อี-ทิกเก็ต รายการแนะนำ
09:00
สถานีรถโดยสารหัวหิน
ใช้เวลา 4ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
4.4
13:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
12Go Transport
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
15:00
หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท แวนวีไอพี 9pax
4.8
19:00
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
4.8
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ

จาก สถานีรถโดยสารหัวหิน ถึง กรุงเทพ โดย รถโดยสาร

อี-ทิกเก็ต รายการแนะนำ
09:00
สถานีรถโดยสารหัวหิน
ใช้เวลา 4ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
4.4
13:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
อี-ทิกเก็ต
12:00
สถานีรถโดยสารหัวหิน
ใช้เวลา 4ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
4.4
16:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
อี-ทิกเก็ต
13:30
สถานีรถโดยสารหัวหิน
ใช้เวลา 4ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
4.4
17:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
อี-ทิกเก็ต
15:00
สถานีรถโดยสารหัวหิน
ใช้เวลา 4ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
4.4
19:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ

จาก หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ถึง กรุงเทพ โดย รถตู้

12Go Transport
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
15:00
หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท แวนวีไอพี 9pax
4.8
19:00
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ

จาก หัวหินขนส่งโรงแรม ถึง กรุงเทพ โดย แท็กซี่

BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
4.8
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
Hua Hin Cars
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
4.3
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
Hua Hin Cars
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
4.6
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
Hua Hin Cars
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
5
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
5
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
5
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท วีไอพีแวน 9pax
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
4
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
อี-ทิกเก็ต
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
5
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
5
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 18นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 18นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท วีไอพีแวน 9pax
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 18นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
3
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
อี-ทิกเก็ต
--:--
หัวหินขนส่งโรงแรม
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 55นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง

Transport types between หัวหิน and กรุงเทพ

เวลา หัวหิน ถึง กรุงเทพ

เวลา หัวหิน ถึง กรุงเทพ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Hua Hin Cars รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง 00:00 - 03:00฿ 2,400
Thailand Limo by Datum ความสะดวกสบาย 00:00 - 03:00฿ 2,600
Bell Travel วีไอพี 24 06:00 - 10:00฿ 375
Bell Travel วีไอพี 24 08:00 - 12:00฿ 375
Bell Travel วีไอพี 24 10:00 - 14:00฿ 375
Bell Travel วีไอพี 24 12:00 - 16:00฿ 375
Bell Travel วีไอพี 24 14:00 - 18:00฿ 375
Bell Travel วีไอพี 24 16:00 - 20:00฿ 375
Bell Travel วีไอพี 24 18:00 - 22:00฿ 375

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก หัวหิน ถึง กรุงเทพ

3.9
1136 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
47%
4
23%
3
12%
2
6%
1
12%
PP
4
รถตู้ แวนวีไอพี 9pax, 12Go Transport, 13 ส.ค. 2019
The seat was comfortable but the driver’s driving skill is the worst. You can get ready to puke at anytime and the driver drove quite dangerous in every way
DC
4
รถบัส วีไอพี 24, Sombat Tour, 1 ส.ค. 2019
Generally everything is OK. The bus was on time and seat comfort was good. The pick up at Cha am was possible but needed some organisation. Sombat tour Cha am office is not open all day but you need to go there to organise it. Good bus service and does stop at Mor Chit BTS.
NV
5
รถตู้ แวนวีไอพี 9pax, 12Go Transport, 1 ก.ค. 2019
The driver did not speak much of English but was professional and pleasant. I felt safe entire journey. Will definitely use this service again if I need a public transport on this route. Strongly recommend!!!
CC
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, JKP Mochit, 6 พ.ค. 2019
ไม่มีปัญหาก่อนการเดินทางค่ะ แอร์รถตู้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่
NL
3
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Nor Neane Transport, 9 เม.ย. 2019
รถออกตรงเวลา มาถึง กทม.ตรงเวลา สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงคือ 1.หากจองผ่าน 12Go แล้วและได้ชำระเงินแล้ว ควรจะได้เดินทาง ตามที่จองไว้ แต่บริษัทเดินรถ ก็ไม่กันที่นั่งไว้ให้ผู้จอง 12GO ต้องมาดูหน้างานอยู่ดีว่า มีที่นั่งถึงจะได้ขึ้นรถ 2.ต้องเผื่อเวลา 60 นาทีเพื่อมาถึงหน้าห้องจองตั๋ว ทำให้การจองผ่าน 12GO ไม่ต่างจากการไปจองหน้าห้องจองตั๋ว 3.ในรอบที่เดินทางนี้ มีชาวต่างชาติตัวสูง 195 ซม. ขึ้นจากต้นทางหัวหิน ซ.51 มาขอคนขับนั่งด้านหน้าเพราะตัวสูง แต่คนขับ ขึงขัง ไม่พอใจ ปฏิเสธไม่ยอม และปล่อยที่นั่งด้านข้างคนขับว่าง จนมาแวะรับผู้โดยสาร ที่ชะอำกลับยอมให้ ผู้หญิงคนไทยตัวเล็กมานั่งตำแหน่งดังกล่าว ดูแล้วไม่มีเหตุผล ไม่มีความเป็นมืออาชีพ
JW
5
รถบัส วีไอพี 24, Sombat Tour, 18 พ.ย. 2019
Really comfortable bus journey. USB charger, bottle of water. Arrived early and closer to the Metro station than I was expecting.
TB
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 18 พ.ย. 2019
Nice car and comfortable ride. If you get the same driver I could recommend him.
AS
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 18 พ.ย. 2019
Отличный сайт! Все очень четко и комфортно. Спасибо!
PJ
3
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Nor Neane Transport, 18 พ.ย. 2019
Best part of the trip was the price. Van was cramped with little leg room, A/C was inefficient.
AS
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 13 พ.ย. 2019
Все отлично! Не возникло ни одной проблемы. Очень быстро получили подтверждение бронирования, водитель приехал заранее и ожидал нас. Машина очень комфортная. Спасибо!
MG
3
รถบัส วีไอพี 24, Sombat Tour, 9 พ.ย. 2019
The bus trip was very good, but the woman in the ticket office in bus station in Hua Hin was not very polite, sorry.
GK
3
รถบัส วีไอพี 24, Sombat Tour, 8 พ.ย. 2019
The bus was very comfortable and the trip went well. What was really bad that the driver didn't stop at Mochit bts. We asked that before the trip at the desk and they said the bus would definitely stop at Mochit. We did say it also to the driver. Many passengers wanted to leave at Mochit and they were all very angry.
CM
5
รถตู้ แวนวีไอพี 9pax, 12Go Transport, 5 พ.ย. 2019
The traffic was horrible ... but our driver kept his nerve and brought us safely to our destination. Thanks! =)
MT
5
รถตู้ แวนวีไอพี 9pax, 12Go Transport, 4 พ.ย. 2019
Professional driver, comfortable van, timely departure. Ran into a traffic jam on the way back into Bangkok, but that’s just the time and day we decided to travel. The driver made an extra stop break as it was a long drive, which we were grateful for.
HH
5
รถบัส วีไอพี 24, Sombat Tour, 3 พ.ย. 2019
Good experience use this apps, very easy, helpul and very fast.
BU
5
รถตู้ แวนวีไอพี 9pax, 12Go Transport, 28 ต.ค. 2019
On time departure, vehicle is in good condition, a helpful driver with a good manner.
TK
5
รถตู้ แวนวีไอพี 9pax, 12Go Transport, 27 ต.ค. 2019
Nice driver & arrived destination earlier then estimation
RV
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Win Poo Yai Piak, 27 ต.ค. 2019
Good trip, but needed to pay extra for my suitcase
MM
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 27 ต.ค. 2019
I requested the same driver that brought me to Hua Hin. My request was granted and my driver was 30 mins early to pick me up at my hotel. Traffic at times on the outskirts of Bangkok was jammed up. My driver showed his professional skills by getting me to my destination in a safe, timely manner. I will request the same driver when I return in May.
KJ
3
รถบัส วีไอพี 24, Sombat Tour, 24 ต.ค. 2019
VIP it's not.. no phone charging on this bus.. was on way down.. hostess never came to offer anything, and at Bangkok not knowing where we were got chucked off a bus on a main rd.. to be hassled by taxis who didn't know where I needed to go either back over to china town, not very happy on this occasion,

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก หัวหิน ไป กรุงเทพ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก หัวหิน ไป กรุงเทพ, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • รถไฟ
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 13,200 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้ เพราะตั๋ว รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 230 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก หัวหิน ถึง กรุงเทพ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 125 ไมล์ (200 กิโลเมตร) จาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 94 ไมล์ (150 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก หัวหิน ไป กรุงเทพ?

ถ้าคุณเดินทางจาก หัวหิน ไป กรุงเทพ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 นาที จนถึง 4 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก หัวหิน ไป กรุงเทพ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก หัวหิน ไป กรุงเทพ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก JKP Mochit (บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 230 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 13,200 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก หัวหิน ไป กรุงเทพ:

 • ตั๋วรถตู้ : THB 230 - THB 390;
 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 276 บาท จนถึง THB 276 บาท;
 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 316 บาท จนถึง THB 375 บาท;
 • charter+van ราคาตั๋ว: THB 320 - THB 320. รอบรถออกเดินทางจาก หัวหิน ไป กรุงเทพ มีตั้งแต่ 09:00 นาฬิกา ที่ Hua Hin Hotel Transfer จนถึง 18:00 นาฬิกา ที่ Hua Hin Hotel Transfer

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 1,900 บาท ไปจนถึง THB 13,200 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก หัวหิน ไปที่ กรุงเทพ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 18:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 17 เที่ยวต่อวัน.
 • รถตู้จาก หัวหิน ไป กรุงเทพ มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 12 เที่ยวต่อวัน.
 • เส้นทาง 3 โดย charter+van จาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ ออกเดินทางตั้งแต่ 09:00 โมง จาก Hua Hin Hotel Transfer จนถึงเวลา 18:00 ที่ Hua Hin Hotel Transfer
 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 1 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 1,900$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก หัวหิน ไปยัง กรุงเทพ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 491 นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.
 • 273 เลือกเดินทางด้วยรถบัส
 • 124 เลือกเดินทางโดย charter+van
 • 112 เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.