50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี (PLM) ถึง ชวากลาง โดย เที่ยวบิน+รถบัส ตั๋วร่วม

#QG985
05:00
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
06:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 10 นาที)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
23ชั่วโมง 5นาที
05:50
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
07:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 20 นาที)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
22ชั่วโมง 15นาที
#JT142
06:10
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
07:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
21ชั่วโมง 55นาที
#JT1341
07:10
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
08:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
20ชั่วโมง 55นาที
#JT246
07:30
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
08:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 40 นาที)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
20ชั่วโมง 35นาที
08:10
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
09:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง 55นาที
#QG89
08:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
09:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 55 นาที)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง 50นาที
10:15
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
11:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 50นาที
#JT857
10:45
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
11:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 25 นาที)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 20นาที
#JT333
10:55
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
12:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 15 นาที)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 10นาที
#JT3345
11:00
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
12:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 10 นาที)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 5นาที
#JT3333
21:40
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
22:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 12 นาที, 5.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 16 ชั่วโมง 30 นาที)
15:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
04:05
Terminal Mendolo, ชวากลาง
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 6ชั่วโมง 25นาที

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย