50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หมอชิต ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

07:15
หมอชิต, กรุงเทพ
19:15
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
ทันที 

จาก สายใต้ใหม่ ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

06:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
18:40
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
19:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
ทันที 
15:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
ทันที 
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:15
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:30
ภูเก็ต
11ชั่วโมง
ทันที 
17:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:55
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
ทันที 
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:30
ภูเก็ต
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
09:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:05
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:00
ภูเก็ต
11ชั่วโมง
ทันที 
20:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

16:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

03:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
05:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
05:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
06:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#SL1750
06:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
06:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL2222
07:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
09:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#SL1756
10:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SL1752
11:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL770
11:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
14:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
16:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#SL762
16:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SL764
17:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
17:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
18:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SL1764
18:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL206
18:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
20:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
19:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
20:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
19:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
20:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
20:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
20:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
22:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
21:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
22:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL766
21:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
22:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
22:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
23:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#VZ9312
00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
01:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ312Z
01:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
03:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ9302
05:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ2302
06:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ300
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
06:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5982
06:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG2211
06:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VZ300Z
07:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#TG201
07:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG102
07:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5984
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VZ302
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG203
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG5986
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG2285
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG926
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2279
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5988
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VZ304
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ304x
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#VZ304X
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
<