50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สายใต้ใหม่ ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

06:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
18:40
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:15
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
17:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:55
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
09:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:05
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

16:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 45นาที

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#SL752
00:20
DMK สนามบินดอนเมือง
01:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL754
05:10
DMK สนามบินดอนเมือง
06:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL778
05:15
DMK สนามบินดอนเมือง
06:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL774
05:25
DMK สนามบินดอนเมือง
06:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL7106
05:30
DMK สนามบินดอนเมือง
06:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:10
DMK สนามบินดอนเมือง
07:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:10
DMK สนามบินดอนเมือง
07:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL750
06:45
DMK สนามบินดอนเมือง
08:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL100
08:15
DMK สนามบินดอนเมือง
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
3ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:30
DMK สนามบินดอนเมือง
10:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:55
DMK สนามบินดอนเมือง
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL772
10:55
DMK สนามบินดอนเมือง
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:00
DMK สนามบินดอนเมือง
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL770
11:45
DMK สนามบินดอนเมือง
13:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL768
12:45
DMK สนามบินดอนเมือง
14:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:35
DMK สนามบินดอนเมือง
14:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:15
DMK สนามบินดอนเมือง
16:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL756
15:20
DMK สนามบินดอนเมือง
16:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:25
DMK สนามบินดอนเมือง
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL104
16:05
DMK สนามบินดอนเมือง
19:30
HKT สนามบินภูเก็ต
3ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL760
16:35
DMK สนามบินดอนเมือง
18:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL764
17:20
DMK สนามบินดอนเมือง
18:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:35
DMK สนามบินดอนเมือง
18:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL762
17:45
DMK สนามบินดอนเมือง
19:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL206
18:55
DMK สนามบินดอนเมือง
20:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:45
DMK สนามบินดอนเมือง
21:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL7108
20:00
DMK สนามบินดอนเมือง
21:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL106
22:15
DMK สนามบินดอนเมือง
23:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL7521
22:30
DMK สนามบินดอนเมือง
23:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL766
22:35
DMK สนามบินดอนเมือง
23:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#VZ9312
00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
01:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ300
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5982
06:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG201
07:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5984
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ302
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG203
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2285
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5986
09:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5988
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2281
10:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ304
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
12:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ314
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG5990
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
14:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2207
13:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
14:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG207
13:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
14:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG215
14:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5992
14:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ306
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ308
16:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
17:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG217
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
18:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
18:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
18:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2283
17:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
18:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG221
18:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
19:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG211
19:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ310
19:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG223
19:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG684
19:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
21:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5996
19:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
21:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
20:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
21:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20น