50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินเชียงใหม่ (CNX) ไป กระบี่ (KBV) ด้วย เที่ยวบิน

06:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:15
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
06:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:30
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#SL525
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:05
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL523
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL523
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:10
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:00
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#SL507
08:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:55
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:55
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
10:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:55
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG2103 #WE253
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 10m
Suvarnabhumi Airport
14:55
KBV สนามบินกระบี่
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 5h 20m
Suvarnabhumi Airport
18:05
KBV สนามบินกระบี่
8ชั่วโมง
ทันที 
 
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 3h 25m
Suvarnabhumi Airport
16:10
KBV สนามบินกระบี่
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#WE103 #TG2253
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 10m
Suvarnabhumi Airport
14:55
KBV สนามบินกระบี่
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 10m
Suvarnabhumi Airport
14:55
KBV สนามบินกระบี่
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TG5716 #TG5647
10:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 1h 15m
Suvarnabhumi Airport
14:20
KBV สนามบินกระบี่
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:05
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG105 #TG2253
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 3h 40m
Suvarnabhumi Airport
16:55
KBV สนามบินกระบี่
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG2105 #TG2253
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 1h 45m
Suvarnabhumi Airport
14:55
KBV สนามบินกระบี่
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 5h 25m
Suvarnabhumi Airport
18:35
KBV สนามบินกระบี่
7ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 1h 45m
Suvarnabhumi Airport
14:55
KBV สนามบินกระบี่
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#DD8307 #DD7914
10:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 3h 55m
Don Mueang Airport
17:10
KBV สนามบินกระบี่
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:30
KBV สนามบินกระบี่
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#SL507
11:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:55
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG2161 #WE253
11:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 35m
Suvarnabhumi Airport
16:55
KBV สนามบินกระบี่
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TG2161 #TG2253
11:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 35m
Suvarnabhumi Airport
16:55
KBV สนามบินกระบี่
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 35m
Suvarnabhumi Airport
16:55
KBV สนามบินกระบี่
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:55
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
12:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:20
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#DD8311 #DD7914
12:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 10m
Don Mueang Airport
17:10
KBV สนามบินกระบี่
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
#SL509
13:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:20
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL509
13:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:15
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL511
13:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:45
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL505
13:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:55
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
14:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 1h 10m
Suvarnabhumi Airport
18:05
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
14:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:25
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG2161 #TG2249
14:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 1h 30m
Suvarnabhumi Airport
18:35
KBV สนามบินกระบี่
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 1h 30m
Suvarnabhumi Airport
18:35
KBV สนามบินกระบี่
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 15h 30m
Suvarnabhumi Airport
09:10
KBV สนามบินกระบี่
18ชั่วโมง
ทันที 
 
#SL513
15:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
16:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:15
KBV สนามบินกระบี่
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#SL511
16:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:40
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
16:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:25
KBV สนามบินกระบี่
2ชั่วโมง
ทันที 
 
17:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
21:25
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
19:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:10
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
19:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 11h 5m
Suvarnabhumi Airport
09:10
KBV สนามบินกระบี่
13ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
19:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:35
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG2121 #TG2241
20:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 9h 40m
Suvarnabhumi Airport
09:10
KBV สนามบินกระบี่
12ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
20:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 9h 40m
Suvarnabhumi Airport
09:10
KBV สนามบินกระบี่
12ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
21:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
01:50
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
22:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
02:25
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#SL912
23:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
03:00
KBV สนามบินกระบี่
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

เวลา เชียงใหม่ ถึง กระบี่

เวลา เชียงใหม่ ถึง กระบี่
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Bangkok Air Economy #PG28906:20 – 10:15฿ 3,730
Thai Lion Air Economy #SL50711:40 – 12:55฿ 2,130
Thai Smile Economy #WE16114:10 – 18:05฿ 3,730
Thai AirAsia Economy #FD307416:15 – 18:15฿ 3,730

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เชียงใหม่ ถึง กระบี่

MM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 7 มี.ค. 2020
EXCELLENT
BB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 28 ก.พ. 2020
Not the best flight. Seats are a little tight and no water served. Little bit of a let down next to our flight on Thai Smile. Booking our trips with 12GoAsia was great. Glad we found the site. Especially loved the terms and conditions!!!
TI
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 15 ก.พ. 2020
It was a good flight and the airplane was clean. I wish the hosts would have come by one more time with the garbage bag. They only went by once about 5 minutes after we were given our food.
AK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 21 ธ.ค. 2019
Excelent Service with free lounge on the airport
SG
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 20 ธ.ค. 2019
nice
RB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 14 ธ.ค. 2019
Unorganized
KL
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 22 ต.ค. 2019
It was super easy to book tickets, but the Air Asia online check-in was super difficult to complete. Constantly froze my phone and I could not pay for the check-in luggage online. When arriving to the airport, the airport tried charging me almost double the online price. After speaking to the airline representative who then contacted a manager, they honored the online price for the check-in luggage.
AP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 1 ต.ค. 2019
Everything was ok
IC
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 24 ก.ย. 2019
All good.
AR
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 11 ก.ย. 2019
Everything very very organized and very easy. The timmings on spot and the staff realy friendly. Was everything good
WP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 23 ก.ค. 2019
Online check-in easy. Personel helpfull at the airport. Plane right on time. On airplane not much space for my legs
JM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 22 ก.ค. 2019
No long waiting times, fiendly personnel!
4.2
178 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
51%
4
30%
3
10%
2
5%
1
4%

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก เชียงใหม่ ไกลจาก กระบี่ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ เป็นระยะทาง 965 ไมล์ส (1552 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 743 ไมล์ส (1194 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 1,841 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ ให้บริการ 4 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง เชียงใหม่ และ กระบี่ โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เที่ยวบินจาก เชียงใหม่ ไป กระบี่

การเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นวิธีการที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุด ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องนั่งรถเป็นเวลานาน หากบินภายในประเทศ จะใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสนามบินที่เปิดให้บริการอาจจะไม่ได้มีรองรับในทุกจังหวัด หากจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการไป ไม่มีสนามบินคุณอาจจะต้องเลือกการเดินทางด้วยวิธีอื่นแทนเครื่องบิน ก่อนจะเดินทางทุกครั้งควรวางแผนและตรวจสอบตารางบิน เชียงใหม่ กระบี่ หรือ ตารางเที่ยวบิน เชียงใหม่ กระบี่ ให้เรียบร้อยก่อนจอง ไม่ว่าจะเป็นวันที่ เวลาเที่ยวบิน ต้นทาง และปลายทาง เป็นต้น

  • การจองตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ กระบี่ หากคุณต้องการได้โปรโมชั่นราคาที่ดีและถูกที่สุด แนะนำให้คุณทำการจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางหลายๆวัน ในปัจจุบันมีบริการระบบจองตั๋วออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาของแต่ละสายการบินได้ โดยการเช็คเที่ยวบิน เชียงใหม่ กระบี่ ในวันและเวลาที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณได้เลือกเที่ยวบินที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในแบบที่คุณชอบ ทั้งง่าย สะดวก ประหยัดเวลา และไม่ต้องเหนื่อยค้นหาทีละเว็บให้เมื่อยมือ เพราะ 12โก ได้รวบรวมมาให้คุณแล้ว
  • ราคาตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ กระบี่ จะเริ่มต้นที่ THB 1,841 ไปจนถึง THB 1,841 ราคาของแต่ละสายการบินจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทหรือคลาสที่นั่งที่คุณเลือก นี้ยังรวมไปถึงช่วงเวลาของโปรโมชั่น หากคุณอยากได้ตั๋วที่ดีและราคาถูกแนะนำให้ทำการจองล่วงหน้าหลายๆวัน โดยคุณสามารถเช็คราคาตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ กระบี่ ได้จากข้อมูลด้านบน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 1259 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.