ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู, ตรัง - ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู

คุณสามารถเรียกแท็กซี่ที่จุดไหนก็ได้ของ Khuan Tung Ku pier