รัฐยะโฮร์ ปลายทาง สิงคโปร์ @ รถไฟ 28 ต.ค. 2017

จาก Johor Bahru ถึง สิงคโปร์ โดย รถไฟ

#63
KTM
05:30
Johor Bahru
05:35
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#65
KTM
06:00
Johor Bahru
06:05
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#67
KTM
06:30
Johor Bahru
06:35
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#69
KTM
07:00
Johor Bahru
07:05
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#71
KTM
08:30
Johor Bahru
08:35
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#73
KTM
09:00
Johor Bahru
09:05
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#75
KTM
11:00
Johor Bahru
11:05
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#77
KTM
12:30
Johor Bahru
12:35
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#79
KTM
14:00
Johor Bahru
14:05
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#81
KTM
15:30
Johor Bahru
15:35
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#83
KTM
17:00
Johor Bahru
17:05
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#87
KTM
19:00
Johor Bahru
19:05
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#91
KTM
21:00
Johor Bahru
21:05
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
#93
KTM
22:15
Johor Bahru
22:20
Woodlands, สิงคโปร์
5m
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ