเฟอร์รี่, รถบัส, เที่ยวบิน 24 มี.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง ชุมพร โดย รถไฟ

#43
การรถไฟแห่งประเทศไทย
08:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14:41
ชุมพร
6h 36m
คืนเงิน
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:15
ชุมพร
8h 15m
คืนเงิน
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:12
ชุมพร
8h 12m
คืนเงิน
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:12
ชุมพร
8h 12m
คืนเงิน
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:12
ชุมพร
8h 12m
คืนเงิน
#31
การรถไฟแห่งประเทศไทย
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:45
ชุมพร
8h
คืนเงิน
#31
การรถไฟแห่งประเทศไทย
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:45
ชุมพร
8h
คืนเงิน
#37
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:15
ชุมพร
8h 5m
คืนเงิน
#45
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:24
ชุมพร
8h 14m
คืนเงิน
#37
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:15
ชุมพร
8h 5m
คืนเงิน
#37
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:15
ชุมพร
8h 5m
คืนเงิน
#169
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:45
ชุมพร
9h 10m
คืนเงิน
#169
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:45
ชุมพร
9h 10m
คืนเงิน
#83
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:20
ชุมพร
8h 15m
คืนเงิน
#83
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:20
ชุมพร
8h 15m
คืนเงิน
#83
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:20
ชุมพร
8h 15m
คืนเงิน
#173
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:50
ชุมพร
9h 15m
คืนเงิน
#173
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:50
ชุมพร
9h 15m
คืนเงิน
#173
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:50
ชุมพร
9h 15m
คืนเงิน
#173
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:50
ชุมพร
9h 15m
คืนเงิน
#167
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:20
ชุมพร
8h 50m
คืนเงิน
#167
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:20
ชุมพร
8h 50m
คืนเงิน
#167
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:20
ชุมพร
8h 50m
คืนเงิน
#167.2
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:20
ชุมพร
8h 50m
คืนเงิน
#167.2
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:20
ชุมพร
8h 50m
คืนเงิน
#85.1
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:29
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:14
ชุมพร
8h 45m
คืนเงิน
#85
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:15
ชุมพร
8h 45m
คืนเงิน
#85
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:15
ชุมพร
8h 45m
คืนเงิน
#85.2
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:15
ชุมพร
8h 45m
คืนเงิน
#39
การรถไฟแห่งประเทศไทย
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:50
ชุมพร
7h
คืนเงิน
#41
การรถไฟแห่งประเทศไทย
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:50
ชุมพร
7h
คืนเงิน

จาก หัวลำโพง ถึง ชุมพร โดย รถไฟ+รถบัส ตั๋วร่วม

#167.2
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:00
Chumphon Lomprayah (Train Station)
10h 30m
คืนเงิน
#167.2
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:00
Chumphon Lomprayah (Train Station)
10h 30m
คืนเงิน
#85.2
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:00
Chumphon Lomprayah (Train Station)
9h 30m
คืนเงิน

จาก Ratchadamnoen Avenue ถึง ชุมพร โดย รถบัส

กรุงสยามทัวร์
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
9h 45m
กรุงสยามทัวร์
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
9h 45m
กรุงสยามทัวร์
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
9h 45m
กรุงสยามทัวร์
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:30
ชุมพร
10h
กรุงสยามทัวร์
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:30
ชุมพร
10h
กรุงสยามทัวร์
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:30
ชุมพร
10h
กรุงสยามทัวร์
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:30
ชุมพร
10h
กรุงสยามทัวร์
17:00
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:30
ชุมพร
9h 30m
กรุงสยามทัวร์
17:00
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:50
ชุมพร
9h 50m

จาก หัวลำโพง ถึง ชุมพร โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:00
Matapon pier, ชุมพร
12h
Instant คืนเงิน

จาก สายใต้ใหม่ ถึง ชุมพร โดย รถบัส

สุวรรณนทีขนส่ง
09:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
15:30
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
6h 30m
Instant
สุวรรณนทีขนส่ง
12:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
18:30
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
6h 30m
Instant
กรุงสยามทัวร์
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
7h 15m
กรุงสยามทัวร์
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
6h 45m
กรุงสยามทัวร์
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
6h 15m
สุวรรณนทีขนส่ง
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:30
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
6h 30m
Instant
สุวรรณนทีขนส่ง
21:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:30
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
6h 30m
Instant
สุวรรณนทีขนส่ง
22:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:55
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
7h 55m
Instant

จาก กรุงเทพ ถึง ชุมพร โดย รถแท๊กซี่

ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
7h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
8h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
7h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง ชุมพร โดย เที่ยวบิน

#DD7610
นกแอร์
05:40
สนามบินดอนเมือง
06:55
สนามบินชุมพร
1h 15m
Instant 15kg
#FD3148
แอร์เอเชีย
07:25
สนามบินดอนเมือง
08:35
สนามบินชุมพร
1h 10m
Instant
#DD7618
นกแอร์
16:30
สนามบินดอนเมือง
17:40
สนามบินชุมพร
1h 10m
Instant 15kg

จาก ธนบุรี ถึง ชุมพร โดย รถไฟ

#255
การรถไฟแห่งประเทศไทย
07:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
15:50
ชุมพร
8h 20m
คืนเงิน
#177
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
03:50
ชุมพร
8h 20m
คืนเงิน

จองตั๋ว จาก กรุงเทพ ถึง ชุมพร ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กรุงเทพ - ชุมพร ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 7h 59m ด้วยรถไฟ, รถบัส, รถแท๊กซี่, เที่ยวบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 379 กม. ผ่าน 66 สถานี จนถึงสถานีปลายทางชุมพร โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 9 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกรุงเทพ - ชุมพร เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 22:50 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ - ชุมพร ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรุงสยามทัวร์, , สุวรรณนทีขนส่ง, ทีมฮอลิเดย์, Glassflower, Magic Balloon Co LTD, นกแอร์, แอร์เอเชีย มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกรุงเทพ - ชุมพร ด้วยรถไฟ ในราคา ฿ 315 (US $ 10.09) โดยThai Railways (ใช้เวลา 8h 20m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 11,500 (US $ 368.36) โดยBangkokTaxi24 (ใช้เวลา 6h 30m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกรุงเทพ - ชุมพร ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกรุงเทพ - ชุมพร ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย