50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Malaysia

No foreign visitors allowed into Malaysia between the 18th of March - 14th of April 2020. Check for updates here

จาก สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์ ถึง บัตเตอร์เวิร์ท โดย รถไฟ

#9102
KTM
11:19
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
15:58
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 39นาที
ทันที 
#9104
KTM
13:34
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
18:17
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 43นาที
ทันที 
#9322
KTM
17:40
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
22:29
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 49นาที
ทันที 
#9106
KTM
20:24
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
01:11
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 47นาที
ทันที 
#9122
KTM
22:34
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
03:15
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 41นาที
ทันที 

จาก กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล ถึง ปีนัง โดย รถไฟ

#9222
KTM
07:12
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
12:04
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
#9420
KTM
10:23
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
15:16
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 53นาที
ทันที 
#9224
KTM
22:50
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
03:39
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
4ชั่วโมง 49นาที
ทันที 

จาก กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล ถึง บัตเตอร์เวิร์ท โดย รถไฟ

#9102
KTM
11:15
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
15:58
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 43นาที
ทันที 
#9104
KTM
13:30
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
18:18
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
#9322
KTM
17:31
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
22:30
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 59นาที
ทันที 
#9106
KTM
20:20
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
01:11
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 51นาที
ทันที 
#9122
KTM
22:30
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
03:16
บัตเตอร์เวิร์ท
4ชั่วโมง 46นาที
ทันที 

จาก TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง ปีนัง โดย รถบัส

08:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
13:00
ซันไกไนบอง, ปีนัง
5ชั่วโมง
ทันที 
23:20
TBS กัวลาลัมเปอร์
04:20
ซันไกไนบอง, ปีนัง
5ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง บัตเตอร์เวิร์ท โดย รถบัส

09:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:02
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
10:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
11:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:32
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:32
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:20
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:20
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:02
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
21:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
03:05
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
22:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
22:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
05:20
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:32
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
23:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
05:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
05:49
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 

จาก TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง บัตเตอร์เวิร์ท โดย รถบัส

10:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
12:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
16:30
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
16:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
18:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
22:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
21:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
01:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 
22:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
02:30
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
4ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง ปีนัง โดย รถบัส

10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:25
บูกิตเมอร์ตายัน, ปีนัง
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 

จาก เฮนเตียนดูตา ถึง บัตเตอร์เวิร์ท โดย รถบัส

00:10
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
06:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
00:30
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
06:20
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:45
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
15:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:15
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
16:05
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:15
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
16:05
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:45
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
16:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
11:15
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
17:05
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
12:15
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
18:05
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
12:15
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
18:05
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:00
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
21:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:00
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
21:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:00
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
22:50
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
18:15
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
00:05
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
21:45
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
03:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:15
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
05:05
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ถึง บัตเตอร์เวิร์ท โดย รถบัส

00:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
06:09
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
06:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
11:24
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
16:54
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
13:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
18:54
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
17:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
22:39
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
01:54
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
23:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
04:54
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2 ถึง บัตเตอร์เวิร์ท โดย รถบัส

01:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
06:27
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
06:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
11:42
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
11:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
17:12
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
13:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
19:12
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
17:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
22:57
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
20:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
02:12
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
23:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
05:12
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 

จาก กาจัง ถึง ปีนัง โดย รถบัส

09:00
กาจัง, กัวลาลัมเปอร์
14:25
บูกิตเมอร์ตายัน, ปีนัง
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 

จาก กาจัง ถึง บัตเตอร์เวิร์ท โดย รถบัส

10:00
กาจัง, กัวลาลัมเปอร์
15:31
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
12:00
กาจัง, กัวลาลัมเปอร์
17:31
บัตเตอร์เวิร์ท
5ชั่วโมง 31นาที
ทันที 

จาก Tesco ถึง บัตเตอร์เวิร์ท โดย รถบัส

09:00
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
14:30
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
17:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
22:30
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:30
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
03:00
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก Tesco ถึง ปีนัง โดย รถบัส

22:45
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
03:45
ซันไกไนบอง, ปีนัง
5ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ (KUL) ถึง ปีนัง (BWH) โดย เที่ยวบิน

#AK6110
07:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6124
08:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
08:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:15
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
55นาที
ทันที 
 
#OD2102
08:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
08:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
55นาที
ทันที 
 
09:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:10
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6112
09:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1ชั่วโมง
ทันที