50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถไฟ

08:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16:45
สุราษฎร์ธานี
8h 40m
คืนเงิน
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:25
สุราษฎร์ธานี
11h 25m
คืนเงิน
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:25
สุราษฎร์ธานี
11h 25m
คืนเงิน
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:25
สุราษฎร์ธานี
11h 25m
คืนเงิน
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:26
สุราษฎร์ธานี
10h 41m
คืนเงิน
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:26
สุราษฎร์ธานี
10h 41m
คืนเงิน
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:00
สุราษฎร์ธานี
10h 50m
คืนเงิน
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:00
สุราษฎร์ธานี
10h 50m
คืนเงิน
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:03
สุราษฎร์ธานี
10h 53m
คืนเงิน
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:00
สุราษฎร์ธานี
10h 50m
คืนเงิน
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:45
สุราษฎร์ธานี
12h 10m
คืนเงิน
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:45
สุราษฎร์ธานี
12h 10m
คืนเงิน
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:25
สุราษฎร์ธานี
11h 20m
คืนเงิน
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:25
สุราษฎร์ธานี
11h 20m
คืนเงิน
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:25
สุราษฎร์ธานี
11h 20m
คืนเงิน
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:50
สุราษฎร์ธานี
12h 15m
คืนเงิน
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:50
สุราษฎร์ธานี
12h 15m
คืนเงิน
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:50
สุราษฎร์ธานี
12h 15m
คืนเงิน
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
06:23
สุราษฎร์ธานี
11h 53m
คืนเงิน
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
06:25
สุราษฎร์ธานี
11h 55m
คืนเงิน
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
06:25
สุราษฎร์ธานี
11h 55m
คืนเงิน
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
06:25
สุราษฎร์ธานี
11h 55m
คืนเงิน
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:10
สุราษฎร์ธานี
11h 40m
คืนเงิน
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:10
สุราษฎร์ธานี
11h 40m
คืนเงิน
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:10
สุราษฎร์ธานี
11h 40m
คืนเงิน
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
สุราษฎร์ธานี
9h 15m
คืนเงิน
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
สุราษฎร์ธานี
9h 15m
คืนเงิน

จาก หัวลำโพง ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถไฟ+รถบัส ตั๋วร่วม

18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
13h 30m
คืนเงิน

จาก Ratchadamnoen Avenue ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส

16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
07:05
Suratthani Seatran
14h 35m
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
06:00
สุราษฎร์ธานี
13h 30m
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
06:30
สุราษฎร์ธานี
14h
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
06:30
สุราษฎร์ธานี
14h
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
06:30
สุราษฎร์ธานี
14h
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
07:00
สุราษฎร์ธานี
14h 30m
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
07:00
สุราษฎร์ธานี
14h 30m
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
07:05
Suratthani Seatran
14h 35m
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
07:05
Suratthani Seatran
14h 35m
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
05:30
สุราษฎร์ธานี
13h
16:30
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
05:30
สุราษฎร์ธานี
13h
17:00
Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ
07:10
สุราษฎร์ธานี
14h 10m

จาก สายใต้ใหม่ ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส

07:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
16:45
สุราษฎร์ธานี
9h 45m
รับรหัสการจองทันที
08:45
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
19:15
สุราษฎร์ธานี
10h 30m
รับรหัสการจองทันที
09:15
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
20:15
สุราษฎร์ธานี
11h
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:35
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
รับรหัสการจองทันที
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:30
พุนพิน, สุราษฎร์ธานี
9h 10m
รับรหัสการจองทันที
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:50
สุราษฎร์ธานี
9h 30m
รับรหัสการจองทันที
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:50
สุราษฎร์ธานี
9h 30m
รับรหัสการจองทันที
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:30
พุนพิน, สุราษฎร์ธานี
9h 10m
รับรหัสการจองทันที
18:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:35
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
รับรหัสการจองทันที
18:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:35
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
รับรหัสการจองทันที
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:35
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
รับรหัสการจองทันที
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:10
พุนพิน, สุราษฎร์ธานี
9h 10m
รับรหัสการจองทันที
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:30
สุราษฎร์ธานี
10h 30m
รับรหัสการจองทันที
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:30
สุราษฎร์ธานี
9h 30m
รับรหัสการจองทันที
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:05
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
รับรหัสการจองทันที
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:15
สุราษฎร์ธานี
9h 45m
รับรหัสการจองทันที
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:35
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
รับรหัสการจองทันที
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:50
สุราษฎร์ธานี
9h 50m
รับรหัสการจองทันที
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:20
สุราษฎร์ธานี
9h 20m
รับรหัสการจองทันที
20:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:20
สุราษฎร์ธานี
10h
20:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:20
สุราษฎร์ธานี
10h
20:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:20
สุราษฎร์ธานี
10h
20:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:05
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
รับรหัสการจองทันที

จาก กรุงเทพ ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
10h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
11h
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
10h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก หัวลำโพง ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส

19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:30
สุราษฏร์ธานี
13h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:30
สุราษฏร์ธานี
13h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
13h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:30
สุราษฏร์ธานี
13h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:30
สุราษฏร์ธานี
13h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:30
ท่าทอง, สุราษฎร์ธานี
13h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:30
ท่าทอง, สุราษฎร์ธานี
13h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:30
สุราษฏร์ธานี
13h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เที่ยวบิน

06:10
DMK สนามบินดอนเมือง
07:20
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
07:10
DMK สนามบินดอนเมือง
08:25
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL736
08:25
DMK สนามบินดอนเมือง
09:35
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL734
08:35
DMK สนามบินดอนเมือง
09:45
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
09:20
DMK สนามบินดอนเมือง
10:30
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
09:50
DMK สนามบินดอนเมือง
11:05
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
11:10
DMK สนามบินดอนเมือง
12:20
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
11:40
DMK สนามบินดอนเมือง
12:55
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
12:50
DMK สนามบินดอนเมือง
14:00
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL7736
13:05
DMK สนามบินดอนเมือง
14:15
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL740
14:00
DMK สนามบินดอนเมือง
15:10
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
14:30
DMK สนามบินดอนเมือง
15:45
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
16:10
DMK สนามบินดอนเมือง
17:30
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
17:35
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL746
18:40
DMK สนามบินดอนเมือง
19:50
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
19:20
DMK สนามบินดอนเมือง
20:35
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
19:45
DMK สนามบินดอนเมือง
20:55
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL748
21:35
DMK สนามบินดอนเมือง
22:45
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL742
22:30
DMK สนามบินดอนเมือง
23:40
URT สนามบินสุราษฏร์ธานี
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 

การเดินทางไปสุราษฎร์ธานี

เกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะต่างๆ โดยเดินทางผ่านจังหวัดสุราษฏร์ธานี ส่วนมากจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะต่างๆโดยตรง น้อยมากที่นักท่องเที่ยวจะเข้าพักแรมค้างคืนในจังหวัดสุราษฯ โดยเมืองสุราษฏร์ธานีถือเป็นเมืองที่มีการจราจรวุ่นวาย ไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้ หากแต่สิ่งที่คุณจะสามารถสัมผัสความเป็นไทยท้องถิ่มแท้ๆได้จากเมืองสุราษฏร์ธานี ผ่านรสชาติของอาหารไทยแท้ ที่มีรสชาติจัดจ้านตามอิทธิพลของชาวมุสลิม ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากชุมชนแถบตลาดเก่า สุราษฏร์ธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวตอนกลางวันทั่วทั้งจังหวัด แล้วคุณจะค้าพบธรรมชาติที่สวยงามที่ซ่อนอยู่ภายในเทือกเขา

จะเดินทางจากกรุงเทพไปยังสุราษฎร์ธานีได้อย่างไร

การเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฏร์ธานี คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายช่องทาง อาทิเช่น รถโดยสารประจำทาง รถไฟ เครื่องบิน หรือ รถยนต์ส่วนตัว โดยการเดินทางด้วยรถไฟจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางยาวนานที่สุด ประมาณ 12 ชั่วโมง หากคุณเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหรือรถยนต์ส่วนตัว คุณจะประหยัดเวลามากขึ้นโดดยใช้เวลาประมาณ 8 - 9 ชั่วโมง คุณสามารถเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฏร์ธานีในข่วงเวลากลางคืนได้ซึ่งทำให้คุณสามรถประหยัดเวลาและเงินในการจองห้องพักอีกด้วย
 

จากกรุงเทพฯไปสุราษฎร์ธานีโดยรถประจำทาง

คุณสามารถเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยรถโดยสารประจำทางจะออกเดินทางจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี) หรือที่เรียกว่า สายใต้ใหม่ สำหรับเส้นทางนี้มีหลายผู้ประกอบการคอยให้บริการผู้โดยสาร อาทิเช่น ศรีสุเทพทัวร์ บัสเอ็กซ์เพลส และบางกอกบัสไลน์ ซึ่งมีบริการทั้งรถด่วน รถวีไอพี และรถปรับอากาศธรรมดา(ป.2) ส่วนการบริการจะมีลักษณะคล้ายๆกัน โดยจะมีบริการเครื่องดื่มและของว่างบนรถ และจะมีการแวะพักเพื่อรับประทานอาหาร โดยรถโดยสารประจำทางจะมีให้บริการในรอบเช้า ช่วงเวลา 08.00น. และรอบค่ำ โดยเริ่มให้บริการทุกๆชั่วโมงตั้งแต่เวลา 17.00น. ถึงเวลา 20.00น.

สถานีรถโดยสารสถานีไหน

ผู้โดยสารหลายท่านอาจจะส่งสัยหากเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฏร์ธานี ว่ารถโดยสารจะจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งไหน หากคุณเดินทางจากกรุงเทพฯ - สุราษฏร์ธานี รถโดยสารประจำทางจะจอดที่สถานีขนส่งผู้โดนสารสุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ หากคุณประสงค์เดินทางไปยังจังหวัดอื่นใกล้เคียงหรือเดินทางจากจังหวัดอื่นมายังสุราษฏร์ธานี รถโดยสารจะจอดให้คุณลงสองสถานีคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารตลาดเกษตร1 ซึ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารเก่านัั่นเอง โดยปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารตลาดเกษตร1 เป็นสถานีขนส่งผู้ดดยสารไปยังจังหวัดใกล้เคียง

จากกรุงเทพฯไปสุราษฎร์ธานีโดย รถไฟ

รถไฟ ออกเดินทางจากสถานี หัวลำโพง (กรุงเทพฯ) ปลายทาง สุราษฎร์ธานี โดยมีรถไฟให้บริการหลายประเภท อาทิเช่น รถนอนปรับอากาศชั้นหนึ่ง (วีไอพี) รถนอนปรับอากาศชั้นสอง รถนอนพัดลมชั้นสอง รถนั่งปรับอากาศชั้นสอง รถนั่งพัดลมชั้นสอง และรถนั่งพัดลมชั้นสาม(รถไฟฟรี) หากคุณเร่งรีบคุณสามารถ เดินทางด้วยรถไฟ ขบวนที่43 ซึ่งจะออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพง เวลา 08.05 น. ปลายทาง สุราษฎร์ธานีเวลา 16.45 น. หรือคุณจะเลือกเดินทางด้วยรถไฟ ขบวนใหม่ ขบวนที่31 ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพง เวลา 14.45 น. ปลายทาง สุราษฎร์ธานีเวลา 01.25 น. หรือหากคุณต้องการเดินทางไปถึงจังหวัด สุราษฏร์ธานีในช่วงเวลาเช้า คุณสามารรถเดินทางด้วยรถไฟ ขบวนที่ 85 ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพง เวลา 19.30 น. ปลายทาง สุราษฎร์ธานีเวลา 07.10 น.

**สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพุนพิน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฏร์ธานี ประมาณ 13 กิโลเมตร โดยคุณสามารถนั่งท้องถิ่นจากสถานีรถไฟไปยังตัวเมืองได้โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที ซึ่งคุณสามารรถเลือกลงได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสุราษฏร์ธานีใหม่หรือสถานีขนส่งผู้โดยสารตลาดเกษตร1

จากสุราษฏร์ธานี ไปยังเกาะต่างๆ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ สุราษฏร์ธานีเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปยังเกาะต่างๆ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะให้บริการ บัตรโดยสารร่วม(รถ+เรือ)จาก ตัวเมืองสุราษฏร์ธานี หรือจากสนามบิน หรือจากสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางไปยังเกาะต่างๆ อาทิเช่น บริษัทลมพระยา, บริษัทซีทราน, บริษัทพันทิป ฯลฯ ซึ่งคุณจะใช้เวลา 2 - 2.30 ชั่วโมง ในการเดินทางไปยังเกาะสมุย หรือใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการเดินทางไปยังเกาะพะงัน หรือใช้เวลาประมาณ 5 - 6 ชั่วโมงในการเดินทางไปยังเกาะเต่า

อยากจะเห็นป่าอะเมซอนประเทศไทย? ยินดีต้อนรับสู่เขาสก

อุทยานแห่งชาติเขาสกเป็นยหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี เขาสกเป็นภูมิประเทศที่มีปริมาณฝนตกชุกแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมีปริมาณน้ำฝนถึง 3,500 มม. จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอุทยาแห่งชาติเขาสกและอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนทำให้ อุทยานแห่งชาติเขาสกมีความหลากหลายทางชีวิภาพค่อนข้างสูง จนทำให้เขาสกมีชื่อเสียงในด้านป่าอะเมซอล(ป่าฝน) โดยมีสัตวืป่าหลากหลายสายพันธ์ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ป่าทั่วโลก รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณนานาชนิด อาทิเช่น แรฟเฟิลเซียที่สวยงาม

หากคุณได้เดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก คุณจะพบว่าเขาสกมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น เดินป่า ขี่ช้าง ภายเรือแคนนู ล่องเรือใจกลางทะเลสาบ หรือดูนก แม้กระทั่งนั่งอยู่ริมระเบียงห้องพัก เพื่อชมวิวก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้ว นอกจากนี้ทางอุทยานยังเสนอแพ็คเกจ ทัวร์หลายวัน เพื่อให้คุณสามารถทำกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งออกแบบด้วยตัวคุณเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและความต้องการของตัวคุณเอง

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 48,789 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

13 เม.ย. 2018
train #85 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★★
Everything good.
13 เม.ย. 2018
bus VIP24, ChokeAnan Tour
★★★☆☆
เลือกที่นั่งท้ายสุดเลย นั่งแล้วเวียนหัว
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ