สิงคโปร์ ปลายทาง กัวลาลัมเปอร์ @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 23 พ.ย. 2017

จาก Golden Mile Complex ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

Transtar Travel Pte Ltd
07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:45
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:15
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:30
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 30m
Instant
08:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
09:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
14:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
09:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
14:25
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
09:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
14:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
10:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
10:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:15
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
10:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
12:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
17:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
12:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
17:25
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
12:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
17:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
13:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
18:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
13:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
18:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
19:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
19:55
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
19:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
19:45
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:00
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 30m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
15:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
15:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
15:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
16:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
21:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
17:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
22:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
17:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
22:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:25
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:15
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:30
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 30m
Instant
19:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:15
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:30
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 30m
Instant
20:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
21:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
22:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
22:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
22:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:55
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
22:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:55
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
22:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
23:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:55
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
23:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
23:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
05:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
23:50
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
05:05
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant

จาก Woodlands ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ+รถไฟ+รถไฟ ตั๋วรถร่วม

Singapore - Johor Bahru - Gemas - Kuala Lumpur
#70
08:00
Woodlands, สิงคโปร์
08:05
Johor Bahru
5m
Instant
เที่ยวถัดไป 1 ชั่วโมง 55 นาที
#40
KTM
10:00
Johor Bahru
14:25
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4h 25m
Instant
เที่ยวถัดไป 35 นาที
#9514
KTM
15:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
17:12
Kuala Lumpur Sentral
2h 12m
Instant
#70
08:00
Woodlands, สิงคโปร์
08:05
Johor Bahru
5m
Instant
เที่ยวถัดไป 1 ชั่วโมง 55 นาที
#40
KTM
10:00
Johor Bahru
14:25
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4h 25m
Instant
เที่ยวถัดไป 35 นาที
#9514
KTM
15:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
17:12
Kuala Lumpur Sentral
2h 12m
Instant
Singapore - Johor Bahru - Gemas - Kuala Lumpur
#80
15:00
Woodlands, สิงคโปร์
15:05
Johor Bahru
5m
Instant
เที่ยวถัดไป 55 นาที
#42
KTM
16:00
Johor Bahru
20:20
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4h 20m
Instant
เที่ยวถัดไป 50 นาที
#9520
KTM
21:10
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
23:22
Kuala Lumpur Sentral
2h 12m
Instant

จาก Singapore Changi Airport ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย เที่ยวบิน

07:10
Singapore Changi Airport
08:05
Kuala Lumpur Airport
55m
Instant
#3K683
07:20
Singapore Changi Airport
08:25
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK700
AirAsia
07:35
Singapore Changi Airport
08:40
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
08:30
Singapore Changi Airport
09:30
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK702
AirAsia
08:45
Singapore Changi Airport
09:45
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
09:20
Singapore Changi Airport
10:20
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
09:55
Singapore Changi Airport
10:55
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK704
AirAsia
10:00
Singapore Changi Airport
11:05
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
10:15
Singapore Changi Airport
11:10
Kuala Lumpur Airport
55m
Instant
11:05
Singapore Changi Airport
12:05
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK706
AirAsia
12:10
Singapore Changi Airport
13:15
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
12:50
Singapore Changi Airport
13:45
Kuala Lumpur Airport
55m
Instant
#3K685
12:55
Singapore Changi Airport
13:55
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
13:40
Singapore Changi Airport
14:40
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK710
AirAsia
14:05
Singapore Changi Airport
15:10
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK712
AirAsia
14:55
Singapore Changi Airport
16:00
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
15:10
Singapore Changi Airport
16:10
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
16:10
Singapore Changi Airport
17:10
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK714
AirAsia
16:35
Singapore Changi Airport
17:40
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
16:55
Singapore Changi Airport
17:55
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
17:25
Singapore Changi Airport
18:25
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#3K669
18:05
Singapore Changi Airport
19:05
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK716
AirAsia
18:25
Singapore Changi Airport
19:30
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
18:40
Singapore Changi Airport
19:40
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#3K687
19:45
Singapore Changi Airport
20:45
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
19:55
Singapore Changi Airport
21:00
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK718
AirAsia
20:15
Singapore Changi Airport
21:20
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK720
AirAsia
21:45
Singapore Changi Airport
22:50
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK722
AirAsia
23:30
Singapore Changi Airport
00:35
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ