กรุงเทพ ปลายทาง ภูเก็ต @ รถไฟ, เรือเฟอร์รี่, รถบัส, เที่ยวบิน 24 ม.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สายใต้ใหม่ ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

บัส เอ็กซ์เพลส
06:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
19:50
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
บัส เอ็กซ์เพลส
15:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:40
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
ภูเก็ตท่องเที่ยว
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:40
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:15
ภูเก็ต
14h 15m
Instant
บัส เอ็กซ์เพลส
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:40
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
บัส เอ็กซ์เพลส
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:20
ภูเก็ต
13h 50m
Instant
ภูเก็ตท่องเที่ยว
17:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:30
ภูเก็ต
13h 50m
Instant
บัส เอ็กซ์เพลส
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:40
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:45
ภูเก็ต
14h 15m
Instant
ภูเก็ตท่องเที่ยว
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:40
ภูเก็ต
13h 10m
Instant
ภูเก็ตท่องเที่ยว
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
09:20
ภูเก็ต
13h 50m
Instant
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:05
ภูเก็ต
14h 15m
Instant
บัส เอ็กซ์เพลส
20:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:20
ภูเก็ต
13h 50m
Instant

จาก Khao San Jolly Travel ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

บริษัท จอลลี่ จำกัด
18:00
Khao San Jolly Travel, กรุงเทพ
10:30
ภูเก็ต
16h 30m
Instant

จาก Khao San Songserm ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

ส่งเสริม
18:00
Khao San Songserm, กรุงเทพ
11:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
17h 30m
Instant

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#SL752
00:35
สนามบินดอนเมือง
02:00
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
#SL5000
02:00
สนามบินดอนเมือง
03:25
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
#FD3041
แอร์เอเชีย
03:35
สนามบินดอนเมือง
05:00
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#SL750
05:30
สนามบินดอนเมือง
07:00
สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant 10kg
#DD7500
นกแอร์
05:40
สนามบินดอนเมือง
07:05
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 15kg
#SL768
05:40
สนามบินดอนเมือง
07:05
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
#FD810
แอร์เอเชีย
05:50
สนามบินดอนเมือง
07:10
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant
#DD7510
นกแอร์
06:10
สนามบินดอนเมือง
07:30
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
#FD3001
แอร์เอเชีย
06:20
สนามบินดอนเมือง
07:40
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant
#SL7500
07:15
สนามบินดอนเมือง
08:40
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
#FD3037
แอร์เอเชีย
07:45
สนามบินดอนเมือง
08:55
สนามบินภูเก็ต
1h 10m
Instant
#FD3038
แอร์เอเชีย
08:30
สนามบินดอนเมือง
09:50
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant
#DD7502
นกแอร์
09:30
สนามบินดอนเมือง
10:50
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
#FD3029
แอร์เอเชีย
09:45
สนามบินดอนเมือง
11:05
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant
#DD7504
นกแอร์
09:50
สนามบินดอนเมือง
11:10
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
#DD7512
นกแอร์
11:00
สนามบินดอนเมือง
12:20
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
#FD3091
แอร์เอเชีย
11:20
สนามบินดอนเมือง
12:45
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#SL754
12:00
สนามบินดอนเมือง
13:25
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
#FD3005
แอร์เอเชีย
12:45
สนามบินดอนเมือง
14:10
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#FD3025
แอร์เอเชีย
13:30
สนามบินดอนเมือง
14:30
สนามบินภูเก็ต
1h
Instant
#DD7506
นกแอร์
13:35
สนามบินดอนเมือง
14:55
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
#FD3021
แอร์เอเชีย
14:20
สนามบินดอนเมือง
15:50
สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant
#FD3007
แอร์เอเชีย
14:40
สนามบินดอนเมือง
16:10
สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant
#SL756
14:55
สนามบินดอนเมือง
16:25
สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant 10kg
#DD7514
นกแอร์
15:15
สนามบินดอนเมือง
16:35
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant 15kg
#FD3017
แอร์เอเชีย
15:20
สนามบินดอนเมือง
16:50
สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant
#FD3031
แอร์เอเชีย
15:35
สนามบินดอนเมือง
17:05
สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant
#SL758
15:45
สนามบินดอนเมือง
17:10
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
#SL760
16:35
สนามบินดอนเมือง
18:00
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
#FD3009
แอร์เอเชีย
17:00
สนามบินดอนเมือง
18:10
สนามบินภูเก็ต
1h 10m
Instant
#SL764
17:20
สนามบินดอนเมือง
18:45
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
#DD7520
นกแอร์
17:35
สนามบินดอนเมือง
18:50
สนามบินภูเก็ต
1h 15m
Instant 15kg
#FD3027
แอร์เอเชีย
18:20
สนามบินดอนเมือง
19:45
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#SL762
18:25
สนามบินดอนเมือง
19:50
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
#FD3011
แอร์เอเชีย
19:20
สนามบินดอนเมือง
20:55
สนามบินภูเก็ต
1h 35m
Instant
#FD3033
แอร์เอเชีย
19:55
สนามบินดอนเมือง
21:20
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#SL766
20:20
สนามบินดอนเมือง
21:45
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg
#FD3013
แอร์เอเชีย
20:30
สนามบินดอนเมือง
21:55
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#DD7524
นกแอร์
20:45
สนามบินดอนเมือง
22:00
สนามบินภูเก็ต
1h 15m
Instant 15kg
#FD3015
แอร์เอเชีย
21:15
สนามบินดอนเมือง
22:35
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant
#FD3023
แอร์เอเชีย
22:00
สนามบินดอนเมือง
23:20
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant
#SL7521
23:35
สนามบินดอนเมือง
01:00
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant 10kg

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#PG289
บางกอกแอร์เวย์
06:20
สนามบินสุวรรณภูมิ
07:45
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#TG201
07:45
สนามบินสุวรรณภูมิ
09:10
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#TG203
08:30
สนามบินสุวรรณภูมิ
09:55
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#PG283
บางกอกแอร์เวย์
09:10
สนามบินสุวรรณภูมิ
10:35
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#TG926
09:30
สนามบินสุวรรณภูมิ
10:55
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#PG275
บางกอกแอร์เวย์
10:00
สนามบินสุวรรณภูมิ
11:25
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#PG924
บางกอกแอร์เวย์
12:30
สนามบินสุวรรณภูมิ
13:55
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#TG207
13:20
สนามบินสุวรรณภูมิ
14:45
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#TG215
14:00
สนามบินสุวรรณภูมิ
15:25
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#PG285
บางกอกแอร์เวย์
14:35
สนามบินสุวรรณภูมิ
16:00
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#TG2275
15:35
สนามบินสุวรรณภูมิ
16:55
สนามบินภูเก็ต
1h 20m
Instant
#TG217
16:55
สนามบินสุวรรณภูมิ
18:25
สนามบินภูเก็ต
1h 30m
Instant
#PG277
บางกอกแอร์เวย์
17:30
สนามบินสุวรรณภูมิ
18:55
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#TG221
18:15
สนามบินสุวรรณภูมิ
19:40
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#PG287
บางกอกแอร์เวย์
19:05
สนามบินสุวรรณภูมิ
20:05
สนามบินภูเก็ต
1h
Instant
#TG211
19:10
สนามบินสุวรรณภูมิ
20:35
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#TG684
19:25
สนามบินสุวรรณภูมิ
20:50
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#PG279
บางกอกแอร์เวย์
19:45
สนามบินสุวรรณภูมิ
21:10
สนามบินภูเก็ต
1h 25m
Instant
#TG225
22:40
สนามบินสุวรรณภูมิ
23:59
สนามบินภูเก็ต
1h 19m
Instant

จาก หัวลำโพง ถึง ภูเก็ต โดย รถไฟ+รถบัส ตั๋วร่วม

#85
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:10
สุราษฎร์ธานี
11h 40m
คืนเงิน
เส้นทางนี้จะมีการเปลี่ยนพาหนะระหว่างเส้นทาง โดยการจัดการของบริษัทผู้ให้บริการ
พันทิพย์ 1970
07:45
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:45
ภูเก็ต
4h
Instant คืนเงิน
#85
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:10
สุราษฎร์ธานี
11h 40m
คืนเงิน
เส้นทางนี้จะมีการเปลี่ยนพาหนะระหว่างเส้นทาง โดยการจัดการของบริษัทผู้ให้บริการ
พันทิพย์ 1970
07:45
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:45
ภูเก็ต
4h
Instant คืนเงิน

จาก กรุงเทพ ถึง ภูเก็ต โดย รถแท๊กซี่

Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ภูเก็ต
12h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ภูเก็ต
12h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ภูเก็ต
12h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ภูเก็ต
12h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

วันเดย์ทริป @ Phuket