50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เวียง เมืองเชียงราย ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

06:15
เวียง เมืองเชียงราย
09:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
08:15
เวียง เมืองเชียงราย
11:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
เวียง เมืองเชียงราย
12:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
09:45
เวียง เมืองเชียงราย
13:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:15
เวียง เมืองเชียงราย
13:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:15
เวียง เมืองเชียงราย
14:25
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
11:30
เวียง เมืองเชียงราย
15:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:15
เวียง เมืองเชียงราย
15:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:30
เวียง เมืองเชียงราย
16:05
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
12:45
เวียง เมืองเชียงราย
15:55
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
13:15
เวียง เมืองเชียงราย
16:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:45
เวียง เมืองเชียงราย
17:20
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
15:30
เวียง เมืองเชียงราย
18:40
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
17:00
เวียง เมืองเชียงราย
20:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
17:15
เวียง เมืองเชียงราย
20:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
17:45
เวียง เมืองเชียงราย
20:55
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
18:00
เวียง เมืองเชียงราย
21:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:15
เวียง เมืองเชียงราย
21:25
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
18:45
เวียง เมืองเชียงราย
22:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:00
เวียง เมืองเชียงราย
22:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:30
เวียง เมืองเชียงราย
23:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก เมืองเชียงราย ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เชียงแสน ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เชียงแสน, เชียงราย
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เชียงแสน, เชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เชียงแสน, เชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สามเหลี่ยมทองคำ ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สามเหลี่ยมทองคำ ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

08:00
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
13:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:45
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
14:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 

เวลา เชียงราย ถึง เชียงใหม่

เวลา เชียงราย ถึง เชียงใหม่
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Jed Yord Van 9pax ตลอดเวลา฿ 4,565
Glassflower Premium ตลอดเวลา฿ 5,930
Smart En Plus Economy ตลอดเวลา฿ 3,300
GreenBus Express 06:15 – 09:50฿ 154
GreenBus Express 08:15 – 11:45฿ 198
GreenBus Express 10:15 – 13:45฿ 198
GreenBus Express 12:15 – 15:45฿ 198
GreenBus VIP 15:30 – 18:40฿ 308
GreenBus VIP 17:00 – 20:10฿ 308
GreenBus Express 18:00 – 21:30฿ 198

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 5,930 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 220 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เชียงราย ถึง เชียงใหม่?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 187 ไมล์ (300 กิโลเมตร) จาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 101 ไมล์ (162 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่?

ถ้าคุณเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก GreenBus (กรีนบัส (รถเขียว)): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 220 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 5,930 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เชียงราย ไป เชียงใหม่:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 220 บาท จนถึง THB 395 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 3,300 บาท ไปจนถึง THB 5,930 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เชียงราย ไปที่ เชียงใหม่ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:15 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 19:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 23 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 3,300$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เชียงราย ไปยัง เชียงใหม่ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 99% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
  • 1% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.