50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เวียง เมืองเชียงราย ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

06:15
เวียง เมืองเชียงราย
09:50
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:00
เวียง เมืองเชียงราย
10:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:15
เวียง เมืองเชียงราย
11:45
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
เวียง เมืองเชียงราย
12:10
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:45
เวียง เมืองเชียงราย
13:15
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:15
เวียง เมืองเชียงราย
13:45
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:15
เวียง เมืองเชียงราย
14:25
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
เวียง เมืองเชียงราย
15:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
เวียง เมืองเชียงราย
16:05
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:45
เวียง เมืองเชียงราย
15:55
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:15
เวียง เมืองเชียงราย
16:50
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
เวียง เมืองเชียงราย
18:40
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
เวียง เมืองเชียงราย
19:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
เวียง เมืองเชียงราย
20:10
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:15
เวียง เมืองเชียงราย
20:50
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
เวียง เมืองเชียงราย
21:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:45
เวียง เมืองเชียงราย
20:55
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
เวียง เมืองเชียงราย
21:10
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:15
เวียง เมืองเชียงราย
21:25
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:45
เวียง เมืองเชียงราย
22:15
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
เวียง เมืองเชียงราย
23:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา
Chiang Mai Town, Thailand
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา
Chiang Mai Town, Thailand
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา
Chiang Mai Town, Thailand
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา
Chiang Mai Town, Thailand
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เมืองเชียงราย ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
Chiang Mai Town, Thailand
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
Chiang Mai Town, Thailand
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 10นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 10นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
Chiang Mai Town, Thailand
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
Chiang Mai Town, Thailand
3ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เชียงแสน ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เชียงแสน, เชียงราย
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เชียงแสน, เชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สามเหลี่ยมทองคำ ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เชียงแสน ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

อื่นๆ
เชียงแสน, เชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สามเหลี่ยมทองคำ ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

08:00
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
13:15
Chiang Mai Bus Terminal 3
5ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:45
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
14:10
Chiang Mai Bus Terminal 3
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 13,475 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

16 ก.พ. 2019
bus Express, GreenBus
★★☆☆☆
เลทไป 1 ชม. ทำให้เกือบไปขึ้นเครื่องไม่ทันค่ะ
20 มี.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Great trip! Lots of leg room and driver was superb!
20 มี.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★☆☆☆
Seats very uncomfortable
18 มี.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★☆
The driver respect the schedule. Tanks
17 มี.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
good services
16 มี.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★☆☆☆
Not helpful for foreigners
16 มี.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★☆
Bom ônibus, viagem tranquila e confortável. Apenas podiam apagar as luzes durante a viagem, para os passageiros dormirem
15 มี.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★☆☆
A seat was broken and rattled the whole trip
14 มี.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★★
Excelente
13 มี.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★☆☆
Good n comfy bus, but the lunch box was not up to VIP level.
10 มี.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★☆☆☆
Not sure why all the paperwork insisted we be there an hour early, as the bus only arrived 10 minutes prior to departure. We purchased VIP tickets based on stellar reviews, but were disappointed in the conditions of the bus; seats were in bad shape (torn and dirty seat covers, recline function was broken on 2 of 4 seats we occupied and would not stay in upright position). There was a massive mosquito "infestation" on our bus. The first 30 minutes of the trip was a cacophony of passengers clapping their hands to kill as many as they could...before finally giving up. Other than that it was fine.
9 มี.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★☆☆☆
Well the VIP bus and seats and the second class seats are one the same bus. Kind of like a plane with business class and economy. Only thing is except for bigger seats we got no service . We 200 VB each extra for privilege of sitting on a bigger seat. Our snack was a small bottle of water and a smaller Twinkie cake roll.. We had no internet, USB connection, music, food, tv...nada. No stop to grab something to eat. The ticket said we needed to be at the station one hour before. We arrived dutifully at 8:45. Seems we were the only ones to witty about missing our VIP bus.Most arrived closer to departure.. Second tier seats were being bought close to departure. Do yourself a favour...buy you own water and Twinkie roll and save 200 VB
9 มี.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★☆
No complanes????
7 มี.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★★
Clean and comfortable bus, on time
5 มี.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
Good.
4 มี.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Excellent clean bus, well driven and on time. We had the regular bus one way and the VIP bus back from Chiang Rai. I prefer the non-VIP, because the A/C is too cold on the VIP bus.
28 ก.พ. 2019
bus Express, GreenBus
★★★☆☆
Two many stop and live 30 minutes later
26 ก.พ. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★★
Very nice service. We were on time.
24 ก.พ. 2019
bus VIP, GreenBus
★★☆☆☆
I have travelled VIP bus on this route many times and this was NOT VIP. I booked and paid for VIP bus but this was not nice.
24 ก.พ. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
easy bus ride. unfortunately, VIP BUS not available, but difference easily refunded to us at terminal.
21 ก.พ. 2019
charter VIP Van 9pax, Glassflower
★★★☆☆
The problem was, like in the other days, that drivers didn’t understand English. And it’s very difficult try to communicate anything.... For the rest, All was good.
20 ก.พ. 2019
bus VIP, GreenBus
★★☆☆☆
The door from the drivers room was brocken and hit against the frame 4 hours long. You have to repair brocken things.
20 ก.พ. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★☆
The bus left 7 mins late and although it was a much nicer bus than our previous trip there was not a lot of leg room, especially when the passenger in front has the chair reclined all the way. The bus was cold but we knew it would be as this is mentioned in the booking confirmation email. Overall a good journey.
18 ก.พ. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★★
Nice bus ride!!!
17 ก.พ. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★★
On time, fine bus everything Oke!
16 ก.พ. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
Very comfortable spacious bus, much better than most
15 ก.พ. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Roomy, clean, comfortable, safe. And still inexpensive. Why would you travel any other way?
15 ก.พ. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Comfortable ride but ver bumpy
13 ก.พ. 2019
bus Express, GreenBus
★★☆☆☆
Dirty, dirty, dirty
12 ก.พ. 2019
bus Express, GreenBus
★★★☆☆
The bus broke down on the way so a 3 and a half hour journey took nearly 6 and the aircon wasn’t working on the second bus was unpleasent
10 ก.พ. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★★
The bus is excellent. The seats are very comfortable, i even fell asleep. They give you bottled water. Now, in february 2019, the route is under repairs so the bus had to move slower in some segments. We arrived a little later than expected (about 30min) but i think we would have arrived on time if the route had been OK.
5 ก.พ. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
Pleasant comfortable trip.
5 ก.พ. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
The bus has large and comfortable seats. Great price and great service.
1 ก.พ. 2019
bus Express, GreenBus
★★★☆☆
Decent bus experience for Thailand. Bus station easy to get to in Chiang Rai, ticket window easy. Did not even realize there were seat numbers on the ticket. Take a look for that! Seat itself was fine but the recline button is broken on almost all. Mine would just go up and down and up and down, depending on if I moved. The reclined position is too much of you aren’t actually tryin to recline. Stopped halfway for bathroom. Full bus. Drive was beautiful, through the mountains. Slow in parts for construction but not stopped. Made it on or around time. Would take it again.
1 ก.พ. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
Departure late so arrived later
31 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★☆☆☆
First make sure you are at the right terminal. Finding the right VIP bus can be a problem. There's no special lane for the so-called VIP buses. You have to walk around to search for the correct VIP bus, the bus will normally arrive 5-10 minutes before the departure time, the ID code will then be display at the wind screen. You have to keep walking around to search for the right bus. Most buses are quite old and the engine noise can be rather annoying, the best part is the wide seat and ample leg rooms. Give yourself plenty of time to arrive early just in case. The employees are not particularly helpful either.
30 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Everything ok! It's cold in the bus because of the aircondition. So better take something to cover.
29 ม.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★☆
Nice ride but slightly fast towatds Chiang Mai
28 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★☆☆
could not control about too much loudness of a few customers.
26 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Correct price .quality
25 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
3rd time of using, the VIP service is excellent. Would use again. Staff very helpful and one of the best bus companies in Thailand.
24 ม.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★★
Recommended
24 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Seating was perfect, was given a snack and drink, and arrived before estimated arrival time. Amazing service. Thanks!
22 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Of all the buses I took within ASEAN, this so far on top of the list. You’ll definitelty feel VIP due to its seat, the design and comfortabilty was superb. After a long day of walk and you’ll go back to Chiang Mai, this is the bus to be. Thanks.
22 ม.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★☆
It was good but cold and they throw our luggage on the pavement on the bus station. We came first but we couldn't choose a sit...
20 ม.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★☆☆☆
Bus seats were in a reclined position permanently, very uncomfortable in the middle of the day when you don’t want to sleep. Also not the luxury trip described. Bus broke down on hills twice, got going again eventually but was 20/30 mins late.
19 ม.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★☆
I was the first person waiting way ahead of the 6.15 departure this morning and when the bus arrived they allowed everyone else on before me.... ???? then once on the bus I got moved seats, the person in front of me had her seat right back basically touching me the whole way. Bus was freezing (as expected) bus stops half way at service station for toilet/snacks which is the only good thing. BOOK IN ADVANCE
19 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Very convenient trip. Comfortable and in time.
18 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★☆☆
It should be made clear that there are 2 bus stations in Chaing Rai We went to #2 and had to run with our luggage to terminal 1 . No taxis there. We almost missed the bus. Also it is not clear which are VIP buses- chaos at the loading Area. The hosts are not helpful at all
15 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
On time and comfortable.
12 ม.ค. 2019
bus Express, GreenBus
★★★★★
The bus was bang on time, very comfortable and it was all around a great trip from Chiang Rai to Chiang Mai. Thank you, Green Bus!
10 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Perfect bus, great trip with nice views. Perfectly on time!
10 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
The boys made an unexpected stop at the second Chaig Rai Bus Station. We left three minutes late and arrived ten minutes late. Otherwise a good ride.
6 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Very comfortable and easy trip
5 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★☆☆☆
Temperature on bus 16 deg. That is much too cold.
5 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
The bus was severely delayed for nearly two hours due to traffic jam in the middle of nowhere between Chiang Rai and Chiang Mai. Not the fault of the bus company, but it highlighted inadequate infrastructure between the two cities.
1 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Very confortable, clean and on time.
1 ม.ค. 2019
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
Comfy journey
29 ธ.ค. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
Departed on time- arrived 10 minutes late due to road works. Good driver, bit confusing finding which bus to catch but worked out out ok.
27 ธ.ค. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
No issues. Nice bus. Lots of room and comfortable. The highway is under construction for a few miles but it was still a decent ride.
24 ธ.ค. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★☆☆
Ride was bumpy due to the Road works at the National Park stretch. Toilet stop would have been great.
24 ธ.ค. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★☆☆
The journey was rocky, especially challenging when one visited the toilet. Very convenient to buy tickets online, fast check in , provided drink and a packet of cake roll on board. Nothing to complain for this kind of price.
24 ธ.ค. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★★
Bus was on time, clean bus, stations are clean. Best way to move from the bus station is by using the APP called “GRAB”
23 ธ.ค. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Easy, cheap, comfortable seating. Lots of room. Extendable seats.
20 ธ.ค. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★★
Some traffic in Chiang mai, otherwise good trip. Stopped once halfway for 10 minutes, toilet & snacks.
17 ธ.ค. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★★
Great service. Clean bus. Helpful staff. Great price.
17 ธ.ค. 2018
bus VIP, GreenBus
★★☆☆☆
1, Good, on time. 2. Toilet bad condition. Door jam. Difficult to open and close. 3. Seat very uncomfortable - seat slanted to one side. 4. Head rest cannot be moved to adjust to body position. 5. Ticket should be issued immediately after booking and payment is confirmed. Sending later cause difficulty to print. To claim ticket at Terminal 1, require to pay 30Baht per person. One page with two names need to pay 60Baht - not reasonable!! Hope can improve. Best wishes. Thank you.
17 ธ.ค. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★☆☆
it's a nice bus but the bathroom smelled so bad it was disgusting. seriously it's called VIP and the bathroom smells - huge seats though.
17 ธ.ค. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★★
Comfortable and timely
9 ธ.ค. 2018
charter Economy, Jed Yord
★★★★★
Great driver! Thank you!
9 ธ.ค. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★☆☆
No need to arrive 1 hour early as stated on ticket
4 ธ.ค. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★★
On time. Comfortable reclining seats. A toilet/snack shopping stop on the way. Not too cold despite a warning on the ticket. Would definitely go with them again!
4 ธ.ค. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Apart from the bumpy ride, the bus is worth taking. Because it has a toilet right behind. For those who frequent toilet often, this is for you. Not to mention the bus is spacious with lesser seats.
2 ธ.ค. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★★
Perfect bustrip. nice route and roads are most of the time very good. Would do it again the next time.
1 ธ.ค. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★☆
Overall we had a good experience with the bus. I would recommend booking the VIP bus to have arm rest dividers between you and other passengers. I would use this service again if necessary.
1 ธ.ค. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
I feel good...i will book it again nexttime:)thanks you
27 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
Two bad scores: 1.: rather cold on the bus, but for that we were informed in advance. 2. Driving comfort beneath average because off road construction. Good scores: 1. Arrival on time. 2. At the busoffice we could modify our reservation Mae Sai - Chiang Mai into Chiang Rai - Chiang Mai.
27 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Great service, clean bus and very comfortable seats. Left on time and felt very safe all the way from Chiang Rai to Chiang Mai. Would recommend it as the best and well priced option.
27 พ.ย. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★☆
On time
27 พ.ย. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★★
On time and dependable.
26 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
Both drivers and crew were fine. The seats, while comfortable,often have head rests that slip down which I found irritating. I sat in seat 1a which has a window looking forward. It was obscured by forms stuck on the other side and I could not see forward which I did not like. No cooling in the toilet which is tiny and fairly primitive. Not a pleasant experience. However I'll continue to use Greenbus
24 พ.ย. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★★
Trip was smooth. The seats were nice and comfortable.
23 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Na
22 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
The bus trip was great
21 พ.ย. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★☆
Boarding was a bit chaotic. Seats aren't very clear on 12go ticket. The trip itself was ok, but some delays due to a lot of construction on the way. Just something to be aware of.
20 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
bus on time, clean, no delays,arrived in Chiang mai refreshed
20 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Should supply a blancket. Cold sometimes. However, 5 star service
19 พ.ย. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★★
It is OK for everything.
19 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
good
17 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
On time, great price and stellar customer service!
15 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
Very good service. Should add a TV to pass time especially in night
11 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★☆☆
The travel itself was very comfortable, the bus was OK, the driver was very responsible and brought us from Chang Rai to Chiang Mai within less then 4 hours. Unfortunately, we do not understant why we lost some 100 minutes at the bus station in Chiang Rai waiting for our bus. According to information valid until this morning the departure time was scheduled for 8h15. When we artived at the bus station we learned that it was postponed until 9h40. The bus arrived at 9h35 and left for Chiang Mai at 9h55. Nothing would have happened if we had been informed about it the previous evening, at the latest. To my surprise no information on this delay has been sent to us by email od SMS until now, not to mention a few words of apology.
11 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★☆☆☆
noisy engine. smelly toilet. not live up to VIP status
7 พ.ย. 2018
bus Express, GreenBus
★★★☆☆
Staff is really unhelpfull. They don't want to even talk, they avoid speaking with passangers.
7 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★☆☆☆
The bus was pretty run down for a “VIP” service
6 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★★
Pleasant and on time ride.
1 พ.ย. 2018
bus Express, GreenBus
★★★★☆
Had a bus stop, Water was provided, temperature was nice and cool! Boarding was efficient! Enjoyed the bus!
1 พ.ย. 2018
bus VIP, GreenBus
★★★★☆
Long bumpy bendy trip
1 พ.ย. 2018
bus Express, GreenBus
★★☆☆☆
Bus was okay - Window next to us rattled terribly. Air con didn’t seem to be working, so it was hot and uncomfortable - but we got there on one piece!
23 ต.ค. 2018
bus Express, GreenBus
★★★☆☆
Bit noisy, small seats, not allowed to have a beer in the bus, bus shaking quite abit(wild driving), airco broken, seat broken, 30minutes late on a arrival, but!!!! it was cheap to get us from A to B.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 7,700 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 209 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เชียงราย ถึง เชียงใหม่?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 169 ไมล์ (271 กิโลเมตร) จาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 101 ไมล์ (162 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่?

ถ้าคุณเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก GreenBus (กรีนบัส (รถเขียว)): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 209 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 7,700 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 209 บาท จนถึง THB 370 บาท;
  • bus+charter ราคาตั๋ว: THB 5,390 - THB 5,390. รอบรถออกเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่ มีตั้งแต่ 00:00 นาฬิกา ที่ เชียงแสน จนถึง 00:00 นาฬิกา ที่ เชียงแสน

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 3,550 บาท ไปจนถึง THB 7,700 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เชียงราย ไปที่ เชียงใหม่ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:15 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 19:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 23 เที่ยวต่อวัน.
  • เส้นทาง 1 โดย bus+charter จาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ ออกเดินทางตั้งแต่ 00:00 โมง จาก เชียงแสน จนถึงเวลา 00:00 ที่ เชียงแสน

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 3,550$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 983 เลือกเดินทางด้วยรถบัส
  • 17 เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.