50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ภูเก็ต ถึง เกาะพีพี โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
ภูเก็ต
08:45
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
ภูเก็ต
11:15
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Sea See Blue Marine Yamoo pier ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

09:30
Sea See Blue Marine Yamoo pier, ภูเก็ต
10:50
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรืออ่าวปอ ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
13:00
ท่าเรือ ต้นไทร
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือบางรอง ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

09:30
ท่าเรือบางรอง, ภูเก็ต
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก Chong Lard Pier ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

10:00
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
10:50
ท่าเรือ ต้นไทร
50นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก คารอน บีช โฮเตล ทรานสเฟอร์ ถึง เกาะพีพี โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

12:00
คารอน บีช โฮเตล ทรานสเฟอร์
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Kata Beach ถึง เกาะพีพี โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
Kata Beach, ภูเก็ต
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดกะตะ ถึง เกาะพีพี โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

12:00
หาดกะตะ, ภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Naka Island ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

09:30
Naka Island
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
09:40
Naka Island
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดป่าตอง ถึง เกาะพีพี โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
หาดป่าตอง
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
หาดป่าตอง
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ถึง เกาะพีพี โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
09:00
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
09:15
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:20
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
09:45
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
6ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
11:45
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในภูเก็ต ถึง เกาะพีพี โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
บริการนำส่งโรงแรมในภูเก็ต
09:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
10:30
บริการนำส่งโรงแรมในภูเก็ต
13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง เกาะพีพี โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
โรงแรมภูเก็ต
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
โรงแรมภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง เกาะพีพี โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:30
โรงแรมภูเก็ต
10:50
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

06:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
08:45
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
08:45
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:59
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:14
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:00
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
11:00
ท่าเรือ ต้นไทร
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:00
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
11:30
หาดแหลมทอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
11:30
หาดแหลมทอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
11:30
หาดแหลมทอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:30
เกาะพีพี
1ชั่วโมง
ทันที 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:30
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:15
ท่าเรือ ต้นไทร
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:45
ท่าเรือ ต้นไทร
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:01
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:46
ท่าเรือ ต้นไทร
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
11:15
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
11:15
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
11:15
ท่าเรือ ต้นไทร
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
11:45
ท่าเรือ ต้นไทร
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
13:00
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
12:19
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
14:19
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:19
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
14:19
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:19
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
14:19
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:00
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:00
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:30
หาดแหลมทอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:30
หาดแหลมทอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:30
หาดแหลมทอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
14:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง เกาะพีพี โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:30
ท่าเรือรัษฎา
09:15
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:00
ท่าเรือรัษฎา
11:45
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง เกาะพีพี โดย เรือเฟอร์รี่

08:30
ท่าเรือรัษฎา
09:30
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
12:30
ท่าเรือรัษฎา
13:30
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ถึง เกาะพีพี โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
10:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
10:50
ท่าเรือ ต้นไทร
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
12:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
14:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ภูเก็ต ถึง เกาะพีพี โดย แท๊กซี่+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
ภูเก็ต
09:15
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
ภูเก็ต
11:45
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง เกาะพีพี โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
โรงแรมภูเก็ต
08:45
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
โรงแรมภูเก็ต
09:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
โรงแรมภูเก็ต
11:00
ท่าเรือ ต้นไทร
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
โรงแรมภูเก็ต
09:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
โรงแรมภูเก็ต
09:30
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
โรงแรมภูเก็ต
09:14
ท่าเรือ ต้นไทร
2ชั่วโมง 14นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
โรงแรมภูเก็ต
13:00
ท่าเรือ ต้นไทร
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน