50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี (PLM) ถึง บาหลี โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#AK450
08:00
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
00:35
KCH ท่าอากาศยานกูชิง
15ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 30 นาที
#AK5231 #AK376
07:05
KCH ท่าอากาศยานกูชิง
Stop 1ชั่วโมง 35นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
6ชั่วโมง 20นาที
#AK452
08:00
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
00:35
KCH ท่าอากาศยานกูชิง
15ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 30 นาที
#AK5231 #AK376
07:05
KCH ท่าอากาศยานกูชิง
Stop 1ชั่วโมง 35นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
6ชั่วโมง 20นาที
#AK450
08:00
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
22:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
13ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 25 นาที
06:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
09:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 45นาที
#AK452
08:00
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
22:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
13ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 25 นาที
06:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
09:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 45นาที
#AK452
09:25
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
11:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 25 นาที
#AK378
16:15
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง
#AK454
15:55
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
06:25
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, โจโฮร์บะฮ์รู
13ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 50 นาที
#AK6043 #AK374
11:15
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, โจโฮร์บะฮ์รู
Stop 6ชั่วโมง 10นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
21:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
10ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 10นาที
#JT3333
21:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
22:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง
#JT544
04:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
08:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย