หลวงพระบาง ปลายทาง Hanoi @ เที่ยวบิน 23 พ.ย. 2017

จาก Luang Prabang Airport ถึง Hanoi โดย เที่ยวบิน

#VN930
เวียดนาม แิอร์ไลน์
19:15
Luang Prabang Airport
20:15
Noibai Airport, Hanoi
1h
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ