กรุงเทพ ไป ภูเก็ต โดย รถบัส, เที่ยวบิน, แท๊กซี่

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หมอชิต ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

07:15
หมอชิต, กรุงเทพ
19:15
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
รับรหัสการจองทันที 

จาก สายใต้ใหม่ ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

06:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
18:40
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
07:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
19:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
รับรหัสการจองทันที 
15:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
รับรหัสการจองทันที 
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:15
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:30
ภูเก็ต
11ชั่วโมง
รับรหัสการจองทันที 
17:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:55
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
รับรหัสการจองทันที 
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
09:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:05
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:00
ภูเก็ต
11ชั่วโมง
รับรหัสการจองทันที 
20:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที 

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

16:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 45นาที
eTicket 

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ภูเก็ต
11ชั่วโมง 50นาที
eTicket  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ภูเก็ต
11ชั่วโมง 50นาที
eTicket  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
สนามบินภูเก็ต
11ชั่วโมง 30นาที
eTicket  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
สนามบินภูเก็ต
11ชั่วโมง 30นาที
eTicket  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ภูเก็ต
11ชั่วโมง 35นาที
eTicket  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ภูเก็ต
11ชั่วโมง 35นาที
eTicket  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
สนามบินภูเก็ต
11ชั่วโมง 15นาที
eTicket  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
สนามบินภูเก็ต
11ชั่วโมง 15นาที
eTicket  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

03:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
05:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
05:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
06:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
#SL1750
06:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
06:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#SL2222
07:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
07:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
09:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
09:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
09:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
#SL1756
10:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
11:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
รับรหัสการจองทันที 
#SL770
11:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
11:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#SL1752
11:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
12:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
13:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
13:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
14:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
14:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
15:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
15:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
16:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
#SL762
16:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
16:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#SL764
17:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#SL206
17:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:45
HKT สนามบินภูเก็ต
50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
18:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
รับรหัสการจองทันที 
18:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#SL1764
18:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
19:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
20:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
19:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
20:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
20:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
21:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
22:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
21:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
22:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
รับรหัสการจองทันที 
#SL766
21:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
22:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
22:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
23:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#VZ9312
00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
01:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
#VZ312Z
01:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
03:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
#VZ9302
05:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
#VZ2302
06:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
#VZ300
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
06:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5982
06:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#TG2211
06:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#VZ300Z
07:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
07:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#TG201
07:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#TG102
07:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5984
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#VZ302
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
#TG203
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#TG5986
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#TG2285
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
09:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#TG926
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
09:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  20กิโลกรัม