50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา (CGK) ถึง สุมาตราใต้ โดย เที่ยวบิน

#JT890
04:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
05:35
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT748
05:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
06:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
06:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
05:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
06:50
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG980
06:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
07:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT3330
07:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
08:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
09:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT330
09:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
10:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT370
11:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT344
11:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT218
11:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:55
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT378
13:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT612
13:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT346
14:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
15:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG86
15:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:10
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SJ282
15:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:25
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT618
15:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:55
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG884
16:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:20
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#JT342
16:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:25
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:50
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT564
18:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:10
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:30
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT842
18:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT3336
18:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT568
19:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT3332
21:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG984
21:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
21:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 

เวลา เบกาซี ถึง สุมาตราใต้

เวลา เบกาซี ถึง สุมาตราใต้
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Lion Air Economy #JT89004:30 – 05:35IDR 502,839
Citilink Economy #QG98006:05 – 07:15IDR 500,854
Batik Air Indonesia Economy #ID687208:35 – 09:40IDR 519,697
Lion Air Economy #JT37011:00 – 12:05IDR 502,839
Lion Air Economy #JT37813:10 – 14:15IDR 502,839
Lion Air Economy #JT34614:40 – 15:45IDR 502,839
Citilink Economy #QG88416:05 – 17:20IDR 500,854
Sriwijaya Air Economy #SJ8016:50 – 17:50IDR 580,749
Lion Air Economy #JT56418:05 – 19:10IDR 502,839
Lion Air Economy #JT333221:00 – 22:05IDR 502,839
Citilink Economy #QG98421:30 – 22:45IDR 500,854
Batik Air Indonesia Economy #ID687821:30 – 22:40IDR 519,697

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย