50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ปักกิ่ง ถึง เซี่ยงไฮ้ โดย รถไฟ

11:54
ปักกิ่ง
07:19
เซี่ยงไฮ้
19ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
11:55
ปักกิ่ง
07:20
เซี่ยงไฮ้
19ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
11:55
ปักกิ่ง
07:20
เซี่ยงไฮ้
19ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
19:22
ปักกิ่ง
07:26
เซี่ยงไฮ้
12ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
19:46
ปักกิ่ง
07:46
เซี่ยงไฮ้
12ชั่วโมง
คืนเงิน 
20:05
ปักกิ่ง
11:20
เซี่ยงไฮ้
15ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
20:05
ปักกิ่ง
11:20
เซี่ยงไฮ้
15ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
21:21
ปักกิ่ง
09:21
เซี่ยงไฮ้
12ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก ปักกิ่งใต้ ถึง เซี่ยงไฮ้ โดย รถไฟ

06:36
ปักกิ่งใต้
12:36
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:36
ปักกิ่งใต้
12:36
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:36
ปักกิ่งใต้
12:36
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
07:00
ปักกิ่งใต้
11:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:00
ปักกิ่งใต้
11:40
เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:00
ปักกิ่งใต้
11:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:20
ปักกิ่งใต้
13:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:20
ปักกิ่งใต้
13:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:20
ปักกิ่งใต้
13:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:50
ปักกิ่งใต้
13:15
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:50
ปักกิ่งใต้
13:15
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:50
ปักกิ่งใต้
13:15
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
08:05
ปักกิ่งใต้
13:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:05
ปักกิ่งใต้
13:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:05
ปักกิ่งใต้
13:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:35
ปักกิ่งใต้
14:25
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
08:35
ปักกิ่งใต้
14:25
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
08:35
ปักกิ่งใต้
14:25
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
08:50
ปักกิ่งใต้
14:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:50
ปักกิ่งใต้
14:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:50
ปักกิ่งใต้
14:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
09:00
ปักกิ่งใต้
13:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
09:00
ปักกิ่งใต้
13:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
09:00
ปักกิ่งใต้
13:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
09:15
ปักกิ่งใต้
14:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
09:15
ปักกิ่งใต้
14:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
09:15
ปักกิ่งใต้
14:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
09:20
ปักกิ่งใต้
15:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:20
ปักกิ่งใต้
15:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:20
ปักกิ่งใต้
15:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:25
ปักกิ่งใต้
15:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
09:25
ปักกิ่งใต้
15:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
09:25
ปักกิ่งใต้
15:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:00
ปักกิ่งใต้
14:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
10:00
ปักกิ่งใต้
14:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
10:00
ปักกิ่งใต้
14:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
10:05
ปักกิ่งใต้
15:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:05
ปักกิ่งใต้
15:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:05
ปักกิ่งใต้
15:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:20
ปักกิ่งใต้
16:25
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:20
ปักกิ่งใต้
16:25
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:20
ปักกิ่งใต้
16:25
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
11:10
ปักกิ่งใต้
17:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
11:10
ปักกิ่งใต้
17:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
11:10
ปักกิ่งใต้
17:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
11:20
ปักกิ่งใต้
17:25
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
11:20
ปักกิ่งใต้
17:25
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
11:20
ปักกิ่งใต้
17:25
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
12:00
ปักกิ่งใต้
16:40
เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:00
ปักกิ่งใต้
16:40
เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:00
ปักกิ่งใต้
16:40
เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:10
ปักกิ่งใต้
18:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:10
ปักกิ่งใต้
18:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:10
ปักกิ่งใต้
18:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:20
ปักกิ่งใต้
18:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:20
ปักกิ่งใต้
18:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:20
ปักกิ่งใต้
18:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:50
ปักกิ่งใต้
18:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:50
ปักกิ่งใต้
18:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:50
ปักกิ่งใต้
18:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
13:05
ปักกิ่งใต้
18:55
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
13:05
ปักกิ่งใต้
18:55
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
13:05
ปักกิ่งใต้
18:55
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
13:35
ปักกิ่งใต้
19:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
13:35
ปักกิ่งใต้
19:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
13:35
ปักกิ่งใต้
19:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
13:45
ปักกิ่งใต้
19:55
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:45
ปักกิ่งใต้
19:55
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:45
ปักกิ่งใต้
19:55
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
14:00
ปักกิ่งใต้
18:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:00
ปักกิ่งใต้
18:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:00
ปักกิ่งใต้
18:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:05
ปักกิ่งใต้
19:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:05
ปักกิ่งใต้
19:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:05
ปักกิ่งใต้
19:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:10
ปักกิ่งใต้
20:05
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
14:10
ปักกิ่งใต้
20:05
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
14:10
ปักกิ่งใต้
20:05
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
14:35
ปักกิ่งใต้
20:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:35
ปักกิ่งใต้
20:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:35
ปักกิ่งใต้
20:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:00
ปักกิ่งใต้
19:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:00
ปักกิ่งใต้
19:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:00
ปักกิ่งใต้
19:30
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:45
ปักกิ่งใต้
21:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:45
ปักกิ่งใต้
21:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:45
ปักกิ่งใต้
21:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:50
ปักกิ่งใต้
22:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:50
ปักกิ่งใต้
22:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:50
ปักกิ่งใต้
22:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
16:40
ปักกิ่งใต้
22:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
16:40
ปักกิ่งใต้
22:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
16:40
ปักกิ่งใต้
22:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
16:45
ปักกิ่งใต้
23:05
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน