50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Tokyo ถึง Ishikawa โดย รถไฟ

00:00
Tokyo
03:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
00:30
Tokyo
03:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
01:00
Tokyo
04:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
01:30
Tokyo
04:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
02:00
Tokyo
05:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
02:30
Tokyo
05:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
03:00
Tokyo
06:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
03:30
Tokyo
06:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
04:00
Tokyo
07:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
04:30
Tokyo
07:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
05:00
Tokyo
08:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
05:30
Tokyo
08:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
06:00
Tokyo
09:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
06:30
Tokyo
09:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
07:00
Tokyo
10:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
07:30
Tokyo
10:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
08:00
Tokyo
11:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
08:30
Tokyo
11:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
09:00
Tokyo
12:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
09:30
Tokyo
12:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
10:00
Tokyo
13:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
10:30
Tokyo
13:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
11:00
Tokyo
14:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
11:30
Tokyo
14:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
12:00
Tokyo
15:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
12:30
Tokyo
15:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
13:00
Tokyo
16:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
13:30
Tokyo
16:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
14:00
Tokyo
17:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
14:30
Tokyo
17:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
15:00
Tokyo
18:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
15:30
Tokyo
18:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
16:00
Tokyo
19:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
16:30
Tokyo
19:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
17:00
Tokyo
20:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
17:30
Tokyo
20:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
18:00
Tokyo
21:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
18:30
Tokyo
21:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
19:00
Tokyo
22:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
19:30
Tokyo
22:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
20:00
Tokyo
23:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
20:30
Tokyo
23:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
21:00
Tokyo
00:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
21:30
Tokyo
00:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
22:00
Tokyo
01:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
22:30
Tokyo
01:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
23:00
Tokyo
02:00
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง
23:30
Tokyo
02:30
Kanazawa, Ishikawa
3ชั่วโมง

จาก Haneda Airport ถึง Komatsu โดย เที่ยวบิน

07:55
HND Haneda Airport, Tokyo
09:00
KMQ Komatsu Airport
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:20
HND Haneda Airport, Tokyo
09:20
KMQ Komatsu Airport
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
 
09:25
HND Haneda Airport, Tokyo
10:30
KMQ Komatsu Airport
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:35
HND Haneda Airport, Tokyo
11:40
KMQ Komatsu Airport
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:00
HND Haneda Airport, Tokyo
14:05
KMQ Komatsu Airport
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:55
HND Haneda Airport, Tokyo
17:00
KMQ Komatsu Airport
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:05
HND Haneda Airport, Tokyo
18:05
KMQ Komatsu Airport
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
 
18:00
HND Haneda Airport, Tokyo
19:05
KMQ Komatsu Airport
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:40
HND Haneda Airport, Tokyo
20:40
KMQ Komatsu Airport
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
 
19:55
HND Haneda Airport, Tokyo
21:00
KMQ Komatsu Airport
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น