สนามบินตรัง - สนามบินตรัง

Khok Lo, Mueang Trang District, Trang 92000, Thailand

ขาออก - 15:48

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
สนามบินตรัง หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ 08:30 13:30
สนามบินตรัง ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 11:50 12:50
สนามบินตรัง เกาะบุโหลนเล 09:30 13:40
สนามบินตรัง เกาะบุโหลนเล 11:30 14:15
สนามบินตรัง เกาะบุโหลนเล 12:00 14:30
สนามบินตรัง เกาะจำ 09:00 12:45
สนามบินตรัง เกาะจำ 11:30 15:30
สนามบินตรัง เกาะกระดาน 00:00 02:20
สนามบินตรัง เกาะกระดาน 10:40 13:00
สนามบินตรัง เกาะกระดาน 10:40 13:00
สนามบินตรัง เกาะกระดาน 11:30 13:30
สนามบินตรัง เกาะกระดาน 15:40 18:00
สนามบินตรัง เกาะกระดาน 15:40 18:00
สนามบินตรัง หาดเกาะกระดาน 09:00 11:00
สนามบินตรัง หาดเกาะกระดาน 12:00 14:30
สนามบินตรัง หาดเกาะกระดาน 12:00 15:45
สนามบินตรัง ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา 11:30 14:30
สนามบินตรัง ท่าเรือศาลาด่าน 09:00 12:00
สนามบินตรัง ท่าเรือศาลาด่าน 12:00 16:45
สนามบินตรัง เกาะเหลาเหลียง 11:30 13:30
สนามบินตรัง เกาะเหลาเหลียง 12:00 13:45
สนามบินตรัง เกาะลิบง 11:30 13:15
สนามบินตรัง เกาะลิบง 12:00 13:15
สนามบินตรัง เกาะหลีเป๊ะ 09:30 13:30
สนามบินตรัง เกาะหลีเป๊ะ 11:30 15:00
สนามบินตรัง เกาะหลีเป๊ะ 11:50 15:35
สนามบินตรัง เกาะหลีเป๊ะ 12:00 15:15
สนามบินตรัง เกาะหลีเป๊ะ 09:30 13:30
สนามบินตรัง เกาะมุก 11:30 13:15
สนามบินตรัง โรงแรมใดก็ได้ในเกาะมุก 10:40 12:10
สนามบินตรัง โรงแรมใดก็ได้ในเกาะมุก 15:40 17:10
สนามบินตรัง ท่าเรือเกาะมุก 09:00 10:45
สนามบินตรัง ท่าเรือเกาะมุก 12:00 13:30
สนามบินตรัง ท่าเรือเกาะมุก 12:00 15:30
สนามบินตรัง เกาะไหง 09:00 11:15
สนามบินตรัง เกาะไหง 11:30 13:14
สนามบินตรัง เกาะไหง 12:00 16:00
สนามบินตรัง Koh Ngai Fantasy Resort 12:00 15:30
สนามบินตรัง เกาะตะรุเตา, สตูล 09:30 12:30
สนามบินตรัง เกาะตะรุเตา, สตูล 09:30 12:00
สนามบินตรัง ปากบารา 08:30 10:00
สนามบินตรัง ปากบารา 09:30 11:00
สนามบินตรัง ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 11:30 15:58
สนามบินตรัง ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 11:50 18:10
สนามบินตรัง ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 12:00 18:15
สนามบินตรัง ท่าเรือ ต้นไทร 09:00 13:00
สนามบินตรัง ท่าเรือ ต้นไทร 11:30 16:00
สนามบินตรัง ท่าเรือ ต้นไทร 12:00 17:30