ตัวเมืองกระบี่ - ตัวเมืองกระบี่

คุณสามารถเรียกแท็กซี่ที่จุดไหนก็ได้ของ Krabi Town Hotel Transfer

ขาออก - 13:19

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ตัวเมืองกระบี่ เกาะลันตา 16:00 18:00
ตัวเมืองกระบี่ สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 16:00 05:30