ภูเก็ต ไป กระบี่

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ถึง กระบี่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ถึง ไร่เลย์ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
09:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
09:00
ไร่เลย์
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
09:00
ไร่เลย์
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ถึง กระบี่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

06:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
14:30
ตัวเมืองกระบี่
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
16:00
ตัวเมืองกระบี่
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

06:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
15:00
กระบี่ อ่าวนาง
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
16:30
กระบี่ อ่าวนาง
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง กระบี่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
โรงแรมเมืองกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง อ่าวนาง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมภูเก็ต
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง ไร่เลย์ โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
โรงแรมภูเก็ต
09:15
ไร่เลย์
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:30
โรงแรมภูเก็ต
10:45
เรลเลย์เวสต์
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง กระบี่ โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
โรงแรมภูเก็ต
17:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก โรงแรมภูเก็ต ถึง อ่าวนาง โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
โรงแรมภูเก็ต
17:00
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
โรงแรมภูเก็ต
09:50
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:30
โรงแรมภูเก็ต
10:30
กระบี่ อ่าวนาง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

07:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
14:30
ตัวเมืองกระบี่
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
14:30
ตัวเมืองกระบี่
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
ตัวเมืองกระบี่
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
ตัวเมืองกระบี่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
ตัวเมืองกระบี่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
ตัวเมืองกระบี่
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

07:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:00
ท่าอากาศยานกระบี่
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:00
กระบี่ อ่าวนาง
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:00
กระบี่ อ่าวนาง
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:30
กระบี่ อ่าวนาง
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:30
กระบี่ อ่าวนาง
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:30
กระบี่ อ่าวนาง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
09:50
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
1ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
17:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
15:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
10:45
เรลเลย์เวสต์
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
14:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
13:45
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือรัษฎา ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

08:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:30
อ่าวนาง
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต
16:30
อ่าวนาง
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรืออ่าวปอ ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
14:30
ท่าอากาศยานกระบี่
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรืออ่าวปอ ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
09:15
ไร่เลย์
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
09:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:15
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
09:00
ไร่เลย์
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:15
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
09:00
ไร่เลย์
45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรืออ่าวปอ ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
14:30
ตัวเมืองกระบี่
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรืออ่าวปอ ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
13:30
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรืออ่าวปอ ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต
15:00
อ่าวนาง
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือบางรอง ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่

09:30
ท่าเรือบางรอง, ภูเก็ต
11:40
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือบางรอง ถึง ไร่เลย์ โดย เรือเฟอร์รี่

09:30
ท่าเรือบางรอง, ภูเก็ต
12:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Chong Lard Pier ถึง อ่าวนาง โดย เรือเฟอร์รี่

10:00
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
10:30
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
10:40
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
40นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Chong Lard Pier ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้

10:00
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
10:40
ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง
40นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Chong Lard Pier ถึง กระบี่ โดย รถตู้

10:00
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
10:50
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
50นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Chong Lard Pier ถึง กระบี่ โดย เรือเฟอร์รี่

10:00
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
10:50
ไร่เลย์ตะวันออก, กระบี่
50นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
Chong Lard Pier, เกาะยาวใหญ่
10:40