50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สายใต้ใหม่ ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

06:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
18:40
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:15
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
17:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:55
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
09:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:05
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

16:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 45นาที

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

03:35
DMK สนามบินดอนเมือง
05:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL778
05:15
DMK สนามบินดอนเมือง
06:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL7106
05:30
DMK สนามบินดอนเมือง
06:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:10
DMK สนามบินดอนเมือง
07:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:10
DMK สนามบินดอนเมือง
07:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:50
DMK สนามบินดอนเมือง
09:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL100
08:15
DMK สนามบินดอนเมือง
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
3ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:30
DMK สนามบินดอนเมือง
10:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:45
DMK สนามบินดอนเมือง
11:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:55
DMK สนามบินดอนเมือง
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
DMK สนามบินดอนเมือง
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:20
DMK สนามบินดอนเมือง
12:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:45
DMK สนามบินดอนเมือง
14:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:30
DMK สนามบินดอนเมือง
15:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:35
DMK สนามบินดอนเมือง
14:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:20
DMK สนามบินดอนเมือง
15:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:40
DMK สนามบินดอนเมือง
16:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:15
DMK สนามบินดอนเมือง
16:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:20
DMK สนามบินดอนเมือง
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:25
DMK สนามบินดอนเมือง
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL104
16:05
DMK สนามบินดอนเมือง
19:30
HKT สนามบินภูเก็ต
3ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL760
16:35
DMK สนามบินดอนเมือง
18:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
18:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL206
17:15
DMK สนามบินดอนเมือง
18:10
HKT สนามบินภูเก็ต
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL764
17:20
DMK สนามบินดอนเมือง
18:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:35
DMK สนามบินดอนเมือง
18:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:45
DMK สนามบินดอนเมือง
21:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL7108
20:00
DMK สนามบินดอนเมือง
21:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL106
22:15
DMK สนามบินดอนเมือง
23:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL7521
22:30
DMK สนามบินดอนเมือง
23:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#VZ9312
00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
01:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ300
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#TG5982
06:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG201
07:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที 23กิโลกรัม
 
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#VZ302
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG203
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที 23กิโลกรัม
 
09:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#TG926
09:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที 23กิโลกรัม
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ304
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ314
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#TG215
14:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที 23กิโลกรัม
 
14:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5992
14:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ306
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ308
16:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
17:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG217
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
18:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 23กิโลกรัม
 
#VZ310
18:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
19:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG221
18:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
19:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที 23กิโลกรัม
 
#TG211
19:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที 23กิโลกรัม
 
#TG684
19:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที 23กิโลกรัม
 
19:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
21:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที 20กิโลกรัม
 
#VZ312
20:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
21:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ318
21:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
22:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ320
21:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
23:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG225
22:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
23:59
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 19นาที
 รับรหัสการจองทันที 23กิโลกรัม
 

จาก Bangkok Hotel Transfer ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

การเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ต

เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต

เปรียบได้ดั่งไข่มุกแห่งอันดามัน หาดทรายที่สวยงาม สปาที่ทันสมัย สถานที่ดำน้ำที่โดดเด่นและสถานที่รับประทานอาหารชั้นเลิศที่ยังคงดึงดูนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก มีกิจกรรมให้ได้ท - ตั้งแต่การดำน้ำ เล่นกระดานโต้คลื่นไปจนถึงเรือยอชท์และเรือคายัค และถ้าคุณต้องการลิ้มลองรสชาติที่แท้จริงของสถานที่แห่งนี้ใช้เวลาสำรวจถนนในเมืองภูเก็ตที่อุดมไปด้วยร้านกาแฟและหอศิลป์ เกสต์เฮาส์ราคาไม่แพงและบ้านพักอันหรูหราสไตล์ยุโรป

การเดินทางสู่ภูเก็ต

ภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ในบางครั้งก็ไม่รู้สึกเหมือนเป็นเกาะเลยแม้แต่การเดินทางจากแผ่นดินใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยทะเล สะพานเทพกษัตรีที่เชื่อมต่อกันไป 700 เมตรระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดพังงาบนแผ่นดินใหญ่ในปีพ. ศ. 2554 ซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานสารสินที่มีขนาดเล็กซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2510 เพื่อทดแทนการต่อเรือข้ามฟากไปยังเกาะและทำหน้าที่เป็นสะพานคนเดิน

จากกรุงเทพฯไปภูเก็ตโดยรถบัส

รถบัสจากกรุงเทพฯถึงภูเก็ตออกจากสถานีขนส่งสายใต้ (ใหม่) ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายอำเภอธนบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยรถแท็กซี่ เส้นทางนี้มีให้บริการโดยบริษัทต่างๆ ได้แก่ Phuket Travel และ Bus Express คุณสามารถเลือกระหว่างรถด่วน (660 - 690 บาท) และ VIP24 (200 บาท) รถประจำทางทุกแห่งให้บริการอาหารว่างเครื่องปรับอากาศและผ้าห่มและจอดพักตามเส้นทางที่สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่พร้อมร้านสะดวกซื้อคาเฟ่และห้องสุขา มีรถเมล์ตอนเช้าเวลา 6.30 น. และ 6.40 น. และมีทางเลือกให้เลือกช่วงบ่ายและเย็นตั้งแต่เวลา 14.30 ถึง 21.30 น. ทั้งหมดนี้ครอบคลุมระยะทางระหว่างกรุงเทพฯและภูเก็ตประมาณ 13 ชั่วโมง

รถบัสจากกรุงเทพฯจะมาถึงภูเก็ตและจอดที่สถานีรถบัส 2 ที่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปทางเหนือประมาณ 4 กม. นอกจากนี้สถานีขนส่งยังให้บริการรถบัสไปยังจังหวัดอื่นของภาคใต้อีกด้วย

คำแนะนำ: ในช่วงฤดูท่องเที่ยวขอแนะนำให้จองตั๋วล่วงหน้า

จากกรุงเทพฯไปภูเก็ตโดยรถไฟ

ไม่มีรถไฟสายตรงจากกรุงเทพฯมายังจังหวัดภูเก็ตจุดรับส่งที่ใกล้ที่สุดคือสุราษฎร์ธานี รถไฟจากกรุงเทพฯถึงสุราษฏร์ธานีออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงและรถไฟขบวนที่สะดวกที่สุดคือขบวนรถ # 85 ออกเดินทางเวลา 19.30 น. และเดินทางถึงสุราษฎร์ธานีเวลา 7.10 น. แต่คุณมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย คุณสามารถเลือกรถนอนปรับอากาศชั้น 1 หรือชั้น 2 ซึ่งมีทั้งเครื่องปรับอากาศและมีความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายสำหรับการเดินทางข้ามคืน ราคาประมาณ 1,550 บาทและ 1,000 บาทตามลำดับ

สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในเมืองพุนพิน ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 15 กม. มีรถประจำทางให้บริการทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้รวมทั้งภูเก็ต คุณสามารถวางแผนการเดินทางแบบรวมได้ด้วยตัวเองหรือเลือกรับตั๋วรถไฟ + รถบัส (ตั๋วโดยสารร่วม)

โปรดทราบว่าการเดินทางโดยรถบัส + รถบัสจากกรุงเทพฯมายังภูเก็ตใช้เวลาเดินทางนานกว่ารถบัสตรงจากสถานีขนส่งสายใต้ในกรุงเทพฯ (รถไฟ + รถบัสประมาณ 15 ชั่วโมง 30 นาที รถบัสโดยตรงประมาณ 13 ชั่วโมง) แต่คุณสามารถนอนหลับได้อย่างสะดวกสบายหากเดินทางโดยรถไฟ ทั้งรถนอนปรับอากาศชั้น 1 (1,550 บาทโดยประมาณ) และรถนอนปรับอากาศชั้น 2 (1,000 บาทโดยประมาณ) จะให้ความเป็นส่วนตัวอย่างเพียงพอ

เดินทางไปยังเกาะต่างๆจากภูเก็ต

แม้ว่าภูเก็ตบางครั้งอาจไม่มีบรรยากาศแบบเกาะทั่วไป แต่ก็ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศของเกาะอื่น ๆ เพียงแค่เลือกปลายทางของคุณและเริ่มต้นการเดินทางสู่หมู่เกาะต่างๆ

จากภูเก็ตถึงเกาะสมุย, เกาะพะงันและเกาะเต่า

บริษัทเรือเร็วลมพระยาเปิดให้บริการรถบัส + บริการเรือเฟอร์รี่ความเร็วสูงจากภูเก็ตสู่เกาะหมู่เกาะต่างๆ การเดินทางทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาทีไปเกาะสมุย 7 ชั่วโมงไปเกาะพะงันและ 8 ชั่วโมงไปเกาะเต่า

จากภูเก็ตไปเกาะพีพี

ในช่วงฤดูท่องเที่ยวจะมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการ 5 ถึง 6 รอบต่อวันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากเกาะพีพีเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของหมู่เกาะภาคใต้

จากภูเก็ตถึงเกาะลันตา, หมู่เกาะของจังหวัดตรังและเกาะหลีเป๊ะ

เฟอร์รี่จากภูเก็ตไปยังเกาะลันตา, หมู่เกาะของจังหวัดตรังและเกาะหลีเป๊ะ จะต้องเดินทางผ่านเกาะพีพี และมีการโอนถ่ายเรือในบางครั้ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง

** คำแนะนำ: กรุณาเตรียมยาที่จำเป็นติดตัวไว้เพื่อป้องกันอาการเมาเรือ

ต้องการอะไรที่แตกต่างออกไปหรือไม่? แนะนำให้ลองเยี่ยมชมจังหวัดพังงาและเขาหลัก

ป่าอันเขียวชอุ่มและการก่อตัวของภูเขาไฟน่าประทับใจของแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะอันงดงามที่เต็มไปด้วยน้ำทะเล, ถ้ำที่เก่าแก่และชายหาดที่สวยงาม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอที่จะทำให้รู้สึกสบายในช่วงวันหยุดของคุณ ทั้งหมดนี้กำลังรอต้อนรับคุณที่จังหวัดพังงา ถ้าคุณต้องการท่องเที่ยวที่ชายหาดโดยไม่ต้องการพบปะนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เราขอแนะนำให้เดินทางไปยังเขาหลักซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นอย่างมาก

บริษัท Lignite เป็นบริษัทที่ให้บริการรถโดยสารประจำทาง โดยบริการรถโดยสารไปยังจังหวัดพังงาและเขาหลัก จากสถานีขนส่งสายใต้ในกรุงเทพฯ มีรถบัส Express, VIP และ VIP24 ให้บริการในช่วงค่ำ ออกเดินทางเวลา 19:00 น. บัตรราคา 600 บาทถึง 970 บาทขึ้นอยู่กับประเภทของรถที่คุณเลือก โปรดทราบว่ารถด่วนของลิกไนต์ในเวลา 18.40 น.

นอกจากนี้คุณยังสามารถเดินทางไปยังเขาหลักโดยตรงจากสนามบินภูเก็ต ซึ่งให้บริการโดยบริษัท PGS ซึ่งเป็นบริษัทรถเช่าเหมา ให้บริการโดยรถ Toyota Camry สำหรับ 3 ท่านราคา 1,920 บาท จากสนามบินภูเก็ตถึงเขาหลัก เวลาในการเดินทางคือประมาณสองชั่วโมงและอัตรานี้รวมทุกอย่างแล้ว

เที่ยวรอบจังหวัดภูเก็ต

รถแท็กซี่เป็นทางเลือกที่ดี แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง กรณีต้องการเดินทางจากตัวเมืองไปยังหาดต่างๆ การใช้บริการเรือก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเช่นกัน

มอเตอร์ไซด์และสกูตเตอร์ เป็นวิธีที่ดีในการเดินทางไปรอบ ๆ ร้านเช่าส่วนใหญ่จะขอถ่ายสำเนานหังสือเดินทางประกอบการเช่า ทางเราแนะนำให้ตรวจสอบสิ่งที่คุณเช่าและภาพถ่ายรอยขีดข่วนใด ๆ ที่คุณพบก่อนที่จะทำการเช่า อัตรารายวันสำหรับสกู๊ตเตอร์อยู่ที่ประมาณ 200 - 300 บาท นอกจากนี้ยังมีจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่พร้อมให้เช่า

การเช่ารถ เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะช่วยให้คุณมีอิสระและปลอดภัย โดยปกติรถยนต์จะมีราคาค่าเช่าประมาณ 1,200 บาทต่อวัน แต่ในบางครั้งอาจต่ำกว่า 800 บาท หากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวไม่มากนัก บริษัทรถเช่าราคาถูกสามารถพบได้ที่บริเวณถนนรัชดาภิเษก

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 23,608 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

9 ธ.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★☆
Very good service
8 ธ.ค. 2018
avia Economy, Thai Vietjet
★☆☆☆☆
Didn't board flight until more than an hour after we we were supposed to have already departed. They made an announcement after 30 mins of waiting that it would leave an hour late but the flight was still much later than that. There was no information or explanation given. The gate number wasn't even displayed anywhere until 20 minutes before the flight was originally scheduled to board. Another passenger decided to take my assigned seat. I was too tired to argue. The flight attendant was nice but unhelpful. Very unorganized and untimely.
7 ธ.ค. 2018
avia Economy, Thai Vietjet
★★★★☆
Hassle free services, but luggage options and charges were high.
29 พ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Facile rapide pas cher! Rien à dire
28 พ.ย. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Nice flight with plenty of overhead space despite the weight limit for baggage.
26 พ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★☆☆
Customer experience was not good inside the plane, staff was shouting while trying to tell the phones was not ok to use, they can say it in a polite manner
23 พ.ย. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★☆☆☆
The flight was cancelled and another flight was assigned to me, but without any notification about it!
21 พ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★☆
Everything was fine
20 พ.ย. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Quick and easy to maneuver.
19 พ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Amazing trip
15 พ.ย. 2018
avia Economy, Thai Vietjet
★★★★☆
Quick check in, well guided to correct booth. Requested aisle seat with extra leg room which was granted.
15 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
Left on time. Reached early. Comfortable seats. Excellent driving
13 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★☆☆
Good: The seats were very big and comfortable and I could sleep well the entire night although I usually can't sleep on buses. The bus ticket was very cheap and was convenient as I could book it online before arriving in Thailand. We got water, fruit juice, muffins and a warm blanket. Bad: there was no toilet and the bus stopped only once for toilet break, during 12 hours of drive (no light, no toilet paper or flushing system in that toilet so you might want to take some toilet paper and a lighter with you). The break was about 20 min long but there was no English announcement and I didn't know how long was the break going to be. I wish we had at least the hour written on a piece of paper and put in the front window of the bus so I would know. I found a small bug near my seat and he even climbed on my bag...
3 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★☆☆
Spacious and comfortable. Lots of legroom..seat is very wide and the seat in front of you is far from you.The stewardess was friendly and could speak a bit of English. Stop included a free meal and snacks also provided at the start of the trip. Wifi was good.Occassionaly put off mainly after we had stopped..but was quickly put back on, on request. We enjoyed the trip.
21 ต.ค. 2018
avia Economy, Thai Vietjet
★★★★★
I was a little nervous being the first time I have used this service. Everything went great absolutely no problems.
18 ต.ค. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
No delays, great aircraft
15 ต.ค. 2018
bus Express, Bus Express
★★★★☆
Comfortable, decent service bus was mostly as advertised. No wifi, a little late as expected, and a bit dirty in some areas (ants on the bus), but overall a comfortable budget way of getting to Phuket from Bangkok!
9 ต.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★☆
Smooth flight
14 ก.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Nice trip in a great plane of Thai lion air!
7 ก.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★☆☆
The WiFi password, the give it to me can’t log in
24 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Departure / arrival on time! Looked like a Brand New Aircraft, especially made available for me :-)
24 ส.ค. 2018
bus VIP 24, Bus Express
★★★★★
good!
22 ส.ค. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
On Time easy to register good company and good staff except rain at Phuket
19 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Very good value
19 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Very good!
13 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Excellent
13 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Employees where very nice and helpful, it was a pleasant flight.
10 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Good
9 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
very good
6 ส.ค. 2018
avia Economy, Bangkok Air
★★★★☆
Nice airport, friendly ground and inflight staffs
1 ส.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Perfect buses
30 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Very nice seats. Friendly staff!
28 ก.ค. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
Great bus. Lots of space for your legs, nice snack and midnight dinner
28 ก.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★☆
Right on time. Nice flight. No complains
25 ก.ค. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★☆☆
No Wi-Fi and no staf great
23 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★☆☆☆
The bus bathroom was small, there were cockroaches by our seat, and the service was not good. My husband did not receive his snack pack and trash was not collected. We asked to be dropped of sooner and we were not allowed off the bus. Disappointed with bus and service.
21 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★☆☆☆
The bus had comfortable seat to sleeping but around at 1.30 am stopped at market in the middle of the road so i woke up and i could see that there were so many cockroaches on the bus so i wasn’t able to sleep again.
10 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
Comfortable seats! We got a little cake and water in the beginning and had one stop. Toilet on the bus. Everything okay except the light was not working on the bus and we drove overnight so they turned off the light. Couldn’t see anything!
4 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
We took the normal bus not the vip. As far as we know the only difference is bigger seats. The bus was clean and seemed quite new. We got a cake and a bottle of water (0.5L) when we entered the bus. And in the middle of the ride there was a stop for toilet and a buffet was ready for us. It seemed to be a place where all busses went since it was a big 'restaurant' with people coming and going. Suitcases can be put in the back of the bus for free. Bus is air conditioned. Even locals take that bus so you can be sure it's a good company.
3 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Extremely comfortable seats with three times the leg room than standard economy seats on planes. Comfortable air-conditioning. Overall pleasant experience which I would be more than happy to do again. We arrived earlier than expected which was okay as we had no prearranged transport from the terminal however could see people who had and were frustrated. No meals on the trip provided only snacks however opportunity to eat during a 20 minute stop is available. Recommend bringing additional snacks and eating prior.
30 มิ.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
Excellent trip. I have very comfortable ride.
29 มิ.ย. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
No problem
27 มิ.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Central
★★★☆☆
No wifi no USB port charger very good drivers got here 1 hour early
25 มิ.ย. 2018
bus VIP 24, Bus Express
★★★★★
Comfortable seats, good trip
23 มิ.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Good plane. Good service. Great price. Would definitely use again!
16 มิ.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
We enjoyed our flight.
14 มิ.ย. 2018
avia Economy, Thai Airways
★★★★★
On time, with service and great plane.
4 มิ.ย. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
The bus is comfortable. At first we got a bus with AC problem and they change the bus. The leg room is better than low budget airlines, and can incline and has a place for our feet, too! The snacks isn't great, but for the price, getting snacks, water bottle, and juice is already great. They provide us with blanket. The staff at the bus can't speak English but at the counter they do.
31 พ.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Great bus - arrived earlier than expected, stopped at nice restrooms, and were provided refreshments. We highly recommend!
23 พ.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★☆☆☆
Very rude staff!
20 พ.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Excellent service
17 พ.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★☆
All good apart from a slight delay
9 พ.ค. 2018
bus Express, Bus Express
★★★★☆
Just fine
5 พ.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
on time, convenient, comfortable, nice, as expected
30 เม.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★☆
Water leakage because of ac condensation at Don Meaung Airport. Else everything was absolutely perfect.
23 เม.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★☆☆
Staff didnt speak english, so i didnt know when there would be a break or what's going on. There was a meal at the mid break, but nobody told me. I was lucky enough to walk inside and got seated at a table with other passengers. Bus was quite comfortable and driver was nice. At least he could tell me how long the break will be. No fresh water in the bus toilet!
16 เม.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
All the previous reviews said the bus drivers drive recklessly fast. We did not have that experience at all. The VIP ticket was totally worth it for the leg room and super sized seats. The ride was safe and comfortable and the stewardess spoke enough English to get by.
14 เม.ย. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
Bus was easy to find, staff were polite and helpful although spoke very little English. Toilet onboard was okay but had no soap. Included blanket, pillow, snack and water were very basic but a pleasant surprise. The only real problem was the uncomfortable seating. Giant Ibis in Cambodia and most sleeper buses in Vietnam have seats where you can lie down properly, but this bus only had standard reclining seats, which are very difficult to sleep on and not so good for a 12 hour overnight trip.
14 เม.ย. 2018
bus Express, Bus Express
★★★★★
Enjoyed the trip! Great service
13 เม.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
Very good.
12 เม.ย. 2018
bus Express, Bus Express
★★★★★
Seats are comfortable... Good bus for travel Bangkok to Phuket
4 เม.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
We were over an hour late getting to Phuket but Thai lion Air is the way to go. The plane was new with individual monitors with updated movies and TV shows. Staff were courteous and pleasant. We’ve traveled budget airlines in Asia and this one is great. I will be booking with Thai Lion Air for future travels.
31 มี.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
Bus and ride was ok, i guess the snack they give (a super small muffin) could be a little biger and also I think ne needs a trash bin inside the bus.
30 มี.ค. 2018
bus VIP 24, Bus Express
★★★★☆
Удобные широкие сидения. С собой надо брать надувную подставку для ног для более комфортного сна. Из минусов - не было вайфая в автобусе, юсб розетка возле нас не работала. Но это мелочи, т.к.была сим карта и внешняя зарядка. Кормили 1 раз: печенье, 0.5 воды, пакетик сока. Может было и второе питание утром, но мы спали. Ночью была остановка у ночного магазина. В автобус надо брать теплые вещи, т.к.пледа, который выдают, может не хватить для борьбы с кондиционером.
28 มี.ค. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Very organised and excellent support
28 มี.ค. 2018
bus VIP, Phuket Central
★★★☆☆
Reasonably comfortable for a 6' guy. Driver drove pretty fast & we arrived 2 hours early. Bathrooms were horrendous.
28 มี.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
Gd bus gd service
26 มี.ค. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★☆
Comfy chairs but the WiFi was turned off, it arrived two hours early and our bags were dumped out of the bus as soon as we arrived and the bus left immediately and only one stop was made (at 1.30am)
24 มี.ค. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★☆☆☆
We booked VIP with movie snacks WiFi and dinner included but got a bus without all of it. The staff did not speak a word English so they couldn't help. We arrived 2 hours earlier than planned and had problem's to rearrange our pick up to Kamala Beach.
18 มี.ค. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★☆
mazumazu good!
16 มี.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
Decent trip; however it was difficult finding the place to go once I arrived at the terminal in Bangkok
12 มี.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★☆☆
A normal bus, the snack it’s actually a little piece of dry ( really dry) cake and a bottle of water. They borrowed us a clean blanket and a very dirt pillow. The driver was driving insanely fast, a bit scary.. but what can we do? I don’t know any other cheap way to go to Phuket.
11 มี.ค. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Everything was good. I am happy with the service.
6 มี.ค. 2018
bus VIP, Phuket Central
★★★★☆
We was 2h earlier, comfortable, no wifi,
5 มี.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
No compliants! Thanks for your service
27 ก.พ. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Very easy! :)
26 ก.พ. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Very satisfied. I was late because of the traffic, but they waited 15 minutes after departure time for me.
22 ก.พ. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★☆☆
I would not say VIP, the cleaning of the bus does not exist, the driver every 40/50 km stops and takes parcels to be delivered to phuket, a very bad organization for a service at the modest sum of 800 bath.
21 ก.พ. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
A comfortable, pretty uneventful flight, other than being a little delayed. Employees were very helpful and nice
19 ก.พ. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
Wish the foot rest went up more and we had frequent spots which was not fun but overall a great trip, easy to sleep through
16 ก.พ. 2018
bus VIP, Phuket Central
★★★☆☆
The trip was OK, but it was a vip bus, the only the we got was water and some crackers. There wasn't wifi. And the chairs were ok but not much different from a normal bus. I recommend to just book a normal bus instead of a vip.
16 ก.พ. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
Excellent
16 ก.พ. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★☆
Pro: Comfortable seats, the drive time Contra: The Toilette smells bad
16 ก.พ. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
Very well organised
14 ก.พ. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★☆☆☆
There was very little leg room on this bus. When booking a seat, try to get the front row seats or the seats just behind the stairs for a little extra room. The bus made many random stops and it was unclear as to when the bus would stop to let the passengers have a break. There was a mid point test stop which had a snack food market with a decent selection. The over head compartment for bags is very slim and hard to get a bag up there. The air con is always on high so be prepared with a sweater. They do provide pillows and blankets but I mostly used them to support for comfort. Not the fault of the operator, but it necessary to have a a sleeping mask and ear plugs. For the entire 13 hour trip there was a VERY LOUDLY snoring man it was such a head ache. In my opinion the seat recline far too much and it was uncomfortable when the people in front just put them all the way back. I wish I had chosen the VIP bus to have more personal space and less people on the bus.
10 ก.พ. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Great flight. Easy to get on and off. Was surprised we got to fly on their new Airbus 330
8 ก.พ. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★☆☆☆
‘Food included’ it was just a piece of cake
7 ก.พ. 2018
bus Express, Bus Express
★★★★☆
Very Cold bus ❄
6 ก.พ. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
First time travelling on a bus in Thailand and very impressed with the service and comfort! Running a couple of minutes late after a stressful day and the bus driver waited but set off on time.
6 ก.พ. 2018
bus Express, Bus Express
★★★★☆