50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Khao San Tara Travel ถึง พัทยา โดย รถบัส

08:30
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
12:30
สถานีขนส่งพัทยา
4ชั่วโมง

จาก Bangkok Bell Travel Office ถึง พัทยา โดย รถบัส

09:30
Bangkok Bell Travel Office
12:30
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
13:30
Bangkok Bell Travel Office
16:30
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
17:30
Bangkok Bell Travel Office
20:30
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที

จาก หมอชิต ถึง พัทยา โดย รถบัส

09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
12:00
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
13:00
หมอชิต, กรุงเทพ
16:00
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
18:30
หมอชิต, กรุงเทพ
21:30
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก เอกมัย ถึง พัทยา โดย รถบัส

09:30
เอกมัย, กรุงเทพ
12:30
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
13:30
เอกมัย, กรุงเทพ
16:30
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
17:30
เอกมัย, กรุงเทพ
20:30
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก ถนนข้าวสาร ถึง พัทยา โดย รถตู้

09:00
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
11:30
ถนนคนเดิน พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
12:00
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
14:30
ถนนคนเดิน พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
15:00
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
17:30
ถนนคนเดิน พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก Khao San Tara Travel ถึง พัทยา โดย รถบัส

10:30
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
14:00
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง 30นาที

จาก Mochit New Van Terminal ถึง พัทยา โดย รถตู้

06:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
09:00
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
06:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
09:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
10:30
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
11:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
09:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
12:00
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
13:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
13:30
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
15:00
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
15:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
13:30
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
16:30
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
14:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
17:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
18:00
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
16:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
19:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
16:30
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
19:30
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
17:15
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
20:15
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที

จาก Ekkamai ถึง พัทยา โดย รถตู้

06:00
Ekkamai, กรุงเทพ
09:00
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
07:00
Ekkamai, กรุงเทพ
10:00
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Ekkamai, กรุงเทพ
11:00
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Ekkamai, กรุงเทพ
15:00
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Ekkamai, กรุงเทพ
18:00
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
16:00
Ekkamai, กรุงเทพ
19:00
Pattaya T Tour Station
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที

จาก Bangkok Hotel Transfer ถึง พัทยา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Pattaya any hotel
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Pattaya any hotel
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
2ชั่วโมง 19นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
พัทยา
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Bangkok Hotel Transfer ถึง แหลมฉบัง โดย แท๊กซี่

PGS
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Laem Chabang any Ship terminal
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Laem Chabang any Ship terminal
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Laem Chabang any Ship terminal
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Laem Chabang any Ship terminal
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Laem Chabang any Ship terminal
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Laem Chabang any Ship terminal
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Laem Chabang any Ship terminal
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Laem Chabang any Ship terminal
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

วิธีการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปพัทยา

เกี่ยวกับพัทยา
พัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศไทย โดยได้รับฉายาว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหล เนื่องจากคุณสามารถเที่ยวพัทยาได้ทั้งกลางวันและกลางคืน สมัยก่อนพัทยาโด่งดังเรื่องการค้าประเวณีและอบายมุข แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทั้ง ผู้คน อาหาร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งอิสระอย่างแท้จริง และตอนนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั้งรูปแบบแพคเกจทัวร์ ครอบครัวและคนจากกรุงเทพฯที่เข้ามาท่องเที่ยวพัทยาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และในช่วงวันหยุดราชการ

แม้ว่าเมืองพัทยาจะไม่มีทัศนียภาพที่หายากหรือโดดเด่นกว่าที่อื่น แต่เมืองแห่งความรื่นรมณ์แห่งนี้ไม่เคยพลาดในการพิชิตใจนักท่องเที่ยว ร้านอาหารสูตรดั้งเดิมจากทั่วทุกมุมโลกโดยมีราคาที่ถูกอย่างน่าอัศจรรย์และอาหารริมถนนที่ราคาแสนถูก อีกทั้งยังมีกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติระดับเฟิร์สคลาสและห้องเกสเฮ้าส์เรียบง่าย สง่างาม และ ร้านค้าแบบดั้งเดิม ศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิงและตลาดกลางคืนที่เต็มไปด้วยสีสันทั่วทุกแห่งหน รวมทั้งยังมีมีเกาะใกล้เคียงให้คุณเลือกเดินทางไปยังหาดสวรรค์บนเกาะแห่งนี้ได้อย่างง่ายๆ สบายๆ และการเติบโตของสถานที่ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความสำคัญของครอบครัว ทำให้พัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

วิธีการเดินทางจากกรุงเทพฯไปพัทยา
หนึ่งในเส้นทางที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือ ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ที่เชื่อมกรุงเทพฯกับพัทยา ดังนั้นคุณสามารถเดินทางด้วย รถยนต์ส่วนตัว แท็กซี่ หรือรถโดยสารประจำทางได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว

จากกรุงเทพฯถึงพัทยาโดยรถประจำทาง
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯไปยังพัทยา คุณสามารถเลือกขึ้นรถได้จากสถานีขนส่งหลักทั้งสามสถานีตามความสะดวกในการเดินทาง อันได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี(สายใต้ใหม่), สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯจตุจักร(หมอชิต) และสถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออก (เอกมัย) ซึ่งทางเลือกที่สะดวกสบายมากที่สุด คือสถานีขนส่งเอกมัยเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า และมีรถโดยสารประจำทางออกเดินทางตลอดทั้งวัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเลือกใช้บริการเส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการสำรองเต็มอย่างรวดเร็ว

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออก (เอกมัย)
สถานีขนส่งเอกมัย เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง โดยคุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส การเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยไปยังพัทยาได้ตั้งแต่ 06.00 - 23.00 น. ซึ่งจะมีรถออกทุกๆ
1 ชั่วโมง โดยมีอัตราค่าบริการ 119 บาท โดยจะใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง แต่เราแนะนำให้คุณเผื่อเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเนื่องจากรถอาจจะจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารระหว่างทาง ทั้ง ชลบุรี ศรีราชา และแหลมฉบัง

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต)
หมอชิต เป็นสถานีขนส่งทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ เป็นสถานีขนส่งที่สะดวกสบายต่อการเดินทางจากทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นปลายทางของรถเมล์ ขสมก หลายเส้นทาง รวมถึงบริการรถบัสจากสนามบินดอนเมืองไปยังหมอชิต อีกทั้งคุณยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า บีทีเอส หากแต่คุณต้องต่อรถแท็กซี่หรือรถประจำทางไปยังสถานีขนส่งหมอชิต คุณสามารถเดินทางจากหมอชิตไปพัทยาในระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมง โดยรถเที่ยวแรกจะออกจากหมอชิตเวลา 04.30 - 22.00 น. ซึ่งจะมีรถออกทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยมีอัตราค่าบริการ 133 บาท

สถานีขนส่งพัทยา
รถโดยสารประจำทางจะจอดเทียบท่า ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บริเวณ ถนน พัทยาเหนือ ห่างจากถนน สุขุมวิท ประมาณ 200 เมตร ท่านสามารถเลือกใช้บริการรถสองแถว, วินมอเตอร์ไซต์ หรือแท็กซี่ทั่วไป เพื่อเดินทางไปยังตัวเมืองพัทยา ซึ่งราคานั้นอยู่ที่การตกลงกันระหว่างผู้โดยสารและคนขับ

จากกรุงเทพฯไปพัทยาโดย รถไฟ
โดยปกติแล้วคุณสามารถเดินทางโดยรถไฟขบวน 283 ซึ่งออกเดินทางในช่วงเช้าของวัน จันทร์- ศุกร์เวลา 06.55 น. เดินทางถึงพัทยาเวลา 10.34 น.โดยมีอัตรค่าบริการ 31 บาทสำหรับชาวต่างชาติและฟรีสำหรับคนไทย รถไฟจะมีการหยุดรับผู้โดยสารหลายสถานี ทำให้ใช้เวลายาวนานกว่า 4 ชั่วโมงในการเดินทางด้วยรถไฟ แต่คุณจะสามารถชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง โดยค่าบริการรถไฟนั้นแสนถูก

จาก กรุงเทพฯ ไป พัทยา โดย แท็กซี่
หากท่านมีสัมภาระเยอะ หรือไปกับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน เรามีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นคือ แท็กซี่ ท่านสามารถเดินทางโดยตรงจากกรุงเทพฯ ไป พัทยา เราขอแนะนำ PGS หนึ่งในผู้ประกอบการรถแท็กซี่จากกรุงเทพฯไปพัทยา ซึ่งมีรถให้ท่านเลือกหลากหลายประเภท อาทิเช่น โตโยต้า แคมรี สำหรับ 3 ท่าน ในราคา 2,200 บาท หรือ โตโยต้า คอมมูเตอร์ สำหรับ 9 ท่านในราคา 2530 บาท ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับราคาที่เหมาะสมกับการบริการ (อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวม ค่าทางด่วน ค่าบริการจุดรับ-ส่ง) โดยจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เพิ่งมาถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ (จากสนามบินไปยัง พัทยา)
หากท่านเพิ่งผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และมีปลายทางคือ พัทยา ท่านสามารถใช้บริการ แท็กซี่หรือ รถบัสปรับอากาศ จากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังพัทยาโดยตรง โดยไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อต่อรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารไปพัทยา เราขอแนะนำ เบลล์ ทราเวล ผู้ให้บริการรถบัสจาก สนามบินสุวรรณภูมิ(ประตูทางออกหมายเลข 8) โดยรถบัสจะออกจากสนามบิน ทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยเริ่มจาก เวลา 08.00 - 18.00 น. ท่านจะโดยสารด้วยรถบัส VIP 24 ที่นั่ง ซึ่งมีความสะดวกสบาย โดยจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการเดินทางมายัง พัทยา (สถานีขนส่งผู้โดยสาร พัทยาเหนือ)
หมายเหตุ **
คุณสามารถ ซื้อตั๋วรถบัส จาก สนามบินสุวรรณภูมิ - พัทยา ได้ทันทีที่สนามบิน แต่เส้นทางนี้มักจะถูกสำรองที่นั่งจนเต็มอย่างรวดเร็ว คุณอาจจะต้องรอรอบถัดไปซึ่งใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมงรถจึงจะออก เราแนะนำให้คุณสำรองที่นั่งออนไลน์กับเราเพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายในการสำรองที่นั่ง ในราคา 272 บาท
คำแนะนำ
จุดขึ้นรถจะอยู่ตรงประตู 8 ชั้นล่างของอาคารผู้โยสารสนามบินสุวรรณภูมิ จากจุดขึ้นรถคุณสามารถ รับประทานอาหารไทยทั้ง ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู หรือต้มยำกุ้ง ในราคาถูกได้ ณ บริเวณนั้น

การเหมารถ PGS โดยเริ่มจาก สุวรรณภูมิ ไปยัง พัทยา เป็นทางเลือกที่สะดวกสบายอีกช่องทางหนึ่ง คุณสามารถเลือกรถได้ทั้ง โตโยต้า แคมรี่ สำหรับ3 ท่านในราคา 1980 บาท หรือ โตโยต้า คอมมูเตอร์ สำหรับ 9 ท่าน ในราคา 2200 บาท เป็นราคารวมค่าบริการทุกอย่างซึ่งเหมาะสมระหว่างราคากับคุณภาพที่คุณจะได้รับ

การเดินทางใน พัทยา
สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในพัทยา สองแถวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวรอบพัทยา เนื่องจากมีราคาถูก โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทาง โดยเริ่มจาก10 บาทไปจนถึง 40 บาท โดยมีเส้นทางครอบคลุมทั่วเมืองพัทยา โดยเส้นทางที่ถูกใช้มากที่สุดคือสองแถวสีน้ำเงินจากแยกถนนพัทยาใต้ และหาดจอมเทียน ถนนรอง จากวงเวียนปลาโลมาไปทางตอนเหนือ และสาย 2 พัทยาเหนือ ถนนเลียบหาดวง สีขาววิ่งไปตามถนนสุขุมวิท ไปจนถึงสัตหีบ รถสองแถวที่นี่ดีกว่าแท็กซี่เพราะมีราคาถูกและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วเมืองพัทยา

รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ ราคาไม่แพงมากนัก แต่มีความรวดเร็วสะดวกสะบายเนื่องจากพัทยาในปัจจุบันเริ่มมีการจราจรที่ติดขัด

การเช่ารถ
การเช่ารถหรือมอเตอร์ไซต์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถหาได้ตามร้านเช่ารถทั่วไปรอบๆเมืองพัทยา โดยรถมอเตอร์ไซต์จะมีอัตราค่าบริการราวๆ 200 บาท ต่อวัน หรือ 2,000 บาทต่อเดือน และรถเก๋ง ฮอนด้า ซิตี้ ราคา 1,000 บาทต่อวัน โปรดระมัดระวังอาจจะมีการหลอกลวงเมื่อคุณเช่ารถแล้วนำรถมาคืนอาจจะถูกเรียกค่าเสียหายได้ อีกอย่างคุณอาจจะโดนตำรวจเรียกตรวจทั้งใบอนุญาตการขับขี่หรือทะเบียนรถ ซึ่งตำรวจอาจจะนำรถของคุณไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจ

สำหรับจักรยาน
คุณสามารถปั่นจักรยาน ในเมืองพัทยาได้ เพียงแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องการจราจรเนื่องจากในพัทยานั้นการจราจรค่อนข้างหนาแน่น อีกทั้งการขับขี่ค่อนข้างรวดเร็ว และอันตราย

พักที่ไหน?
เรื่องที่พักมักจะเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวของผู้เข้าพัก แต่ถ้าหากคุณเป็นนักท่องราตรีและผ่านการสังสรรค์กับเพื่อนๆมา คุณสามารถหาโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆซอยบัวขาว หรือระหว่างถนนเลียบชายหาด หรือถนนสายสอง ถนนพัทยาเหนือและบ้านนาเกลือ ซึ่งมีโรงแรมที่น่าเชื่อถือระดับห้าดาว นอกจากนี้หาดจอมเทียน เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่มีราคาห้องพักที่แสนถูกและมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน โดยคุณสามารถตื่นเช้ามาเพื่อว่ายน้ำ หรืออาบแดดริมชายหาดจอมเทียนอันทอดยาวได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้เขาพระตำหนักก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองพัทยา มีบรรยากาศที่เงียบสงบและมีหาดทรายขาว ห่างจากสถานบันเทิงของเมืองพัทยา

กิจกรรม
หากคุณคิดว่าการเที่ยวพัทยาจะต้องไปชายหาดขาวๆเพียงอย่างเดียว คุณคิดผิด เพราะพัทยาเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่หลากหลายเป็นอย่างมาก เราได้รวบรวม 5 อันดับกิจกรรมที่จะทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการมาเที่ยวพัทยา

  1. ท่องราตรีกับถนนคนเดินชื่อดัง(Walking Street)ของเมืองพัทยา ที่มีผู้คนหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมายังที่นี่
    2.ขึ้นจุดชมวิวบริเวณเขาพระตำหนักเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศมุมสูงของเมืองพัทยา พร้อมนั่งจิบกาแฟชิลๆกับวิวสวยๆ
    3.เพลิดเพลินไปกับบรรดาเหล่าสัตว์นานาชนิดกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จะทำให้คุณและครอบครัวได้เพลินเพลินไปกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายทั้ง ยีราฟ ช้าง แรด ฯลฯ
    4.คุณจ่ายค่าตั๋วเรือ 60 บาทไปกลับระหว่างเกาะล้าน เพื่อไปนอนอาบแดดและเล่นน้ำบนหาดสวรรค์ของบรรดานักท่องเที่ยว
    5.ลื้มลองอาหารทะเลรสเลิศ ณ ร้านอาหารบางสะเหร่ พร้อมวิวเรือประมงแล่นเข้าออกเทียบท่า

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 15,884 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

25 ธ.ค. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★★
พนักงานขับรถสุภาพ ขับดี professional มากๆค่ะ ชอบมาก
7 ก.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★☆☆☆
จองที่หน้าเว็บไม่ได้บอกว่าเป็นรถร่วม แต่พอมาถึงกลายเป็นรถร่วม
30 เม.ย. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★☆☆
Purchased Premium Class and Priority Support but did not get anything close to those things. Seems normal like everyone else.
17 ก.พ. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
If you live in Bangkok center, I would not recommend taking this trip to Pattaya, as the trip is a van taking you to a bus station in the west suburb of Bangkok and then the bus ride would take another 3 or 4 hours to Pattaya. I wish they have told us which bus station the van is taking us to first, so we do not end up spending much longer travel time. However, the bus is clean and leaves on time.
16 ก.พ. 2019
bus VIP, Bell Travel
★★★★☆
Good and fastvtransport
15 ก.พ. 2019
van Regional, Mama Travel and Tour
★★☆☆☆
An hour delay!
15 ก.พ. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
It was good, but the bus was old....
15 ก.พ. 2019
charter Comfort, Glassflower
★★★★★
Amazing service! Our driver was very sweet, kind and nice. The drive to our destination was great! Would definitely book here again.
15 ก.พ. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Very good and friendly staff. Reached before estimated time. I have given 5 star solely for the awesome service. But the same ticket you can purchase from the bus stand at 117bhat. But no regret. Keep it up.
13 ก.พ. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
Everything was great. The lady in the Bangkok Travel office was helpful. There was some transfer in between the buses, but everything was well explained. The bus was air conditioned. Only problem was that the bus was delayed by more than half an hour and also the ride itself probably took way longer than indicated (I wasn't in a hurry so I didn't pay attention, but I think overall we had 2 hours delay).
10 ก.พ. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
No issues at all. Bus left on time and only took 2 hours vice 3!
9 ก.พ. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★☆☆☆
Fair price but the buses running this route are old and bumpy. I was sitting at the back and my stomach was suffering all the way.
2 ก.พ. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
We had to pay 20 Baht extra for our luggage. Ride was smooth and in time.
27 ม.ค. 2019
bus VIP, Bell Travel
★★★★★
Nice friendly service with hotel drop off in Pattaya
27 ม.ค. 2019
charter Minivan 4pax, Thailand Limo by Datum
★★★★★
Good.
26 ม.ค. 2019
van Regional, T Tour
★★☆☆☆
We were late and the driver dropped us off befor the main point, so we were confused where should we go
26 ม.ค. 2019
charter Economy, BangkokTaxi24
★★★★★
Great price great service
25 ม.ค. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
Coach very comfortable. Good mini bus connection from Guest House.Happy with journey. A small criticism: I thought we would be making the journey in one vehicle rather than two. The internet claimed the travel agent opened at 10:30 (which appears to be untrue) so I tried to unsuccessfully check in the previous day for the 08:30 journey.
21 ม.ค. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
You get taken to a coach ,so not in a mini bus the whole way. The coach ticket itself is only 120 baht so probably better to get a taxi to the coach station. It took us 4 and a half hours not 3 and half.
21 ม.ค. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★☆☆
Bus is very old
19 ม.ค. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Very good experience
16 ม.ค. 2019
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★☆☆
Left khao San Road on time, went to pick up more people. 30 mins later back to khao San half ppl told to get in different veichle whist a big party got on. Then sat around for 20 mins.. Arrived 1hr 15 late missed sunset. Don't see why I had to be there at 2.30...
13 ม.ค. 2019
bus VIP, Bell Travel
★★★★★
Seamsless trip, low price. My first time using a bus in Thailand, but as soon as I appeared in their office I was guided without having to even ask the questions. Comfy bus and van.
11 ม.ค. 2019
charter Economy, BangkokTaxi24
★★★★★
Booked trip late in the evening and received prompt confirmation in the morning. Driver called on time to mention being 10 minutes late due to traffic on Sukhumvit which was definitely understandable on Friday afternoon. The driver provided great guidance and arrivrd within the 10 minutes. I feel we made best time given the traffic situation getting out of Bangkok.
11 ม.ค. 2019
van Regional, T Tour
★★☆☆☆
The trip is safe however the driver just drop us somewhere else and asked us to go down. And it is still so far from our selected destinations. We have to call car again in order to reach our destinations. Really make our day bad. Wasted time and money. Please be clear with the destinations that all customers should be drop off.
8 ม.ค. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Good. Everything was as expected
5 ม.ค. 2019
charter Minivan 4pax, Hua Hin Cars
★★★★★
Driver so nice????
4 ม.ค. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Ontime depart and arrived, funny and professional driver.
2 ม.ค. 2019
charter Comfort, Glassflower
★★★★★
Easy to book, great service and economical
1 ม.ค. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Excellent and on time
1 ม.ค. 2019
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
the morchit bus station is very organised. we found our bus immediately. the bus left earlier (like 10 minutes) and we travelled just 2h. 2) the bus isn't that clean super clean. 3) the driver is very cautious in driving.
31 ธ.ค. 2018
van Regional, T Tour
★★☆☆☆
Very bad experience. Had to wait for the van until it arrived. No fixed timings. As and when the van comes, they make the van full and start. There are much better buses for just about 100 Bhat. Don’t need to worry about getting the tickets. You will definitely get them.
30 ธ.ค. 2018
bus VIP, Bell Travel
★★★★★
Clean tidy and prompt! Excellent service!!
29 ธ.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
The bus condition its not very good
28 ธ.ค. 2018
bus VIP, Bell Travel
★★★★★
Nice bus ride to Pattaya and then they dropped me right at my hotel in a minivan.
28 ธ.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Glassflower
★★★★★
Very efficient service. Driver was on time and very helpful
28 ธ.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Glassflower
★★★★☆
Driver very polite but no English
28 ธ.ค. 2018
bus VIP, Bell Travel
★★★★★
I was travelling alone, staff were very helpful via email with my questions. I did pay the extra for prompt email replies. Got me to hotel safe and sound. Thank you :)
28 ธ.ค. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
no snacking on the bus :-(
24 ธ.ค. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★★
Good ride they showed up on time and was very clean
22 ธ.ค. 2018
charter Economy, Ground Business
★★★★★
Very good trip I will be using them again in the future
16 ธ.ค. 2018
van Regional, T Tour
★★★☆☆
Great value for money A few minuses: nobody speaks english, van was old and dirty, the floor of the van got really hot on the first seat row so you couldn't really keep your feet on the ground, bus driver was too lazy to drive to the Pattaya's T-Tour station so he dropped us off about 3km away from it and since we had booked a hotel near the station we just had to walk to get there, other than that bus driver was very friendly
16 ธ.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
Автобус старый и грязный, очень сильно дул кондиционер и нельзя было прикрутить, выключатель был сломан. ( Доехали очень быстро, 2 часа, ехали по платной дороге. Отправление должно было быть в 9.30 мы приехали заблаговременно в 8.50 и успели на 9ти часовой автобус, видимо отправляют их по мере наполнения.
16 ธ.ค. 2018
charter Comfort, Hua Hin Cars
★★★★☆
Need potty stop half way
15 ธ.ค. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★☆☆
It’ll get you to Pattaya but there’ll be at least a 30 min delay and maybe a washroom break 10 mins before the end of the trip. Good thing is that it’s cheap.
11 ธ.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Affordable and convenient way to get to Pattaya. It left on time and it got there on time. That was on a Saturday. They helped me to arrange my seat next to my partner as our tickets had separated numbers.
10 ธ.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★☆☆
The bus is to old. need to be upgrade.
3 ธ.ค. 2018
charter Comfort, Team Holiday
★★★★★
Driver was courteous. Helped with our bags, . On time
3 ธ.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Comfy air conditioned bus. Easy to use, efficient ticket and boarding service.
27 พ.ย. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Much better service and price than the mini bus cross the road.
25 พ.ย. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
Bus is nice. Very strict in terms of using the seatbelt. Efficient boarding procedures.
23 พ.ย. 2018
bus VIP, Bell Travel
★★★★☆
The bus station in Bangkok was difficult to reach, but the bus trip was fine. The shuttle bus upon arrival in pattaya was very helpful.
23 พ.ย. 2018
charter Comfort, Hua Hin Cars
★★★★★
The ride was comfortable and the driver was very easy to work with. He was also very flexible with our schedule. He gave us his mobile number just in case there was a change in our schedule and needed a later or earlier pick up.
17 พ.ย. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★★
Our driver arrived on time, spoke English very well and provided a very comfortable trip! Would ride again.
14 พ.ย. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★★
He showed up early which was great. He drive very carefully and was courteous to other drivers. Thanks
13 พ.ย. 2018
charter VIP Van 9pax, Glassflower
★★★★★
Mike was our driver. He spoke English, and pointed out stuff along the way and it’s history. His van was very comfortable and even stopped for us to grab lunch as well as helping us order. Would recommend.
10 พ.ย. 2018
charter Comfort, BangkokTaxi24
★★★★★
Good driver Fast and safe
10 พ.ย. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
Everything was rushed. Baggage had to be payed at the bus terminal even when the booking said 25kg per Person was included. Driver was very unfriendly
6 พ.ย. 2018
bus VIP, Bell Travel
★★★★★
The Bangkok Bell Travel Office was easy to reach. From BTS Station “Udom Silom” it’s nearly 30 minutes to walk. Taxis don’t like to bringing up from there to the Office, because just 40 Bath for this short way. At the Bus Office it was very professional. Get my seats and have to give information about my destination. The bus goes from the office in time and first to BKK and DMK. After boarding further passengers, the bus goes at the highway to Pattaya. The trip was around 3 hours. In Pattaya waits MiniVans to bring us to the Hotels. It was a very good organized trip. The bus has a toilet at board and a stewardes. It was a very good and silent trip.
4 พ.ย. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
We booked online as we afraid we can't get the seat but actually can buy straight at counter and its cheaper. We boarded 2 hours earlier than actual time 930am!!! We have no problem to go early. Overall the journey was fine, driver drive safety. You might need jacket as air con not adjustable or close.
4 พ.ย. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Very convenient service
31 ต.ค. 2018
bus VIP, Bell Travel
★★★☆☆
The bus overall is good, clean, aircon is cool, the staff is very communicative n very friendly, but the shuttle driver is very sucks, drive like a mad person not safety
30 ต.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
Not the most luxurious journey but the bus was clean and staff were helpful.
29 ต.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
Even though it was a huge bus station it was easy to get tickets and find the platform
15 ต.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
We should leave at 13:30 and left at 13:00. For a little bit bigger luggage we should pay extra 20bath. Not possible close air condition ventilation. Ride perfect. No problem.
9 ต.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★☆☆☆
Price more expensive than buy ticket directly at station. Bangkok to pattaya by roong reuang 149bath. If buy directly u pay only 108bath.
9 ต.ค. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★★
Nice car, fast trip.
7 ต.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Glassflower
★★★★☆
Had a misunderstanding regarding the departure time, but the quality of the van and driver was astonishing.
6 ต.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Everything went very smoothly
5 ต.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
Good bus condition, good drivet and pleasant journey
5 ต.ค. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★★
I arrived early but they took care of me in a short time . Thank you . I plan on using your service again in 2 weeks .
1 ต.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
Smooth ride overall but last 10 minutes driver honk for no reason and blasting the music...
26 ก.ย. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★★
My driver was great. He got there really early, which threw me off guard at first, but he waited patiently and didn’t make me feel rushed as I got myself ready. He stopped at a 7 for me so I could get breakfast ❤️ And we had a good drive to Pattaya. He was nice, a good driver, and the car was clean and good.
23 ก.ย. 2018
van Regional, DK Van
★★★☆☆
The driver and his helper were very nice. Except I was Not told when I purchased the ticket that I had to pay to bring additional luggage. Also finding someone who speaks English or know who/what DK Van is is a nightmare. Probably one of the worst travel experiences I have Ever had. I already For my return but i will not be taking their van. Their DK office is a little hut on the side of the street. Clearly not an office and they don’t speak English either. I will Probably catch a Gran back to Bangkok as I’d rather pay more money to not have to deal with the hassle that is DK. I wouldnt Book through DK or 12go again.
21 ก.ย. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Very good trip.
21 ก.ย. 2018
bus VIP, Bell Travel
★★★★★
Lost cellphone on the bus and the driver gave it back. Seems like nothing but because of this our trip wasnt ruined. No conflict with my girlfriend or whatsoever. 5+ stars thank you all the crew we love you for making our experience memorable
20 ก.ย. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★★
Départ 9h du matin arrivée 11h05 bus climatisé siége réglable nikel pour le rapport qualité prix ????????
15 ก.ย. 2018
charter VIP Van 9pax, Glassflower
★★★★★
The driver was especially a very kind, polite and helpful gentleman and he communicated well in English. He was right on time even when we modified to prepone our appointment. The service was great and we highly recommend this. Vehicle was comfortable and good condition.
13 ก.ย. 2018
bus VIP, Bell Travel
★★★★☆
No problems on this trip. A bottle of water would have been nice
7 ก.ย. 2018
charter VIP Van 9pax, Glassflower
★★★★★
Best services ever...arrived in pattaya as promised...good driver
6 ก.ย. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★☆☆
We turned up 30 mins before like it said. BUT we didn’t leave for another 40mins after the time it was supposed to leave. With know real explanation. But hay it’s cheap and the driver was nice and once you start moving it’s all good. Just don’t expect to leave on time.
26 ส.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★☆☆
As expected. Received the service paid for.
26 ส.ค. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★☆
Our lady driver was lovely, even though we had an accident (not her fault) we swapped cars efficiently and she kept us posted on what was happening. Journey from Bangkok to Pattaya good.
22 ส.ค. 2018
charter Minivan 4pax, BangkokTaxi24
★★★★★
Fast and great!
22 ส.ค. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★★☆
Departure delayed about 40 min.
19 ส.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
Cheap and easy. Took about 3 hours.
17 ส.ค. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★☆
No waste time because directly from hotel Bkk To hotel Pattaya. So the essential is preserve : time for rest. I will take this service back for return To Bkk .
10 ส.ค. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★★★
Absolutely no problems - no extra fees despite their being a number of bags. Speedy arrival in pattaya near walking street as advertised. Would use again.
8 ส.ค. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★☆☆
Trip was delayed by at least half an hour. No apology. Van wasn't air conditioned enough to be comfortable.
5 ส.ค. 2018
van Regional, DK Van
★★★★★
Left 15 mins earlier. Overall is ok. No problems we faced.
4 ส.ค. 2018
bus VIP, Bell Travel
★★★★★
All good,
30 ก.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
This was a very enjoyable trip - bus left on time, arrived safely early and all good.
27 ก.ค. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
Bus arrived late, due to traffic.but the ride was good and comfy
22 ก.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★★☆
the drive was quick. we reached in 2hrs on Sunday morning. But the Ac was too cold, wherein I got cold so quick.
22 ก.ค. 2018
van Regional, DK Van
★★★☆☆
Not the most direct route. van is old with incomfortable seats and the suspensions are dead - a better option is to go the intl airport and take the bus to Pattaya from there
15 ก.ค. 2018
charter Van 9pax, BangkokTaxi24
★★★★★
Arrived early and made great time on the journey. Van was very comfortable.
14 ก.ค. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★☆
Very efficient service..arrived on the dot for pick up and smooth trip to Pattaya. Car a little old and seat not so supportive but would use again.
14 ก.ค. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★★★
I am so very happy that i booked a taxi from sunflower.. The driver located us in the hotel and took us smoothly from Bangkok to Pattaya ...very professional guys. Tq such
13 ก.ค. 2018
bus Premium, Roong Reuang Coach
★★★☆☆
Basic & budget bus service, probably better suited to locals more than international travellers
9 ก.ค. 2018
bus VIP, Bell Travel
★★☆☆☆
Doesn't look a VIP bus but common one. No coffee or water onboard.. no wifi. No music or film. Noisy motor. Quite old bus...

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย