50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก คัมปัง รัมบูทัน ถึง ปาเลมบัง โดย รถบัส

13:00
คัมปัง รัมบูทัน, จาการ์ตา
22:10
Terminal Karya Jaya, ปาเลมบัง
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
16:00
คัมปัง รัมบูทัน, จาการ์ตา
08:25
Terminal Karya Jaya, ปาเลมบัง
16ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
16:00
คัมปัง รัมบูทัน, จาการ์ตา
09:05
Terminal Alang Alang Lebar, ปาเลมบัง
17ชั่วโมง 5นาที
ทันที 

จาก ปูโลเกบัง ถึง ปาเลมบัง โดย รถบัส

14:30
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
08:35
Terminal Alang Alang Lebar, ปาเลมบัง
18ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
15:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
08:20
Terminal Karya Jaya, ปาเลมบัง
17ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา (CGK) ถึง สุมาตราใต้ (PLM) โดย เที่ยวบิน

#JT890
04:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
05:35
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT748
05:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
06:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
06:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
05:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
06:50
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG980
06:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
07:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT3330
07:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
08:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
09:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT330
09:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
10:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT370
11:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT344
11:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT218
11:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:55
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT378
13:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT612
13:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT346
14:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
15:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG86
15:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:10
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SJ282
15:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:25
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT618
15:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:55
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG884
16:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:20
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#JT342
16:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:25
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:50
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT564
18:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:10
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:30
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT842
18:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT3336
18:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT568
19:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT3332
21:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG984
21:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
21:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 

เวลา เบกาซี ถึง ปาเลมบัง

เวลา เบกาซี ถึง ปาเลมบัง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Lion Air Economy #JT89004:30 – 05:35IDR 502,839
Citilink Economy #QG98006:05 – 07:15IDR 500,854
Batik Air Indonesia Economy #ID687208:35 – 09:40IDR 519,697
Lion Air Economy #JT37011:00 – 12:05IDR 502,839
Giri Indah Express 13:00 – 22:10IDR 276,508
Pahala Kencana Express 14:30 – 08:35IDR 342,738
Pahala Kencana Express 16:00 – 08:25IDR 342,738
Citilink Economy #QG88416:05 – 17:20IDR 500,854
Lion Air Economy #JT34216:20 – 17:25IDR 502,839
Sriwijaya Air Economy #SJ8016:50 – 17:50IDR 580,749
Lion Air Economy #JT56418:05 – 19:10IDR 502,839
Lion Air Economy #JT333221:00 – 22:05IDR 502,839

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย

จะเดินทางจาก เบกาซี ไป ปาเลมบัง อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เบกาซี ไป ปาเลมบัง คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถบัส เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เที่ยวบิน ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ IDR 580,128 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะ รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง IDR 301,371 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก เบกาซี ถึง ปาเลมบัง?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 562 ไมล์ (904 กิโลเมตร) จาก เบกาซี ไปยัง ปาเลมบัง. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 275 ไมล์ (441 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เบกาซี ไป ปาเลมบัง?

ถ้าคุณเดินทางจาก เบกาซี ไป ปาเลมบัง คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 จนถึง 19 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เบกาซี ไป ปาเลมบัง?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เบกาซี ไป ปาเลมบัง แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Giri Indah: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ IDR 301,371 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ IDR 580,128 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เบกาซี ไป ปาเลมบัง:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ IDR 301,371 บาท จนถึง IDR 343,689 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ IDR 500,317 บาท จนถึง IDR 580,128 บาท;

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก เบกาซี ไปที่ ปาเลมบัง กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เบกาซี ไปยัง ปาเลมบัง มีไฟลท์ประมาณ 27 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 13:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 16:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 5 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เบกาซี ไปยัง ปาเลมบัง มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เบกาซี ไปยัง ปาเลมบัง มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เบกาซี ไปยัง ปาเลมบัง ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก เบกาซี ไป ปาเลมบัง ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ IDR 500,317 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก เบกาซี ไปยัง ปาเลมบัง Batik Air Indonesia, Citilink, Lion Air, Sriwijaya Air

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เบกาซี ไปยัง ปาเลมบัง จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เบกาซี ไปยัง ปาเลมบัง

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เบกาซี ไปยัง ปาเลมบัง แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 100% เลือกเดินทางด้วยรถบัส