50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หมอชิต ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

07:15
หมอชิต, กรุงเทพ
19:15
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที

จาก สายใต้ใหม่ ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

06:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
18:40
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
07:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
19:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:15
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:30
ภูเก็ต
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
17:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:55
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
09:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:05
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:00
ภูเก็ต
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
20:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

16:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 45นาที

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

03:35
DMK สนามบินดอนเมือง
05:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
05:40
DMK สนามบินดอนเมือง
07:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:10
DMK สนามบินดอนเมือง
07:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL1750
06:30
DMK สนามบินดอนเมือง
07:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL754
06:35
DMK สนามบินดอนเมือง
08:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL754
06:35
DMK สนามบินดอนเมือง
08:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:55
DMK สนามบินดอนเมือง
08:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
07:35
DMK สนามบินดอนเมือง
09:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL750
07:40
DMK สนามบินดอนเมือง
09:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL750
07:40
DMK สนามบินดอนเมือง
09:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
07:50
DMK สนามบินดอนเมือง
09:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:30
DMK สนามบินดอนเมือง
10:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:55
DMK สนามบินดอนเมือง
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:15
DMK สนามบินดอนเมือง
11:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL1756
10:35
DMK สนามบินดอนเมือง
12:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL770
11:05
DMK สนามบินดอนเมือง
12:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:25
DMK สนามบินดอนเมือง
12:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL1756
11:55
DMK สนามบินดอนเมือง
13:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL770
12:50
DMK สนามบินดอนเมือง
14:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL768
12:50
DMK สนามบินดอนเมือง
14:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL768
12:50
DMK สนามบินดอนเมือง
14:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:25
DMK สนามบินดอนเมือง
14:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:35
DMK สนามบินดอนเมือง
14:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL756
13:45
DMK สนามบินดอนเมือง
15:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL756
13:45
DMK สนามบินดอนเมือง
15:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:45
DMK สนามบินดอนเมือง
16:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:05
DMK สนามบินดอนเมือง
16:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL752
15:10
DMK สนามบินดอนเมือง
16:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL752
15:10
DMK สนามบินดอนเมือง
16:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:20
DMK สนามบินดอนเมือง
16:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:25
DMK สนามบินดอนเมือง
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:35
DMK สนามบินดอนเมือง
17:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:55
DMK สนามบินดอนเมือง
17:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL760
16:15
DMK สนามบินดอนเมือง
17:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL760
16:15
DMK สนามบินดอนเมือง
17:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:30
DMK สนามบินดอนเมือง
18:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL762
17:45
DMK สนามบินดอนเมือง
19:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL762
17:45
DMK สนามบินดอนเมือง
19:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:50
DMK สนามบินดอนเมือง
19:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL764
18:15
DMK สนามบินดอนเมือง
19:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
18:40
DMK สนามบินดอนเมือง
19:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL206
18:55
DMK สนามบินดอนเมือง
20:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:00
DMK สนามบินดอนเมือง
20:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:35
DMK สนามบินดอนเมือง
21:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
20:20
DMK สนามบินดอนเมือง
21:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
20:35
DMK สนามบินดอนเมือง
22:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:35
DMK สนามบินดอนเมือง
21:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
21:25
DMK สนามบินดอนเมือง
22:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
21:55
DMK สนามบินดอนเมือง
23:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#VZ9312
00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
01:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ300
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5982
06:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2211
06:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG201
07:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 
#TG5984
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ302
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG203
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5986
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2285
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 
#TG926
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2279
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5988
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ304
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ304x
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG2281
10:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 
#TG205
10:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ9300