50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Johor Bahru ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ+รถไฟ ตั๋วร่วม

#40
KTM
08:45
Johor Bahru
13:42
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 57นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 1 ชั่วโมง 28 นาที
#9322
KTM
15:10
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
17:39
Kuala Lumpur Sentral
2ชั่วโมง 29นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 54นาที

จาก Kulai Bus Terminal ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

09:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
14:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
14:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
14:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
14:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
15:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
15:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
15:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
15:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
15:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
15:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
15:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
15:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
18:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
18:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:15
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
18:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
22:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
22:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:45
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
22:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
00:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
00:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
00:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
03:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
03:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
03:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
04:14
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
04:14
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
Kulai Bus Terminal, รัฐยะโฮร์
04:14
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Larkin Bus Terminal ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

01:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
05:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
01:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
05:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
12:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
12:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:45
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
12:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
13:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
13:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
13:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
13:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
14:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
14:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
14:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
14:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
14:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
14:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:01
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
14:31
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:01
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
14:31
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
15:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
15:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
15:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
15:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
15:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
15:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
16:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
16:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
16:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:31
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
16:01
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:31
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
16:01
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
16:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
16:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
16:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
16:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
17:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
18:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
18:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
18:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
19:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
19:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
19:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:45
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
19:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:45
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
19:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
19:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
19:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
19:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
20:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
20:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
21:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
21:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
21:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:31
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
21:01
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:31
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
21:01
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
21:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
22:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
22:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
22:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
22:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
22:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
23:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
00:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
00:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
00:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:31
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
00:01
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:31
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
00:01
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
01:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
01:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
01:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
01:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
02:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
02:15
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
02:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
02:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
02:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:01
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
02:31
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:01
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
02:31
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
03:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
03:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
03:45
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที