50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์ ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

07:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:15
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:45
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
12:45
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:15
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:15
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:30
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:30
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
13:45
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:15
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:15
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:25
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
14:25
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
15:15
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
15:15
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
15:15
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
15:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
18:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
18:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
18:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
18:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
20:00
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
20:00
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
19:45
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
19:40
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
19:40
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
19:45
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
20:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
20:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
20:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
20:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:30
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:30
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:15
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:15
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:15
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:25
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:25
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
00:15
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:15
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:15
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:15
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:15
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:30
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:30
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
02:00
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:45
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
01:45
จาลาน อิมบิ, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
02:40
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
03:00
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
02:45
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
03:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
03:10
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
03:45
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:45
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:45
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:45
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:45
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
03:55
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:30
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:15
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:15
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:55
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:55
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:45
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:40
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
04:40
, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก โกลเดนไมล์ทาวเวอร์ ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
06:10
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
06:10
วันอุทามา, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
06:00
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
06:00
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:55
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:55
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:46
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:56
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:46
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
05:51
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:00
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
11:10
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที