กัวลาลัมเปอร์ ไป สิงคโปร์ โดย รถบัส, เที่ยวบิน

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Berjaya Times Square ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

07:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
12:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
รับรหัสการจองทันที
07:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
12:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
07:01
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
12:01
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
08:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
13:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
08:31
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
13:31
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
09:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
14:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
10:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
15:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
11:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
16:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
11:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
16:20
, สิงคโปร์
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
12:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
17:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
13:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
18:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
13:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
18:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
14:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
19:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
14:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
19:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
14:31
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
19:31
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
14:32
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
19:32
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
14:33
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
19:33
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
15:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
20:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
15:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
20:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
15:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
20:20
, สิงคโปร์
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
15:31
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
20:31
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
15:32
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
20:32
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
15:33
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
20:33
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
16:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
21:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
16:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
21:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
16:31
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
21:31
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
16:32
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
21:32
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
16:33
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
21:33
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
17:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
22:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
17:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
22:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
18:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
23:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
18:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
23:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
19:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
00:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
19:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
00:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
20:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
01:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
21:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
02:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
21:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
01:50
, สิงคโปร์
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
22:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
03:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
23:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
03:50
, สิงคโปร์
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
23:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
23:01
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:01
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
23:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
23:55
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:55
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
23:56
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:56
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
23:57
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:57
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
23:58
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:58
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที
23:59
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:59
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
รับรหัสการจองทันที

จาก Jalan Imbi ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

07:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
12:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
รับรหัสการจองทันที
12:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
17:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
รับรหัสการจองทันที
13:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
18:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
รับรหัสการจองทันที
15:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
20:10
Lavender MRT, สิงคโปร์
5h 10m
รับรหัสการจองทันที
15:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
20:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
รับรหัสการจองทันที
16:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
21:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
รับรหัสการจองทันที
18:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
23:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
รับรหัสการจองทันที

จาก TBS Kuala Lumpur ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

07:30
TBS Kuala Lumpur
12:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
07:30
TBS Kuala Lumpur
12:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
08:30
TBS Kuala Lumpur
13:25
, สิงคโปร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
13:40
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
09:00
TBS Kuala Lumpur
14:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
15:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
15:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
15:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
15:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
15:25
, สิงคโปร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
15:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
10:30
TBS Kuala Lumpur
15:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
17:25
, สิงคโปร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
17:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
17:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
12:30
TBS Kuala Lumpur
17:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
18:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
18:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
18:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
18:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
18:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
13:30
TBS Kuala Lumpur
18:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
14:30
TBS Kuala Lumpur
19:25
, สิงคโปร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
15:00
TBS Kuala Lumpur
19:40
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
15:00
TBS Kuala Lumpur
20:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
15:00
TBS Kuala Lumpur
20:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
15:30
TBS Kuala Lumpur
20:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
15:30
TBS Kuala Lumpur
20:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
15:30
TBS Kuala Lumpur
20:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
15:30
TBS Kuala Lumpur
20:25
Lavender MRT, สิงคโปร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
16:30
TBS Kuala Lumpur
21:25
, สิงคโปร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
18:30
TBS Kuala Lumpur
23:25
, สิงคโปร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
19:45
TBS Kuala Lumpur
00:50
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
19:45
TBS Kuala Lumpur
00:25
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
19:50
TBS Kuala Lumpur
00:30
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
19:50
TBS Kuala Lumpur
00:55
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
20:30
TBS Kuala Lumpur
01:25
, สิงคโปร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
21:00
TBS Kuala Lumpur
02:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
21:00
TBS Kuala Lumpur
01:40
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
21:30
TBS Kuala Lumpur
06:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
8h 30m
22:00
TBS Kuala Lumpur
03:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
22:00
TBS Kuala Lumpur
02:40
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
22:00
TBS Kuala Lumpur
03:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
22:30
TBS Kuala Lumpur
03:25
, สิงคโปร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
04:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
23:30
TBS Kuala Lumpur
04:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
23:55
TBS Kuala Lumpur
04:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
23:55
TBS Kuala Lumpur
05:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
รับรหัสการจองทันที