สิงคโปร์ ปลายทาง กัวลาลัมเปอร์ @ รถไฟ, รถบัส 26 ก.ย. 2017

103 การเดินทาง (THB 245 — 859)

จาก Woodlands ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ+รถไฟ+รถไฟ ตั๋วรถร่วม

#70
08:00
Woodlands, สิงคโปร์
08:05
Johor Bahru
5m
Instant
 
เที่ยวถัดไป 1 ชั่วโมง 55 นาที
#40
KTM
10:00
Johor Bahru
14:25
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4h 25m
Instant
 
เที่ยวถัดไป 35 นาที
#9514
KTM
15:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
17:12
Kuala Lumpur Sentral
2h 12m
Instant
 
Singapore - Johor Bahru - Gemas - Kuala Lumpur
#70
08:00
Woodlands, สิงคโปร์
08:05
Johor Bahru
5m
Instant
 
เที่ยวถัดไป 1 ชั่วโมง 55 นาที
#40
KTM
10:00
Johor Bahru
14:25
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4h 25m
Instant
 
เที่ยวถัดไป 35 นาที
#9514
KTM
15:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
17:12
Kuala Lumpur Sentral
2h 12m
Instant
 
Singapore - Johor Bahru - Gemas - Kuala Lumpur
#80
15:00
Woodlands, สิงคโปร์
15:05
Johor Bahru
5m
Instant
 
เที่ยวถัดไป 55 นาที
#42
KTM
16:00
Johor Bahru
20:20
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4h 20m
Instant
 
เที่ยวถัดไป 50 นาที
#9520
KTM
21:10
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
23:22
Kuala Lumpur Sentral
2h 12m
Instant
 

จาก Golden Mile Complex ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:10
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:40
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
08:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
08:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
09:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
14:10
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
09:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
14:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
09:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
14:25
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
10:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
10:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
10:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
10:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
12:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
17:25
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
12:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
17:10
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
12:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
17:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
13:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
18:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
13:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
18:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
13:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
18:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
13:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
18:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
15:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
15:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:10
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
15:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
15:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
16:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
21:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
16:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
21:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
17:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
22:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
17:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
22:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
17:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
22:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
17:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
22:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:10
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:25
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
19:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
19:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
20:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
20:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
21:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
21:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
02:55
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
22:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
22:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
22:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
22:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
23:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
23:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:40
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
23:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:55
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
23:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
23:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:55
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
23:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
05:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
23:50
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
05:05
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
23:50
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
05:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 

จาก Golden Mile Tower ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

06:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
11:40
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
06:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
11:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
06:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
11:55
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
07:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:10
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
07:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
11:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
07:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:50
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 20m
Instant
฿ 859
× 2 = ฿ 1,718
 
07:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:40
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
07:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
07:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:50
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 20m
Instant
฿ 859
× 2 = ฿ 1,718
 
08:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
08:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:10
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 614
× 2 = ฿ 1,228
 
08:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
08:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:10
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
08:01
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:11
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
08:01
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:51
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
08:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:25
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
08:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:40
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
08:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
08:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:55
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
09:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 611
× 2 = ฿ 1,222
 
09:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
14:10
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
09:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
09:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
14:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
09:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
14:40
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
09:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
14:40
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
09:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
14:50
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 20m
Instant
฿ 859
× 2 = ฿ 1,718
 
10:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
15:10
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
10:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
14:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
10:01
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
15:11
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
10:01
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
14:51
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
10:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
15:40
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
10:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
15:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
11:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
15:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
11:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
16:10
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
11:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
16:40
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
12:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:10
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
12:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
16:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
฿ 245
× 2 = ฿ 490
 
12:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:40
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
฿ 491
× 2 = ฿ 982
 
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก สิงคโปร์ ถึง กัวลาลัมเปอร์ ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 5h 15m ด้วยรถไฟ, รถบัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 318 กม. ผ่าน 103 สถานี จนถึงสถานีปลายทางกัวลาลัมเปอร์ โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 1 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางสิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 06:30 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 23:50 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากสิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ ได้แก่ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากสิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 245 (US $ 7.41) โดย (ใช้เวลา 4h 50m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 859 (US $ 25.99) โดย (ใช้เวลา 5h 20m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากสิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากสิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย