กรุงเทพ ไป ภูเก็ต โดย รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สายใต้ใหม่ ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

บัส เอ็กซ์เพลส
06:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
19:50
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
บัส เอ็กซ์เพลส
15:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:40
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
ภูเก็ตท่องเที่ยว
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:40
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:15
ภูเก็ต
14h 15m
Instant
บัส เอ็กซ์เพลส
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:20
ภูเก็ต
13h 50m
Instant
ภูเก็ตท่องเที่ยว
17:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:30
ภูเก็ต
13h 50m
Instant
บัส เอ็กซ์เพลส
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:40
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:45
ภูเก็ต
14h 15m
Instant
ภูเก็ตท่องเที่ยว
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:40
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
ภูเก็ตท่องเที่ยว
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
09:20
ภูเก็ต
13h 50m
Instant
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:05
ภูเก็ต
14h 15m
Instant
บัส เอ็กซ์เพลส
20:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:20
ภูเก็ต
13h 50m
Instant

จาก หัวลำโพง ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

ส่งเสริม
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
11:30
ภูเก็ต
16h 30m
Instant

จาก Khao San Songserm ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

ส่งเสริม
18:00
Khao San Songserm, กรุงเทพ
11:30
ภูเก็ต
17h 30m
Instant

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#SL5000
02:00
DMK สนามบินดอนเมือง
03:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#FD3041
แอร์เอเชีย
05:05
DMK สนามบินดอนเมือง
06:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#SL7758
05:20
DMK สนามบินดอนเมือง
06:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#SL750
05:30
DMK สนามบินดอนเมือง
07:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 40m
Instant 10kg
 
#SL768
05:40
DMK สนามบินดอนเมือง
07:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#DD7500
นกแอร์
05:40
DMK สนามบินดอนเมือง
07:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
 
#SL7661
05:50
DMK สนามบินดอนเมือง
07:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#SL774
06:00
DMK สนามบินดอนเมือง
07:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#DD7510
นกแอร์
06:10
DMK สนามบินดอนเมือง
07:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 15kg
 
#FD3001
แอร์เอเชีย
06:55
DMK สนามบินดอนเมือง
08:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#SL7500
07:15
DMK สนามบินดอนเมือง
08:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#FD3029
แอร์เอเชีย
07:35
DMK สนามบินดอนเมือง
09:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#SL752
07:45
DMK สนามบินดอนเมือง
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#FD3037
แอร์เอเชีย
08:20
DMK สนามบินดอนเมือง
09:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#DD7502
นกแอร์
09:30
DMK สนามบินดอนเมือง
10:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
 
#FD3091
แอร์เอเชีย
09:55
DMK สนามบินดอนเมือง
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant
 
#DD7512
นกแอร์
10:15
DMK สนามบินดอนเมือง
11:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant 15kg
 
#SL772
11:15
DMK สนามบินดอนเมือง
12:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#DD7504
นกแอร์
11:25
DMK สนามบินดอนเมือง
12:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
 
#SL754
12:00
DMK สนามบินดอนเมือง
13:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#SL770
12:50
DMK สนามบินดอนเมือง
14:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#FD3005
แอร์เอเชีย
13:25
DMK สนามบินดอนเมือง
14:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#DD7506
นกแอร์
13:35
DMK สนามบินดอนเมือง
14:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
 
#SL756
13:45
DMK สนามบินดอนเมือง
15:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#FD3007
แอร์เอเชีย
14:45
DMK สนามบินดอนเมือง
16:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#DD7514
นกแอร์
15:05
DMK สนามบินดอนเมือง
16:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
 
#FD3017
แอร์เอเชีย
15:20
DMK สนามบินดอนเมือง
16:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#DD9214
นกแอร์
15:25
DMK สนามบินดอนเมือง
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 15kg
 
#SL758
15:45
DMK สนามบินดอนเมือง
17:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#FD3031
แอร์เอเชีย
15:55
DMK สนามบินดอนเมือง
17:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant
 
#SL760
16:00
DMK สนามบินดอนเมือง
17:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#FD3021
แอร์เอเชีย
16:30
DMK สนามบินดอนเมือง
18:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant
 
#DD7520
นกแอร์
16:50
DMK สนามบินดอนเมือง
18:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 15kg
 
#FD3025
แอร์เอเชีย
17:15
DMK สนามบินดอนเมือง
18:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#SL764
17:20
DMK สนามบินดอนเมือง
18:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#SL762
17:45
DMK สนามบินดอนเมือง
19:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#FD3027
แอร์เอเชีย
17:50
DMK สนามบินดอนเมือง
19:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#FD3009
แอร์เอเชีย
19:00
DMK สนามบินดอนเมือง
20:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#FD3011
แอร์เอเชีย
19:35
DMK สนามบินดอนเมือง
21:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#FD3033
แอร์เอเชีย
20:15
DMK สนามบินดอนเมือง
21:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
 
#SL766
20:30
DMK สนามบินดอนเมือง
21:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 
#DD7524
นกแอร์
20:35
DMK สนามบินดอนเมือง
22:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 15kg
 
#FD3015
แอร์เอเชีย
21:25
DMK สนามบินดอนเมือง
22:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant
 
#FD3023
แอร์เอเชีย
21:40
DMK สนามบินดอนเมือง
23:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant
 
#SL7521
23:35
DMK สนามบินดอนเมือง
01:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#PG289
บางกอกแอร์เวย์
06:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 20kg
 
#TG201
07:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 23kg
 
#PG271
บางกอกแอร์เวย์
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 20kg
 
#TG203
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 23kg
 
#TG926
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 23kg
 
#PG275
บางกอกแอร์เวย์
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 20kg
 
#PG273
บางกอกแอร์เวย์
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 20kg
 
#TG211
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
14:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 23kg
 
#PG285
บางกอกแอร์เวย์
13:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 20kg
 
#TG215
14:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 23kg
 
#TG217
16:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
18:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 23kg
 
#PG277
บางกอกแอร์เวย์
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
18:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 20kg
 
#TG221
18:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
19:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 23kg
 
#TG684
19:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 23kg
 
#PG279
บางกอกแอร์เวย์
19:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
21:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 20kg
 
#TG225
22:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
23:59
HKT สนามบินภูเก็ต
1h 19m
Instant 23kg
 

จาก หัวลำโพง ถึง ภูเก็ต โดย รถไฟ+รถบัส ตั๋วร่วม

#85
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:10
สุราษฎร์ธานี
11h 40m
คืนเงิน
เส้นทางนี้จะมีการเปลี่ยนพาหนะระหว่างเส้นทาง โดยการจัดการของบริษัทผู้ให้บริการ
พันทิพย์ 1970
07:45
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:45
ภูเก็ต
4h
Instant คืนเงิน
เวลารวม
16h 15m
#85
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:10
สุราษฎร์ธานี
11h 40m
คืนเงิน
เส้นทางนี้จะมีการเปลี่ยนพาหนะระหว่างเส้นทาง โดยการจัดการของบริษัทผู้ให้บริการ
พันทิพย์ 1970
07:45
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:45
ภูเก็ต
4h
Instant คืนเงิน
เวลารวม
16h 15m

จาก กรุงเทพ ถึง ภูเก็ต โดย รถแท๊กซี่

ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ภูเก็ต
12h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ภูเก็ต
12h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ภูเก็ต
12h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ภูเก็ต
12h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

การเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ต

เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต

เปรียบได้ดั่งไข่มุกแห่งอันดามัน หาดทรายที่สวยงาม สปาที่ทันสมัย สถานที่ดำน้ำที่โดดเด่นและสถานที่รับประทานอาหารชั้นเลิศที่ยังคงดึงดูนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก มีกิจกรรมให้ได้ท - ตั้งแต่การดำน้ำ เล่นกระดานโต้คลื่นไปจนถึงเรือยอชท์และเรือคายัค และถ้าคุณต้องการลิ้มลองรสชาติที่แท้จริงของสถานที่แห่งนี้ใช้เวลาสำรวจถนนในเมืองภูเก็ตที่อุดมไปด้วยร้านกาแฟและหอศิลป์ เกสต์เฮาส์ราคาไม่แพงและบ้านพักอันหรูหราสไตล์ยุโรป

การเดินทางสู่ภูเก็ต

ภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ในบางครั้งก็ไม่รู้สึกเหมือนเป็นเกาะเลยแม้แต่การเดินทางจากแผ่นดินใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยทะเล สะพานเทพกษัตรีที่เชื่อมต่อกันไป 700 เมตรระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดพังงาบนแผ่นดินใหญ่ในปีพ. ศ. 2554 ซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานสารสินที่มีขนาดเล็กซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2510 เพื่อทดแทนการต่อเรือข้ามฟากไปยังเกาะและทำหน้าที่เป็นสะพานคนเดิน

จากกรุงเทพฯไปภูเก็ตโดยรถบัส

รถบัสจากกรุงเทพฯถึงภูเก็ตออกจากสถานีขนส่งสายใต้ (ใหม่) ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายอำเภอธนบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยรถแท็กซี่ เส้นทางนี้มีให้บริการโดยบริษัทต่างๆ ได้แก่ Phuket Travel และ Bus Express คุณสามารถเลือกระหว่างรถด่วน (660 - 690 บาท) และ VIP24 (200 บาท) รถประจำทางทุกแห่งให้บริการอาหารว่างเครื่องปรับอากาศและผ้าห่มและจอดพักตามเส้นทางที่สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่พร้อมร้านสะดวกซื้อคาเฟ่และห้องสุขา มีรถเมล์ตอนเช้าเวลา 6.30 น. และ 6.40 น. และมีทางเลือกให้เลือกช่วงบ่ายและเย็นตั้งแต่เวลา 14.30 ถึง 21.30 น. ทั้งหมดนี้ครอบคลุมระยะทางระหว่างกรุงเทพฯและภูเก็ตประมาณ 13 ชั่วโมง

รถบัสจากกรุงเทพฯจะมาถึงภูเก็ตและจอดที่สถานีรถบัส 2 ที่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปทางเหนือประมาณ 4 กม. นอกจากนี้สถานีขนส่งยังให้บริการรถบัสไปยังจังหวัดอื่นของภาคใต้อีกด้วย

คำแนะนำ: ในช่วงฤดูท่องเที่ยวขอแนะนำให้จองตั๋วล่วงหน้า

จากกรุงเทพฯไปภูเก็ตโดยรถไฟ

ไม่มีรถไฟสายตรงจากกรุงเทพฯมายังจังหวัดภูเก็ตจุดรับส่งที่ใกล้ที่สุดคือสุราษฎร์ธานี รถไฟจากกรุงเทพฯถึงสุราษฏร์ธานีออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงและรถไฟขบวนที่สะดวกที่สุดคือขบวนรถ # 85 ออกเดินทางเวลา 19.30 น. และเดินทางถึงสุราษฎร์ธานีเวลา 7.10 น. แต่คุณมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย คุณสามารถเลือกรถนอนปรับอากาศชั้น 1 หรือชั้น 2 ซึ่งมีทั้งเครื่องปรับอากาศและมีความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายสำหรับการเดินทางข้ามคืน ราคาประมาณ 1,550 บาทและ 1,000 บาทตามลำดับ

สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในเมืองพุนพิน ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 15 กม. มีรถประจำทางให้บริการทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้รวมทั้งภูเก็ต คุณสามารถวางแผนการเดินทางแบบรวมได้ด้วยตัวเองหรือเลือกรับตั๋วรถไฟ + รถบัส (ตั๋วโดยสารร่วม)

โปรดทราบว่าการเดินทางโดยรถบัส + รถบัสจากกรุงเทพฯมายังภูเก็ตใช้เวลาเดินทางนานกว่ารถบัสตรงจากสถานีขนส่งสายใต้ในกรุงเทพฯ (รถไฟ + รถบัสประมาณ 15 ชั่วโมง 30 นาที รถบัสโดยตรงประมาณ 13 ชั่วโมง) แต่คุณสามารถนอนหลับได้อย่างสะดวกสบายหากเดินทางโดยรถไฟ ทั้งรถนอนปรับอากาศชั้น 1 (1,550 บาทโดยประมาณ) และรถนอนปรับอากาศชั้น 2 (1,000 บาทโดยประมาณ) จะให้ความเป็นส่วนตัวอย่างเพียงพอ

เดินทางไปยังเกาะต่างๆจากภูเก็ต

แม้ว่าภูเก็ตบางครั้งอาจไม่มีบรรยากาศแบบเกาะทั่วไป แต่ก็ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศของเกาะอื่น ๆ เพียงแค่เลือกปลายทางของคุณและเริ่มต้นการเดินทางสู่หมู่เกาะต่างๆ

จากภูเก็ตถึงเกาะสมุย, เกาะพะงันและเกาะเต่า

บริษัทเรือเร็วลมพระยาเปิดให้บริการรถบัส + บริการเรือเฟอร์รี่ความเร็วสูงจากภูเก็ตสู่เกาะหมู่เกาะต่างๆ การเดินทางทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาทีไปเกาะสมุย 7 ชั่วโมงไปเกาะพะงันและ 8 ชั่วโมงไปเกาะเต่า

จากภูเก็ตไปเกาะพีพี

ในช่วงฤดูท่องเที่ยวจะมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการ 5 ถึง 6 รอบต่อวันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากเกาะพีพีเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของหมู่เกาะภาคใต้

จากภูเก็ตถึงเกาะลันตา, หมู่เกาะของจังหวัดตรังและเกาะหลีเป๊ะ

เฟอร์รี่จากภูเก็ตไปยังเกาะลันตา, หมู่เกาะของจังหวัดตรังและเกาะหลีเป๊ะ จะต้องเดินทางผ่านเกาะพีพี และมีการโอนถ่ายเรือในบางครั้ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง

** คำแนะนำ: กรุณาเตรียมยาที่จำเป็นติดตัวไว้เพื่อป้องกันอาการเมาเรือ

ต้องการอะไรที่แตกต่างออกไปหรือไม่? แนะนำให้ลองเยี่ยมชมจังหวัดพังงาและเขาหลัก

ป่าอันเขียวชอุ่มและการก่อตัวของภูเขาไฟน่าประทับใจของแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะอันงดงามที่เต็มไปด้วยน้ำทะเล, ถ้ำที่เก่าแก่และชายหาดที่สวยงาม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอที่จะทำให้รู้สึกสบายในช่วงวันหยุดของคุณ ทั้งหมดนี้กำลังรอต้อนรับคุณที่จังหวัดพังงา ถ้าคุณต้องการท่องเที่ยวที่ชายหาดโดยไม่ต้องการพบปะนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เราขอแนะนำให้เดินทางไปยังเขาหลักซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นอย่างมาก

บริษัท Lignite เป็นบริษัทที่ให้บริการรถโดยสารประจำทาง โดยบริการรถโดยสารไปยังจังหวัดพังงาและเขาหลัก จากสถานีขนส่งสายใต้ในกรุงเทพฯ มีรถบัส Express, VIP และ VIP24 ให้บริการในช่วงค่ำ ออกเดินทางเวลา 19:00 น. บัตรราคา 600 บาทถึง 970 บาทขึ้นอยู่กับประเภทของรถที่คุณเลือก โปรดทราบว่ารถด่วนของลิกไนต์ในเวลา 18.40 น.

นอกจากนี้คุณยังสามารถเดินทางไปยังเขาหลักโดยตรงจากสนามบินภูเก็ต ซึ่งให้บริการโดยบริษัท PGS ซึ่งเป็นบริษัทรถเช่าเหมา ให้บริการโดยรถ Toyota Camry สำหรับ 3 ท่านราคา 1,920 บาท จากสนามบินภูเก็ตถึงเขาหลัก เวลาในการเดินทางคือประมาณสองชั่วโมงและอัตรานี้รวมทุกอย่างแล้ว

เที่ยวรอบจังหวัดภูเก็ต

รถแท็กซี่เป็นทางเลือกที่ดี แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง กรณีต้องการเดินทางจากตัวเมืองไปยังหาดต่างๆ การใช้บริการเรือก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเช่นกัน

มอเตอร์ไซด์และสกูตเตอร์ เป็นวิธีที่ดีในการเดินทางไปรอบ ๆ ร้านเช่าส่วนใหญ่จะขอถ่ายสำเนานหังสือเดินทางประกอบการเช่า ทางเราแนะนำให้ตรวจสอบสิ่งที่คุณเช่าและภาพถ่ายรอยขีดข่วนใด ๆ ที่คุณพบก่อนที่จะทำการเช่า อัตรารายวันสำหรับสกู๊ตเตอร์อยู่ที่ประมาณ 200 - 300 บาท นอกจากนี้ยังมีจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่พร้อมให้เช่า

การเช่ารถ เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะช่วยให้คุณมีอิสระและปลอดภัย โดยปกติรถยนต์จะมีราคาค่าเช่าประมาณ 1,200 บาทต่อวัน แต่ในบางครั้งอาจต่ำกว่า 800 บาท หากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวไม่มากนัก บริษัทรถเช่าราคาถูกสามารถพบได้ที่บริเวณถนนรัชดาภิเษก

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 58,758 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

13 เม.ย. 2018
train #85 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★★
Everything good.
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ