50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานฮ่องกง (HKG) ถึง มาเก๊า โดย เที่ยวบิน

#CX5900 #CA1323
07:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 30m
Capital Airport
17:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#MU726 #CZ3690
07:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 20m
Pu Dong Airport
15:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#FM726 #CZ3690
07:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 20m
Pu Dong Airport
15:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA626 #CZ3750
07:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 55m
Hangzhou Xiaoshan Airport
17:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5626 #CZ3750
07:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 55m
Hangzhou Xiaoshan Airport
17:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5650 #CZ6704
08:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 20m
Sanya Airport
15:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#HX336 #CA1323
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 30m
Capital Airport
17:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA118 #CA1323
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 40m
Capital Airport
17:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#KA660 #CA8841
08:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 6h 15m
Fuzhou Airport
18:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA660 #SC8841
08:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 6h 15m
Fuzhou Airport
18:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CX5660 #SC8841
08:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 6h 15m
Fuzhou Airport
18:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA722 #MU2965
08:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 8h
Changsha Airport
19:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CX5722 #MU2965
08:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 8h
Changsha Airport
19:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CX5838 #FM9215
09:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 50m
Hongqiao Airport
18:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX5618 #CA8817
09:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 7h 30m
Xiamen Airport
20:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA838 #FM9215
09:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 50m
Hongqiao Airport
18:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KA618 #CA8817
09:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 7h 30m
Xiamen Airport
20:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#HX216 #CZ6581
10:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 5m
Nanjing Airport
18:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#9C8922 #CZ3756
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 5h 50m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#9C8922 #SC8715
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 22h 15m
Pu Dong Airport
14:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#9C8922 #CZ3679
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 55m
Pu Dong Airport
19:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#HX107 #SC2155
11:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 17h 50m
Haikou Airport
07:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
20ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#ZH3476 #9H8303
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h
Xian Xianyang Airport
21:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU766 #CZ3760
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 6h 15m
Nanjing Airport
22:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า
11ชั่วโมง
ทันที 
 
#ZH3476 #MU2174
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 7h 45m
Xian Xianyang Airport
01:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า
13ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#MU766 #CZ6581
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 15m
Nanjing Airport
18:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#MU722 #MU5219
12:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 15m
Hongqiao Airport
19:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA620 #CZ3882
12:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 5h 30m
Hangzhou Xiaoshan Airport
22:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#HX248 #MU5219
12:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 25m
Hongqiao Airport
19:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CX5740 #CZ3738
12:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 55m
Zhengzhou Airport
23:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#MU502 #CZ3756
12:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 5m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#FM502 #CZ3756
12:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 5m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HX246 #CZ3756
13:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#MU5018 #9C8819
13:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 14h 55m
Hongqiao Airport
09:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
19ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU5018 #HO1157
13:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 10m
Hongqiao Airport
20:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง
ทันที 
 
#MU5018 #HO1159
13:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 14h 50m
Hongqiao Airport
09:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
19ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#FM5018 #9C8819
13:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 14h 55m
Hongqiao Airport
09:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
19ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CX360 #CZ3756
13:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 10m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#FM702 #CZ3756
13:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 55m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#MU702 #CZ3756
13:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 55m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA694 #CA8029
14:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 15h 5m
Haikou Airport
07:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
17ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#MU204 #MU2174
14:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 30m
Xian Xianyang Airport
01:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#MU204 #CZ3762
14:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 30m
Xian Xianyang Airport
23:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#MU508 #SC8715
15:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 18h 20m
Pu Dong Airport
14:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
23ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU508 #MU5263
15:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 17h 25m
Pu Dong Airport
13:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
22ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#MU508 #CZ3690
15:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 18h 25m
Pu Dong Airport
15:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน
ทันที 
 
#HX238 #9C8819
15:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 13h
Hongqiao Airport
09:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
18ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#HX312 #SC1157
15:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 15h 30m
Capital Airport
14:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
22ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#HX312 #CA1479
15:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 14h 20m
Capital Airport
13:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า
21ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#KA636 #CZ6983
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 16h 20m
Hangzhou Xiaoshan Airport
13:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า
21ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA854 #CZ3752
17:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 35m
Wuhan Airport
01:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA662 #MF8607
17:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 11h 55m
Fuzhou Airport
09:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
15ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#HX157 #SC2155
18:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 11h
Haikou Airport
07:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
13ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#MU9846 #HO1159
18:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 9h 35m
Hongqiao Airport
09:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
14ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#MU9846 #9C8819
18:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 9h 40m
Hongqiao Airport
09:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
14ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#FM846 #9C8819
18:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 9h 40m
Hongqiao Airport
09:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
14ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#FM846 #HO1159
18:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 9h 35m
Hongqiao Airport
09:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
14ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA824 #EU7005
19:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 8h 40m
Chengdu Airport
09:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า
13ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA824 #MU5595
19:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 9h 30m
Chengdu Airport
09:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
14ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#ZH3474 #CA3654
19:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 8h 25m
Nanjing Airport
08:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า
13ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#UO226 #9C8631
19:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 20h 55m
Ningbo Airport
21:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#UO226 #MU5649
19:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 13h
Ningbo Airport
13:20
ZUH จูไห่, มาเก๊า
17ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#FM506 #MU5263
20:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 12h 25m
Pu Dong Airport
13:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
17ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#MU506 #MU5263
20:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 12h 25m
Pu Dong Airport
13:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
17ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#MU506 #SC8715
20:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 13h 20m
Pu Dong Airport
14:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
18ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU506 #CZ3756
20:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 20h 55m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#MU506 #CZ3690
20:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 13h 25m
Pu Dong Airport
15:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
19ชั่วโมง
ทันที 
 
#MU506 #CZ3679
20:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 18h
Pu Dong Airport
19:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
23ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CX5622 #CZ6983
20:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 12h 5m
Hangzhou Xiaoshan Airport
13:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า
16ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#HX218 #MU2711
20:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 9h 30m
Nanjing Airport
10:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
14ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#HX218 #ZH8314
20:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 7h 35m
Nanjing Airport
08:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า
12ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA960 #SC4690
20:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 7h 45m
Jinan Airport
10:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า
13ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HX496 #CZ5406
20:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 12h 5m
Chongqing Airport
13:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
16ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#HX496 #CA4559
20:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 7h 50m
Chongqing Airport
09:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HX496 #SC4989
20:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 11h 40m
Chongqing Airport
13:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
16ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#HX234 #MU5263
21:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 11h 20m
Pu Dong Airport
13:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
16ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#HX234 #CZ3756
21:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 19h 50m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#HX234 #SC8715
21:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 12h 15m
Pu Dong Airport
14:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
17ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#HX128 #CZ3750
21:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 15h 25m
Hangzhou Xiaoshan Airport
17:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า
20ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#HX128 #CZ3882
21:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 20h 35m
Hangzhou Xiaoshan Airport
22:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#HX6354 #CZ3788
21:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 23h 25m
Guiyang Airport
00:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 3ชั่วโมง
ทันที 
 
#CX5870 #MU5263
21:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 11h 20m
Pu Dong Airport
13:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
16ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CX5870 #CZ3690
21:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 12h 20m
Pu Dong Airport
15:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
17ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CX5870 #CZ3679
21:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 16h 55m
Pu Dong Airport
19:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
22ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
<