พนมเปญ ไป กรงเปรียห์สีหนุ

พนมเปญ ไป กรงเปรียห์สีหนุ

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

รายการแนะนำ

09:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 40นาที ด้วยไฟลท์ #LQ939 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
09:55
KOS Sihanoukville Airport
เร็วที่สุด
09:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 35นาที ด้วยไฟลท์ #LQ939 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
10:05
KOS Sihanoukville Airport
เร็วที่สุด
09:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 35นาที ด้วยไฟลท์ #LQ939 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
10:15
KOS Sihanoukville Airport

จาก พนมเปญคัมโฮ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย รถโดยสาร

14:30
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
18:45
Sihanoukville Downtown
15:15
พนมเปญคัมโฮ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
19:30
Sihanoukville Downtown

จาก พนมเปญโอลิมปิก ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย รถโดยสาร

ทันที
00:30
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 5ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น รถโรงแรม
3.8
05:30
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
ทันที
07:15
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มินิบัส 12
3
12:00
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
ทันที
07:30
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 5ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มินิบัส 12
3
12:30
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
ทันที
08:30
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น เรือขนส่งชายฝั่ง
13:00
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
ทันที
09:30
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มินิบัส 12
3
14:00
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
ทันที
10:30
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มินิบัส 12
3
15:00
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
ทันที
14:00
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มินิบัส 12
3
18:30
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
ทันที
15:00
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มินิบัส 12
3
19:30
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
ทันที
16:00
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มินิบัส 12
3
20:30
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
ทันที
17:00
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มินิบัส 12
3
21:30
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
ทันที
18:00
พนมเปญโอลิมปิก
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มินิบัส 12
3
22:30
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม

จาก รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย รถโดยสาร

ทันที
07:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Universe Luxury 27 ที่นั่ง
3.6
14:00
พระสีหนุไจแอนด์ไอบิส

จาก ท่าอากาศยานพนมเปญ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เครื่องบิน

06:25
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 50นาที ด้วยไฟลท์ #LQ909 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
07:15
KOS Sihanoukville Airport
06:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 45นาที ด้วยไฟลท์ #LQ909 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
07:15
KOS Sihanoukville Airport
เร็วที่สุด
07:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 35นาที ด้วยไฟลท์ #LQ909 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
08:10
KOS Sihanoukville Airport
09:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 45นาที ด้วยไฟลท์ #K6143 โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air ในชั้น ชั้นประหยัด
09:45
KOS Sihanoukville Airport
09:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 40นาที ด้วยไฟลท์ #LQ939 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
09:55
KOS Sihanoukville Airport
เร็วที่สุด
09:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 35นาที ด้วยไฟลท์ #LQ939 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
10:05
KOS Sihanoukville Airport
เร็วที่สุด
09:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 35นาที ด้วยไฟลท์ #LQ939 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
10:15
KOS Sihanoukville Airport
11:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 45นาที ด้วยไฟลท์ #K6143 โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:15
KOS Sihanoukville Airport
15:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 40นาที ด้วยไฟลท์ #K6141 โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air ในชั้น ชั้นประหยัด
15:55
KOS Sihanoukville Airport
เร็วที่สุด
16:55
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 35นาที ด้วยไฟลท์ #LQ921 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
17:30
KOS Sihanoukville Airport
19:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 50นาที ด้วยไฟลท์ #K6143 โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air ในชั้น ชั้นประหยัด
20:20
KOS Sihanoukville Airport
19:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ใช้เวลา 40นาที ด้วยไฟลท์ #LQ909 โดยสายการบิน Lanmei Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
20:30
KOS Sihanoukville Airport

จาก โรงแรมใดก็ได้ในพนมเปญ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย แท็กซี่

อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในพนมเปญ
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
กรงเปรียห์สีหนุ
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในพนมเปญ
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
กรงเปรียห์สีหนุ

เวลา พนมเปญ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ

เวลา พนมเปญ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Glassflower พรีเมี่ยม ตลอดเวลา$ 177.41
Giant Ibis Transport Universe Luxury 27 ที่นั่ง 07:30 - 14:00$ 13

การเดินทางจาก สีหนุวิลล์ -พนมเปญ

เกี่ยวกับสีหนุวิิลล์

ถ้าคุณชอบน้ำทะเลใสใส หาดทรายยาวน้ำตื้นและมีปาร์ตี้สไตล์เดียวกันกับเกาะพงันแต่ไม่ต้องเดินทางไปที่เกาะไกลๆ สีหนุวิลล์เป็นทางเลือกที่ดีและให้คุณได้มากกว่าความสุขและพร้อมรองรับคุณ ที่นี่ไม่มีห้างสรรพสินค้าล้ำสมัยที่มีการตกแต่งแบบระยิบระยับหรืิอ โรงแรมหรูหราสไตล์บูติก แต่ว่าที่สีหนุวิวล์คุณจะเจอกับบรรยากาศของทะเลและอากาศที่จะทำให้คุณได้ผ่อนคลายคล้ายๆกับคุณกำลังท่องเที่ยวทะเลในประเทศไทยเมื่อ 10 หรือ 20 ปีที่แล้ว เรียกได้ว่ามีครบถ้วนทั้ง สถานบันเทิงยามค่ำคืน, ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ, บาร์, ร้านนวดและตลาด และมักจะมีบริษัททัวร์เอเจนซี่จัดทัวร์ดำน้ำไปตามหมู่เกาะใกล้เคียงรอบๆ ซึ่งทะเลที่นั่นสวยงามมาก ถึงแม้ว่าสีหนุวิลล์จะไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ทำแต่ก็นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เงียบสงบคุ้มค่าในการใช้วันหยุดซักสองสามวันแก่การผักผ่อนหย่อนใจได้อยู่นิ่งๆพักผ่อนสมองและใช้ชีวิตช้าลง ไปชิมเบียร์สดอังกอร์ (เป็นเบียร์เจ้าแรกที่ตั้งอยู่ที่สีหนุวิลล์) และต้นไม้ที่ให้ร่มเงาต่างๆที่ปกคลุมดอกไม้หลายหลายชนิดที่อยู่ภายในวัดสีหนุวิล.

การเดินทางจากพนมเปญไปสีหนุวิลล์โดยรถบัส

มีจำนวนผู้ประกอบการรถบัสหลายบริษัทที่ให้บริการเส้นทางระหว่างพนมเปญและสีหนุวิลล์ แต่เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีอีกทั้งราคาและคุณภาพของบริการที่เหมาะสม ทางบริษัท 12go.asia จึงเข้าร่วมกับ Giant Ibis Transport เหตุผลเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการเส้นทางต่างๆสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะท่องเที่ยวภายในประเทศกัมพูชาแล้วยังรวมไปถึงเหตุผลของความปลอดภัย (road safety is an issue in Cambodia) อีกทั้งค่าตั๋วส่วนหนึ่งจากราคาตั๋วทุกใบนั้นจะถูกเก็บนำไปเป็นค่าบำรุงรักษา สวนอนุรักษ์นกแห่งชาติในประเทศกัมพูชา และผู้โดยสารที่จองตั๋วรถบัสกับ Giant Ibis Transport นั้นจะได้บัตรโดยสารรถบัสที่ครอบคลุมประกันชีวิตอีกด้วย และในขณะนี้ทางบริษัท Giant Ibis Transport ยังเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่เปิดให้จองตั๋วรถบัสล่วงหน้าสำหรับรถบัสที่ให้บริการเส้นทางภายในประเทศกัมพูชา

เส้นทางจากพนมเปญไปยังสีหนุวิลล์ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที ถนนแห่งชาตินั้นมีสภาพดีมาก ให้ลืมประสบการณ์การเดินทางบนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อสำหรับคนที่เคยเดินทางมาแล้วเมื่อ 5 ปีก่อน ปัจจุบันมีรถบัส 3 รอบต่อวันให้บริการเส้นทางตรงไปยังสีหนุวิลล์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งทะเลรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศกัมพูชา: ให้บริการรอบ แรกทีี่ 08:00, 09:30 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 12:30 ตั๋วราคาใบละ USD12 การจ่ายเงินเพื่อได้จับจองเลือกที่นั่งล่วงหน้า พยายามหลีกเลี่ยงที่นั่งด้านหน้าถ้าคุณสามารถเลือกที่นั่งได้ บริษัท Giant Ibis ให้บริการดีเยี่ยม รถบัสมีเครื่องปรับอากาศและยังให้บริการอาหารว่างขนาดเล็กหรือขวดน้ำในระหว่างการเดินทางอีกด้วย

ข่าวดี – หรือข่าวดีมาก: รถบัสของ Giant Ibis มีบริการ Wi-Fi

หมายเหตุ บนรถบัสเส้นทาง พนมเปญ - สีหนุวิลล์ ไม่มีห้องน้ำไว้ให้บริการ แต่รถบัสจะแวะหยุดพัก 10 นาทีระหว่างเดินทาง

ในพนมเปญ รถบัสของ Giant Ibis Transport ออกเดินทางจากออฟฟิศ ถนน106 ที่ตั้งอยู่ติดกับไนท์มาร์เก็ตและเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ถ้าคุณพักอยู่ที่โรงแรมที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Giant Ibis Transport คุณสามารถเรียกใช้บริการรถไปรับได้ฟรี และตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Giant Ibis Transport ได้ผ่านหน้าเว็บไซค์ของ Giant Ibis

ในสีหนุวิลล์, สถานีขนส่ง Giant Ibis Transport ตั้งอยู่ที่ 2 Thnou Street, ห่างจาก Golden Lions Circle 200 เมตร ห่างไปอีก 500 เมตร จะถึงหาด Serendipity และห่างจากหาด Ochheuteal เกือบ 1 กิโลเมตร ที่ที่มีที่พักมามายให้คุณเลือกรวมถึงมีให้เลือกหลากหลายราคาที่และถ้าหากคุณไม่ต้องการเดิน คุณสามารนั่งรถตุ๊ก-ตุ๊ก ไปยังสถานที่ต่า่งๆได้อีกด้วย (ปกติราคาจะเริ่มจาก 1 ดอลล่าสหรัฐฯ ถึง 5 ดอลล่าสหรัฐฯ)

การเดินทาง

วิธีการเดินทางจากหาดหนึ่งไปยังอีกหาดในสีหนุวิลล์ คือมอเตอร์ไซค์ โดย มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือเช่า สกู๊ตเตอร์ กฏการเช่ายานพาหนะสำหรับชาวต่างชาติจะเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ แต่ปัจจุบันราคาการเช่าจะอยู่ที่ 5 ดอลล่าสหรัฐฯ ต่อวัน รถมอเตอร์ไซค์เช่าอาจจะไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเพราะฉะนั้นควรขับขี่อย่างระมัดระวัง

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคิดค่าบริการ 1 ดอลล่าสหรัฐฯ สำหรับการเดินทางระยะสั้น (เช่นระหว่างชายหาดใกล้เคียงหรือจากชายหาดใดๆ ยกเว้นจากหาด Otres ไปยังใจกลางเมือง)

รถตุ๊กตุ๊ก ที่เมืองสีหนุวิลมีแนวโน้มที่จะแพงเกินราคาจริง คุณควรต่อรองและตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคุณก่อนที่คุณจะขึ้นรถ คนขับรถตุ๊กตุ๊กที่อยู่รอบ ๆ สถานีรถโดยสารจะยากต่อการต่อรอง การเดินทางระยะสั้นภายในเมืองมีค่าใช้ประมาณ 3 ดอลล่าสหรัฐฯ

เลือกชายหาดไหนดีในเมืองสีหนุวิลล์

เป็นกรณีที่เกิดได้ยากเพราะปกติแล้วชายหาดในพื้นแผ่นดินจะเทียบไม่ติดกับชายหาดตามเกาะ แต่ชายหาดในที่ติดแผ่นดินใหญ่ของสีหนุวิลล์กลับเป็นเรื่องตรงกันข้าม บางคนก็บอกว่าเมืองสีหนุขาดสิ่งอำนวยความสะดวก แต่สีหนุวิลล์ก็ยังมีความดั้งเดิม เรียบง่าย ต้องบอกว่าขอบคุณกับชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เลือกเมืองนี้เป็นบ้านใหม่ของพวกเขา เนื่องจากมีร้านอาหารตะวันตกที่ยอดเยี่ยมและบาร์มากมาย ชายหาดทอดยาวของเมืองสีหนุวิลล์ไม่เคยทำให้รู้สึกอึดอัดเกินไป

ชายหาด Serendipity และชายหาด Ochheuteal

ทั้งสองเป็นชายหาดที่นิยมมากที่สุดของสีหนุ มีน้ำทะเลที่ยังคงความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์, เต็มไปด้วยร้านอาหารริมชายหาดและบาร์, หน่วยงานการท่องเที่ยวและที่พักหรือโรงแรม 5 ดาวในราคาที่เทียบเท่าบังกะโล หาดSerendipity ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าและมีสถานบันเทิงยามค่ำคืน, แต่ชายหาดนั้นไม่ใหญ่มากนัก. Ochheuteal หาดทรายสีบรอนซ์ทอดยาว (ถ้าคุณซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านอาหารริมชายหาด), มีเจ็ทสกีมากมายจอดอยู่เลียบชายหาดซึ่งจะทำให้การว่ายน้ำค่อนข้างเป็นเรื่องอันตรายในบางครั้ง

ชายหาด Sokha

ชายหาด Sokha อยู่ถัดจากชายหาด Serendipity และอยู่ฝั่งขวาของถนนริมน้ำ. มีเพียงแค่เตียงอาบแดดไม่มีร้านอาหารที่นั่น, จะมีแค่ชายหาดสีขาวแคบๆ, และม้านั่งไม้คู่และเงาของต้นไม้บางต้นที่ทอดยาวไปยังชายหาด. แต่อย่างไรก็ตามทั้งทะเลและวิวทิวทัศน์นั้นสวยงาม. และมีรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดในสีหนุวิลล์, ชื่อ Sokha Beach Resort, ตั้งอยู่ถัดจากชายหาด Sokha.

ชายหาด Independence

ชายหาด Independence มีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเช่นเดียวกับชายหาด Ochheuteal, ข้อดีคือมีเงาหมาแน่นจากต้นไม้; ข้อเสียคือ – หาดจะค่อนข้างแคบกว่าหาดอื่น.

ชายหาด Hawaii และหาด Victory

สองหาดนี้แน่นอนว่าไม่ใช่หาดที่สมบูรณ์, มีต้นปาล์มและเตียงอาบแดด, เช่นกัน. และเนื่องจากมีเรือบางลำจอดที่อยู่ที่ท่าเรือเล็กๆระหว่างหาด Hawaii และหาด Victory, น้ำไม่ค่อยใสเมื่อเทียบกับหาดอื่นๆในสีหนุวิิลล์. ที่นี่จะมีสองโรงแรมที่ท่องเที่ยวแพคเกจมักจะ ชำระ และไนท์คลับที่ใหญ่ที่สุดในเมือง, สนามบิน, อยู่ใกล้กับท่าเรือ

หาด Otres

หาด Otres ได้รับโหวตว่าให้เป็นที่สุดของสีหนุวิลล์ หาด Otres ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของหาดOchheuteal. ล้อมรอบไปด้วยวิวที่สวยงามละเอียดอ่อนไม่สิ้นสุด, มีเตียงอาบแดดใต้ร่มฟางริมชายหาดซึ่งเรียบง่าย. ข้อเสียอย่างเดียวของหาดOtres คือสถานที่ตั้ง – ไม่มีสถานบันเทิงยามค่ำคืน, ไม่มีร้านอาหารข้างทาง, ไม่มีตลาด, และไม่มีร้านสะดวกซื้ออยู่บริเวณใกล้เคียง. แต่ถ้าคุณมองหาสถานที่เงียบสงบในแบบชายหาดแห่งความฝัน, ชายหาดOtres เป็นสถานที่ที่ควรไป.

Further afield from Sihanoukville

จากท่ารถบัสใหม่ในสีหนุวิลล์มีรถบัสให้บริการรับส่งไปยัง Kampot, Kep, Koh Rong และ Koh Kong (สถานที่สุท้ายจะอยูติดกับเขตชายแดนประเทศไทย Hat Lek เป็นที่ที่คุณสามารถเดินทางไปยัง ตราด และ เกาะช้าง)

การขนส่งจาก พนมเปญ ไปยัง กรงเปรียห์สีหนุ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก พนมเปญ ถึง กรงเปรียห์สีหนุ

AM
รถบัส รถโรงแรม, Virak Buntham Express, 11 ก.ย. 2019
เตี้ยเกิน แคบเกิน สั้นเกินไป...นั่งก็ไม่ได้ ทรมานตลอดการเดินทาง...ถ้าคุณสูงเกิน150เซ็นติเมตร...ไม่แนะนำค่ะ
AN
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 1 ก.พ. 2020
The bus had overbooking, and a 30 minuts delayed and the because of the overbooking we had to wait 30 minuts to solve the problem, one passenger volunteered that's gonna take the fold up chair and even we did it go in time we stopped for a 30 minut lunch time and arrived and 1h later. Thei said that she is gonna get 50% of the ticket se got 5$ and the ticket was 15$. But the driver was driving very calm and safe.
AL
รถบัส รถโรงแรม, Virak Buntham Express, 19 ม.ค. 2020
the roads were very very bumpy...and the sleeping place is too small for two average build people. the rest was ok
การตอบกลับจาก 12Go
Dear Alexander Luscombe, Thank you for the review and comment! We are glad to hear that you were generally satisfied with the journey despite drawbacks. Your comment is valuable for us to help improve our service in the future, as well as the operator's quality toward customers. We will inform the Virak Buntham Express operator about it so that they can improve their services accordingly. Our team wishes you a great day! Best regards, Maksym Allianov, 12Go Business Development Team [Support case #1064419](https://12go.asia/en/support-case?token=04627808e0d8f7ee50144533706ab1fa)
LB
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 19 ม.ค. 2020
7 hours of travel and not to comfortable
NC
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 19 ม.ค. 2020
Ride was fine just not quite as advertised. Importantly the Driver was good and aircon worked but... no wifi after 30 mins, power plugs didn't work, no seat belt on my seat, left 30 minutes late and only one stop
VK
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 11 ม.ค. 2020
Comfortable bus drive, spacious seats, just the right amount of stops (2x short toilet break, 1x 30min lunch break), bus left on time and arrived earlier than expected in Sihanoukville, close to the pier.
DN
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 7 ม.ค. 2020
The journey was ok, we left pretty much on time and arrived around expected time. The seats are not comfy, but I guess you get what you pay for. No complains.
MB
รถตู้ วีไอพี, Virak Buntham Express, 11 ธ.ค. 2019
Very slow trip and driver stop many times
CT
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 27 ต.ค. 2019
The Bus was good and we started in Time, but it was very irritating that the Bus stops more than one time on the trip - die Toilette, for lunch and for Toilette again. Because of an traffic accident we arrived 3 hours later. That was very hard because the most people in the Bus couldn‘t arrive the ferry to one of the islands intime.
YH
รถบัส รถโรงแรม, Virak Buntham Express, 27 ต.ค. 2019
Tellement pratique : arrivé à ppenh le soir ā 9:30, le temps de se restaurer et de prendre un tuk tuk pour rejoindre le bus qui partait à 00:30 ... arrivée a sihanoukville au lever du jour sans sen rendre compte. .. 1 nuit d'hôtel économisé et 1 jour de gagné ...
MD
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 11 ต.ค. 2019
Got the 8am bus, bus left an hour late after we got their early as it waited for people who were late, I don't mind a little wait but an hour is stupid without any explanation. Half the bus missed their ferries as we didn't arrive til about 4:20, what's the point in setting a departure time.. Also the bus stop should be near the pier in Sihanoukville where everybody is heading towards, they won't let you off near the pier so you have to waste about 15 minutes driving past it to catch a tuk tuk back up the road, shambles.
JE
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 30 ส.ค. 2019
Pleasant trip, no issues!
MW
รถตู้ วีไอพี, Virak Buntham Express, 21 มิ.ย. 2019
Bus made too many stops took 6,5 hours instead of 4 and driver did not drive save
FB
รถตู้ วีไอพี, Virak Buntham Express, 21 มิ.ย. 2019
Booking process was simple and easy, van was comfortable however the driving was dangerous and erratic, we felt frightened and felt that the driver had no consideration for anyone's safety.
MH
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 18 มิ.ย. 2019
Good service
NN
รถตู้ วีไอพี, Virak Buntham Express, 14 มิ.ย. 2019
Operator didn’t seem to have much idea as to where I should be. Was dropped at the address advised on my booking but had to then get a tuk tuk to another depot. The operator had looked at my ticket twice but still didn’t sort it out until I queried it. Bus ride was very bumpy and cramped. Not comfortable at all.
BS
รถตู้ วีไอพี, Virak Buntham Express, 7 มิ.ย. 2019
All is good staff from virak buntham is very helpfull A lot of traffic on the road tho So the trip took a lot longer then expected
BI
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 10 พ.ค. 2019
Bus was fairly clean and comfortable. Bus drivers were very bad even by Cambodia standards: driving on the entire road, not paying attention to the road, honking every 2 nanoseconds, speaking loudly between them and having a picnic in front of the bus while driving
MZ
รถบัส Universe Luxury 27 ที่นั่ง, Giant Ibis Transport, 23 เม.ย. 2019
Really spacious seats and how nice to get bread!
MR
รถตู้ วีไอพี, Virak Buntham Express, 18 เม.ย. 2019
Stopped a million times to pick up and drop off people.
3.5
362 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
29%
4
27%
3
21%
2
9%
1
14%

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา