50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
Loading seats data...
รับรหัสการจองทันที Recommended
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
12:10
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที Recommended
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
16:10
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที Recommended
17:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
21:10
เวียง เมืองเชียงราย

จาก สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ถึง เชียงราย โดย Buses

รับรหัสการจองทันที
06:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
5
09:35
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
07:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.0
10:50
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
08:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
13:30
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
รับรหัสการจองทันที
08:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
4.5
11:25
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที Recommended
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
12:10
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
09:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
12:55
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
10:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
4.5
13:40
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
10:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.3
14:05
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
11:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
15:05
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
12:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 25นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
17:25
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
รับรหัสการจองทันที
12:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
4.5
15:25
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที Recommended
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
16:10
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
13:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
4.5
16:10
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
13:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.8
16:50
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
14:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.2
17:50
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
14:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
4.5
17:55
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
15:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.5
18:35
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
15:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
4.5
18:55
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
16:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.9
19:35
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
17:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.9
20:35
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
17:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
4
20:25
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที Recommended
17:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
21:10
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
18:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
4.5
21:10
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
18:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4.7
22:05
เวียง เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที
19:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
5
22:35
เวียง เมืองเชียงราย

จาก เมืองเชียงใหม่ ถึง เชียงราย โดย แท็กซี่

Jed Yord
รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
เมืองเชียงใหม่
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
5
--:--
เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที Refundable Fastest
--:--
เมืองเชียงใหม่
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท VIP Van 9pax
4.3
--:--
เมืองเชียงราย
รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
เมืองเชียงใหม่
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
เมืองเชียงราย
Jed Yord
รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
เมืองเชียงใหม่
ใช้เวลา 4ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
5
--:--
เชียงแสน, เชียงราย
Jed Yord
รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
เมืองเชียงใหม่
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
5
--:--
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย

จาก สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถึง เชียงราย โดย แท็กซี่

Jed Yord
รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
สถานีรถไฟเชียงใหม่
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
5
--:--
เมืองเชียงราย
Jed Yord
รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
สถานีรถไฟเชียงใหม่
ใช้เวลา 4ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
5
--:--
เชียงแสน, เชียงราย
Jed Yord
รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
สถานีรถไฟเชียงใหม่
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
5
--:--
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย

เชียงใหม่ to เชียงราย Schedule

เชียงใหม่ to เชียงราย Schedule
Transport NameRoute TimePrice
Jed Yord ชั้นประหยัด 00:00 - 03:10฿ 3,850
Glassflower VIP Van 9pax 00:00 - 03:00฿ 5,990
GreenBus ด่วน 06:00 - 09:35฿ 260
GreenBus ด่วน 08:00 - 13:30฿ 395
GreenBus วีไอพี 10:30 - 13:40฿ 360
GreenBus ด่วน 12:00 - 17:25฿ 310
GreenBus ด่วน 14:15 - 17:50฿ 260
GreenBus ด่วน 16:00 - 19:35฿ 260
GreenBus วีไอพี 18:00 - 21:10฿ 360

เชียงใหม่ to เชียงราย destination reviews

4.1
2006 customer reviews
5
44%
4
33%
3
13%
2
5%
1
5%
90% of 2006 travelers were happy with this destination
MV
2
bus VIP, GreenBus, 30 ม.ค. 2019
จองรถที่นั่งแบบ vip ไว้ แต่พอไปขึ้นรถพนักงานบอกว่าได้เปลี่ยนเป็นชั้น ธรรมดา โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่บอกเหตุผลว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนให้ไปนั่งแบบธรรมดา เพีบงเอาตั๋วที่นั่งมาพร้อมเงินคืนมาให้90บาท พอถามพยักงานเขาก็บอกว่าให้ไปคุยกับบริษัท ซึ่งรถกำลังจะออกจากสถานนีแล้ว เลยจำยอมโดยไม่มีทางเลือก บอกกับเพื่อน เขาก็บอกว่าโดนเหมือนกันแบบเดียวกับเราเลย หลายครั้งด้วย อยากให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ ต้องแจ้งผู้โดยสารก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนรถหรือชั้นโดยสารห่อน แล้วให้ผู้โดยสารตัดสินใจก่อนจะถึงเวลารถออก
JS
2
bus VIP, GreenBus, 4 ธ.ค. 2018
พอมาถึงท่ารถต้องเสียอีกคนละ30฿ เพื่อออกตั๋ว แต่ตอนจองทางนี้ไม่มีตั๋วให้เลยคิดว่ามีระหัสการจ่ายเงินก็น่าจะโอเค แต่เขาบอกว่าต้องมีหน้าตั๋ว เลยต้องเสียเพิ่มอีก30฿ ต่อคนค่ะ
PS
5
bus Express, GreenBus, 17 ก.ย. 2019
Fast, safe service. Thank you.
LR
2
bus Express, GreenBus, 15 ก.ย. 2019
AC broke down half way through the journey, had to wait one hour for the next bus to take us to Chiang Rai. Besides that, the journey was all right.
TP
3
bus Express, GreenBus, 11 ก.ย. 2019
Difficult to use the toilet when bus making sharp turns on the mountain road
LS
5
bus VIP, GreenBus, 11 ก.ย. 2019
Excellent, huge seats, very comfortable, great driver.
GP
5
bus VIP, GreenBus, 10 ก.ย. 2019
Excellent and safe driver and great customer service from the assistant personnel on the bus . I give perfect score of 5 stars
DH
4
bus VIP, GreenBus, 9 ก.ย. 2019
The trip itself was very comfortable, and I would take it again. My gripe is with 12go.asia for telling us that we needed to show up an hour early and have our vouchers printed. Neither of those things are true, and so we got up early just to wander around a pretty small bus station when it was hot as heck outside. There was absolutely no reason for this.
AG
4
bus VIP, GreenBus, 8 ก.ย. 2019
Nice trop. Ackward nails coming out of the toilet wall. Hard to avoid when tall.
WC
3
bus Express, GreenBus, 7 ก.ย. 2019
The bus has very weak aircon and we sweats all the way for 3hrs ride. So disappointed, the weather is so hot and we almost fainted. We choose green bus because of the review of strong aircon but was very upset.
ML
4
bus Express, GreenBus, 7 ก.ย. 2019
Bus was comfortable with a reasonable amount of space, driver was good considering the amount of road repairs on the route, great value for money. overall happy with greenbus
PB
5
bus VIP, GreenBus, 27 ส.ค. 2019
Bus was on time. Drive safe and VIP bus very comfortable. Green bus well organized. Would use again
LM
4
bus VIP, GreenBus, 26 ส.ค. 2019
Toilet room so small, but chairs big and comfortably recline
PH
2
bus VIP, GreenBus, 26 ส.ค. 2019
Extremely cold. Only 17 degrees although we requested to low the AC.
PB
3
bus VIP, GreenBus, 25 ส.ค. 2019
You must indicate that front row seats are behind a bulkhead that blocks any forward view. This is not the norm in other buses around the world - you must advertise this when people are booking. The bus service was comfortable, water and snack appreciated - thank you
AM
5
bus Express, GreenBus, 25 ส.ค. 2019
Nel complesso un buon servizio ad un ottimo prezzo
MG
2
bus Express, GreenBus, 20 ส.ค. 2019
El autobús estaba SÚPER antiguo, asientos rotos y 0 agua/snacks como se indica, el peor bus que he cogido y vivo aquí.
ES
5
bus VIP, GreenBus, 20 ส.ค. 2019
Comfortable bus and beautiful scenery on way. Safe driver.
GB
5
bus VIP, GreenBus, 20 ส.ค. 2019
Very good service. Comfortable and large seats. They offer passengers water and a sweet during the trip. Recommend
JL
4
bus VIP, GreenBus, 19 ส.ค. 2019
The bus is great and the staff too. Arrive late 25 minutes because the road was having work

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 5,990 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 220 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เชียงใหม่ ถึง เชียงราย?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 171 ไมล์ (275 กิโลเมตร) จาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 101 ไมล์ (162 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย?

ถ้าคุณเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก GreenBus (กรีนบัส (รถเขียว)): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 220 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 5,990 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 220 บาท จนถึง THB 395 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 3,850 บาท ไปจนถึง THB 5,990 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เชียงใหม่ ไปที่ เชียงราย กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 19:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 25 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 3,850$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 999 เลือกเดินทางด้วยรถบัส
  • 1 เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.