สิงคโปร์ ปลายทาง กัวลาลัมเปอร์ @ รถบัส, เที่ยวบิน 21 ม.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Golden Mile Complex ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:10
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
07:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:45
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
07:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:40
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:15
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:30
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 30m
Instant
08:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
08:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
13:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
09:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
14:25
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
09:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
14:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
09:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
14:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
09:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
14:10
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
10:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
10:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:15
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
10:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
10:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
10:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
15:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
12:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
17:25
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
12:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
17:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
12:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
17:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
12:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
17:10
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
13:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
18:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
13:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
18:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
13:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
18:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
13:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
18:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
19:55
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
19:45
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
19:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
19:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:00
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 30m
Instant
14:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
19:40
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
15:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
15:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
15:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:10
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
15:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
15:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
20:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
16:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
21:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
16:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
21:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
17:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
22:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
17:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
22:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
17:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
22:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
17:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
22:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:25
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:15
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:30
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 30m
Instant
19:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:10
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
19:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
19:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
00:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:30
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
5h 30m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:15
Jalan Imbi, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
20:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
20:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
20:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
01:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
21:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
21:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
02:55
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
22:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:15
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
22:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:10
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
22:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
22:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
22:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
Transtar Travel Pte Ltd
22:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:55
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
22:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
03:55
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
23:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:40
Sungai Besi Toll Plaza, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
23:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:40
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
23:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:45
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
23:30
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:55
Swiss Garden Hotel, กัวลาลัมเปอร์
5h 25m
Instant
23:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
05:00
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
23:45
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
04:55
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant
23:50
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
05:05
Berjaya Times Square, กัวลาลัมเปอร์
5h 15m
Instant
23:50
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
05:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 10m
Instant

จาก Singapore Airport ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย เที่ยวบิน

07:10
Singapore Airport
08:05
Kuala Lumpur Airport
55m
Instant
#3K683
07:20
Singapore Airport
08:25
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK700
AirAsia
07:35
Singapore Airport
08:40
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK700
AirAsia
07:35
Singapore Airport
08:40
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
08:30
Singapore Airport
09:30
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK702
AirAsia
08:45
Singapore Airport
09:45
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK702
AirAsia
08:45
Singapore Airport
09:45
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#3K663
09:30
Singapore Airport
10:30
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
09:55
Singapore Airport
10:55
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK704
AirAsia
10:00
Singapore Airport
11:05
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK704
AirAsia
10:00
Singapore Airport
11:05
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#OD802