50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Nagoya Station Taiko Exit ไป โตเกียว ด้วย รถบัส

22:00
Nagoya Station Taiko Exit
05:20
Busta Shinjuky 3F, โตเกียว
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
Nagoya Station Taiko Exit
05:20
Akihabara, โตเกียว
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
Nagoya Station Taiko Exit
05:20
Akihabara, โตเกียว
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
Nagoya Station Taiko Exit
04:50
Busta Shinjuky 3F, โตเกียว
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
Nagoya Station Taiko Exit
04:50
Busta Shinjuky 3F, โตเกียว
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:45
Nagoya Station Taiko Exit
05:25
Busta Shinjuky 3F, โตเกียว
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Sakura Sakae ไป โตเกียว ด้วย รถบัส

22:15
Sakura Sakae, นาโงยะ
04:50
Busta Shinjuky 3F, โตเกียว
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
Sakura Sakae, นาโงยะ
04:50
Busta Shinjuky 3F, โตเกียว
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
Sakura Sakae, นาโงยะ
05:20
Akihabara, โตเกียว
7ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
Sakura Sakae, นาโงยะ
05:20
Akihabara, โตเกียว
7ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:30
Sakura Sakae, นาโงยะ
05:25
Busta Shinjuky 3F, โตเกียว
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Nagoya City ไป โตเกียว ด้วย รถบัส

00:30
Nagoya City
06:18
Tokyo Akihabara
5ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
00:45
Nagoya City
05:48
Tokyo Akihabara
5ชั่วโมง 3นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:45
Nagoya City
12:30
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Nagoya City
15:40
อิเคะบุคุโระ เนะริมะ อะคาบาเนะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:45
Nagoya City
16:00
Tokyo Akihabara
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:05
Nagoya City
18:30
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:05
Nagoya City
18:30
Nippori Ohji Kitasenju, โตเกียว
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:05
Nagoya City
18:30
Nippori Ohji Kitasenju, โตเกียว
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:05
Nagoya City
18:30
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:05
Nagoya City
18:30
Nippori Ohji Kitasenju, โตเกียว
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:05
Nagoya City
18:30
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:05
Nagoya City
18:30
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:05
Nagoya City
18:30
Nippori Ohji Kitasenju, โตเกียว
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:00
Nagoya City
22:50
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
Nagoya City
06:30
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
Nagoya City
06:30
Nippori Ohji Kitasenju, โตเกียว
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
Nagoya City
06:30
Nippori Ohji Kitasenju, โตเกียว
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
Nagoya City
06:30
Nippori Ohji Kitasenju, โตเกียว
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
Nagoya City
06:30
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
Nagoya City
06:30
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
Nagoya City
06:30
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:00
Nagoya City
06:36
Tokyo Akihabara
7ชั่วโมง 36นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:10
Nagoya City
05:45
อิเคะบุคุโระ เนะริมะ อะคาบาเนะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:15
Nagoya City
05:50
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:15
Nagoya City
05:55
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:15
Nagoya City
05:50
อิเคะบุคุโระ เนะริมะ อะคาบาเนะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:45
Nagoya City
04:50
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:45
Nagoya City
06:25
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก นาโงยะ ไป โตเกียว ด้วย รถไฟ

06:00
นาโงยะ
07:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:00
นาโงยะ
08:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:00
นาโงยะ
08:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:00
นาโงยะ
09:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:00
นาโงยะ
09:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
09:00
นาโงยะ
10:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
09:00
นาโงยะ
10:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
10:00
นาโงยะ
11:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:00
นาโงยะ
11:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
11:00
นาโงยะ
12:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
11:00
นาโงยะ
12:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:00
นาโงยะ
13:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
12:00
นาโงยะ
13:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:00
นาโงยะ
14:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
13:00
นาโงยะ
14:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
14:00
นาโงยะ
15:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:00
นาโงยะ
15:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:00
นาโงยะ
16:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:00
นาโงยะ
16:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
16:00
นาโงยะ
17:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:00
นาโงยะ
17:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:00
นาโงยะ
18:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:00
นาโงยะ
18:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
18:00
นาโงยะ
19:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
18:00
นาโงยะ
19:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:00
นาโงยะ
20:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
19:00
นาโงยะ
20:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:00
นาโงยะ
21:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:00
นาโงยะ
21:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:00
นาโงยะ
22:35
ชินากาวะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:00
นาโงยะ
22:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
22:00
นาโงยะ
23:40
โตเกียว
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน (NGO) ไป โตเกียว (TYO) ด้วย เที่ยวบิน

#BC549 #JL904
06:05
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 2h 55m
Naha Airport
13:40
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
06:40
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
08:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#BC761 #MM574
07:20
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 3h 30m
New Chitose Airport
14:05
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#BC761 #MM580
07:20
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 6h 30m
New Chitose Airport
17:05
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
9ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#BC761 #GK104
07:20
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 3h 25m
New Chitose Airport
14:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#NH3165 #GK600
07:30
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 2h 5m
Oita Airport
12:25
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
07:30
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
08:40
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#NH371 #NH664
07:35
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 1h 45m
Nagasaki Airport
12:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#NU43 #GK304
07:35
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 2h
Naha Airport
14:25
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#NH371 #GK646
07:35
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 4h 5m
Nagasaki Airport
15:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
7ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#NH371 #JL608
07:35
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 1h
Nagasaki Airport
11:45
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:40
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
08:50
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#GK381 #JL906
07:40
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 2h 15m
Naha Airport
14:45
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
7ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:45
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
09:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:45
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
08:50
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#GK691 #NH624
07:50
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 2h 5m
Kagoshima Airport
13:00
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#GK691 #GK628
07:50
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 10h 40m
Kagoshima Airport
21:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
13ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#GK691 #GK622
07:50
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 2h 45m
Kagoshima Airport
13:50
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง
ทันที 
 
07:50
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
08:50
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#NH1837 #NH406
07:50
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 2h 45m
Akita Airport
13:05
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#GK691 #BC304
07:50
NGO ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน, นาโงยะ
Stop 2h 15m