50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา (CGK) ถึง สุมาตราใต้ โดย เที่ยวบิน

#JT890
04:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
05:35
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT748
05:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
06:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT1340
05:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
06:25
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
06:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
05:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
06:50
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG980
06:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
07:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT3330
07:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
08:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
09:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT330
09:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
10:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT370
11:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT344
11:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT218
11:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:55
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT378
13:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT612
13:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT346
14:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
15:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG86
15:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:10
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SJ282
15:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:25
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT618
15:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:55
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:00
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QG884
16:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:20
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#JT342
16:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:25
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:50
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT564
18:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:10
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT3336
18:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT568
19:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT3332
21:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG984
21:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
21:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 

เวลา จาการ์ตา ถึง สุมาตราใต้

เวลา จาการ์ตา ถึง สุมาตราใต้
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Lion Air Economy #JT89004:30 – 05:35IDR 514,769
Citilink Economy #QG98006:05 – 07:15IDR 512,736
Batik Air Indonesia Economy #ID687208:35 – 09:40IDR 532,027
Lion Air Economy #JT37011:00 – 12:05IDR 514,769
Lion Air Economy #JT37813:10 – 14:15IDR 514,769
Lion Air Economy #JT34614:40 – 15:45IDR 514,769
Citilink Economy #QG88416:05 – 17:20IDR 512,736
Sriwijaya Air Economy #SJ8016:50 – 17:50IDR 594,528
Lion Air Economy #JT56418:05 – 19:10IDR 514,769
Lion Air Economy #JT333221:00 – 22:05IDR 514,769
Citilink Economy #QG98421:30 – 22:45IDR 512,736
Batik Air Indonesia Economy #ID687821:30 – 22:40IDR 532,027

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย

เดินทางจาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก จาการ์ตา ไกลจาก สุมาตราใต้ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้ เป็นระยะทาง 409 ไมล์ส (658 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 315 ไมล์ส (506 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย IDR 512,736 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้ กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้ ให้บริการ 28 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง จาการ์ตา และ สุมาตราใต้ โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้ มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก จาการ์ตา ไปยัง สุมาตราใต้
    Batik Air Indonesia, Citilink, Lion Air, Sriwijaya Air.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 523 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก จาการ์ตา ไป สุมาตราใต้ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.