50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง ชุมพร โดย รถไฟ

08:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14:41
ชุมพร
6h 36m
คืนเงิน
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:15
ชุมพร
8h 15m
คืนเงิน
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:12
ชุมพร
8h 12m
คืนเงิน
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:12
ชุมพร
8h 12m
คืนเงิน
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:12
ชุมพร
8h 12m
คืนเงิน
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:45
ชุมพร
8h
คืนเงิน
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:45
ชุมพร
8h
คืนเงิน
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:15
ชุมพร
8h 5m
คืนเงิน
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:24
ชุมพร
8h 14m
คืนเงิน
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:15
ชุมพร
8h 5m
คืนเงิน
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:15
ชุมพร
8h 5m
คืนเงิน
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:45
ชุมพร
9h 10m
คืนเงิน
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:45
ชุมพร
9h 10m
คืนเงิน
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:20
ชุมพร
8h 15m
คืนเงิน
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:20
ชุมพร
8h 15m
คืนเงิน
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:20
ชุมพร
8h 15m
คืนเงิน
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:50
ชุมพร
9h 15m
คืนเงิน
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:50
ชุมพร
9h 15m
คืนเงิน
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:50
ชุมพร
9h 15m
คืนเงิน
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:50
ชุมพร
9h 15m
คืนเงิน
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:20
ชุมพร
8h 50m
คืนเงิน
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:20
ชุมพร
8h 50m
คืนเงิน
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:20
ชุมพร
8h 50m
คืนเงิน
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:20
ชุมพร
8h 50m
คืนเงิน
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:20
ชุมพร
8h 50m
คืนเงิน
19:29
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:14
ชุมพร
8h 45m
คืนเงิน
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:15
ชุมพร
8h 45m
คืนเงิน
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:15
ชุมพร
8h 45m
คืนเงิน
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:15
ชุมพร
8h 45m
คืนเงิน
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:50
ชุมพร
7h
คืนเงิน
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:50
ชุมพร
7h
คืนเงิน

จาก หัวลำโพง ถึง ชุมพร โดย รถไฟ+รถบัส ตั๋วร่วม

18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:00
Chumphon Lomprayah (Train Station)
10h 30m
คืนเงิน
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:00
Chumphon Lomprayah (Train Station)
10h 30m
คืนเงิน
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:00
Chumphon Lomprayah (Train Station)
9h 30m
คืนเงิน

จาก Ratchadamnoen Avenue ถึง ชุมพร โดย รถบัส

16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
9h 45m
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
9h 45m
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
9h 45m
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:30
ชุมพร
10h
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:30
ชุมพร
10h
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:30
ชุมพร
10h
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:30
ชุมพร
10h
17:00
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:30
ชุมพร
9h 30m
17:00
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
02:50
ชุมพร
9h 50m

จาก หัวลำโพง ถึง ชุมพร โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:00
Matapon pier, ชุมพร
12h
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน

จาก สายใต้ใหม่ ถึง ชุมพร โดย รถบัส

09:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
15:30
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
6h 30m
รับรหัสการจองทันที
12:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
18:30
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
6h 30m
รับรหัสการจองทันที
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
7h 15m
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
6h 45m
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:15
ชุมพร
6h 15m
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:30
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
6h 30m
รับรหัสการจองทันที
21:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:30
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
6h 30m
รับรหัสการจองทันที
22:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:55
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
7h 55m
รับรหัสการจองทันที
22:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:30
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
6h 30m
รับรหัสการจองทันที

จาก กรุงเทพ ถึง ชุมพร โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
7h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
8h
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
7h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ชุมพร
6h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง ชุมพร โดย เที่ยวบิน

05:45
DMK สนามบินดอนเมือง
06:45
CJM สนามบินชุมพร
1h
รับรหัสการจองทันที
 
07:25
DMK สนามบินดอนเมือง
08:35
CJM สนามบินชุมพร
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
17:40
DMK สนามบินดอนเมือง
18:40
CJM สนามบินชุมพร
1h
รับรหัสการจองทันที
 

จาก ธนบุรี ถึง ชุมพร โดย รถไฟ

07:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
15:50
ชุมพร
8h 20m
คืนเงิน
19:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
03:50
ชุมพร
8h 20m
คืนเงิน

การเดินทางจากรุงเทพไปชุมพร

เกี่ยวกับจังหวัดชุมพร

ชุมพรเป็นจุดเดินทางไปยังเกาะเต่าและเป็นเหมือนประตูสู่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมทั้งระนองและภูเก็ต มีหน่วยงานทัวร์และเกสต์เฮ้าส์ในเมืองมากมายเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยเรือข้ามฟากและตั๋วรถรับส่ง นอกจากจะให้คุณเข้าถึงเกาะต่างๆของอ่าวแล้วชุมพรยังทำหน้าที่เป็นจุดจอดรถที่เหมาะสำหรับนักเดินทางแบ็คแพ็คที่ต้องการหยุดพักจากการเดินทาง ในขณะที่มีชายหาดที่น่ารื่นรมย์และเงียบสงบอยู่ใกล้ ๆ รวมทั้งหาดทรายรี (20 กิโลเมตรบนถนนสาย 4119 และ 4098) และหาดทุ่งวัวแล่นที่มีชื่อเสียง (16 กิโลเมตรบนถนนสาย 3108) . เมืองนี้ยังเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรที่มีสิ่งประดิษฐ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบได้ในจังหวัด รวมถึงวัดวาอารามต่างๆซึ่ง ได้แก่ วัดประดู่และวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เกาะที่อยู่ใกล้เคียงของเกาะมะพร้าว (ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเข้าชม), เกาะลาวา, เกาะทะลุและอื่น ๆ ซึ่งเป็นจุดที่ดีสำหรับการดำน้ำตื้นใกล้กับแนวปะการัง

การเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดชุมพร

การเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดชุมพรสามารถทำได้ง่ายโดยรถบัสหรือรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใดก็ตาม การเดินทางใช้เวลาประมาณห้าถึงหกชั่วโมงและจะเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,400 บาทต่อคนขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วเดินทางที่คุณเลือก
 

จากกรุงเทพฯถึงชุมพรโดยรถประจำทาง

สามารถจองตั๋วรถโดยสารไปชุมพรจากกรุงเทพฯผ่าน บริษัทสุวรรณที ทัวร์ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ขณะนี้มีรถโดยสารหกสายออกทุกวัน มีรถโดยสารด่วน 5 สายทุกวันจากสายใต้ใหม่เวลา 9.00 น., 12.00 น., 14.00 น., 20.00 น. และ 21.00 น. และบัตรราคา 382 บาท รถวีไอพีออกจากสถานีเดียวกันเวลา 22.00 น. 438 บาท แต่รถทั้งสองประเภทจะใช้เวลาเดินทางใกล้เคียงกันเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดชุมพร (ประมาณ 7 ชั่วโมง)

จากกรุงเทพฯถึงชุมพรโดยรถไฟ

รถไฟจากกรุงเทพฯไปชุมพรออกจากสถานี หัวลำโพง ตลอดทั้งวัน พวกเขาเสนอการนั่งที่สบายที่สุดขึ้นอยู่กับตั๋วที่คุณจองไว้ ที่นอนชั้นหนึ่งให้คุณและผู้ที่เดินทางร่วมด้วย (หรือถ้าคุณโชคดีเพียงแค่คุณ) ห้องโดยสารส่วนตัวที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเหมาะสำหรับการนอนหลับพักผ่อนสบาย ๆ ถ้าคุณใช้รถไฟเที่ยวกลางคืน ตั๋วเหล่านี้จะมีราคา 1434 บาท ซึ่งราคาค่อนข้างสูงแต่คุณจะได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ ห้องนอนชั้นสองมีเครื่องปรับอากาศและมีเตียงที่พับออกจากที่นั่งได้ตามต้องการหรือในตอนเย็น ตั๋วเหล่านี้มีราคาเริ่มต้นที่ 870 บาทถึง 970 บาทและในขณะที่อาจจะไม่ได้รับความเป็นส่วนตัวเหมือนชั้นหนึ่ง มีรถพ่วงสำหรับสุภาพสตรีเพียงแห่งเดียวที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้และสำหรับนักเดินทางหญิงเดี่ยวเป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆที่ราคา 930 บาท พัดลมรถนอนทำงานค่อนข้างมากเช่นเดียวกับหมอนนอนปกติ แต่ไม่รวมเครื่องปรับอากาศซึ่งราคาพัดลมมีราคาเพียง 650 บาทต่อคน
 
ที่นั่งชั้นสองมีราคาประมาณ 500 บาทต่อคน แต่ต้องมั่นใจก่อนว่าหลังเล็ก ๆ ของคุณพร้อมสำหรับการเดินทางที่ใช้เวลานานๆได้
 
รถไฟออกเดินทางตลอดวัน ออกเดินทางเวลา 8.05 น., 13.00 น., 14.45 น., 15.10 น., 15.35 น., 19.05 น., 17.35 น., 18.30 น., 19.30 น. และ 22.50 น. หากคุณต้องการเข้าชมทิวทัศน์รถไฟที่เดินทางช่วงกลางวันจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ เนื่องจากรถไฟช่วงเย็นจะมาถึงหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ถ้าคุณต้องการที่จะพักผ่อนและนอนหลับสำหรับการเดินทาง ขอแนะนำรถไฟที่ออกเดินทางเวลา 19.30 น. และ 22.50 น. เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณแม้ว่าพวกเขาจะมาถึงชุมพรในตอนเช้าตรู่ การเดินทางใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 9 ชั่วโมง ชุมพรมีสถานีรถไฟสองแห่ง สถานีรถไฟชุมพร อยู่ในใจกลางเมืองชุมพรและสถานีอื่น สถานีรถไฟปะทิว ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือใกล้สนามบินของจังหวัด

จากจังหวัดชุมพรสู่หมู่เกาะต่างๆ

ผู้ประกอบการเรือข้ามฟากที่เร็วที่สุดที่นำนักเดินทางจากชุมพรมาสู่เกาะอ่าวคือบริษัทเรือเร็วลมพระยา การเดินทางข้ามฟากไปเกาะเต่าใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ถ้าคุณมาถึงโดยทางรถไฟมีตัวเลือกรถบัส + เรือเฟอร์รี่จากผู้ประกอบการรายเดียวกัน [จองเที่ยวจังหวัดชุมพร - เกาะเต่ากับบริษัทเรือเร็วลมพระยาที่นี่] (/ en / travel / chumphon / koh-tao) ค่าใช้จ่ายประมาณ 650 บาทถึง 750 บาทต่อคน หลังจากออกจากเกาะเต่าก็สามารถเดินทางไปยังเกาะต่างๆของอ่าวไทยได้อีก เช่น: [เกาะพะงัน] (/ en / travel / chumphon / koh-phangan) และ [เกาะสมุย] (/ en / travel / chumphon / koh-samui ) ราคาตั้งแต่ 1000 บาทถึง 1100 บาทและ 1100 บาทและ 1200 บาทตามลำดับ มีเรือข้ามฟาก 2 ลำออกจากชุมพรเวลา 7.30 น. และ 13.00 น.
 
** คำแนะนำ: กรุณาจัดเตรียมยาที่จำเป็นเพื่อป้องกันกรณีการเมาเรือไว้กับตัวเองด้วย

การไปเที่ยวรอบจังหวัดชุมพร

มีบางวิธีในการเดินทางรอบจังหวัดชุมพรได้ง่ายขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายและความสะดวกของคุณ

มอเตอร์ไซด์และสกูตเตอร์ น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายและราคาถูกที่สุดในการเดินทางรอบ ๆ พวกเขาให้อิสระในการสำรวจพื้นที่ตามจังหวะของคุณเอง การเช่าสกู๊ตเตอร์มีค่าเช่าประมาณ 200 บาทต่อวัน
 
การเช่ารถ เป็นตัวเลือกที่ดีและและความปลอดภัย รถยนต์สามารถเช่าได้ประมาณ 1000 บาทต่อวันและเช่นเดียวกับจักรยานคุณอาจต้องให้หนังสือเดินทางของคุณเป็นเอกสารประกอบการวางเงินมัดจำ
 
  รถแท็กซี่ มีความสะดวกปลอดภัยและใช้งานง่าย แต่แน่นอนว่าคุณจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากหากคุณเดินทางโดยรอบจังหวัด แท็กซี่, รถตุ๊กตุ๊ก, รถแท็กซี่และรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สามารถเช่าได้จากทุกที่ในเมืองและจะต้องมีการเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายกับคนขับ

สามารถพักได้ที่ใดบ้าง

เกสต์เฮาส์ส่วนใหญ่ของแบ็คแพ็คเก็ตตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงและถนนธนาท่าแพ ราคาปานกลางและปกติจะมีเฉพาะห้องพัดลมเท่านั้น หากต้องการห้องพักปรับอากาศอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและหาได้ค่อนข้างยาก

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 21,477 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

13 เม.ย. 2018
train #85 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★★
คอนเฟิร์มรวดเร็ว แม้จองกะทันหัน และรับตั๋วด้วยตัวเองสะดวก อยู่ตรงข้ามหัววลำโพงเลย ใช่้ลริการ 12GO อีกแน่นอนค่ะ
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ