เกาะลิบง - เกาะลิบง

Unnamed Road, Tambon Ko Libong, Amphoe Kantang, Chang Wat Trang, Thailand

ขาออก - 08:07

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
เกาะลิบง ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ 10:15 15:00
เกาะลิบง ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ 12:15 15:30
เกาะลิบง อ่าวนาง 10:15 15:00
เกาะลิบง อ่าวนาง 12:30 15:30
เกาะลิบง ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต 10:15 15:00
เกาะลิบง ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 10:15 13:45
เกาะลิบง ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 10:15 10:30
เกาะลิบง แมคโดนัลด์เขาหลัก 10:15 18:00
เกาะลิบง แมคโดนัลด์เขาหลัก 12:30 18:30
เกาะลิบง Khao Sok National Park 10:15 19:00
เกาะลิบง ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 10:15 14:30
เกาะลิบง ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 10:15 13:30
เกาะลิบง หาดคลองม่วง, กระบี่ 10:15 15:30
เกาะลิบง หาดคลองม่วง, กระบี่ 12:15 16:00
เกาะลิบง เกาะจำ 10:15 12:45
เกาะลิบง หาดเกาะกระดาน 10:15 11:00
เกาะลิบง ท่าเรือศาลาด่าน 10:15 12:00
เกาะลิบง Koh Lanta Saladan Pier 10:15 12:00
เกาะลิบง เกาะหลีเป๊ะ 13:15 15:15
เกาะลิบง ท่าเรือเกาะมุก 10:15 10:45
เกาะลิบง เกาะไหง 10:15 11:15
เกาะลิบง ท่าอากาศยานกระบี่ 10:15 14:30
เกาะลิบง ท่าอากาศยานกระบี่ 12:30 15:30
เกาะลิบง กระบี่ 10:15 14:30
เกาะลิบง ตัวเมืองกระบี่ 10:15 14:30
เกาะลิบง ตัวเมืองกระบี่ 12:15 15:00
เกาะลิบง ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 10:15 14:30
เกาะลิบง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 10:15 16:00
เกาะลิบง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 12:15 20:00
เกาะลิบง โรงแรมภูเก็ต 12:30 20:00
เกาะลิบง ภูเก็ต 10:15 16:00
เกาะลิบง ภูเก็ต 12:30 20:00
เกาะลิบง ภูเก็ต 10:15 16:00
เกาะลิบง ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 10:15 13:45
เกาะลิบง Takua Pa any hotel, พังงา 12:15 19:30
เกาะลิบง ท่าเรือ ต้นไทร 10:15 13:00
เกาะลิบง สนามบินตรัง 10:15 12:00
เกาะลิบง สนามบินตรัง 12:30 14:30
เกาะลิบง Trang Bus Terminal 12:30 14:30
เกาะลิบง ตรัง 12:30 14:30
เกาะลิบง สถานีรถไฟตรัง 10:15 12:00
เกาะลิบง สถานีรถไฟตรัง 12:30 14:30