กรุงเทพ ปลายทาง สุราษฎร์ธานี @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 2 พ.ค. 2017

59 การเดินทาง (THB 502 — 10,500)

จาก หัวลำโพง ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถไฟ

#43
การรถไฟแห่งประเทศไทย
08:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16:45
สุราษฎร์ธานี
8h 40m
คืนเงิน
฿ 858
× 2 = ฿ 1,716
20 ที่นั่งว่าง
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:25
สุราษฎร์ธานี
11h 25m
คืนเงิน
฿ 998
× 2 = ฿ 1,996
20 ที่นั่งว่าง
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:25
สุราษฎร์ธานี
11h 25m
คืนเงิน
฿ 758
× 2 = ฿ 1,516
20 ที่นั่งว่าง
#31
การรถไฟแห่งประเทศไทย
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:25
สุราษฎร์ธานี
10h 40m
คืนเงิน
฿ 1,098
× 2 = ฿ 2,196
30 ที่นั่งว่าง
#31
การรถไฟแห่งประเทศไทย
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:25
สุราษฎร์ธานี
10h 40m
คืนเงิน
฿ 1,629
× 2 = ฿ 3,258
10 ที่นั่งว่าง
#37
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:00
สุราษฎร์ธานี
10h 50m
คืนเงิน
฿ 1,058
× 2 = ฿ 2,116
20 ที่นั่งว่าง
#169
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:45
สุราษฎร์ธานี
12h 10m
คืนเงิน
฿ 998
× 2 = ฿ 1,996
20 ที่นั่งว่าง
#83
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:25
สุราษฎร์ธานี
11h 20m
คืนเงิน
฿ 1,058
× 2 = ฿ 2,116
20 ที่นั่งว่าง
#83
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:25
สุราษฎร์ธานี
11h 20m
คืนเงิน
฿ 1,589
× 2 = ฿ 3,178
10 ที่นั่งว่าง
#173
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:50
สุราษฎร์ธานี
12h 15m
คืนเงิน
฿ 998
× 2 = ฿ 1,996
30 ที่นั่งว่าง
#173
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:50
สุราษฎร์ธานี
12h 15m
คืนเงิน
฿ 758
× 2 = ฿ 1,516
20 ที่นั่งว่าง
#167
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
06:25
สุราษฎร์ธานี
11h 55m
คืนเงิน
฿ 998
× 2 = ฿ 1,996
11 ที่นั่งว่าง
#167
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
06:25
สุราษฎร์ธานี
11h 55m
คืนเงิน
฿ 758
× 2 = ฿ 1,516
เฉพาะ 5 ที่นั่งฝั่งซ้าย
#85
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:10
สุราษฎร์ธานี
11h 40m
คืนเงิน
฿ 1,589
× 2 = ฿ 3,178
เฉพาะ 2 ที่นั่งฝั่งซ้าย
#85
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:10
สุราษฎร์ธานี
11h 40m
คืนเงิน
฿ 1,058
× 2 = ฿ 2,116
23 ที่นั่งว่าง

จาก สายใต้ใหม่ ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถบัส

N
นครศรีราชาทัวร์
07:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
16:45
สุราษฎร์ธานี
9h 45m
Instant
฿ 502
× 2 = ฿ 1,004
? ที่นั่งว่าง
กรุงสยามทัวร์
08:45
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
18:45
สุราษฎร์ธานี
10h
Instant
฿ 502
× 2 = ฿ 1,004
? ที่นั่งว่าง
N
นครศรีราชาทัวร์
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:35
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
Instant
฿ 584
× 2 = ฿ 1,168
? ที่นั่งว่าง
ศรีสุเทพทัวร์
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:50
สุราษฎร์ธานี
9h 30m
Instant
฿ 584
× 2 = ฿ 1,168
? ที่นั่งว่าง
ศรีสุเทพทัวร์
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:50
สุราษฎร์ธานี
9h 30m
Instant
฿ 779
× 2 = ฿ 1,558
? ที่นั่งว่าง
ศรีสุเทพทัวร์
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:30
พุนพิน, สุราษฎร์ธานี
9h 10m
Instant
฿ 584
× 2 = ฿ 1,168
? ที่นั่งว่าง
ศรีสุเทพทัวร์
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
02:30
พุนพิน, สุราษฎร์ธานี
9h 10m
Instant
฿ 779
× 2 = ฿ 1,558
? ที่นั่งว่าง
N
นครศรีราชาทัวร์
17:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:25
สุราษฎร์ธานี
9h 45m
Instant
฿ 502
× 2 = ฿ 1,004
? ที่นั่งว่าง
N
นครศรีราชาทัวร์
18:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:55
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
Instant
฿ 584
× 2 = ฿ 1,168
? ที่นั่งว่าง
N
นครศรีราชาทัวร์
18:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:55
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
Instant
฿ 777
× 2 = ฿ 1,554
? ที่นั่งว่าง
ศรีสุเทพทัวร์
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:30
สุราษฎร์ธานี
9h 30m
Instant
฿ 584
× 2 = ฿ 1,168
? ที่นั่งว่าง
N
นครศรีราชาทัวร์
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:35
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
Instant
฿ 777
× 2 = ฿ 1,554
? ที่นั่งว่าง
กรุงสยามทัวร์
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:00
สุราษฎร์ธานี
10h
Instant
฿ 502
× 2 = ฿ 1,004
? ที่นั่งว่าง
ศรีสุเทพทัวร์
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:10
พุนพิน, สุราษฎร์ธานี
9h 10m
Instant
฿ 584
× 2 = ฿ 1,168
? ที่นั่งว่าง
N
นครศรีราชาทัวร์
19:10
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
04:55
สุราษฎร์ธานี
9h 45m
Instant
฿ 502
× 2 = ฿ 1,004
? ที่นั่งว่าง
กรุงสยามทัวร์
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:05
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
Instant
฿ 779
× 2 = ฿ 1,558
? ที่นั่งว่าง
ศรีสุเทพทัวร์
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:40
สุราษฎร์ธานี
9h 50m
Instant
฿ 502
× 2 = ฿ 1,004
? ที่นั่งว่าง
ศรีสุเทพทัวร์
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:00
พุนพิน, สุราษฎร์ธานี
9h 10m
Instant
฿ 502
× 2 = ฿ 1,004
? ที่นั่งว่าง
ศรีสุเทพทัวร์
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:50
สุราษฎร์ธานี
9h 50m
Instant
฿ 502
× 2 = ฿ 1,004
? ที่นั่งว่าง
บางกอกบัสไลน์
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:20
สุราษฎร์ธานี
9h 20m
Instant
฿ 584
× 2 = ฿ 1,168
? ที่นั่งว่าง
N
นครศรีราชาทัวร์
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:35
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
Instant
฿ 584
× 2 = ฿ 1,168
? ที่นั่งว่าง
กรุงสยามทัวร์
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:35
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
Instant
฿ 584
× 2 = ฿ 1,168
? ที่นั่งว่าง
กรุงสยามทัวร์
20:10
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:45
สุราษฎร์ธานี
10h 35m
Instant
฿ 779
× 2 = ฿ 1,558
? ที่นั่งว่าง
N
นครศรีราชาทัวร์
20:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:35
สุราษฎร์ธานี
9h 45m
Instant
฿ 502
× 2 = ฿ 1,004
? ที่นั่งว่าง

จาก กรุงเทพ ถึง สุราษฎร์ธานี โดย รถแท๊กซี่

PGS
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
Suratthani, สุราษฎร์ธานี
11h
คืนเงิน
฿ 9,600
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
Suratthani, สุราษฎร์ธานี
11h
คืนเงิน
฿ 10,500
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
Suratthani, สุราษฎร์ธานี
11h
Instant คืนเงิน
฿ 9,900
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เที่ยวบิน

#DD7208
นกแิอร์
06:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
07:20
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,925
× 2 = ฿ 3,850
  ที่นั่งว่าง
#FD3235
แอร์เอเชีย
07:05
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
08:10
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant
฿ 1,527
× 2 = ฿ 3,054
  ที่นั่งว่าง
#SL736
08:25
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
09:35
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,081
× 2 = ฿ 2,162
  ที่นั่งว่าง
#SL734
08:35
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
09:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,081
× 2 = ฿ 2,162
  ที่นั่งว่าง
#DD7210
นกแิอร์
09:20
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
10:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,523
× 2 = ฿ 3,046
  ที่นั่งว่าง
#FD3237
แอร์เอเชีย
09:50
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
10:55
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant
฿ 1,527
× 2 = ฿ 3,054
  ที่นั่งว่าง
#FD3239
แอร์เอเชีย
11:40
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
12:50
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant
฿ 1,527
× 2 = ฿ 3,054
  ที่นั่งว่าง
#DD7212
นกแิอร์
12:40
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
13:50
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,724
× 2 = ฿ 3,448
  ที่นั่งว่าง
#SL740
14:00
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
15:10
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,176
× 2 = ฿ 2,352
  ที่นั่งว่าง
#FD3231
แอร์เอเชีย
14:30
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
15:40
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant
฿ 1,527
× 2 = ฿ 3,054
  ที่นั่งว่าง
#SL742
15:05
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
16:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,176
× 2 = ฿ 2,352
  ที่นั่งว่าง
#FD3331
แอร์เอเชีย
16:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
17:20
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant
฿ 1,527
× 2 = ฿ 3,054
  ที่นั่งว่าง
#DD7216
นกแิอร์
16:25
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
17:35
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,925
× 2 = ฿ 3,850
  ที่นั่งว่าง
#FD3233
แอร์เอเชีย
19:20
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
20:20
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant
฿ 1,527
× 2 = ฿ 3,054
  ที่นั่งว่าง
#SL748
21:35
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
22:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,081
× 2 = ฿ 2,162
  ที่นั่งว่าง

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง สุราษฎร์ธานี โดย เที่ยวบิน

#WE251
ไทยสมายล์
08:15
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
09:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 15m
Instant 20kg
฿ 1,756
× 2 = ฿ 3,512
  ที่นั่งว่าง
#WE257
ไทยสมายล์
17:45
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
19:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
1h 15m
Instant 20kg
฿ 1,756
× 2 = ฿ 3,512
  ที่นั่งว่าง

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 26,549 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

★★★★☆ 14 เม.ย. 2017 (bus Express, Krung Siam Tour) :
กลิ่นห้องน้ำแรงไปนิดนึงค่ะ นอกนั้นดี
★★★★★ 14 มี.ค. 2017 (train #85 Class II Sleeper AC, Thai Railways)
★★★★☆ 30 ธ.ค. 2016 (bus VIP, Bangkok Busline) :
รถมีปัญหานิดหน่อย แต่ก็เดินทางมาถึงโดยสวัสดิภาพ บริการดีมากค่ะ ที่นั่งสบาย มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
★★★★★ 30 พ.ย. 2016 (train #85 Class II Sleeper AC, Thai Railways)
★★★☆☆ 4 ธ.ค. 2015 (train #43 Class II AC, Thai Railways)
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก กรุงเทพ ถึง สุราษฎร์ธานี ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 7h 48m ด้วยรถไฟ, รถบัส, รถแท๊กซี่, เที่ยวบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 533 กม. ผ่าน 59 สถานี จนถึงสถานีปลายทางสุราษฎร์ธานี โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 10 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 21:35 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย, นครศรีราชาทัวร์, กรุงสยามทัวร์, ศรีสุเทพทัวร์, บางกอกบัสไลน์, , Glassflower, นกแิอร์, แอร์เอเชีย, ไทยสมายล์ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 502 (US $ 14.57) โดยนครศรีราชาทัวร์ (ใช้เวลา 9h 45m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 10,500 (US $ 304.70) โดย (ใช้เวลา 11h ) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย