จาการ์ตา ไป บาหลี

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ปูโลเกบัง ถึง บาหลี โดย รถบัส

13:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
10:00
สถานีเมงวี, บาหลี
20ชั่วโมง
ทันที 
14:30
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
16:20
สถานีเมงวี, บาหลี
1วัน 50นาที
ทันที 
17:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
14:10
สถานีเมงวี, บาหลี
20ชั่วโมง 10นาที
ทันที 

จาก ปอนด็อกปีนัง ถึง บาหลี โดย รถบัส

13:00
ปอนด็อกปีนัง, จาการ์ตา
10:30
สถานีเมงวี, บาหลี
20ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา ถึง บาหลี โดย เที่ยวบิน

#JT34
04:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
07:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JT544
04:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
08:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#QG680
04:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
07:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT38
05:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
07:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
05:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
08:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
05:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
08:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
09:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
06:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
08:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#SJ272
06:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
09:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
06:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
09:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
06:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
09:15
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#QG9680
06:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
09:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
07:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
10:10
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
10:15
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
10:10
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
07:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
10:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG682
07:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
10:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
07:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
10:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
08:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
11:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
08:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JT28
08:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
11:10
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
08:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
11:15
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
08:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
11:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
08:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
11:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
09:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT692
09:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
13:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
09:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:10
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
09:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG9682
09:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#SJ274
09:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
13:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#OD9106
10:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
13:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT892
11:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
15:10
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
11:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#QG684
11:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
14:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#QG9688
12:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
15:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
12:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
15:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
12:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
15:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
13:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT648
13:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
13:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#QG686
13:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT12
13:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
13:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#QG194
13:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
16:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
14:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
14:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#JT768
14:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
18:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
14:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
14:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
17:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#SJ260
15:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
18:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
15:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
18:10
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
15:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
18:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#QG9686
15:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
18:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
15:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
18:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
18:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT40
15:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
18:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JT596
16:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
16:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG688
16:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD9108
16:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JT696
16:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
16:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
19:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
17:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:15
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT26
17:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
18:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
20:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JT564
18:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
21:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#QG690
18:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
21:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
18:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
21:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
2ชั่วโมง
ทันที 
 
18:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
21:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#JT16
18:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
21:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
19:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
19:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:10
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#JT42
19:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
20:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
22:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#JT10
20:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
23:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที