50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

10:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
15:00
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
10:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
4ชั่วโมง
ทันที 
16:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
21:00
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
16:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
20:00
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
4ชั่วโมง
ทันที 
16:15
TBS กัวลาลัมเปอร์
20:15
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
4ชั่วโมง
ทันที 
23:55
TBS กัวลาลัมเปอร์
03:55
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
4ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

07:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:15
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:30
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:15
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:15
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:15
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:45
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:00
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
01:30
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
03:30
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ (KUL) ถึง สิงคโปร์ (SIN) โดย เที่ยวบิน

#AK9354
01:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
02:15
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD7811
02:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
03:40
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK701
06:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
07:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK703
07:15
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:40
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
07:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
08:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:05
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
08:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:05
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD801
08:15
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:15
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK705
08:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:45
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#3K684
09:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:20
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#3K1664
09:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:45
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:15
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:15
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD803
10:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK707
10:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TR453
10:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:05
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:15
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#3K664
11:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:45
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
11:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:05
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:05
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK711
12:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:50
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
13:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
14:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK713
13:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
14:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
13:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
14:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:20
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
14:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#3K686
14:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:40
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK715
14:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD807
15:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TR469
15:15
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
17:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK717
16:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
18:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
16:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
17:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
16:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
18:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
18:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
17:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
18:15
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
18:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#3K1666
18:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#3K662
18:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK719
18:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:40
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
18:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:45
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:40
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
19:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
20:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
19:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
20:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD805
19:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
20:40
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#3K670
19:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
20:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
21:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
20:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
21:45
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK721
20:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TR467
21:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#3K688
21:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK9725
21:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:50
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
21:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:50
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
21:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:50
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที