50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ออง มิงกาลาร์ ถึง เนปยีดอ โดย รถบัส

06:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
12:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
07:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
13:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
07:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
14:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง 30นาที
08:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
14:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
08:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
14:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
08:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
15:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง 30นาที
09:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
15:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
10:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
16:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
11:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
17:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
12:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
18:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
12:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
18:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
13:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
19:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง 30นาที
13:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
19:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
14:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
20:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
15:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
21:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง 30นาที
16:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
22:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
17:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
23:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
18:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
00:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
18:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
00:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
20:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
02:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
21:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
03:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
22:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
04:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
22:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
04:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
22:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
04:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง
23:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
05:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง 30นาที
23:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
06:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
6ชั่วโมง 30นาที

จาก ใจกลางย่างกุ้ง ถึง เนปยีดอ โดย รถไฟ

05:00
ใจกลางย่างกุ้ง
17:00
Naypyitaw Central
12ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:00
ใจกลางย่างกุ้ง
15:20
Naypyitaw Central
9ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
08:00
ใจกลางย่างกุ้ง
17:00
Naypyitaw Central
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:00
ใจกลางย่างกุ้ง
01:50
Naypyitaw Central
10ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
15:45
ใจกลางย่างกุ้ง
02:50
Naypyitaw Central
11ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:00
ใจกลางย่างกุ้ง
01:55
Naypyitaw Central
8ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานย่างกุ้ง (RGN) ถึง เนปยีดอ โดย เที่ยวบิน

06:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
06:50
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
#K7234
06:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
20กิโลกรัม
06:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
06:50
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
06:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:05
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
06:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:05
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
06:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:30
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
ทันที 
 
06:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:20
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
06:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:20
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
06:40
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:30
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
06:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:35
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
06:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:35
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
06:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:35
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
06:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:35
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
07:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
07:50
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
07:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
08:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
ทันที 
 
07:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
08:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
ทันที 
 
11:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
12:30
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
13:20
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
16:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
17:05
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
16:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
17:35
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
17:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
17:50
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
17:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
18:20
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
50นาที
ทันที 
 
#K7236
17:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
18:30
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
20กิโลกรัม
17:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
18:45
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
ทันที 
 
17:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
18:45
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
ทันที 
 
18:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
19:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
ทันที 
 
18:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
19:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
ทันที 
 
18:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
19:30
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
1ชั่วโมง
ทันที 
 

เวลา ย่างกุ้ง ถึง เนปยีดอ

เวลา ย่างกุ้ง ถึง เนปยีดอ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Myanmar Railways Upper Class 05:00 – 17:00MMK 16,158
Elite Express Economy 45 06:00 – 12:00MMK 11,751
Elite Express Business 08:00 – 14:00MMK 17,627
Elite Express Economy 45 10:00 – 16:00MMK 11,751
Elite Express Economy 45 12:00 – 18:00MMK 11,751
Elite Express Economy 45 14:00 – 20:00MMK 11,751
Myanmar National Airlines Economy #UB11316:15 – 17:05MMK 223,323
Air KBZ Economy #K723617:30 – 18:30MMK 214,887
Mandalar Minn Express Express 18:00 – 00:00MMK 13,220
Elite Express Executive 20:00 – 02:00MMK 14,689
Elite Express Business 22:00 – 04:00MMK 17,627

เส้นทางยอดนิยมใน พม่า

จะเดินทางจาก ย่างกุ้ง ไป เนปยีดอ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ย่างกุ้ง ไป เนปยีดอ, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • รถไฟ

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถไฟ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เที่ยวบิน ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ MMK 309,349 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ MMK 11,750 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก ย่างกุ้ง ถึง เนปยีดอ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 373 ไมล์ (600 กิโลเมตร) จาก ย่างกุ้ง ไปยัง เนปยีดอ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 199 ไมล์ (320 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ย่างกุ้ง ไป เนปยีดอ?

ถ้าคุณเดินทางจาก ย่างกุ้ง ไป เนปยีดอ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 12 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ย่างกุ้ง ไป เนปยีดอ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ย่างกุ้ง ไป เนปยีดอ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Elite Express: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ MMK 11,750 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ MMK 309,349 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ย่างกุ้ง ไป เนปยีดอ:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ MMK 11,750 บาท จนถึง MMK 17,626 บาท;
 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ MMK 16,157 บาท จนถึง MMK 16,157 บาท;
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ MMK 177,604 บาท จนถึง MMK 309,349 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก ย่างกุ้ง ไปที่ เนปยีดอ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 26 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ย่างกุ้ง ไปยัง เนปยีดอ มีไฟลท์ประมาณ 20 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 3 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ย่างกุ้ง ไปยัง เนปยีดอ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ย่างกุ้ง ไปยัง เนปยีดอ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ย่างกุ้ง ไปยัง เนปยีดอ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก ย่างกุ้ง ไป เนปยีดอ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ MMK 177,604 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก ย่างกุ้ง ไปยัง เนปยีดอ Air KBZ, Myanmar Airways Intl, Myanmar National Airlines

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก ย่างกุ้ง ไปยัง เนปยีดอ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ย่างกุ้ง ไปยัง เนปยีดอ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ย่างกุ้ง ไปยัง เนปยีดอ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 58% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
 • 36% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
 • 6% เลือกนั่งเครื่องบิน.