50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เมลเบิร์น ไป แคนเบอร์รา ด้วย รถบัส

09:00
เมลเบิร์น
17:00
แคนเบอร์รา
8ชั่วโมง
ทันที 
 
22:00
เมลเบิร์น
06:00
แคนเบอร์รา
8ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก Avalon Airport (AVV) ไป แคนเบอร์รา (CBR) ด้วย เที่ยวบิน

#JQ602 #QF1519
06:00
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 2h 35m
Sydney Airport Australia
10:55
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#JQ602 #QF1471
06:00
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 2h 30m
Sydney Airport Australia
10:50
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JQ614 #QF1479
09:05
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 1h 55m
Sydney Airport Australia
13:20
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#JQ604 #QF1461
13:10
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 15h 45m
Sydney Airport Australia
07:10
CBR Canberra Airport
18ชั่วโมง
ทันที 
 
#JQ604 #QF1517
13:10
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 2h 30m
Sydney Airport Australia
17:55
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#JQ604 #QF1483
13:10
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 2h
Sydney Airport Australia
17:25
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#JQ604 #QF1523
13:10
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 3h 5m
Sydney Airport Australia
18:30
CBR Canberra Airport
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#JQ604 #QF1497
13:10
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 3h 45m
Sydney Airport Australia
19:10
CBR Canberra Airport
6ชั่วโมง
ทันที 
 
#JQ604 #QF1495
13:10
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 4h 45m
Sydney Airport Australia
20:10
CBR Canberra Airport
7ชั่วโมง
ทันที 
 
#QF5604 #QF1497
13:10
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 3h 45m
Sydney Airport Australia
19:10
CBR Canberra Airport
6ชั่วโมง
ทันที 
 
#JQ606 #QF1495
15:45
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 2h 30m
Sydney Airport Australia
20:30
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#JQ606 #QF1499
15:45
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 2h 55m
Sydney Airport Australia
20:55
CBR Canberra Airport
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JQ610 #QF1461
20:30
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 8h 25m
Sydney Airport Australia
07:10
CBR Canberra Airport
10ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#JQ610 #QF1463
20:30
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 9h 50m
Sydney Airport Australia
08:35
CBR Canberra Airport
12ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JQ610 #QF1515
20:30
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 17h 45m
Sydney Airport Australia
16:30
CBR Canberra Airport
20ชั่วโมง
ทันที 
 
#JQ610 #QF1483
20:30
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 19h
Sydney Airport Australia
17:45
CBR Canberra Airport
21ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#JQ610 #QF1419
20:30
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 14h 25m
Sydney Airport Australia
13:10
CBR Canberra Airport
16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QF5610 #QF1463
20:30
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
Stop 9h 35m
Sydney Airport Australia
08:20
CBR Canberra Airport
11ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 

จาก Melbourne Airport Australia (MEL) ไป แคนเบอร์รา (CBR) ด้วย เที่ยวบิน

#QF402 #QF1513
06:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 45m
Sydney Airport Australia
09:05
CBR Canberra Airport
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF402 #QF1465
06:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 50m
Sydney Airport Australia
09:10
CBR Canberra Airport
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JQ500 #QF1471
06:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 2h 30m
Sydney Airport Australia
10:50
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JQ500 #QF1483
06:30
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 8h 55m
Sydney Airport Australia
17:45
CBR Canberra Airport
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#JQ500 #QF1463
06:30
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 23h 30m
Sydney Airport Australia
08:20
CBR Canberra Airport
1วัน 1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JQ500 #QF1419
06:30
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 4h 20m
Sydney Airport Australia
13:10
CBR Canberra Airport
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
06:30
MEL Melbourne Airport Australia
07:35
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF2146
06:30
MEL Melbourne Airport Australia
07:40
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:00
MEL Melbourne Airport Australia
08:05
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JQ502 #QF1419
07:30
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 3h 15m
Sydney Airport Australia
13:10
CBR Canberra Airport
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#JQ502 #QF1425
07:30
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 2h 30m
Sydney Airport Australia
12:25
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#QF418 #QF1419
08:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 2h 50m
Sydney Airport Australia
13:10
CBR Canberra Airport
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF418 #QF1471
08:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 30m
Sydney Airport Australia
10:50
CBR Canberra Airport
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
08:15
MEL Melbourne Airport Australia
09:20
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:30
MEL Melbourne Airport Australia
09:35
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF422 #QF1473
08:30
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 50m
Sydney Airport Australia
11:40
CBR Canberra Airport
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF2148
08:30
MEL Melbourne Airport Australia
09:40
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JQ524 #QF1479
08:50
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 2h 35m
Sydney Airport Australia
13:50
CBR Canberra Airport
5ชั่วโมง
ทันที 
 
#JQ524 #QF1421
08:50
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 4h 10m
Sydney Airport Australia
15:25
CBR Canberra Airport
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JQ502 #QF1419
08:50
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 1h 55m
Sydney Airport Australia
13:10
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#QF426 #QF1425
09:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 1h 5m
Sydney Airport Australia
12:25
CBR Canberra Airport
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#QF426 #QF1419
09:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 1h 50m
Sydney Airport Australia
13:10
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:15
MEL Melbourne Airport Australia
10:20
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:15
MEL Melbourne Airport Australia
10:20
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JQ506 #QF1479
09:20
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 2h 5m
Sydney Airport Australia
13:50
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JQ506 #QF1421
09:20
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 3h 40m
Sydney Airport Australia
15:25
CBR Canberra Airport
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JQ506 #QF1483
09:20
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 6h
Sydney Airport Australia
17:45
CBR Canberra Airport
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#QF430 #QF1425
09:30
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 35m
Sydney Airport Australia
12:25
CBR Canberra Airport
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#QF430 #QF1479
09:30
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 2h
Sydney Airport Australia
13:50
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#QF679 #QF726
09:40
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 3h 5m
Adelaide Airport
15:40
CBR Canberra Airport
6ชั่วโมง
ทันที 
 
#QF432 #QF1419
10:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 35m
Sydney Airport Australia
12:55
CBR Canberra Airport
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
10:15
MEL Melbourne Airport Australia
11:20
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:15
MEL Melbourne Airport Australia
11:20
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JQ508 #QF1421
10:20
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 2h 40m
Sydney Airport Australia
15:25
CBR Canberra Airport
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF2150
10:30
MEL Melbourne Airport Australia
11:40
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:45
MEL Melbourne Airport Australia
11:50
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF436 #QF1479
11:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 30m
Sydney Airport Australia
13:50
CBR Canberra Airport
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JQ506 #QF1497
11:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 5h 50m
Sydney Airport Australia
19:10
CBR Canberra Airport
8ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JQ506 #QF1483
11:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 4h 25m
Sydney Airport Australia
17:45
CBR Canberra Airport
6ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#QF436 #QF1483
11:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 4h 25m
Sydney Airport Australia
17:45
CBR Canberra Airport
6ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
11:00
MEL Melbourne Airport Australia
12:05
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF436 #QF1421
11:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 2h 5m
Sydney Airport Australia
15:25
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:45
MEL Melbourne Airport Australia
12:50
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF2152
11:55
MEL Melbourne Airport Australia
13:05
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF440 #QF1485
12:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 1h 35m
Sydney Airport Australia
15:55
CBR Canberra Airport
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#JQ510 #QF1523
12:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 4h 10m
Sydney Airport Australia
18:30
CBR Canberra Airport
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JQ510 #QF1483
12:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 3h 5m
Sydney Airport Australia
17:25
CBR Canberra Airport
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#JQ510 #QF1517
12:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 3h 35m
Sydney Airport Australia
17:55
CBR Canberra Airport
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
12:00
MEL Melbourne Airport Australia
13:20
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#JQ510 #QF1497
12:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 4h 50m
Sydney Airport Australia
19:10
CBR Canberra Airport
7ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF2130
12:20
MEL Melbourne Airport Australia
13:35
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:30
MEL Melbourne Airport Australia
13:35
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:35
MEL Melbourne Airport Australia
14:05
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:45
MEL Melbourne Airport Australia
14:05
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#QF444 #QF1483
13:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 2h 5m
Sydney Airport Australia
17:25
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#QF444 #QF1485
13:00
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 35m
Sydney Airport Australia
15:55
CBR Canberra Airport
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#JQ510 #QF1483
13:15
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 2h 10m
Sydney Airport Australia
17:45
CBR Canberra Airport
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JQ510 #QF1497
13:15
MEL Melbourne Airport Australia
Stop 3h 35m
Sydney Airport Australia
19:10
CBR Canberra Airport
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
13:15
MEL Melbourne Airport Australia
14:20
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:25
MEL Melbourne Airport Australia
14:30
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:25
MEL Melbourne Airport Australia
14:30
CBR Canberra Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที