50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถโดยสารเชียงราย 2 ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

18:00
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
07:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:00
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
13ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:30
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
07:30
หมอชิต, กรุงเทพ
13ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:30
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
08:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:50
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
07:45
หมอชิต, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สมบัติทัวร์ เชียงราย ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

16:00
สมบัติทัวร์ เชียงราย
05:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
13ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
19:00
สมบัติทัวร์ เชียงราย
06:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก สนามบินเชียงราย ถึง กรุงเทพ โดย เที่ยวบิน

#VZ9135
00:35
CEI สนามบินเชียงราย
02:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VZ131
08:25
CEI สนามบินเชียงราย
09:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
09:45
CEI สนามบินเชียงราย
11:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5961
09:45
CEI สนามบินเชียงราย
11:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
10:25
CEI สนามบินเชียงราย
11:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
10:40
CEI สนามบินเชียงราย
12:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2131
10:50
CEI สนามบินเชียงราย
12:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:55
CEI สนามบินเชียงราย
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
12:50
CEI สนามบินเชียงราย
14:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG2133
12:55
CEI สนามบินเชียงราย
14:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG5963
15:20
CEI สนามบินเชียงราย
16:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VZ133
15:50
CEI สนามบินเชียงราย
17:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
16:20
CEI สนามบินเชียงราย
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG2135
16:55
CEI สนามบินเชียงราย
18:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:00
CEI สนามบินเชียงราย
18:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
18:00
CEI สนามบินเชียงราย
19:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5965
19:15
CEI สนามบินเชียงราย
20:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VZ135
20:00
CEI สนามบินเชียงราย
21:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#TG2137
20:40
CEI สนามบินเชียงราย
22:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
20:45
CEI สนามบินเชียงราย
22:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
21:05
CEI สนามบินเชียงราย
22:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก สนามบินเชียงราย ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย เที่ยวบิน

#SL549
06:00
CEI สนามบินเชียงราย
07:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:10
CEI สนามบินเชียงราย
08:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
07:10
CEI สนามบินเชียงราย
08:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL547
07:20
CEI สนามบินเชียงราย
08:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:00
CEI สนามบินเชียงราย
10:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:15
CEI สนามบินเชียงราย
10:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:30
CEI สนามบินเชียงราย
10:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:45
CEI สนามบินเชียงราย
11:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:55
CEI สนามบินเชียงราย
11:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL533
10:50
CEI สนามบินเชียงราย
12:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:15
CEI สนามบินเชียงราย
13:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
13:40
CEI สนามบินเชียงราย
15:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
13:50
CEI สนามบินเชียงราย
15:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL539
14:50
CEI สนามบินเชียงราย
16:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:50
CEI สนามบินเชียงราย
17:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
16:10
CEI สนามบินเชียงราย
17:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
19:05
CEI สนามบินเชียงราย
20:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
#SL545
19:25
CEI สนามบินเชียงราย
20:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
21:30
CEI สนามบินเชียงราย
22:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
22:35
CEI สนามบินเชียงราย
23:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

จาก เชียงแสน ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

16:30
เชียงแสน, เชียงราย
04:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
17:00
เชียงแสน, เชียงราย
05:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก แม่จัน ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

18:00
แม่จัน, เชียงราย
09:15
หมอชิต, กรุงเทพ
15ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เมืองเชียงราย ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เมืองเชียงราย ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
11ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
11ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
11ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เมืองเชียงราย ถึง กรุงเทพ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เชียงราย ถึง กรุงเทพ

เวลา เชียงราย ถึง กรุงเทพ
Transport NameRoute Timeราคา
Thai Vietjet Economy #VZ913500:35 – 02:00฿ 4,289
Thai Lion Air Economy #SL54906:00 – 07:25฿ 1,410
Thai Vietjet Economy #VZ13108:25 – 09:50฿ 1,921
Bangkok Air Economy #PG123210:25 – 11:45฿ 3,445
Thai AirAsia Economy #FD321012:15 – 13:35฿ 5,573
Thai Lion Air Economy #SL53914:50 – 16:15฿ 1,366
Sombat Tour VIP 20 16:00 – 05:00฿ 1,159
Bangkok Air Economy #PG990218:00 – 19:20฿ 3,445
Nok Air Economy #DD872319:05 – 20:20฿ 4,129
Thai Airways Economy #TG596519:15 – 20:35฿ 4,514
Thai Vietjet Economy #VZ13520:00 – 21:20฿ 3,187
Thai AirAsia Economy #FD320622:35 – 23:55฿ 4,218

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เชียงราย ถึง กรุงเทพ

4.0
202 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
44%
4
28%
3
18%
2
4%
1
5%
IM
4
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 18 พ.ย. 2019
Most of USB chargers did not work.
MR
3
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 27 ต.ค. 2019
Really comfy and spacious seats that reclined right back. The journey was good and we arrived before we should have. The only thing that let it down was the lady who worked with the driver (the hostess) she was very rude, no customer service and couldn’t speak any English. There was quite a few English on the bus but everything was told to us in Thai so we had no clue what was going on.
CG
3
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 15 ต.ค. 2019
Uncomfortably, would have preferred a vip24bus but couldn't get. A kid was throwing up all the way! Female attendant unfriendly!
NK
2
รถบัส วีไอพี, Budsarakham Tour, 21 ก.ย. 2019
The bus was one hour late, no one knew about the company. It should be vip class, but with low quality. Also the drivers didnt make stop for break and option to go out for a while. They made a safety stop, but the passangers (must) stay in the bus
MF
3
รถบัส VIP 32, Sombat Tour, 11 ส.ค. 2019
The conversion of voucher to ticket and the boarding was complicated. We have tongontonone place, change voucher to ticket and then go to bus station 2. The first half of the trip was horrible: due to bad road sleeping was impossible. We are arrived in time.
FR
4
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 7 ส.ค. 2019
The bus was very comfortable, with large seats. We were given pillow, a blanket, snack and a bottle of water. We arrive earlier, maybe TOO MUCH earlier: we were suppose to arrive in Bangkok at 8.30am while we arrive completely in the middle of the night at 5.30am!
ES
4
รถบัส วีไอพี, Bangkok Busline, 14 ก.ค. 2019
Well organised and exceeded my expectations with how comfortable the journey was. Arrived 2hrs early in Bangkok in the morning though which shortened the amount of sleep I could get!
FO
5
รถบัส วีไอพี, Bangkok Busline, 14 พ.ค. 2019
Our bus was excelent. The a/c was at an adequate temperature, each seat had a personal tv so you could turn it off or on whenever you wanted. We got snacks and water and had one stop for dinner during the trip because we had a bathroom inside the bus. Really happy with taking this bus! (VIP Bangkok Busline) I slept really well throught the journey except in the morning when they kept turning on the lights for each stop in Bangkok. We arrived at the estimated time or a little bit earlier. Very spacious and comfortable. They give you blanket and pillow.
FA
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai Smile, 27 เม.ย. 2019
Everything was easy and the staff were super helpful. We enjoyed the snacks on the plane!
NE
5
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 21 เม.ย. 2019
Far and away the most comfortable long haul bus ride I've taken in Thailand. We rode Green Bus. Each seat had it's own screen with games and videos. Blankets and neck pillows were provided to each person as well, and our seat reclined super far back. I slept close to 8 hours on this bus.
AY
3
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 20 เม.ย. 2019
We had been waiting for an hour and the bus didnt come. After we asked many time, we moved to the other bus to Bangkok. The bus was oke. We didnt know that we had dinner or not because there was limit information in the ticket
FN
5
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 19 เม.ย. 2019
Great bus, comfy seats, good meal and snack, comfy blanket. The best !
RV
4
รถบัส VIP 20, Sombat Tour, 9 เม.ย. 2019
Seat very comfortable but there is no WiFi on the bus.
GS
4
รถบัส วีไอพี, Bangkok Busline, 3 เม.ย. 2019
Great, but the seats were a little uncomfortable and the meal was very rushed and in the middle of the night instead of at an appropriate meal time as expected.
LP
3
รถบัส วีไอพี, Budsarakham Tour, 1 เม.ย. 2019
Its not your fault,but all bus was still coughing and doing some other disgusting noises. To be part of it and imagine like the strong arcondition circulate all those bacteries and microbs around me...terrible. But the bus was o.k.
NR
2
รถบัส วีไอพี, Budsarakham Tour, 25 มี.ค. 2019
Bus was not the way I thought. Seats were tight, the Bangkok terminal was not satisfactory. It was supposed to be a VIP bus, but well , far from it.
SF
4
รถบัส VIP 33, Sombat Tour, 4 ก.พ. 2019
Nice evrything but poor content on the tablet, space a bit too few and dinner not so great, but overall awesome experience
BG
5
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 1 ก.พ. 2019
Super clean and polite staff. Good blanket and comfy chair.
ME
5
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 21 ม.ค. 2019
Atención, Limpieza y Comodidad. Nos encantó!!!
PM
3
รถบัส VIP 31, Sombat Tour, 16 ธ.ค. 2018
We did not stop to eat until midnight. It would be good to stop for food earlier into the journey (e.g. 8pm).

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เชียงราย ไป กรุงเทพ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เชียงราย ไป กรุงเทพ, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 13,550 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 646 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เชียงราย ถึง กรุงเทพ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 475 ไมล์ (763 กิโลเมตร) จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 439 ไมล์ (705 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เชียงราย ไป กรุงเทพ?

ถ้าคุณเดินทางจาก เชียงราย ไป กรุงเทพ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 16 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เชียงราย ไป กรุงเทพ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เชียงราย ไป กรุงเทพ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Bangkok Busline (บางกอกบัสไลน์): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 646 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 13,550 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เชียงราย ไป กรุงเทพ:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 646 บาท จนถึง THB 1,247 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ THB 1,389 บาท จนถึง THB 4,747 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 11,500 บาท ไปจนถึง THB 13,550 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เชียงราย ไปที่ กรุงเทพ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ มีไฟลท์ประมาณ 43 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 16:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 19:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 10 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก เชียงราย ไป กรุงเทพ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ THB 1,389 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ Bangkok Air (บางกอกแอร์เวย์), Nok Air (นกแอร์), Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Airways, Thai Lion Air, Thai Smile (ไทยสมายล์), Thai Vietjet

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 11,500$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 581 เลือกเดินทางด้วยรถบัส
  • 419 เลือกนั่งเครื่องบิน.