50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก นิวเดลี ถึง Gandhinagar Jaipur โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:05
นิวเดลี
10:17
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
4ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 

จาก นิวเดลี ถึง ชัยปุระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:05
นิวเดลี
10:40
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:05
นิวเดลี
10:40
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:25
นิวเดลี
19:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
13:25
นิวเดลี
19:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
13:25
นิวเดลี
19:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:55
นิวเดลี
00:20
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
19:55
นิวเดลี
00:20
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
19:55
นิวเดลี
00:20
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 

จาก เดลี ถึง ชัยปุระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

01:40
เดลี
07:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
01:40
เดลี
07:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
01:40
เดลี
07:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
04:25
เดลี
10:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:25
เดลี
10:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:25
เดลี
10:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:25
เดลี
10:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:25
เดลี
10:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:40
เดลี
10:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:40
เดลี
10:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:40
เดลี
10:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:40
เดลี
10:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
04:40
เดลี
10:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:40
เดลี
11:35
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:40
เดลี
11:35
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:40
เดลี
11:35
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:40
เดลี
11:35
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:40
เดลี
11:35
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:40
เดลี
11:35
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
11:50
เดลี
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:50
เดลี
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:50
เดลี
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:50
เดลี
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:50
เดลี
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:50
เดลี
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
12:30
เดลี
19:05
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:30
เดลี
19:05
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:30
เดลี
19:05
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:05
เดลี
18:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:05
เดลี
18:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:05
เดลี
18:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:30
เดลี
19:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:30
เดลี
19:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:30
เดลี
19:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
20:25
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
20:25
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
20:25
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
20:25
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:35
เดลี
23:35
ชัยปุระ
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:35
เดลี
23:35
ชัยปุระ
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:35
เดลี
23:35
ชัยปุระ
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:35
เดลี
23:35
ชัยปุระ
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:20
เดลี
02:35
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
21:20
เดลี
02:35
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
21:20
เดลี
02:35
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
21:20
เดลี
02:35
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
22:30
เดลี
04:10
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
22:30
เดลี
04:10
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
22:30
เดลี
04:10
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
22:30
เดลี
04:10
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก เดลี ถึง Gandhinagar Jaipur โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

04:25
เดลี
09:28
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
5ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
04:25
เดลี
09:28
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
5ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
04:40
เดลี
09:52
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
5ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
04:40
เดลี
09:52
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
5ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
11:50
เดลี
16:54
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
5ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
11:50
เดลี
16:54
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
5ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
11:50
เดลี
16:54
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
5ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
19:59
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
4ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
19:59
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
4ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
19:59
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
4ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
19:59
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
4ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
17:35
เดลี
23:09
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
5ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
17:35
เดลี
23:09
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
5ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 

จาก นิวเดลีซาไรโรฮิลลา ถึง ชัยปุระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

04:57
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
10:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
04:57
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
10:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
04:57
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
10:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
04:57
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
10:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
04:57
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
10:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
08:20
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
13:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
08:20
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
13:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
08:20
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
13:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:20
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
14:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
12:05
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:05
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:05
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:07
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 13นาที
คืนเงิน 
12:07
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 13นาที
คืนเงิน 
12:07
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
17:20
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 13นาที
คืนเงิน 
13:20
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
18:15
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:20
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
18:15
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:20
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
18:15
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:22
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
18:15
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 53นาที