50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก กระบี่ ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

08:00
กระบี่
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:20
กระบี่
20:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:00
กระบี่
05:30
หมอชิต, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 30นาที
16:00
กระบี่
05:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
13ชั่วโมง
16:30
กระบี่
06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 30นาที
17:00
กระบี่
05:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 30นาที
17:00
กระบี่
06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
13ชั่วโมง
17:00
กระบี่
04:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:20
กระบี่
04:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:30
กระบี่
06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 30นาที
17:30
กระบี่
05:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
18:00
กระบี่
06:30
หมอชิต, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 30นาที
18:00
กระบี่
06:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง

จาก หาดอ่าวนาง ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

16:00
หาดอ่าวนาง
05:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก กระบี่อันดามันเวฟมาสเตอร์ ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

17:30
กระบี่อันดามันเวฟมาสเตอร์
05:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เมืองกระบี่มหาราช ถึง กรุงเทพ โดย เรือเฟอร์รี่

16:00
เมืองกระบี่มหาราช
02:55
ถนนราชดำเนิน, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
เมืองกระบี่มหาราช
02:55
ถนนราชดำเนิน, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เมืองกระบี่มหาราช ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

16:00
เมืองกระบี่มหาราช
05:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดนพรัตน์ธารา ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

16:00
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
05:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

16:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
05:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สนามบินกระบี่ ถึง กรุงเทพ โดย เที่ยวบิน

#VZ9345
01:20
KBV สนามบินกระบี่
02:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#TG5967
06:40
KBV สนามบินกระบี่
08:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:40
KBV สนามบินกระบี่
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#VZ341
09:05
KBV สนามบินกระบี่
10:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
09:30
KBV สนามบินกระบี่
10:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG2244
09:40
KBV สนามบินกระบี่
11:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:40
KBV สนามบินกระบี่
11:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG8780
09:45
KBV สนามบินกระบี่
11:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:10
KBV สนามบินกระบี่
11:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG2242
10:10
KBV สนามบินกระบี่
11:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:20
KBV สนามบินกระบี่
11:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG242
10:20
KBV สนามบินกระบี่
11:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG8774
10:40
KBV สนามบินกระบี่
12:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:30
KBV สนามบินกระบี่
13:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
11:30
KBV สนามบินกระบี่
12:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5969
11:30
KBV สนามบินกระบี่
13:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:40
KBV สนามบินกระบี่
16:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5604
14:40
KBV สนามบินกระบี่
16:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:55
KBV สนามบินกระบี่
16:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
15:00
KBV สนามบินกระบี่
16:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5971
15:10
KBV สนามบินกระบี่
16:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:10
KBV สนามบินกระบี่
16:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG8782
15:20
KBV สนามบินกระบี่
16:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG8776
15:20
KBV สนามบินกระบี่
16:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:30
KBV สนามบินกระบี่
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG2254
15:40
KBV สนามบินกระบี่
17:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG268
16:30
KBV สนามบินกระบี่
18:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
17:40
KBV สนามบินกระบี่
19:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
19:25
KBV สนามบินกระบี่
20:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG250
19:25
KBV สนามบินกระบี่
20:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
19:40
KBV สนามบินกระบี่
21:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5973
19:40
KBV สนามบินกระบี่
21:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
20:30
KBV สนามบินกระบี่
21:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG2248
20:30
KBV สนามบินกระบี่
22:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VZ345
21:20
KBV สนามบินกระบี่
22:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 

จาก สนามบินกระบี่ ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย เที่ยวบิน

06:25
KBV สนามบินกระบี่
07:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SL801
07:30
KBV สนามบินกระบี่
08:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
08:35
KBV สนามบินกระบี่
09:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL815
08:50
KBV สนามบินกระบี่
10:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:20
KBV สนามบินกระบี่
10:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SL803
10:00
KBV สนามบินกระบี่
11:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:00
KBV สนามบินกระบี่
13:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#SL807
13:10
KBV สนามบินกระบี่
14:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:35
KBV สนามบินกระบี่
15:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:50
KBV สนามบินกระบี่
16:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SL813
17:25
KBV สนามบินกระบี่
19:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
17:35
KBV สนามบินกระบี่
19:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
17:50
KBV สนามบินกระบี่
19:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:55
KBV สนามบินกระบี่
21:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
20:45
KBV สนามบินกระบี่
22:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
21:10
KBV สนามบินกระบี่
22:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก กระบี่ อ่าวนาง ถึง กรุงเทพ โดย แท๊กซี่+รถบัส ตั๋วร่วม

Ao Nang - Krabi Town - Bangkok
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
16:00
กระบี่
05:30
หมอชิต, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 30นาที
เวลารวม
13ชั่วโมง 55นาที
Ao Nang - Krabi Town - Bangkok
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
08:20
กระบี่
20:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 25นาที
Ao Nang - Krabi Town - Bangkok
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
08:20
กระบี่
20:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 25นาที
Ao Nang - Krabi Town - Bangkok
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:00
กระบี่
05:30
หมอชิต, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 30นาที
เวลารวม
14ชั่วโมง

จาก กระบี่ อ่าวนาง ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก กระบี่ อ่าวนาง ถึง กรุงเทพ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก กระบี่ อ่าวนาง ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
11ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กระบี่ อ่าวนาง
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
11ชั่วโมง 20นาที