50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์ ไป กัวลาลัมเปอร์ ด้วย รถบัส

07:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:08
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
07:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:06
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
07:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:43
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
07:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:43
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
08:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:13
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
08:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:06
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
08:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:13
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:24
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:06
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:08
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
10:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
15:06
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
10:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
15:13
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
10:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
15:13
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
13:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
18:06
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
13:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
18:08
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
14:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
19:36
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
14:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
19:43
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
14:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
19:43
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
15:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
20:06
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
15:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
20:08
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:13
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:13
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
20:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:06
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
20:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:13
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
20:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:13
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
21:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
02:36
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
22:45
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
03:58
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
23:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:38
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
23:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:43
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
23:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:36
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
23:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:54
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 

จาก โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์ ไป รัฐสลังงอร์ ด้วย รถบัส

08:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:27
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
14:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
19:57
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:27
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
20:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:27
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 27นาที
ทันที 

จาก โกลเดนไมล์ทาวเวอร์ ไป รัฐสลังงอร์ ด้วย รถบัส

00:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
06:01
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
07:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
12:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
07:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
12:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
08:00
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
13:31
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
08:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
13:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
08:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
13:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
09:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
14:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
09:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
14:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
10:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
15:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
10:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
15:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
11:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
16:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
11:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
16:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
12:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
17:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
12:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
17:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
13:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
18:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
13:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
18:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
14:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
19:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
14:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
19:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
15:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
20:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
15:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
20:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
16:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
21:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
16:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
21:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
17:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
22:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
17:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
22:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
18:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
23:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
18:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
23:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
19:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
00:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
19:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
00:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
20:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
01:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
20:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
01:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
21:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
02:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
21:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
03:01
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
21:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
02:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
22:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
03:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
22:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
03:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
23:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
04:24
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
23:33
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
04:56
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
23:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:16
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
23:59
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:30
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
23:59
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:30
วันอุทามา, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง 31นาที
ทันที 

จาก โกลเดนไมล์ทาวเวอร์ ไป กัวลาลัมเปอร์ ด้วย รถบัส

00:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:49
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 19นาที
ทันที 
00:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:40
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:59
สถานีรถไฟเซ็นทรัลกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:47
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:54
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 9นาที
ทันที 
06:00
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
11:09
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 9นาที
ทันที 
06:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
11:17
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
06:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
11:24
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 9นาที
ทันที 
06:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
11:29
สถานีรถไฟเซ็นทรัลกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
06:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
11:39
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 9นาที
ทันที 
07:01
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
12:10
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 9นาที
ทันที