ท่านทำการใช้ 1 ตัวกรองการค้นหา

Clear all filters
12Go Transport
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
09:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 10นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท แวนวีไอพี 9pax
4.9
11:40
Central Festival Beach Road, พัทยา
12Go Transport
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
09:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท แวนวีไอพี 9pax
4.9
11:30
Terminal 21 , พัทยา
12Go Transport
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
09:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท แวนวีไอพี 9pax
4.9
12:00
หาดจอมเทียน, พัทยา

จาก สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ ถึง พัทยา โดย รถโดยสาร

ทันที
09:30
สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
5
12:30
สถานีขนส่งพัทยา
ทันที
13:30
สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
5
16:30
สถานีขนส่งพัทยา

จาก สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ ถึง พัทยา โดย รถตู้

ทันที
17:30
สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
20:30
สถานีขนส่งพัทยา

จาก ข้าวสารธาราทราเวล ถึง พัทยา โดย รถโดยสาร

อี-ทิกเก็ต
08:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.3
12:30
สถานีขนส่งพัทยา

จาก ถนนข้าวสาร ถึง พัทยา โดย รถตู้

ทันที สามารถคืนเงินได้
09:00
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.6
11:30
ถนนคนเดิน พัทยา
ทันที สามารถคืนเงินได้
12:00
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.6
14:30
ถนนคนเดิน พัทยา
ทันที สามารถคืนเงินได้
15:00
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.6
17:30
สถานีขนส่งพัทยา

จาก แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน ถึง พัทยา โดย รถตู้

12Go Transport
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
09:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 10นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท แวนวีไอพี 9pax
4.9
11:40
Central Festival Beach Road, พัทยา
12Go Transport
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
09:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท แวนวีไอพี 9pax
4.9
11:30
Terminal 21 , พัทยา
12Go Transport
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
09:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท แวนวีไอพี 9pax
4.9
12:00
หาดจอมเทียน, พัทยา

จาก เอกมัย ถึง พัทยา โดย รถโดยสาร

Roong Reuang Coach
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
13:30
เอกมัย, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.3
16:30
สถานีขนส่งพัทยา
Roong Reuang Coach
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
17:30
เอกมัย, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.3
20:30
สถานีขนส่งพัทยา

จาก ข้าวสารธาราทราเวล ถึง พัทยา โดย รถโดยสาร

อี-ทิกเก็ต
10:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
14:00
สถานีขนส่งพัทยา

จาก หมอชิต ถึง พัทยา โดย รถโดยสาร

Roong Reuang Coach
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
13:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.3
16:00
สถานีขนส่งพัทยา
Roong Reuang Coach
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
18:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.3
21:30
สถานีขนส่งพัทยา

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ถึง พัทยา โดย รถตู้

ทันที
06:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.6
09:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
ทันที
10:30
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.7
13:30
สถานีพัทยาทีทัวร์
ทันที
12:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.6
15:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
ทันที
13:30
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.7
16:30
สถานีพัทยาทีทัวร์
ทันที
16:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.6
19:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
ทันที
18:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.7
21:00
สถานีพัทยาทีทัวร์

จาก สุวรรณภูมิ ถึง พัทยา โดย รถโดยสาร

ทันที
08:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.8
10:00
สถานีขนส่งพัทยา
ทันที
10:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.8
12:00
สถานีขนส่งพัทยา
ทันที
11:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
13:00
สถานีขนส่งพัทยา
ทันที
12:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.8
14:00
สถานีขนส่งพัทยา
ทันที
13:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
15:00
สถานีขนส่งพัทยา
ทันที
14:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.8
16:00
สถานีขนส่งพัทยา

Transport types between กรุงเทพ and พัทยา