50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินงูระห์ไร (DPS) ถึง สุมาตราใต้ โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#JT929
07:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
06:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 10 นาที
#JT370
11:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
12:05
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
6ชั่วโมง 5นาที
07:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
10:00
KCH ท่าอากาศยานกูชิง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 20 นาที
#AK5207
14:20
KCH ท่าอากาศยานกูชิง
10:30
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
21ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 4ชั่วโมง 25นาที
07:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
10:00
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, โจโฮร์บะฮ์รู
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 20 นาที
#AK6037
15:20
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, โจโฮร์บะฮ์รู
00:00
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 55นาที
09:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
11:45
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 50 นาที
#AK714 #AK453
16:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
Stop 13ชั่วโมง 15นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
07:35
PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้
16ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย