กัวลาลัมเปอร์ ปลายทาง สิงคโปร์ @ รถบัส, เที่ยวบิน 22 ม.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Berjaya Times Square ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

Transtar Travel Pte Ltd
07:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
12:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
Instant
07:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
12:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
08:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
13:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
09:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
14:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
10:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
15:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
11:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
16:20
Boon Lay, สิงคโปร์
4h 50m
Instant
11:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
16:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
12:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
17:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
13:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
18:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
14:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
19:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
15:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
20:20
Boon Lay, สิงคโปร์
4h 50m
Instant
15:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
20:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
16:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
21:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
17:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
22:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
19:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
00:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
21:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
02:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
21:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
01:50
Boon Lay, สิงคโปร์
4h 50m
Instant
23:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
23:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
03:50
Boon Lay, สิงคโปร์
4h 50m
Instant
23:30
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
23:59
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
04:59
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant

จาก Terminal Bersepadu Selatan ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

07:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
07:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
12:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
09:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
09:01
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
13:41
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
09:01
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:06
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
09:01
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
14:06
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
10:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
10:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
10:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
10:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
10:31
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:36
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
10:31
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:36
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
10:31
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
15:11
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
12:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
17:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
13:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
13:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
13:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
13:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
13:31
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:36
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
13:31
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:36
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
13:31
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
18:11
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
15:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
15:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
19:40
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
15:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
15:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
15:31
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:36
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
15:31
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:36
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
15:31
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
20:11
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
19:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:50
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
19:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:50
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
19:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:30
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
19:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:55
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
19:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
00:55
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
21:01
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
01:41
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
21:01
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:06
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
21:01
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:06
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
21:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:10
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
21:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
21:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
22:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
02:40
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
22:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
03:05
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
23:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
23:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:35
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
23:55
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
04:35
Woodland Causeway Point, สิงคโปร์
4h 40m
Instant
23:55
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
05:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 5m
Instant

จาก Jalan Imbi ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

Transtar Travel Pte Ltd
07:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
12:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
12:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
17:05
Sentosa, สิงคโปร์
5h 5m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
12:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
17:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
15:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
20:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
16:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
21:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
18:00
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
23:15
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 15m
Instant

จาก KLIA ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

06:30
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
11:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
08:45
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
13:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
10:45
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
15:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
14:00
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
19:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
16:00
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
21:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
18:00
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
23:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
20:00
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
01:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
21:00
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
02:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
23:45
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
04:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant

จาก KLIA2 ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

06:10
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
11:10
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
08:30
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
13:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
10:30
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
15:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
13:45
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
18:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
15:45
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
20:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
17:45
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
22:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
19:45
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
00:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
20:45
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
01:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant
23:30
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
04:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
5h
Instant

จาก One Utama ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

Transtar Travel Pte Ltd
11:00
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
16:25
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
5h 25m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
11:00
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
16:25
Sentosa, สิงคโปร์
5h 25m
Instant

จาก Kuala Lumpur Airport ถึง สิงคโปร์ โดย เที่ยวบิน

#AK701
AirAsia
06:05
Kuala Lumpur Airport
07:10
Singapore Airport
1h 5m
Instant
#AK703
AirAsia
07:15
Kuala Lumpur Airport
08:20
Singapore Airport
1h 5m
Instant
07:35
Kuala Lumpur Airport
08:30
Singapore Airport
55m
Instant
08:05
Kuala Lumpur Airport
09:05
Singapore Airport
1h
Instant
#OD801
08:15
Kuala Lumpur Airport
09:15
Singapore Airport
1h
Instant