50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Chaophya Park Hotel Ratchada ไป ภูเก็ต ด้วย รถบัส

18:00
Chaophya Park Hotel Ratchada, กรุงเทพ
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
21ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Khao San Raja Ferry ไป ภูเก็ต ด้วย รถบัส

20:00
Khao San Raja Ferry, กรุงเทพ
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
19ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก หมอชิต ไป ภูเก็ต ด้วย รถบัส

07:15
หมอชิต, กรุงเทพ
19:15
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
12ชั่วโมง
ทันที 
07:15
หมอชิต, กรุงเทพ
19:15
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
12ชั่วโมง
ทันที 
18:20
หมอชิต, กรุงเทพ
06:20
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
12ชั่วโมง
ทันที 
18:20
หมอชิต, กรุงเทพ
06:20
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
12ชั่วโมง
ทันที 

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ไป ภูเก็ต ด้วย รถบัส

06:40
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:40
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
06:45
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:45
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
15:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
04:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
15:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
04:50
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
15:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
04:50
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
16:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
04:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
12ชั่วโมง
ทันที 
16:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
05:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
17:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
06:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
17:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
06:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
17:40
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
05:40
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
12ชั่วโมง
ทันที 
17:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
06:50
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
18:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
18:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
14ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:15
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
08:15
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
19:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
08:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
19:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
08:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
20:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13 ไป ภูเก็ต ด้วย รถบัส

16:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
06:45
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
14ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ไป ภูเก็ต (HKT) ด้วย เที่ยวบิน

03:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
05:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL752
05:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
06:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL750
05:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#SL754
06:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL754
06:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
06:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
07:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL754
07:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#SL770
09:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
10:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
10:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL770
11:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL770
12:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL770
12:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#SL770
13:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL768
13:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
14:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
14:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
14:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL772
15:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
15:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
16:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง