ท่าอากาศยานตรัง - ท่าอากาศยานตรัง

คุณสามารถเรียกแท็กซี่ที่จุดไหนก็ได้ของ Trang Airport

ขาออก - 10:24

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ท่าอากาศยานตรัง เกาะกระดาน 10:40 13:00
ท่าอากาศยานตรัง เกาะกระดาน 15:40 18:00

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
เที่ยวบิน TST สนามบินตรัง 0.1
รถตู้ สนามบินตรัง 0.3