50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Hanoi Sinh ถึง ก๋วงนินห์ โดย รถบัส

07:45
Hanoi Sinh
12:00
Tuan Chau Island Sinh, ก๋วงนินห์
4h 15m
คืนเงิน

จาก Hanoi GreenLion ถึง ก๋วงนินห์ โดย รถตู้

07:00
Hanoi GreenLion
11:30
Ha Long GreenLion, ก๋วงนินห์
4h 30m

จาก Hanoi HL ถึง ไฮฟอง โดย รถตู้

07:30
Hanoi HL
09:55
Bến phà Cái Viềng, ไฮฟอง
2h 25m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Hanoi HL
13:55
Bến phà Cái Viềng, ไฮฟอง
2h 25m
รับรหัสการจองทันที

จาก Hanoi SSB ถึง ก๋วงนินห์ โดย รถตู้

05:45
Hanoi SSB
09:45
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4h
05:45
Hanoi SSB
09:45
Bai Chay Bus station, ก๋วงนินห์
4h
07:30
Hanoi SSB
11:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4h
07:30
Hanoi SSB
11:30
Bai Chay Bus station, ก๋วงนินห์
4h
09:30
Hanoi SSB
13:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4h
09:30
Hanoi SSB
13:30
Bai Chay Bus station, ก๋วงนินห์
4h
12:30
Hanoi SSB
16:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4h
12:30
Hanoi SSB
16:30
Bai Chay Bus station, ก๋วงนินห์
4h
14:30
Hanoi SSB
18:30
Bai Chay Bus station, ก๋วงนินห์
4h
14:30
Hanoi SSB
18:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4h
17:30
Hanoi SSB
21:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4h
17:30
Hanoi SSB
21:30
Bai Chay Bus station, ก๋วงนินห์
4h

จาก Hanoi ถึง ก๋วงนินห์ โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
Hanoi
เวลา
Halong Bay Tuan Chau, ก๋วงนินห์
4h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Hanoi
เวลา
Halong Bay Tuan Chau, ก๋วงนินห์
4h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Hanoi
เวลา
Halong Bay Hon Gai, ก๋วงนินห์
5h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Hanoi
เวลา
Halong Bay Hon Gai, ก๋วงนินห์
5h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Ha Noi Nuoc Ngam HL ถึง ไฮฟอง โดย รถตู้

07:00
Ha Noi Nuoc Ngam HL, Hanoi
10:00
Bến phà Cái Viềng, ไฮฟอง
3h
รับรหัสการจองทันที
11:00
Ha Noi Nuoc Ngam HL, Hanoi
14:00
Bến phà Cái Viềng, ไฮฟอง
3h
รับรหัสการจองทันที